Nội dung chính Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.info
  1. Giới Thiệu Sự Kiện Raklion (Hatchery Event) Trong Mu Online
  2. Cách Tham Gia Sự Kiện Raklion Trong Mu Online

Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Raklion (Selupan Event) trong game Mu Online: tham gia sự kiện Trứng Nhện Hatchery Event, phần thưởng đánh Boss Selupan.

7/7/2020

Sự kiện săn nhện (hay còn gọi la Raklion Hatchery Event) là một sự kiện thử thách đầy thú vị có từ phiên bản Season 6.
Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo sự kiện bắt đầu trong game. Khi sự kiện được thông báo trong game thì bạn cần phải đi đến cổng trước khi bị đóng.
Tọa độ: Map Raklion (175,25).
Số người tham gia tối đa: 10 người.
Phần thưởng: đồ Exl cao cấp (có thể rớt nhiều món).

Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.info
1 - Cổng vào Raklion (Devias tọa độ 53,83)
2 - Khu vực an toàn
3 - Cổng vào Event Raklion Hatchery
4 - Cổng vào Selupan
5 - Selupan Boss

Sự kiện bao gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con.
  • Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện.
  • Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan.

Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.info
Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con

Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.info
Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện

Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.info
Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan


  

 


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn sự kiện Swamp of Calmness (Medusa Event) Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger