Nội dung chính Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Rìu (Axe) Mu Online

Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online: Rìu Hỏa Long, Rìu Bán Nguyệt, Rìu Tiên Nữ, Rìu Thợ Săn, Rìu Hai Lưỡi, Rìu Lưỡi Vàng...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong Mu Online - Mumoira.info

Rìu nhỏ (Small Axe)
Rìu nhỏ
(Small Axe)

Rìu Nhẹ (Hand Axe)
Rìu Nhẹ
(Hand Axe)

Rìu Hai Lưỡi (Double Axe)
Rìu Hai Lưỡi
(Double Axe)

Rìu Thợ Săn (Tomahawk)
Rìu Thợ Săn
(Tomahawk)

Rìu Tiên Nữ (Elven Axe)
Rìu Tiên Nữ
(Elven Axe)

Rìu Chiến (Battle Axe)
Rìu Chiến
(Battle Axe)

Rìu Lưỡi Bạc (Nikkea Axe)
Rìu Lưỡi Bạc
(Nikkea Axe)

Rìu Lưỡi Vàng (Larkan Axe)
Rìu Lưỡi Vàng
(Larkan Axe)

Rìu Bán Nguyệt (Crescent Axe)
Rìu Bán Nguyệt
(Crescent Axe)

Rìu Hoả Long (Chaos Dragon Axe)
Rìu Hoả Long
(Chaos Dragon Axe)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger