Hướng dẫn chi tiết game Mu Online: cơ bản, nhân vật, vật phẩm, sự kiện, ép đồ ...Khiên - Shield

 • Khiên Tròn

  Small Shield

 • Khiên Sắt

  Buckler

 • Khiên Sừng

  Horn Shield

 • Khiên Diều

  Kite Shield

 • Khiên Xương

  Skull Shield

 • Khiên Bạc

  Round Shield

 • Khiên Tiên Nữ

  Elven Shield

 • Khiên Gia Huy

  Plate Shield

 • Khiên Chông

  Spike Shield

 • Khiên Kim Long

  Dragon Slayer Shield

 • Khiên Ma Thuật

  Legendary Shield

 • Khiên Ngưu Vương

  Bronze Shield

 • Khiên Hỏa Long

  Dragon Shield

 • Khiên Thánh Nữ

  Elemental Shield

 • Khiên Triệu Hồn

  Grand Soul Shield

 • Khiên Băng Tinh

  Frost Barrier Shield

 • Khiên Vinh Quang

  Crimson GLory Shield

 • Khiên Quỷ Vương

  Guardian Shield

 • Khiên Giác Đấu

  Salamender ShieldBình LuậnCopyright @ Mu Moi Ra - Phát triển bởi 3TWeb