Nội dung chính Hướng dẫn các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Kiếm (Sword) Của Chủng Tộc Chiến Binh
  2. Các Loại Đao (Blade) Của Chủng Tộc Đấu Sĩ

Hướng dẫn các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online: các loại Kiếm của Chiến Binh, các loại Đao của Đấu Sĩ, Đao Quyền Năng, Đao Hồng Long...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Kiếm (Sword) trong Mu Online - Mumoira.info

Đoản Đao (Shot Sword)
Đoản Đao
(Shot Sword)

Chùy Thủ (Kriss)
Chùy Thủ
(Kriss)

Trường Kiếm (Rapier)
Trường Kiếm
(Rapier)

Đao Sát Thủ (Assasin Sword)
Đao Sát Thủ
(Assasin Sword)

Kiếm Nhật (Katana)
Kiếm Nhật
(Katana)

Kiếm La Mã (Gladius)
Kiếm La Mã
(Gladius)

Mã Tấu (Falchion)
Mã Tấu
(Falchion)

Xà Đao (Serpent Sword)
Xà Đao
(Serpent Sword)

Kiếm Rồng Lửa (Salamentder)
Kiếm Rồng Lửa
(Salamentder)

Khoái Đao (Blade)
Khoái Đao
(Blade)

Kiếm Ánh Sáng (Light Saber)
Kiếm Ánh Sáng
(Light Saber)

Kiếm Ma Thuật (Legendary Sword)
Kiếm Ma Thuật
(Legendary Sword)

Hỏa Đao (Double Blade)
Hỏa Đao
(Double Blade)

Thiết Kiếm (Giant Sword)
Thiết Kiếm
(Giant Sword)

Thái Dương Kiếm (Heliacal Sword)
Thái Dương Kiếm
(Heliacal Sword)

Kiếm Điện (Lightning Sword)
Kiếm Điện
(Lightning Sword)

Kiếm Băng (Crystal Sword)
Kiếm Băng
(Crystal Sword)

Kiếm Hủy Diệt (Sword of Destruction)
Kiếm Hủy Diệt
(Sword of Destruction)

Thiên Ma Kiếm (Spirit Sword)
Thiên Ma Kiếm
(Spirit Sword)

Thiên Tử Kiếm (Divine Sword of Archangel)
Thiên Tử Kiếm
(Divine Sword of Archangel)

Cuồng Phong Đao (Knight Blade)
Cuồng Phong Đao
(Knight Blade)

Đao Quyền Năng (Bone Blade)
Đao Quyền Năng
(Bone Blade)

Ỷ Thiên Đao (Dark Breaker)
Ỷ Thiên Đao
(Dark Breaker)

Ngọc Bích Kiếm (Sword Breaker)
Ngọc Bích Kiếm
(Sword Breaker)

Hoả Long Kiếm (Flame Sword)
Hoả Long Kiếm
(Flame Sword)

Ảo Ảnh Đao (Rune Blade)
Ảo Ảnh Đao
(Rune Blade)

Đao Sinh Mệnh (Black Reign Blade)
Đao Sinh Mệnh
(Black Reign Blade)

Lôi Phong Đao (Thunder Blade)
Lôi Phong Đao
(Thunder Blade)

Hỏa Tinh Kiếm (Flame Blade)
Hỏa Tinh Kiếm
(Flame Blade)

Đao Hồng Long (Explosion Blade)
Đao Hồng Long
(Explosion Blade)

Bá Vương Kiếm (Imperial Sword)
Bá Vương Kiếm
(Imperial Sword)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Kiếm (Sword) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger