Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Moss Merchant game Mu Online: mua được gì từ Thương Nhân Bí Ẩn, vị trí xuất hiện của Moss Merchant và thời gian xuất hiện.

7/7/2020

Moss Merchant là một thương nhân bí ẩn đi qua nhiều vùng đất xa xôi.
- Các mặt hàng kỳ lạ mà ông đã thu thập trong suốt chuyến đi của ông đã trở thành trung tâm của sự chú ý trong lục địa Mu. Các vật phẩm sẽ thu hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Các thương nhân khác không chào đón ông như cách ông bán hàng, do ông bán các vật phẩm ngẫu nhiên với 1 tỷ lệ may mắn nhất định. Nếu may mắn bạn sẽ mua được những vật phẩm hiếm không tồn tại trong lục địa MU.
 

Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo "Thương nhân bí ẩn" hoặc "Moss Merchant Event" trong game. Ông chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn.
Vị trí ông xuất hiện: Elbeland (22,225).
Vật phẩm mà ông bán: bao gồm 5 vật phẩm khác nhau. Khi mua vật phẩm bạn sẽ nhận được vật phẩm (thường, exl, hiếm), skill, luck và option sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Một vật phẩm hiếm có chứa từ 2-3 dòng exl và sẽ có thông báo cũng như pháo hoa chúc mừng nếu bạn may mắn mua được.

Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info
Moss Merchant xuất hiện tại Elbeland (22,225)

Excellent Brova

Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info

Vật Phẩm Loại Kiếm / Chùy / Thương
Chủng Tộc Blade Knight / Magic Gladiator (2 tay)
Sức mạnh 804
Nhanh nhẹn 149
Sức tấn công Min 227
Sức tấn công Max 263
Tốc độ tấn công 40
Kỹ Năng Cyclone Hit

 

Excellent Striker Scepter
Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info
Vật Phẩm Loại Quyền Trượng
Chủng Tộc Dark Lord (Sức tấn công của thú +43%) (1 tay)
Sức mạnh 468
Nhanh nhẹn 123
Sức tấn công Min 136
Sức tấn công Max 148
Tốc độ tấn công 40
Kỹ Năng Force Wave

 

Excellent Aileen Bow
Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info
Vật Phẩm Loại Cung / Nỏ
Chủng Tộc Muse Elf (2 tay)
Sức mạnh 272
Nhanh nhẹn 1186
Sức tấn công Min 203
Sức tấn công Max 227
Tốc độ tấn công 45
Kỹ Năng Multi Arrows

 

Excellent Chromatic Staff
Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info
Vật Phẩm Loại Gậy
Chủng Tộc Soul Master / Magic Gladiator (Sức mạnh phép thuật +75) (1 tay)
Sức mạnh 281
Nhanh nhẹn 82
Sức tấn công Min 69
Sức tấn công Max 71
Tốc độ tấn công 30

 

Excellent Raven Stick
Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info
Vật Phẩm Loại Gậy
Chủng Tộc Bloody Summoner (Sức mạnh phép thuật +78) (1 tay)
Sức mạnh 278
Nhanh nhẹn 92
Sức tấn công Min 86
Sức tấn công Max 94
Tốc độ tấn công 30

Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn cánh Ex700 (Cánh 2.5) game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn sự kiện Moss Merchant game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger