Nội dung chính Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Vật Dụng Linh Tinh Khác Trong Mu Online

Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại item Khác (Another) trong game Mu Online: Bình Máu, Bình Mana, Bình SD, Bình Trị Độc, Táo, Rượu, Hồi Thành Phù...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại vật phẩm linh tinh khác trong Mu Online - Mumoira.info

Bình Máu - Healing Potions
Bình Máu - Healing Potions
Hồi phục máu cho nhân vật

Bình Năng Lượng - Mana Potions
Bình Năng Lượng - Mana Potions
Hồi năng lượng cho nhân vật

Bình SD - SD Recovery Potions
Bình SD - SD Recovery Potions
Hồi phục SD cho nhân vật

Bình trị độc - Antidote
Bình trị độc - Antidote
Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.

Táo - Apple
Táo - Apple
Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.

Hồi Thành Phù - Scroll of town portal
Hồi Thành Phù - Scroll of town portal
Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.

Bó Cung - Arrows
Bó Cung - Arrows
Sử dụng cùng với Cung.

Bó Nỏ - Bolts
Bó Nỏ - Bolts
Sử dụng cùng với Nỏ.

Rượu - Ale
Rượu - Ale
Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.Những người xem Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger