Nội dung chính Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Cung (Bow) Của Chủng Tộc Tiên Nữ

Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Cung (Bow) của Tiên Nữ trong game Mu Online: Cung Thái Bình, Cung Thiên Vũ, Mai Hoa Cung, Mỹ Nhân Cung, Cung Thiên Thần

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong Mu Online - Mumoira.info

Cung Nhỏ (Short Bow)
Cung Nhỏ
(Short Bow)

Cung (Bow)
Cung
(Bow)

Cung Hoa (Elven Bow)
Cung Hoa
(Elven Bow)

Cung Chiến (Battle Bow)
Cung Chiến
(Battle Bow)

Cung Hổ (Tiger Bow)
Cung Hổ
(Tiger Bow)

Cung Bạc (Silver Bow)
Cung Bạc
(Silver Bow)

Mai Hoa Cung (Chaos Nature Bow)
Mai Hoa Cung
(Chaos Nature Bow)

Mỹ Nhân Cung (Viper Bow)
Mỹ Nhân Cung
(Viper Bow)

Cung Thái Bình (Sylph Wind Bow)
Cung Thái Bình
(Sylph Wind Bow)

Cung Thiên Thần (Albatross Bow)
Cung Thiên Thần
(Albatross Bow)

Cung Thiên Vũ (Dark Stinger Bow)
Cung Thiên Vũ
(Dark Stinger Bow)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger