Nội dung chính Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Khiên (Shield) Trong Game Mu Online

Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online: Khiên Ma Thuật, Khiên Hỏa Long, Khiên Triệu Hồn, Khiên Băng Tinh, Khiên Quỷ Vương...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong Mu Online - Mumoira.info

Khiên Tròn (Small Shield)
Khiên Tròn
(Small Shield)

Khiên Sắt (Buckler)
Khiên Sắt
(Buckler)

Khiên Sừng (Horn Shield)
Khiên Sừng
(Horn Shield)

Khiên Diều (Kite Shield)
Khiên Diều
(Kite Shield)

Khiên Xương (Skull Shield)
Khiên Xương
(Skull Shield)

Khiên Bạc (Round Shield)
Khiên Bạc
(Round Shield)

Khiên Tiên Nữ (Elven Shield)
Khiên Tiên Nữ
(Elven Shield)

Khiên Gia Huy (Plate Shield)
Khiên Gia Huy
(Plate Shield)

Khiên Chông (Spike Shield)
Khiên Chông
(Spike Shield)

Khiên Kim Long (Dragon Slayer Shield)
Khiên Kim Long
(Dragon Slayer Shield)

Khiên Ma Thuật (Legendary Shield)
Khiên Ma Thuật
(Legendary Shield)

Khiên Ngưu Vương (Bronze Shield)
Khiên Ngưu Vương
(Bronze Shield)

Khiên Hỏa Long (Dragon Shield)
Khiên Hỏa Long
(Dragon Shield)

Khiên Thánh Nữ (Elemental Shield)
Khiên Thánh Nữ
(Elemental Shield)

Khiên Triệu Hồn (Grand Soul Shield)
Khiên Triệu Hồn
(Grand Soul Shield)

Khiên Băng Tinh (Frost Barrier Shield)
Khiên Băng Tinh
(Frost Barrier Shield)

Khiên Vinh Quang (Crimson GLory Shield)
Khiên Vinh Quang
(Crimson GLory Shield)

Khiên Quỷ Vương (Guardian Shield)
Khiên Quỷ Vương
(Guardian Shield)

Khiên Giác Đấu (Salamender Shield)
Khiên Giác Đấu
(Salamender Shield)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger