Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) game Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) game Mu Online: thời gian sự kiện, vị trí Thỏ Ngọc, các loại Ngọc từ phần thưởng Blue Event.

7/7/2020

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) game Mu Online

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày
Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.
Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng
Địa điểm xuất hiện:

  • Lorencia tọa độ (203,163)
  • Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • Noria tọa độ (113,15)

Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) game Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger