Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS)

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Chia sẻ kinh nghiệm ép Socket cho DK (Chiến Binh) trong Mu Online Season 15 phiên bản Non Reset: ép socket cho DK AGI, ép socket cho DK 1 tay, DK 2 tay, DK giáo, DK chùy...

10/12/2020

Bài viết chia sẻ kinh nghiệm ép Socket cho DK (Chiến Binh) phiên bản Mu Online Season 15 Non Reset.

Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS)

Việc đầu tiên bạn cần nhớ rõ các thông số nhân vật cố định của MU Online:

 • Tỉ lệ giảm sát thương tối đa 60%
 • Tỉ lệ phản hồi sát thương tối đa 70%
 • Tỉ lệ tăng phòng thủ của khiên tối đa 1800%
 • Tỉ lệ Excellent DMG tối đa 70%
 • Tỉ lệ Critical DMG tối đa 80%

Số lượng dòng tối đa các loại giáp trụ socket:

 • Tổng số dòng socket vũ khí và khiên không vượt quá 6 dòng socket.
 • Tuy nhiên một số server MU IGCN vẫn cho nhân vật dùng max 10 socket cho vũ khí và khiên.

Set đồ socket có 3 loại:

 • Set 3 socket: Phổ biến, dễ dàng tìm thấy
 • Set 4 socket: Hiếm, khó tìm thấy
 • Set 5 socket: Cực kỳ hiếm, hầu như không thể tìm thấy, chỉ có qua sự kiện hoặc mua shop
Hạt Nguyên Tố Tính Năng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hạt Nguyên Tố Lửa - Tính năng Socket - Mu Online
Fire (Lửa)

Tăng sức tấn công/ma lực mỗi 20 cấp độ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Tăng tốc độ tấn công 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tăng sức tấn công/ma lực tối đa 30 32 35 40 45 50 55 61 67 73
Tăng sức tấn công/ma lực tối thiểu 20 22 25 30 35 40 45 51 57 63
Tăng sức tấn công/ma lực 20 22 25 30 35 40 45 51 57 63
Giảm mức tiêu hao Nội Lực 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49%

Hạt Nguyên Tố Nước - Tính năng Socket - Mu Online
Water (Nước)

Tăng tỉ lệ chặn đòn 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
Tăng lực phòng thủ  30 33 36 39 41 44 47 51 55 60
Tăng sức phòng thủ của SD 100% 150% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% 600%
Giảm sát thương 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
Phản hồi sát thương 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%
Hạt Nguyên Tố Băng - Tính năng Socket - Mu Online 
Ice (Băng)
Phục hồi HP khi tiêu diệt quái vật 250 280 310 340 372 404 436 471 506 541
Phục hồi Mana khi tiêu diệt quái vật 400 450 500 550 601 652 703 755 807 859
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu 37 40 45 50 57 64 71 80 89 100
Tăng khả năng tấn công 25 27 30 35 42 49 56 65 74 83
Tăng độ bền vật phẩm 30% 32% 34% 36% 40% 44% 49% 54% 60% 66%
Hạt Nguyên Tố Gió - Tính năng Socket - Mu Online
Wind (Gió)
Tăng tự động phục hồi HP 8 10 13 16 21 26 31 38 45 52
Tăng HP tối đa 100 115 130 145 165 185 205 235 265 295
Tăng Mana tối đa 150 165 180 195 215 235 255 285 315 345
Tăng tự động phục hồi Mana 7 14 21 28 37 46 55 66 77 88
Tăng Nội Lực tối đa 70 82 95 110 126 143 162 182 203 226
Tăng khả năng phục hồi Nội Lực 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Hạt Nguyên Tố Sét - Tính năng Socket - Mu Online
Lightening (Sét)
Tăng sức sát thương hoàn hảo 15 20 25 30 36 43 51 60 70 81
Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
Tăng sức sát thương chí mạng 30 32 35 40 47 56 66 77 89 102
Tăng khả năng ra đòn chí mạng 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%

Hạt Nguyên Tố Đất- Tính năng Socket - Mu Online
Earth (Đất)

Tăng sức mạnh 6 8 9 10 11 13 15 18 20 24
Tăng nhanh nhẹn 1 2 3 4 5 7 9 12 15 18
Tăng thể lực 30 32 34 36 38 41 44 48 52 57
Tăng năng lượng 10 12 13 15 17 20 23 27 31 36

Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm để kích hoạt thuộc tính ẩn của Socket:

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

Số lượng ngọc nguyên tố trên người cần thiết để kích hoạt thuộc tính ẩn của Socket:

Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Lửa (1)
Nguyên Tố Lửa
Nước (1)
Nguyên Tố Nước
Băng (1)
Nguyên Tố Băng
Gió (1)
Nguyên Tố Gió
Sét (1)
Nguyên Tố Sét
Đất (1)
Nguyên Tố Đất
Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Lửa (1)
Nguyên Tố Lửa
Nước (3)
Nguyên Tố NướcNguyên Tố NướcNguyên Tố Nước
Băng (1)
Nguyên Tố Băng
Gió (3)
Nguyên Tố GióNguyên Tố GióNguyên Tố Gió
Sét (1)
Nguyên Tố Sét
Đất (2)
Nguyên Tố ĐấtNguyên Tố Đất
Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%

Kích hoạt tính năng Socket bổ sung - Mu Online
Kích hoạt thuộc tính ẩn của Socket

Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS)

Vì là nhân vật Chiến Binh sử dụng thiên về khả năng tấn công từ tuyệt chiêu (đâm gió) Tuyệt chiêu Đâm Gió (Death Stab) - Mu Online, vũ khí nên khảm theo thứ tự dưới đây để nhận bonus socket: Skill Attack +11 (33)

1. Thứ tự ép Socket cho vũ khí của DK:

- Dòng 1: Ngọc sét Hạt Nguyên Tố Sét (Seed Lightning) - Mu Online : Tỉ lệ Exc dmg tăng (Exc damage rate increase)

- Dòng 2: Ngọc băng Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online : Skill tấn công tăng (Skill Attack increase)

- Dòng 3: Ngọc lửa Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online : Tấn công/phép thuật mỗi 20lvl tăng (Lvl20 – Attack/Wizardry increase

*Trong một số trường hợp nhân vật thiếu hụt AG, Mana khi train quái vị trí số 3 có thể thay bằng: 

 • Ngọc lửa Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online : Giảm tiêu hao AG (AG cost) 
 • Ngọc băng Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online : Monster Destruction for the Mana (Hồi một lượng mana khi tiêu diệt quái vật, DK solo rất thiếu hụt mana)

Nếu DK dùng vũ khí hai tay với 5 dòng socket thì dòng số 4 và số 5 ép như sau:

- Dòng 4: Ngọc lửa Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online : Tấn công/Phép thuật tăng (Attack/Wizardry increase) 

- Dòng 5: Ngọc lửa Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online : Tốc độ tấn công tăng (Attack speed increase)

Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS)

2. Thứ tự ép Socket cho khiên và set đồ của DK AGI:

Nếu bạn chơi DK khiên (AGI) thì khiên và set đồ 3 socket nên khảm như sau: 

 • Đủ 3 viên seed 10 phòng thủ của khiên tăng (Shield protection increase) để max tối đa 1800% tăng phòng thủ của khiên 
 • Đủ 4 viên seed 10 giảm sát thương (Damage reduction) tương ứng với 52%, chỉ cần đeo 2 ring giảm sát thương 4% là bạn đã max 60% giảm sát thương
 • Đủ 6 viên seed 10 máu tối đa tăng (Max life increase)
 • Đủ 5 viên thể lực tăng (Health increase)

Thứ tự ép Socket cho khiên và set đồ DK như sau:

Lớp nhân vật Áo Quần Tay Chân Khiên
Blade Master Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS)
Socket 1 Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương
Socket 2 Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng phòng thủ khiên
Socket 3 Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa
Socket 4 - - - - - -
Socket 5 - - - - - -
Bonus Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 -

Nếu dùng đồ 4 hoặc 5 dòng socket thì vị trí socket 4, 5 có thể sử dụng:

 • Seed nước Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online : phòng thủ tăng (Defense incerase) nếu cần phòng thủ train, săn zen
 • Seed gió Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online : tự động hồi máu tăng (Automatic life recovery increase) đi train, boss, săn zen
 • Seed nước Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online : phản hồi sát thương (Damage reflection) nếu muốn đi PK
 • Seed gió Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online : tăng AG tối đa (Max AG increase) nếu cần AG đi train

3. Thứ tự ép Socket cho khiên và set đồ của DK trường phái 2 kiếm hoặc giáo, chùy không chơi khiên

 • Đủ 4 viên seed 10 giảm sát thương (Damage reduction) tương ứng với 52%, chỉ cần đeo 2 ring giảm sát thương 4% là bạn đã max 60% giảm sát thương
 • Đủ 5 viên seed 10 máu tối đa tăng (Max life increase)
 • Đủ 5 viên thể lực tăng (Health increase)
 • Đủ 1 viên tăng phòng thủ (Defense increase) hoặc 1 viên tăng tỉ lệ chặn đòn vũ khí cận chiến (Block rating increase)
Lớp nhân vật Áo Quần Tay Chân
Blade Master Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS)
Socket 1 Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Tăng tỉ lệ chặn đòn vũ khí cận chiến
Socket 2 Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực
Socket 3 Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa
Socket 4 - - - - -
Socket 5 - - - - -
Bonus Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29

Nếu dùng đồ 4 hoặc 5 dòng socket thì vị trí socket 4, 5 có thể sử dụng:

 • Seed nước Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online : phòng thủ tăng (Defense incerase) nếu cần phòng thủ train, săn zen
 • Seed gió Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online : tự động hồi máu tăng (Automatic life recovery increase) đi train, boss, săn zen
 • Seed nước Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online : phản hồi sát thương (Damage reflection) nếu muốn đi PK
 • Seed gió Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online : tăng AG tối đa (Max AG increase) nếu cần AG đi train

Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS)

Những người xem Hướng dẫn ép Socket cho DK Mu Online Season 15 (Non RS) cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger