Nội dung chính Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Chùy (Mace) Trong Mu Online

Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online: Chùy, Chùy Gai, Chùy Dây, Búa Chiến, Búa Băng, Chùy Tiên Nữ, Chùy Băng Tinh...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong Mu Online - Mumoira.info

Chùy (Mace)
Chùy
(Mace)

Chùy Gai (Morning Star)
Chùy Gai
(Morning Star)

Chùy Dây (Flail)
Chùy Dây
(Flail)

Búa Chiến (War hammer)
Búa Chiến
(War hammer)

Búa Băng (Crystal Mace)
Búa Băng
(Crystal Mace)

Chùy Tiên Nữ (Elemental Mace)
Chùy Tiên Nữ
(Elemental Mace)

Chùy Băng Tinh (Frost Mace)
Chùy Băng Tinh
(Frost Mace)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger