Hướng dẫn hệ thống Vật Phẩm trong game Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hệ thống vật phẩm trong game Mu Online: giáp trụ, đồ thần, vũ khí, cánh, ngọc, thú ...

1/6/2020

Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại item Khác (Another) trong game Mu Online: Bình Máu, Bình Mana, Bình SD, Bình Trị Độc, Táo, Rượu, Hồi Thành Phù...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Giáp Trụ (Armor Set Item) trong game Mu Online: giáp trụ của các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Chúa Tể...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online: Khiên Ma Thuật, Khiên Hỏa Long, Khiên Triệu Hồn, Khiên Băng Tinh, Khiên Quỷ Vương...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online: Chùy, Chùy Gai, Chùy Dây, Búa Chiến, Búa Băng, Chùy Tiên Nữ, Chùy Băng Tinh...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Thương (Spear) trong game Mu Online: Đại Long Đao, Lưỡi Hái, Lưỡi Hái Tử Thần, Giáo Ánh Sáng, Xà Giáo, Đinh Ba, Kích...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Quyền Trượng (Scepter) của Chúa Tể trong game Mu Online: Quyền Trượng Thái Dương, Quyền Trượng Đế Vương, Thiên Tử...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online: Rìu Hỏa Long, Rìu Bán Nguyệt, Rìu Tiên Nữ, Rìu Thợ Săn, Rìu Hai Lưỡi, Rìu Lưỡi Vàng...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Nỏ (Crossbow) của Tiên Nữ trong game Mu Online: Nỏ Hỏa Long, Nỏ Thánh, Nỏ Thánh Nữ, Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Cung (Bow) của Tiên Nữ trong game Mu Online: Cung Thái Bình, Cung Thiên Vũ, Mai Hoa Cung, Mỹ Nhân Cung, Cung Thiên Thần

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online: các loại Gậy của Phù Thủy, Thuật Sĩ, Đấu Sĩ, Gậy Thần Ma, Gậy Giác Đấu, Gậy Chiêm Tinh...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online: các loại Kiếm của Chiến Binh, các loại Đao của Đấu Sĩ, Đao Quyền Năng, Đao Hồng Long...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Thú (Pet) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Thú (Pet) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Thú (Pet) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Thú (Pet) và sức mạnh của từng loại Thú trong game Mu Online: kỳ lân, quái điểu, tiểu quỷ, chiến mã, quạ tinh, các loại sói tinh...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Ngọc (Jewel) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Ngọc (Jewel) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Ngọc (Jewel) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Ngọc (Jewel) và công dụng của Ngọc trong game Mu Online: Ngọc Hỗn Nguyên, Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh trong Mu

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Đồ Thần Thánh (Ancient Set) trong game Mu Online: các set đồ thần, sức mạnh từng món đồ thần của mỗi chủng tộc, Hion, Anubis

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online - Mumoira.info

Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online: các loại cánh 1, cánh 2, cách 2.5, cánh 3, cánh 4, cánh đặc biệt, mini wing trong Mu Online

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm

7/7/2020
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger