Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Thiên Giới (Sky Event) trong game Mu Online: NPC sự kiện Sky Event, lối vào, vé ngôi sao, thời gian và phần thưởng Sky Event.

7/7/2020

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online - Mumoira.info
NPC SKY EVENT

Sự kiện Thiên Giới là 1 sự kiện tương tự như sự kiện Quảng Trường Quỷ và được diễn ra tại Icarus 2.
Thời gian diễn ra sự kiện : khi có thông báo sự kiện Thiên Giới (hoặc Sky Event).
Số người tham gia tối đa : 10 thành viên.
Điều Kiện:

  • Cần 1 vé (hình ngôi sao) có được khi đánh quái vật rơi ra
  • Đến gặp NPC tại Devias : tọa độ (211 ,42)
  • Nhân vật phải mang cánh trên người
  • Không phải là sát nhân

Tổng số thời gian của mỗi lần sự kiện mở cửa là : 30 phút
Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :

  • Tầng 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
  • Tầng 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
  • Tầng 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
  • Tầng 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400
  • Tầng 5 yêu cầu cấp độ : 380 ~ 400

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online - Mumoira.info
Star of sky event

Sự kiện diễn ra gồm : 3 Giai đoạn
Thời gian của mỗi giai đoạn là : 5 phút 3 phút và 15 phút
Mục tiêu tham gia sự kiện : Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật, đặc biệt trong 15 phút cuối các bạn sẽ có cơ hội tiêu diệt Chúa tể Kundun và sở hữu nhiều món đồ thần giá trị.

 


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) game Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger