Nội dung chính Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Nỏ (Crossbow) Của Chủng Tộc Tiên Nữ

Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Nỏ (Crossbow) của Tiên Nữ trong game Mu Online: Nỏ Hỏa Long, Nỏ Thánh, Nỏ Thánh Nữ, Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong Mu Online - Mumoira.info

Nỏ (Crossbow)
Nỏ
(Crossbow)

Nỏ Vàng (Golden Crossbow)
Nỏ Vàng
(Golden Crossbow)

Nỏ Thép (Arquebus)
Nỏ Thép
(Arquebus)

Nỏ Ánh Sáng (Light Crossbow)
Nỏ Ánh Sáng
(Light Crossbow)

Nỏ Rắn (Serpent Crossbow)
Nỏ Rắn
(Serpent Crossbow)

Nỏ Thiên Thanh (Bluewing Crossbow)
Nỏ Thiên Thanh
(Bluewing Crossbow)

Nỏ Kim Ngân (Aqua Golden Crossbow)
Nỏ Kim Ngân
(Aqua Golden Crossbow)

Nỏ Hoả Long (Divine Crossbow of Archangel)
Nỏ Hoả Long
(Divine Crossbow of Archangel)

Nỏ Thánh (Saint Crossbow)
Nỏ Thánh
(Saint Crossbow)

Nỏ Thánh Nữ (Great Rain Crossbow)
Nỏ Thánh Nữ
(Great Rain Crossbow)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger