Hướng dẫn chi tiết game Mu Online: cơ bản, nhân vật, vật phẩm, sự kiện, ép đồ ...Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).

- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".

- Nguyên liệu:

  • + 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) - tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Kỳ Lân

Quái ĐiểuBình LuậnCopyright @ Mu Moi Ra - Phát triển bởi 3TWeb