Mu mới ra tháng 11 2020 - Antiferna Mu Season 15 - Miễn phí 99%, full custom item

Mu mới ra, Antiferna Mu, antifernamu.com, Mu Online, Mu SS15 mới ra, Mu Test tháng 11 2020, Miễn phí 99%, full custom item, Season 15

Trang chủ: http://antifernamu.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/antifernamuonline

Phiên bản: Season 15 (Mu SS15) - Máy chủ: Mu Antiferna

Loại Mu: Reset, Exp 99999x, Drop 95%

Alpha Test: 21/11/2020 (19h) - Open Beta: 21/11/2020 (19h)

22/11/2020

Giới thiệu Mu SS15 mới ra - Antiferna Mu mới ra tháng 11/2020 - antifernamu.com

Antiferna MU Season 15 Full Custom

Server Information:

✨EXP : X999999

✨MAX STAT : 62000

✨Max Level: 1200

✨Drop + Mix : 95%

✨Resets In-Game get WCoin

✨Get free WCoin by hunting boss In-Game

⏰Closed Beta : 19 November 2020

⏰Grand Opening : 21 November 2020

👉HomePage : https://www.antifernamu.com

👉Register : https://www.antifernamu.com/register

👉Download Client : https://www.antifernamu.com/downloads

👉Facebook: https://www.fb.com/antifernamuonline

Over 50+ Custom ancient set item

🥇Custom Wing

🥈Custom Ancient Set

🥉Custom Weapon

💥All special Events from Season 0 to Season 15

💥Get WCoin during kills Boss monster

💥InGame CashShop FO item

💥Reset InGame, 1 RESET GET 250 WCOIN

💥SPECIAL CUSTOM MUUN PET

Join Now at https://www.antifernamu.com

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Antiferna MU Season 15 Full Custom

Thông tin Máy Chủ:

✨EXP : X999999

✨MAX Points : 62000

✨Max Level: 1200

✨Drop + Mix : 95%

✨Online + Resets trong Game nhận WCoin

✨Nhận WCoin miễn phí khi săn Boss Events

⏰Closed Beta : 19/11/2020

⏰Open Chính thức : 21/11/2020

👉Trang chủ : https://www.antifernamu.com/

👉Đăng ký : https://www.antifernamu.com/register

👉Tải Game : https://www.antifernamu.com/downloads

👉Facebook: https://www.fb.com/antifernamuonline

Hơn 50+ Set đồ Thần custom và nâng cấp

🥇Cánh Custom

🥈Set thần Custom

🥉Vũ khí Custom

💥Đầy đủ tất cả những Events từ Season 0 đến Season 15

💥Săn Boss quái kiếm WCoin

💥Đồ Full bán CashShop

💥Reset trong Game, 1 RESET được 250 WCOIN

💥ĐẶC BIỆT VỚI HƠN 100+ MUUN PET CUSTOM CỰC ĐẸP

Tham gia trải nghiệm ngay tại : https://www.antifernamu.com


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Antiferna Mu theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/antifernamuonline

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger