Nội dung chính Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online - Mumoira.info
  1. Các Loại Thương Và Giáo Trong Game Mu Online

Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Thương (Spear) trong game Mu Online: Đại Long Đao, Lưỡi Hái, Lưỡi Hái Tử Thần, Giáo Ánh Sáng, Xà Giáo, Đinh Ba, Kích...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong Mu Online - Mumoira.info

Giáo Ánh Sáng (Light Spear)
Giáo Ánh Sáng
(Light Spear)

Giáo (Spear)
Giáo
(Spear)

Thương (Dragon Lance)
Thương
(Dragon Lance)

Đinh Ba (Great Trident)
Đinh Ba
(Great Trident)

Xà Giáo (Serpent Spear)
Xà Giáo
(Serpent Spear)

Giáo Hai Lưỡi (Double Poleaxe)
Giáo Hai Lưỡi
(Double Poleaxe)

Kích (Halberd)
Kích
(Halberd)

Kích Hai Đầu (Berdish)
Kích Hai Đầu
(Berdish)

Lưỡi Hái (Great Scythe)
Lưỡi Hái
(Great Scythe)

Lưỡi Hái Tử Thần (Bill of Balrog)
Lưỡi Hái Tử Thần
(Bill of Balrog)

Đại Long Đao (Dragon Spear)
Đại Long Đao
(Dragon Spear)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger