Hướng dẫn nhân vật Tiên Nữ Mu Online, các tuyệt chiêu Fairy Elf

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn nhân vật Tiên Nữ, Fairy Elf trong Mu Online: sức mạnh, tuyệt chiêu, kỹ năng công thành, các loại cánh, các loại vũ khí của Tiên Nữ

7/7/2020

Hướng dẫn nhân vật Tiên Nữ (Fairy Elf) trong game Mu Online

Tiên Nữ của vùng Noria là nhân vật thuộc những dòng tộc cổ xưa. Họ cho rằng họ là dòng tộc đầu tiên của MU trước cả con người và yêu tinh. Một Tiên Nữ ở Noria đã truyền lại rằng họ có một vẽ đẹp huyền ảo và duyên dáng. Tuy họ có vẻ tránh né những trận chiến nhưng không thể nói rằng họ nhút nhát. Các Tiên Nữ đã dạy cho con người những kỹ năng dùng cung điệu nghệ. Không ai có thể chiến thắng Tiên nữ trong một trận chiến bằng cung. Những Tiên Nữ của Noria cũng có những giao ước với các dòng tộc khác và những hiệp ước đó đã cuốn họ vào các cuộc chiến.

Những khả năng của Tiên Nữ là một phần không thể thiếu trong một nhóm. Năng lượng của Tiên Nữ có thể hỗ trợ phép thuật như tăng sức chống đỡ, tăng sức mạnh hay phục hồi sức khỏe và họ có thể triệu hồi các quái thú trong các trận chiến. Sức mạnh Tiên Nữ làm sửng sốt các chiến binh tầm xa, họ tấn công rất nhanh và khả năng tránh đòn cao là các Tiên nữ dòng này trở nên những tay đánh “giáp lá cà” tuyệt vời.

Các lớp của tộc Tiên Nữ:

 • Class 1: Tiên Nữ (Fairy Elf): bắt đầu hành trình tại Noria. Có thể sử dụng Cánh 1 (Cánh Tiên Nữ)
 • Class 2: Thánh Nữ (Muse Elf): hoàn thành nhiệm vụ cấp 150 có thể sử dụng Cánh 2 (Cánh Tinh Thần)
 • Class 3: Thiên Nữ (High Elf): hoàn thành nhiệm vụ Master cấp 400 có thể sử dụng Cánh 3 (Cánh Ngũ Sắc)
 • Class 4: Noble Elf: hoàn thành nhiệm vụ 4 cấp 800 (Season 12 Ep 2 trở lên) có thể sử dụng Cánh 4 (Wings of Celestial Body)
Điểm thưởng khi lên Level Strength Bắt Đầu Agility Bắt Đầu Vitality Bắt Đầu Energy Bắt Đầu Máu / HP
5 22 25 20 15 80
Mana AG SD Máu khi lên Level Mana khi lên Level SD khi lên Level
30 20 99 1 1 0.5
Cách tính điểm Tiên Nữ Cách Tính Điểm
Sức sát thương cao nhất Được trang bị Gươm/Búa Các vũ khí/Giáo/Rìu :
(Nhanh nhẹn + Sức mạnh) ÷ 4
Được trang bị Cung, Nõ: (Nhanh nhẹn ÷ 4)
Sức sát thương nhỏ nhất Được trang bị Gươm/Búa Các vũ khí/Giáo/Rìu :
(Nhanh nhẹn + Sức mạnh) ÷ 8
Được trang bị Cung, Nỏ : (Nhanh nhẹn ÷ 8)
Khả năng tấn công (Cấp độ * 5) + (Nhanh nhẹn * 1.5) + (Sức mạnh ÷ 4)
Sức chống đỡ (Nhanh nhẹn ÷ 10) + Toàn bộ sức chống đỡ của bộ giáp và khiên
Khả năng tránh đòn (Nhanh nhẹn ÷ 4) + Khả năng tránh đòn của bộ giáp và khiên
Sức sát thương khi dùng kỹ năng bắn phối hợp Giống như sức sát thương bình thường
Sức mạnh kỹ năng Buff phục hồi máu : (Năng lượng ÷ 5) + 5
Buff tăng sức chống đỡ: (Năng lượng ÷ 8) + 2
Buff tăng sức sát thương: (Năng lượng ÷ 7) + 3

Tiên Nữ sở hữu các kỹ năng săn bắn và đồng thời sở hữu các kỹ năng buff hỗ trợ đồng đội. Sau đây là hướng dẫn các kỹ năng của chủng tộc Tiên Nữ trong Mu Online:

1. Phục hồi máu (Heal)

Tuyệt chiêu Phục hồi máu (Heal) sử dụng năng lượng để cứu thương cho bản thân hoặc thành viên trong nhóm.

Tuyệt chiêu Phục hồi máu (Heal) - Mu Online Tuyệt chiêu Phục hồi máu (Heal) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 8
 • Tiêu hao Mana: 20
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 6
 • Nguyên tố: không

 

2. Tăng phòng thủ (Greater Defense)

Tuyệt chiêu Tăng phòng thủ (Greater Defense) giúp tăng sức chống đỡ cho mục tiêu mà người sử dụng muốn. Sức chống đỡ được tăng thêm tuỳ thuộc vào mức năng lượng của người sử dụng.

Tuyệt chiêu Tăng phòng thủ (Greater Defense) - Mu Online Tuyệt chiêu Tăng phòng thủ (Greater Defense) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 13
 • Tiêu hao Mana: 30
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 6
 • Nguyên tố: không

 

3. Tăng tấn công (Greater Damage)

Tuyệt chiêu Tăng tấn công (Greater Damage) giúp tăng sức chống đỡ cho mục tiêu mà người sử dụng muốn. Sức chống đỡ được tăng thêm tuỳ thuộc vào mức năng lượng của người sử dụng.

Tuyệt chiêu Tăng tấn công (Greater Damage) - Mu Online Tuyệt chiêu Tăng tấn công (Greater Damage) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 18
 • Tiêu hao Mana: 40
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 6
 • Nguyên tố: không

 

4. Triệu hồi yêu tinh (Summon Goblin)

Tuyệt chiêu Triệu hồi yêu tinh (Summon Goblin) sẽ triệu hồi Yêu Tinh Goblin và chiến đấu bên cạnh bạn.

Tuyệt chiêu Triệu hồi yêu tinh (Summon Goblin) - Mu Online Tuyệt chiêu Triệu hồi yêu tinh (Summon Goblin) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 40
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

5. Triệu hồi người đá (Summon Stone Golem)

Tuyệt chiêu Triệu hồi người đá (Summon Stone Golem) sẽ triệu hồi Người Đá và chiến đấu bên cạnh bạn.

Tuyệt chiêu Triệu hồi người đá (Summon Stone Golem) - Mu Online Tuyệt chiêu Triệu hồi người đá (Summon Stone Golem) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 70
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

6. Triệu hồi sát thủ (Summon Assassin)

Tuyệt chiêu Triệu hồi sát thủ (Summon Assassin) sẽ triệu hồi Sát Thủ và chiến đấu bên cạnh bạn.

Tuyệt chiêu Triệu hồi sát thủ (Summon Assassin) - Mu Online Tuyệt chiêu Triệu hồi sát thủ (Summon Assassin) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 110
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

7. Triệu hồi dã nhân vương (Summon Elite Yeti)

Tuyệt chiêu Triệu hồi dã nhân vương (Summon Elite Yeti) sẽ triệu hồi Dã Nhân Vương và chiến đấu bên cạnh bạn.

Tuyệt chiêu Triệu hồi dã nhân vương (Summon Elite Yeti) - Mu Online Tuyệt chiêu Triệu hồi dã nhân vương (Summon Elite Yeti) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 160
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

8. Triệu hồi quái vật 1 sừng (Summon Bali)

Tuyệt chiêu Triệu hồi quái vật 1 sừng (Summon Bali) sẽ triệu hồi Quái vật 1 sừng và chiến đấu bên cạnh bạn.

Tuyệt chiêu Triệu hồi quái vật 1 sừng (Summon Bali) - Mu Online Tuyệt chiêu Triệu hồi quái vật 1 sừng (Summon Bali) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 250
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

9. Triệu hồi chiến binh (Summon Soldier)

Tuyệt chiêu Triệu hồi chiến binh (Summon Soldier) sẽ triệu hồi Chiến binh và chiến đấu bên cạnh bạn.

Tuyệt chiêu Triệu hồi chiến binh (Summon Soldier) - Mu Online Tuyệt chiêu Triệu hồi chiến binh (Summon Soldier) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 350
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

10. Triệu hồi kiếm sĩ ma (Summon Dark Knight)

Tuyệt chiêu Triệu hồi kiếm sĩ ma (Summon Dark Knight) sẽ triệu hồi Kiếm Sĩ Ma và chiến đấu bên cạnh bạn.

Tuyệt chiêu Triệu hồi kiếm sĩ ma (Summon Dark Knight) - Mu Online Tuyệt chiêu Triệu hồi kiếm sĩ ma (Summon Dark Knight) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 200
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

11. Tấn công liên hoàn (Triple Shot)

Tuyệt chiêu Tấn công liên hoàn (Triple Shot) bắn ra cùng lúc 3 mũi tên mang lửa địa ngục gây sát thương cho tất cả mục tiêu nằm trong tầm bắn.

Tuyệt chiêu Tấn công liên hoàn (Triple Shot) - Mu Online Tuyệt chiêu Tấn công liên hoàn (Triple Shot) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: theo vũ khí
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 5
 • Tiêu hao Nội Lực: 0
 • Khoảng cách sử dụng: 6
 • Nguyên tố: gió Nguyên Tố Gió (Wind Elemental) - Mu Online

 

12. Xuyên tâm tiễn (Penetration)

Tuyệt chiêu Xuyên tâm tiễn (Penetration) bắn mũi tên với lực cực mạnh đến nỗi xuyên qua cả mục tiêu.

Tuyệt chiêu Xuyên tâm tiễn (Penetration) - Mu Online Tuyệt chiêu Xuyên tâm tiễn (Penetration) - Mu Online

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 70
 • Yêu cầu cấp độ: 130
 • Tiêu hao Mana: 7
 • Tiêu hao Nội Lực: 9
 • Khoảng cách sử dụng: 6
 • Nguyên tố: gió Nguyên Tố Gió (Wind Elemental) - Mu Online

 

13. Mũi tên băng (Ice Arrow)

Tuyệt chiêu Mũi tên băng (Ice Arrow) bắn ra một mũi tên bằng băng, nó có thể làm cho đối phương bị đông cứng vài giây.

Tuyệt chiêu Mũi tên băng (Ice Arrow) - Mu Online Tuyệt chiêu Mũi tên băng (Ice Arrow) - Mu Online

 • Class: Thánh Nữ (Muse Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 105
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 10
 • Tiêu hao Nội Lực: 12
 • Khoảng cách sử dụng: 8
 • Nguyên tố: nước Nguyên Tố Nước (Water Elemental) - Mu Online

 

14. Liên hoàn tiễn (Multi-Shot)

Tuyệt chiêu Liên hoàn tiễn (Multi-Shot) bắn ra 5 mũi tên có thể xuyên qua đối thủ gây thiệt hại nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Tuyệt chiêu Liên hoàn tiễn (Multi-Shot) - Mu Online Tuyệt chiêu Liên hoàn tiễn (Multi-Shot) - Mu Online

 • Class: Thánh Nữ (Muse Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 40
 • Yêu cầu cấp độ: 100
 • Tiêu hao Mana: 10
 • Tiêu hao Nội Lực: 7
 • Khoảng cách sử dụng: 6
 • Nguyên tố: gió Nguyên Tố Gió (Wind Elemental) - Mu Online

 

15. Hồi phục SD (Recovery)

Tuyệt chiêu Hồi phục SD (Recovery) giúp hồi phục SD của người sử dụng.

Tuyệt chiêu Hồi phục SD (Recovery) - Mu Online Tuyệt chiêu Hồi phục SD (Recovery) - Mu Online

 • Class: Thánh Nữ (Muse Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 100
 • Tiêu hao Mana: 40
 • Tiêu hao Nội Lực: 10
 • Khoảng cách sử dụng: 6
 • Nguyên tố: không

 

16. Mũi tên vô tận (Infinity Arrow)

Tuyệt chiêu Mũi tên vô tận (Infinity Arrow) tạo ra các mũi tên không giới hạn để sử dụng. Có thể xài cung mà không cần bó tên.

Tuyệt chiêu Mũi tên vô tận (Infinity Arrow) - Mu Online Tuyệt chiêu Mũi tên vô tận (Infinity Arrow) - Mu Online

 • Class: Thánh Nữ (Muse Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 0
 • Yêu cầu cấp độ: 220
 • Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ 2 (cấp 220) mới có thể học tuyệt chiêu Mũi tên vô tận (Infinity Arrow)
 • Tiêu hao Mana: 50
 • Tiêu hao Nội Lực: 10
 • Khoảng cách sử dụng: 0
 • Nguyên tố: không

 

Kỹ năng Công Thành chỉ sử dụng được khi tham gia sự kiện Công Thành Chiến. Sau đây là kỹ năng Công Thành của Tiên Nữ:

Mũi Tên Thiên Đường (Starfall)

Tuyệt chiêu Mũi Tên Thiên Đường (Starfall) bất ngờ bắn ra mũi tên tấn công đối phương từ trên cao xuống.

Tuyệt chiêu Mũi Tên Thiên Đường (Starfall) - Mu Online Hướng dẫn nhân vật Tiên Nữ Mu Online, các tuyệt chiêu Fairy Elf

 • Class: Tiên Nữ (Fairy Elf)
 • Sát thương tuyệt chiêu: 120
 • Yêu cầu cấp độ: 0
 • Tiêu hao Mana: 20
 • Tiêu hao Nội Lực: 15
 • Khoảng cách sử dụng: 8
 • Nguyên tố: không

 


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn nhân vật Đấu Sĩ Mu Online, các tuyệt chiêu Magic GladiatorNhững người xem Hướng dẫn nhân vật Tiên Nữ Mu Online, các tuyệt chiêu Fairy Elf cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger