Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online: các loại Gậy của Phù Thủy, Thuật Sĩ, Đấu Sĩ, Gậy Thần Ma, Gậy Giác Đấu, Gậy Chiêm Tinh...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff & Stick) trong Mu Online - Mumoira.info

Gậy Xương (Skull Staff)
Gậy Xương
(Skull Staff)

Gậy Tiên (Angelic Staff)
Gậy Tiên
(Angelic Staff)

Gậy Rắn (Serpent Lance)
Gậy Rắn
(Serpent Lance)

Gậy Sét (Thunder Staff)
Gậy Sét
(Thunder Staff)

Gậy Đầu Lâu (Gorgon Staff)
Gậy Đầu Lâu
(Gorgon Staff)

Gậy Ma Thuật (Legendary Staff)
Gậy Ma Thuật
(Legendary Staff)

Gậy Phục Sinh (Resurrection Staff)
Gậy Phục Sinh
(Resurrection Staff)

Gậy Lôi Phong (Chaos Lightning Staff)
Gậy Lôi Phong
(Chaos Lightning Staff)

Gậy Hủy Diệt (Unicorn Staff)
Gậy Hủy Diệt
(Unicorn Staff)

Gậy Triệu Hồn (Dragon Soul Staff)
Gậy Triệu Hồn
(Dragon Soul Staff)

Gậy Hỏa Long (Divine Staff of Archangel)
Gậy Hỏa Long
(Divine Staff of Archangel)

Gậy Kundun (Kundun Staff)
Gậy Kundun
(Kundun Staff)

Gậy Thần Ma (Grand Viper Staff)
Gậy Thần Ma
(Grand Viper Staff)

Gậy Thiên Sứ (Platina Wing Staff)
Gậy Thiên Sứ
(Platina Wing Staff)

Gậy Quỷ Vương (Imperial Staff)
Gậy Quỷ Vương
(Imperial Staff)

Gậy Giác Đấu (Deadly Staff)
Gậy Giác Đấu
(Deadly Staff)

Gậy Bí Ẩn (Mistery Stick)
Gậy Bí Ẩn
(Mistery Stick)

Gậy Gió (Violent Wind Stick)
Gậy Gió
(Violent Wind Stick)

Gậy Ánh Bạc (Ancient Stick)
Gậy Ánh Bạc
(Ancient Stick)

Gậy Bùng Nổ (Dark Moon Stick)
Gậy Bùng Nổ
(Dark Moon Stick)

Khuyên Xích Quỹ (Black Rose Stick)
Khuyên Xích Quỹ
(Black Rose Stick)

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info
Gậy Huyết Vũ
(Red Wing Stick)

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info
Gậy Đoạt Mệnh
(Lilium Stick)

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info
Gậy Chiêm Tinh
(Demonic Stick)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger