Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 17/11Alpha Test: 17/11/2023 (6h)
Open: 18/11Open Beta: 18/11/2023 (20h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Cày cuốc - mix item free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Titan vào 20h ngày 18/11/2023

Trang chủ: https://mu-lanhdia.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5555x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (15h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Rs tốn ngọc, cày tiền trong game

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 26/11/2023

Trang chủ: http://mulucdia.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/10Alpha Test: 3/10/2023 (13h)
Open: 5/10Open Beta: 5/10/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Long mới ra - Rs = ngọc, dân cày có đất sống

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 5/10/2023

Trang chủ: http://muhoanglong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2023 (13h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2023 (13h)
 

Mu Chúa Tế mới ra - Siêu phẩm mu - miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 22/10/2023

Trang chủ: http://muchuate.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/12Alpha Test: 7/12/2023 (13h)
Open: 9/12Open Beta: 9/12/2023 (13h)
 

Mus2.Tv mới ra - Đua top nhận #40_trlệu vnđ

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lost Tower vào 13h ngày 9/12/2023

Trang chủ: http://mus2.tv/

Phiên bản: Season 2

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (12h)
Open: 3/12Open Beta: 3/12/2023 (12h)
 

Muvnx.Com mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 3/12/2023

Trang chủ: https://muvnx.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/12Alpha Test: 2/12/2023 (6h)
Open: 3/12Open Beta: 3/12/2023 (10h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Phiên bản custom cày cuốc free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Cày Cuốc vào 10h ngày 3/12/2023

Trang chủ: https://mu-lanhdia.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (10h)
Open: 1/12Open Beta: 1/12/2023 (19h)
 

***Mu Huyết Ma*** mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Chúa Tể vào 19h ngày 1/12/2023

Trang chủ: https://huyetma-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (13h)
Open: 2/12Open Beta: 2/12/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 2/12/2023

Trang chủ: https://muhanoiss69.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

Mu vip
Alpha: 23/11Alpha Test: 23/11/2023 (13h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (13h)
 

Vmu Legend mới ra - Lâu dài bên vững - ko webshop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 26/11/2023

Trang chủ: https://vmu-icarus.tv/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (19h)
Open: 2/12Open Beta: 2/12/2023 (19h)
 

Mu Bá Vương Ss6.9 mới ra - Npc buff free - cộng hưởng free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia Npc Buff Free vào 19h ngày 2/12/2023

Trang chủ: http://mubavuong-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lion

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (10h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (10h)
 

Muvietss.Com mới ra - Trial quái nhận wc,và wcp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 26/11/2023

Trang chủ: http://muvietss.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 22/11Alpha Test: 22/11/2023 (13h)
Open: 23/11Open Beta: 23/11/2023 (19h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Phiên bản custom đẹp mắt

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đesigns 1 vào 19h ngày 23/11/2023

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantaxyv

Mu vip
Alpha: 9/11Alpha Test: 9/11/2023 (19h)
Open: 11/11Open Beta: 11/11/2023 (19h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Không webshop , không top nạp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 19h ngày 11/11/2023

Trang chủ: https://muhanois6.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 9999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (19h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (13h)
 

Mu Hải Nam mới ra - Miễn phí 100% - boss liên tục

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://muhainam.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantasyxi

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (13h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (19h)
 

***Mu Anubis*** mới ra - Dễ chơi đồ dễ kiếm , free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Ugk Mới Nhất

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2023 (14h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2023 (14h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Miễn phí 99%,ko webshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt 4 vào 14h ngày 22/10/2023

Trang chủ: http://mu-daiviet.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat Check Log Auto Band

Mu vip
Alpha: 29/11Alpha Test: 29/11/2023 (13h)
Open: 30/11Open Beta: 30/11/2023 (13h)
 

Mu Bá Tước Ss6.15 mới ra - Hoàn toàn miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tước Đỉnh Cao vào 13h ngày 30/11/2023

Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

Mu vip
Alpha: 23/11Alpha Test: 23/11/2023 (14h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (14h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiki vào 14h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://mulau-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard-Cameraman

Mu vip
Alpha: 22/11Alpha Test: 22/11/2023 (13h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (13h)
 

Muonliness2.Net mới ra - Mu season 2 đột phá tính năng

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hades vào 13h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://muonliness2.net/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

21
Mu Non Reset
21. Mulau-Ss6.Com - Mu Non Reset mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ
- Server:
Máy Chủ Tiki 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (14h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiki vào 14h ngày 25/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard-Cameraman

22
Mu Non Reset
22. Oldsmu S6e3 No Reset - Mu Non Reset mới ra - No cash shop | no web shop
- Server:
Easy X50 
- Alpha:Alpha Test:
18/1118/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/1118/11/2023 (19h)
 

Oldsmu S6e3 No Reset mới ra - No cash shop | no web shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Easy X50 vào 19h ngày 18/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
Mu Non Reset
23. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
2/112/11/2023 (17h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
4/114/11/2023 (18h)
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào 18h ngày 4/11/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Super Anti

24
Mu Non Reset
24. Mu Trống Đồng - Mu Non Reset mới ra - 400 level 60k point - free box, wc
- Server:
Ma Thuật 
- Alpha:Alpha Test:
1/111/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/113/11/2023 (13h)
 

Mu Trống Đồng mới ra - 400 level 60k point - free box, wc

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 3/11/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip Pro

25
Mu Non Reset
25. Mu Asean - Mu Non Reset mới ra - Thuần cày cuốc, không item shop
- Server:
Ruins X10  
- Alpha:Alpha Test:
3/113/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
3/113/11/2023 (19h)
 

Mu Asean mới ra - Thuần cày cuốc, không item shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Ruins X10 vào 19h ngày 3/11/2023

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

26
Mu Non Reset
26. Universemu - Mu Non Reset mới ra - Đồ họa nâng cấp. tính năng vượt trộ
- Server:
Milky Way 
- Alpha:Alpha Test:
14/1014/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2023 (10h)
 

Universemu mới ra - Đồ họa nâng cấp. tính năng vượt trộ

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Milky Way vào 10h ngày 21/10/2023

Exp: 1x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

27
Mu Non Reset
27. Mulau-Ss6.Com - Mu Non Reset mới ra - ✅ mu online phiên bản 6.9 non-reset
- Server:
Shopee 
- Alpha:Alpha Test:
19/1019/10/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2023 (19h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - ✅ mu online phiên bản 6.9 non-reset

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Shopee vào 19h ngày 21/10/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
Mu Non Reset
28. Exmuonline - Mu Non Reset mới ra - 50x, hard, nopay2win, season 19
- Server:
Exmu Season 19 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2023
 

Exmuonline mới ra - 50x, hard, nopay2win, season 19

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Exmu Season 19 vào ngày 21/10/2023

Exp: 50x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Private

29
Mu Non Reset
29. Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
18/1018/10/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2023
 

Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 19/10/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
Mu Non Reset
30. Mu Xưng Bá - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc - huyền thoại tái sinh
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2023 (10h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Mu cày cuốc - huyền thoại tái sinh

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 19/10/2023

Exp: 1x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

31
Mu Non Reset
31. Mus6 Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Mus6 non reset - ra mắt máy chủ spe
- Server:
Speed 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
14/1014/10/2023 (19h)
 

Mus6 Non Reset mới ra - Mus6 non reset - ra mắt máy chủ spe

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Speed vào 19h ngày 14/10/2023

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

32
Mu Non Reset
32. Mu Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Nguyên gốc webzen không custom
- Server:
Hardcore 
- Alpha:Alpha Test:
7/107/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2023 (10h)
 

Mu Non Reset mới ra - Nguyên gốc webzen không custom

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hardcore vào 10h ngày 10/10/2023

Exp: 1x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

33
Mu Non Reset
33. Mu Phục Hưng - Mu Non Reset mới ra - Game cày cuốc cho anh em 100%.
- Server:
Tu Giới 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/102/10/2023 (18h)
 

Mu Phục Hưng mới ra - Game cày cuốc cho anh em 100%.

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Tu Giới vào 18h ngày 2/10/2023

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
Mu Non Reset
34. Muonline2003 - Mu Non Reset mới ra - Nguyên bản chuẩn webzen
- Server:
Vương Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
30/930/9/2023 (8h)
 

Muonline2003 mới ra - Nguyên bản chuẩn webzen

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/9/2023

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
Mu Non Reset
35. Mu-Classic.Net - Mu Non Reset mới ra - không mốc nạp - không top nạp
- Server:
Legend 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
29/929/9/2023 (19h)
 

Mu-Classic.Net mới ra - không mốc nạp - không top nạp

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Legend vào 19h ngày 29/9/2023

Exp: 20x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Proshield

36
Mu Non Reset
36. Mus6 Nonreset - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối
- Server:
Phục Ma 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/929/9/2023 (19h)
 

Mus6 Nonreset mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Phục Ma vào 19h ngày 29/9/2023

Exp: 3x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

37
Mu Non Reset
37. Mugaion.Com - Ss 6.9 - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset- exp dynamic siêu khó
- Server:
Máy Chủ Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/919/9/2023 (19h)
 

Mugaion.Com - Ss 6.9 mới ra - Mu non reset- exp dynamic siêu khó

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Anubis vào 19h ngày 19/9/2023

Exp: 3x - Drop: 3%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack By Baxo

38
Mu Non Reset
38. Mu-War.Tv - Mu Non Reset mới ra - Cày cuôc , bền vững , lâu dài ,hay
- Server:
Mu-War.Tv 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2023 (19h)
 

Mu-War.Tv mới ra - Cày cuôc , bền vững , lâu dài ,hay

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Mu-War.Tv vào 19h ngày 18/9/2023

Exp: 888x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

39
Mu Non Reset
39. Mugate.Co Ss6 Nonrs - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
13/913/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/915/9/2023 (19h)
 

Mugate.Co Ss6 Nonrs mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 15/9/2023

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

40
Mu Non Reset
40. Mu-3miền - Mu Non Reset mới ra - Free 99% box 1-4 bán shop
- Server:
Máy Chủ Mới Noria 
- Alpha:Alpha Test:
31/831/8/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/92/9/2023 (19h)
 

Mu-3miền mới ra - Free 99% box 1-4 bán shop

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới Noria vào 19h ngày 2/9/2023

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshieldserver

41
Mu Non Reset
41. Oldsmu S6 No Reset - Mu Non Reset mới ra - No webshop|no cash shop|free2play
- Server:
Medium 
- Alpha:Alpha Test:
2/92/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/92/9/2023 (19h)
 

Oldsmu S6 No Reset mới ra - No webshop|no cash shop|free2play

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Medium vào 19h ngày 2/9/2023

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
Mu Non Reset
42. Mu Bá Vương - Mu Non Reset mới ra - Mu miễn phí train wcoin drop ngọc
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
24/824/8/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/826/8/2023 (19h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Mu miễn phí train wcoin drop ngọc

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 26/8/2023

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Check Hack Bằng Cơm

43
Mu Non Reset
43. Top Mu Online - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
10/810/8/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
12/812/8/2023
 

Top Mu Online mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 12/8/2023

Exp: 20x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

44
Mu Non Reset
44. Mulau-Ss6.Com - Mu Non Reset mới ra - Mulau-ss6.9 non-reset 65kpoint free
- Server:
Lazada 
- Alpha:Alpha Test:
10/810/8/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
12/812/8/2023 (9h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mulau-ss6.9 non-reset 65kpoint free

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Lazada vào 9h ngày 12/8/2023

Exp: 1000000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield,Cameraman

45
Mu Non Reset
45. Muvua - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, cầy quốc
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
6/86/8/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/87/8/2023 (13h)
 

Muvua mới ra - Miễn phí 99%, cầy quốc

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 7/8/2023

Exp: 5x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

46
Mu Non Reset
46. Muonlineplay.Com - Mu Non Reset mới ra - Freebies, quests, new open
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
2/82/8/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
3/83/8/2023
 

Muonlineplay.Com mới ra - Freebies, quests, new open

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 3/8/2023

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

47
Mu Non Reset
47. Blademu - Mu Non Reset mới ra - Mu không reset exp thấp
- Server:
Máy Chủ Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/729/7/2023 (19h)
 

Blademu mới ra - Mu không reset exp thấp

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 29/7/2023

Exp: 3x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

48
Mu Non Reset
48. Mu Ha Noi Ss6 Free - Mu Non Reset mới ra - Không danh hiệu,giải trí, 65k point
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/729/7/2023 (13h)
 

Mu Ha Noi Ss6 Free mới ra - Không danh hiệu,giải trí, 65k point

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 29/7/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

49
Mu Non Reset
49. Mulau-Ss6 - Mu Non Reset mới ra - 👉muss6.9 non rs giải trí free 100%
- Server:
Avatar 
- Alpha:Alpha Test:
19/719/7/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/721/7/2023 (19h)
 

Mulau-Ss6 mới ra - 👉muss6.9 non rs giải trí free 100%

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 19h ngày 21/7/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield+Camera Man

50
Mu Non Reset
50. Mugate.Co - Season 6 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 6.15 non reset
- Server:
Máy Chủ Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
12/712/7/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
14/714/7/2023 (19h)
 

Mugate.Co - Season 6 mới ra - Phiên bản season 6.15 non reset

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 19h ngày 14/7/2023

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

51
Mu Non Reset
51. Muhoanmy.Online - Mu Non Reset mới ra - - chào mừng ae đến với mu online.
- Server:
Muonline 
- Alpha:Alpha Test:
7/77/7/2023 (16h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/711/7/2023 (7h)
 

Muhoanmy.Online mới ra - - chào mừng ae đến với mu online.

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Muonline vào 7h ngày 11/7/2023

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 100

52
Mu Non Reset
52. Mulau - Mu Non Reset mới ra - Mu-ss6.9 non rs free 100%
- Server:
Avatar 
- Alpha:Alpha Test:
7/77/7/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/79/7/2023 (9h)
 

Mulau mới ra - Mu-ss6.9 non rs free 100%

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 9h ngày 9/7/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Cameraman

53
Mu Non Reset
53. Mu Crypto - Mu Non Reset mới ra - Không webshop, danh hiệu, tu chân
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
13/613/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
22/622/6/2023 (9h)
 

Mu Crypto mới ra - Không webshop, danh hiệu, tu chân

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 9h ngày 22/6/2023

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: X-Team

54
Mu Non Reset
54. Muonline 2003 - Mu Non Reset mới ra - 4 class truyền thống
- Server:
Muonline2003 X3000 
- Alpha:Alpha Test:
23/523/5/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
27/527/5/2023 (8h)
 

Muonline 2003 mới ra - 4 class truyền thống

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Muonline2003 X3000 vào 8h ngày 27/5/2023

Exp: 3000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

55
Mu Non Reset
55. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 100% - cày cuốc - max 65k lv
- Server:
Chân Long 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 100% - cày cuốc - max 65k lv

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Chân Long vào 19h ngày 22/5/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

56
Mu Non Reset
56. Muroyal - Mu Non Reset mới ra - Custom - max 32k level
- Server:
Royal 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/521/5/2023 (10h)
 

Muroyal mới ra - Custom - max 32k level

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Royal vào 10h ngày 21/5/2023

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

57
Mu Non Reset
57. Mugate.Co Season 6 - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% không webshop cày cuốc
- Server:
Speed 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/517/5/2023 (13h)
 

Mugate.Co Season 6 mới ra - Miễn phí 99% không webshop cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Speed vào 13h ngày 17/5/2023

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

58
Mu Non Reset
58. Mugate.Co Season 6 - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, không websho
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/419/4/2023 (13h)
 

Mugate.Co Season 6 mới ra - Miễn phí 99%, không websho

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 19/4/2023

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

59
Mu Non Reset
59. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/418/4/2023
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 18/4/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

60
Mu Non Reset
60. Sonymu - Mu Non Reset mới ra - Sever classic nonreset max 2000leve
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/415/4/2023 (13h)
 

Sonymu mới ra - Sever classic nonreset max 2000leve

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/4/2023

Exp: 1x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
Mu Non Reset
61. Muonline2003 - Mu Non Reset mới ra - 300 anh em đang online
- Server:
Tân Binh 
- Alpha:Alpha Test:
10/410/4/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
10/410/4/2023 (10h)
 

Muonline2003 mới ra - 300 anh em đang online

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Tân Binh vào 10h ngày 10/4/2023

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

62
Mu Non Reset
62. Mu Asean - Mu Non Reset mới ra - Mu season 18 non reset
- Server:
Ruins X50 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
9/49/4/2023 (14h)
 

Mu Asean mới ra - Mu season 18 non reset

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Ruins X50 vào 14h ngày 9/4/2023

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

63
Mu Non Reset
63. Muzezo - Mu Non Reset mới ra - Game cày cuốc ngọc wc , đồ săn dsk2
- Server:
Thien Menh 
- Alpha:Alpha Test:
31/331/3/2023 (11h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
1/41/4/2023 (12h)
 

Muzezo mới ra - Game cày cuốc ngọc wc , đồ săn dsk2

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Thien Menh vào 12h ngày 1/4/2023

Exp: 9999x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Siêu

64
Mu Non Reset
64. Mu Hungba Ss6.9 Plus - Mu Non Reset mới ra - Không mốc nạp, tốp nạp, wedshop.
- Server:
Máy Chủ Mu Hung Ba 
- Alpha:Alpha Test:
27/327/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/330/3/2023 (13h)
 

Mu Hungba Ss6.9 Plus mới ra - Không mốc nạp, tốp nạp, wedshop.

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mu Hung Ba vào 13h ngày 30/3/2023

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Công Nghệ Cao.

65
Mu Non Reset
65. Muonline2003|4 Class - Mu Non Reset mới ra - Nguyên bản với 4 nhân vật chính
- Server:
2003 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (8h)
 

Muonline2003|4 Class mới ra - Nguyên bản với 4 nhân vật chính

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ 2003 vào 8h ngày 25/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Softwarerg

66
Mu Non Reset
66. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 100%-siêu custom-nhiều bos
- Server:
Chân Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/322/3/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 100%-siêu custom-nhiều bos

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Chân Long vào 19h ngày 22/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

67
Mu Non Reset
67. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 1000% - max level 65000
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 1000% - max level 65000

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 19h ngày 15/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

68
Mu Non Reset
68. Mu Thời Đại - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc không reset
- Server:
Ma Vương 
- Alpha:Alpha Test:
9/39/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/311/3/2023 (19h)
 

Mu Thời Đại mới ra - Mu cày cuốc không reset

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 11/3/2023

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

69
Mu Non Reset
69. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Non Reset mới ra - ⭐️freebies, quests, new open
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
6/36/3/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
7/37/3/2023
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️freebies, quests, new open

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 7/3/2023

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

70
Mu Non Reset
70. Mu Hợp Nhất - Mu Non Reset mới ra - Mu không reset-zen là tiền tệ chính
- Server:
Máy Chủ Jerin 
- Alpha:Alpha Test:
2/32/3/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/34/3/2023 (14h)
 

Mu Hợp Nhất mới ra - Mu không reset-zen là tiền tệ chính

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Jerin vào 14h ngày 4/3/2023

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Baxo

71
Mu Non Reset
71. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
1/31/3/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 1/3/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

72
Mu Non Reset
72. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
21/221/2/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
23/223/2/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 23/2/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

73
Mu Non Reset
73. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 1000% - pk bao đông - 32000 lv
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/219/2/2023 (9h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 1000% - pk bao đông - 32000 lv

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 9h ngày 19/2/2023

Exp: 99999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

74
Mu Non Reset
74. Mu Vương - Mu Non Reset mới ra - Mu nonreset lỗi chơi hấp dẫn
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
10/210/2/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
12/212/2/2023 (14h)
 

Mu Vương mới ra - Mu nonreset lỗi chơi hấp dẫn

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 14h ngày 12/2/2023

Exp: 20x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Team

75
Mu Non Reset
75. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
6/26/2/2023
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
7/27/2/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 7/2/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

76
Mu Non Reset
76. Muss2giaodich - Mu Non Reset mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc
- Server:
Ss2giaodich 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (20h)
 

Muss2giaodich mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Ss2giaodich vào 20h ngày 5/2/2023

Exp: 99x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

77
Mu Non Reset
77. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
26/126/1/2023 (14h)
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào 14h ngày 26/1/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

78
Mu Non Reset
78. Mu Thần Tốc - Mu Non Reset mới ra - Free , cày cuốc , độc lạ
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
12/112/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2023 (13h)
 

Mu Thần Tốc mới ra - Free , cày cuốc , độc lạ

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 18/1/2023

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mufi Dev

79
Mu Non Reset
79. Mufi - Mu Thần Tốc - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset, phiên bản lực chiến
- Server:
Thần Tốc 
- Alpha:Alpha Test:
14/114/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2023 (13h)
 

Mufi - Mu Thần Tốc mới ra - Mu non reset, phiên bản lực chiến

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thần Tốc vào 13h ngày 18/1/2023

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mufi Dev

80
Mu Non Reset
80. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free cày quốc 99%
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
11/111/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
12/112/1/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free cày quốc 99%

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 19h ngày 12/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

81
Mu Non Reset
81. Mu Lậu - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% không webshop
- Server:
Phục Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
6/16/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/18/1/2023 (13h)
 

Mu Lậu mới ra - Miễn phí 99% không webshop

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 8/1/2023

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

82
Mu Non Reset
82. Mu-Stasium.Com - Mu Non Reset mới ra - Chào xuân .6.15 non rs-bản cày cuốc
- Server:
Arena 2 
- Alpha:Alpha Test:
4/14/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
5/15/1/2023 (13h)
 

Mu-Stasium.Com mới ra - Chào xuân .6.15 non rs-bản cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Arena 2 vào 13h ngày 5/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

83
Mu Non Reset
83. Mu Chien Than.Com - Mu Non Reset mới ra - Sv xuân 2023-nonrs-bản cày cuốc
- Server:
Chiến Thần 3 
- Alpha:Alpha Test:
3/13/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/14/1/2023 (13h)
 

Mu Chien Than.Com mới ra - Sv xuân 2023-nonrs-bản cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần 3 vào 13h ngày 4/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

84
Mu Non Reset
84. **Mu Thiên Tử** - Mu Non Reset mới ra - Free 99% dành cho dân cầy quốc & pk
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/13/1/2023 (13h)
 

**Mu Thiên Tử** mới ra - Free 99% dành cho dân cầy quốc & pk

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 3/1/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

85
Mu Non Reset
85. ****Mu Thiên Hà**** - Mu Non Reset mới ra - Non rs - custom - free 99%
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
2/12/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/13/1/2023 (13h)
 

****Mu Thiên Hà**** mới ra - Non rs - custom - free 99%

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 3/1/2023

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2023

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger