Nội dung chính Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Quyền Trượng (Scepter) Của Chủng Tộc Chúa Tể

Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Quyền Trượng (Scepter) của Chúa Tể trong game Mu Online: Quyền Trượng Thái Dương, Quyền Trượng Đế Vương, Thiên Tử...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong Mu Online - Mumoira.info

Quyền Trượng Chiến (Battle Scepter)
Quyền Trượng Chiến
(Battle Scepter)

Quyền Trượng Thép (Master Scepter)
Quyền Trượng Thép
(Master Scepter)

Quyền Trượng Bóng Tối (Great Scepter)
Quyền Trượng Bóng Tối
(Great Scepter)

Quyền Trượng Kim Cương (Lord Scepter)
Quyền Trượng Kim Cương
(Lord Scepter)

Quyền Trượng Đại Vương (Great Lord Scepter)
Quyền Trượng Đại Vương
(Great Lord Scepter)

Quyền Trượng Thái Dương (Soleil Scepter)
Quyền Trượng Thái Dương
(Soleil Scepter)

Quyền Trượng Ánh Sáng (Shining Scepter)
Quyền Trượng Ánh Sáng
(Shining Scepter)

Quyền Trượng Đế Vương (Absolute Scepter)
Quyền Trượng Đế Vương
(Absolute Scepter)

Quyền Trượng Thiên Tử (Archangel Scepter)
Quyền Trượng Thiên Tử
(Archangel Scepter)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger