Nội dung chính Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
  1. Giới Thiệu Sự Kiện Binh Đoàn Hoàng Kim Trong Mu Online
  2. Cách Tham Gia Và Phần Thưởng Sự Kiện Binh Đoàn Hoàng Kim

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) game Mu Online: cách farm hộp Kundun, vị trí xuất hiện và phần thưởng hộp Kundun

7/7/2020

Binh đoàn hoàng kim là sự kiện các quái vật hoàng kim xuất hiện bất ngờ trên toàn lục địa Mu, chúng ta có thể tìm được các vật phẩm quý hiếm bằng cách tiêu diệt các quái vật hoàng kim để nhận được Hộp Kundun.
- Có 5 loại Hộp Kundun, tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau.

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Quái vật hoàng kim

- Sự kiện diễn ra khi thông báo "Rồng vàng xuất hiện" hoặc "Golden Invasion" xuất hiện trên màn hình.
- Các quái vật hoàng kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các bản đồ, tìm ra và giết chúng sẽ nhận được các Hộp Kundun chứa các vật phẩm hấp dẫn.

Hình Ảnh Loại Quái Vật Vật Phẩm Rơi Ra Bản Đồ Xuất Hiện
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Goblin Box of Kundun +1 Lorencia, Noria
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Titan Box of Kundun +2 Devias
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Dragon Box of Kundun +3 Lorencia, Noria, Devias
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Lizard Kings Box of Kundun +4 Atlans
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Tantallos Box of Kundun +5 Tarkan
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Soldier
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1 Devias
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Rabbit
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1 Elbeland
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Knight
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1 Dungeon
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Devil
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +2 Dungeon
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Vepar
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +2 Atlans
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Wheel
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Tarkan
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Stone Golem
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Aida
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Crust
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Icarus
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Satyros
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +4 Kanturu
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Twin Tail
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +4 Relics Kanturu
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Great Golden Dragon
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 Kanturu,The Cleon (Raklion)
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Napin
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 Swamp of Peace
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online
Golden Iron Knight
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 The Cleon (Raklion

Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn sự kiện Công Thành Chiến (Castle Siege) game Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger