Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 16/5Alpha Test: 16/5/2022 (12h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2022 (13h)
 

* Mu Khải Hoàn * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open game

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 18/5/2022

Trang chủ: http://id.mukhaihoan.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/5Alpha Test: 15/5/2022 (12h)
Open: 17/5Open Beta: 17/5/2022 (13h)
 

— Mu Tái Sinh — mới ra - Auto reset - lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 17/5/2022

Trang chủ: http://id.mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2022 (12h)
Open: 20/5Open Beta: 20/5/2022 (13h)
 

— Mu Lục Địa — mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 20/5/2022

Trang chủ: http://id.mulucdia.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/4Alpha Test: 29/4/2022 (12h)
Open: 1/5Open Beta: 1/5/2022 (13h)
 

*Mu Đỉnh Cao* mới ra - Máy chủ mới - xanh chín - free đồ

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 1/5/2022

Trang chủ: http://id.mudinhcao.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/4Alpha Test: 7/4/2022 (13h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2022 (13h)
 

Mu Online Season 2 mới ra - Exp 100x - chuẩn mu cổ xưa

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Ma Vương vào 13h ngày 10/4/2022

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2022 (13h)
Open: 13/5Open Beta: 13/5/2022 (13h)
 

Muhoabinh mới ra - Phiên bản 6.9 cày cuốc siêu hot!!!

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 13/5/2022

Trang chủ: http://muhoabinh.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2022 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2022 (12h)
 

Muvnss6.Vn mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 15/5/2022

Trang chủ: http://muvnss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muvnss6.Vn

Mu vip
Alpha: 18/4Alpha Test: 18/4/2022 (13h)
Open: 21/4Open Beta: 21/4/2022 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Đã tồn tại phát triển 2 năm qua

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 21/4/2022

Trang chủ: http://muhanoixua.tv/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 60x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Vip

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2022 (13h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2022 (13h)
 

Đua Top Nhận Đồ Vip mới ra - Mu hay nhất

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 10/5/2022

Trang chủ: http://muhn-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Sấu

Mu vip
Alpha: 26/5Alpha Test: 26/5/2022 (10h)
Open: 29/5Open Beta: 29/5/2022 (10h)
 

Mu Việt 2022 mới ra - Phiên bản độc quyền 6.15 classic

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 10h ngày 29/5/2022

Trang chủ: http://muviet2022.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/4Alpha Test: 28/4/2022 (14h)
Open: 1/5Open Beta: 1/5/2022 (14h)
 

Mu Fpt 2003 mới ra - Chuẩn cày cuốc - đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Mu Fpt 2003 vào 14h ngày 1/5/2022

Trang chủ: http://mufpt-2003.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 80x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 14/4Alpha Test: 14/4/2022 (13h)
Open: 16/4Open Beta: 16/4/2022 (13h)
 

Mu Việt Nam Ss6 mới ra - Drop ngọc cao

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/4/2022

Trang chủ: http://muvietnamss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shark

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2022 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (13h)
 

Mu Fpt mới ra - ✅version: season 6 pro ✅cụm máy chủ

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 22/5/2022

Trang chủ: https://mu-fpt.com.vn

Phiên bản: Season 6

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Hoàn Hảo

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2022 (10h)
Open: 28/5Open Beta: 28/5/2022 (20h)
 

Mu Super Game mới ra - Mu miễn phí, mu auto reset

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Super Game vào 20h ngày 28/5/2022

Trang chủ: http://mu-kundun.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2022 (10h)
Open: 13/5Open Beta: 13/5/2022 (19h)
 

Muredbull Custom mới ra - Lâu dài - ổn định - update liên tục

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Dungeon Full Custom vào 19h ngày 13/5/2022

Trang chủ: http://muredbull.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Solar

Mu vip
Alpha: 5/5Alpha Test: 5/5/2022 (13h)
Open: 8/5Open Beta: 8/5/2022 (13h)
 

Mu-Bavuong.Vn mới ra - Không weshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 8/5/2022

Trang chủ: http://mu-bavuong.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2022 (13h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2022 (13h)
 

Mu Phong Bá mới ra - Mu miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Rồng Xanh vào 13h ngày 14/5/2022

Trang chủ: http://muphongba.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2022 (10h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom độc quyền

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Phục Hổ vào 10h ngày 22/5/2022

Trang chủ: http://mu-214.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2022 (19h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (19h)
 

Mu Dai Co Viet mới ra - Free

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 22/5/2022

Trang chủ: http://mudaicoviet.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gole

Mu vip
Alpha: 26/5Alpha Test: 26/5/2022 (9h)
Open: 29/5Open Beta: 29/5/2022 (9h)
 

Mu-Vietnamsl.Net mới ra - Free 100%, dễ cày dễ chơi

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Cụm 3 vào 9h ngày 29/5/2022

Trang chủ: http://mu-vietnamsl.net

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

21
Mu Non Reset
21. Mu Thần Địa - Mu Non Reset mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị
- Server:
Máy Chủ Nhân Giới 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (18h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Thần Địa mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Nhân Giới vào 18h ngày 21/5/2022

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

22
Mu Non Reset
22. ☑️diamondmu.Com New! - Mu Non Reset mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
No Reset X10 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
26/526/5/2022
 

☑️diamondmu.Com New! mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ No Reset X10 vào ngày 26/5/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

23
Mu Non Reset
23. Mu 214 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
21/421/4/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
23/423/4/2022 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 10h ngày 23/4/2022

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

24
Mu Non Reset
24. ▶top Mu Online! ▶s16 - Mu Non Reset mới ra - Freebies to all, quests, new events
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
14/414/4/2022
 

▶top Mu Online! ▶s16 mới ra - Freebies to all, quests, new events

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 14/4/2022

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-Guard

25
Mu Non Reset
25. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
9/49/4/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ X15 Noreset vào ngày 9/4/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

26
Mu Non Reset
26. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Cần người chơi hơn doanh thu.
- Server:
Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
20/320/3/2022 (13h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Cần người chơi hơn doanh thu.

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 20/3/2022

Exp: 680x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

27
Mu Non Reset
27. Chính Thức Ra Mắt Mu - Mu Non Reset mới ra - 💥 thông tin máy chủ quyền năng 🔶
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
10/310/3/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/312/3/2022 (13h)
 

Chính Thức Ra Mắt Mu mới ra - 💥 thông tin máy chủ quyền năng 🔶

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 12/3/2022

Exp: 100x - Drop: 8%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

28
Mu Non Reset
28. Legend Mu Việt Nam - Mu Non Reset mới ra - Season 17 non reset việt hóa 100%
- Server:
Dragon 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
6/36/3/2022 (13h)
 

Legend Mu Việt Nam mới ra - Season 17 non reset việt hóa 100%

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Dragon vào 13h ngày 6/3/2022

Exp: 15x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

29
Mu Non Reset
29. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Non Reset mới ra - No resets, new excellent opt, start
- Server:
Noreset Server X10 
- Alpha:Alpha Test:
21/221/2/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
22/222/2/2022
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - No resets, new excellent opt, start

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Noreset Server X10 vào ngày 22/2/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

30
Mu Non Reset
30. Muss2xua.Vn - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản ss2 nguyên bản fpt
- Server:
Non Reset Cụm 2 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2022 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
20/220/2/2022 (14h)
 

Muss2xua.Vn mới ra - Phiên bản ss2 nguyên bản fpt

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Non Reset Cụm 2 vào 14h ngày 20/2/2022

Exp: 5x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muss2xua.Vn

31
Mu Non Reset
31. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Non Reset mới ra - No resets, new excellent opt, start
- Server:
X10 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
9/29/2/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
10/210/2/2022
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - No resets, new excellent opt, start

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X10 Noreset vào ngày 10/2/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

32
Mu Non Reset
32. ⭐️muo Play Nonreset! - Mu Non Reset mới ra - Freebies - new open - quests system
- Server:
X5 Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/22/2/2022
 

⭐️muo Play Nonreset! mới ra - Freebies - new open - quests system

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X5 Non Reset vào ngày 2/2/2022

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

33
Mu Non Reset
33. Mubigboss - Mu Non Reset mới ra - 500 anh em đang online
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
16/116/1/2022 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
16/116/1/2022 (9h)
 

Mubigboss mới ra - 500 anh em đang online

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 9h ngày 16/1/2022

Exp: 2x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shield 4.0

34
Mu Non Reset
34. Warmu.Vn Ss17 - Mu Non Reset mới ra - Warmu season 17 đáng chơi nhất vn
- Server:
Warmu 
- Alpha:Alpha Test:
10/110/1/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
13/113/1/2022 (19h)
 

Warmu.Vn Ss17 mới ra - Warmu season 17 đáng chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Warmu vào 19h ngày 13/1/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
Mu Non Reset
35. Top Mu Online - S16! - Mu Non Reset mới ra - Exclusive quests, no res, freebies
- Server:
Noreset: X20 
- Alpha:Alpha Test:
7/17/1/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
8/18/1/2022
 

Top Mu Online - S16! mới ra - Exclusive quests, no res, freebies

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Noreset: X20 vào ngày 8/1/2022

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard 100% Best

36
Mu Non Reset
36. Mu-Kaimas S16 X20 - Mu Non Reset mới ra - Mu-kaimas premium s16 x20 no-reset
- Server:
X20 No-Reset 
- Alpha:Alpha Test:
22/1222/12/2021 (20h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
22/1222/12/2021 (22h)
 

Mu-Kaimas S16 X20 mới ra - Mu-kaimas premium s16 x20 no-reset

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ X20 No-Reset vào 22h ngày 22/12/2021

Exp: 20x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom+Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Mubigboss - Mu Non Reset mới ra - Không webshop | không top nạp
- Server:
Bigboss 
- Alpha:Alpha Test:
14/1214/12/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
17/1217/12/2021 (9h)
 

Mubigboss mới ra - Không webshop | không top nạp

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Bigboss vào 9h ngày 17/12/2021

Exp: 2x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Gameshield 4.0

38
Mu Non Reset
38. Hà Nội Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu siêu giải trí
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
7/127/12/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/127/12/2021 (19h)
 

Hà Nội Mu mới ra - Mu siêu giải trí

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 7/12/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

39
Mu Non Reset
39. Hà Nội Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu dễ chơi ,siêu giải trí
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2021 (19h)
 

Hà Nội Mu mới ra - Mu dễ chơi ,siêu giải trí

Mu mới ra tháng 11 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 25/11/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

40
Mu Non Reset
40. ⭐️muo Play S15 Nores - Mu Non Reset mới ra - Freebies, new open, quests system
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/1111/11/2021
 

⭐️muo Play S15 Nores mới ra - Freebies, new open, quests system

Mu mới ra tháng 11 2021 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 11/11/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

41
Mu Non Reset
41. Quyền Vương - Mu Non Reset mới ra - Free 99% , tặng set thần 55%
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
5/115/11/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/117/11/2021 (13h)
 

Quyền Vương mới ra - Free 99% , tặng set thần 55%

Mu mới ra tháng 11 2021 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 7/11/2021

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack System

42
Mu Non Reset
42. Mus3vn - Mu Non Reset mới ra - Free all
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
30/1030/10/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 3
- Open:Open Beta:
30/1030/10/2021 (10h)
 

Mus3vn mới ra - Free all

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 30/10/2021

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Pro

43
Mu Non Reset
43. ✅ Dartmu.Com [Ss15] - Mu Non Reset mới ra - ~no bugs, no cheaters, no webshop~
- Server:
X15 ~ X90 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2021
 

✅ Dartmu.Com [Ss15] mới ra - ~no bugs, no cheaters, no webshop~

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ X15 ~ X90 Noreset vào ngày 23/10/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live Guard

44
Mu Non Reset
44. Diamond Mu X10 Nores - Mu Non Reset mới ra - New excellent opt, jewels, invasion
- Server:
No Reset X10 
- Alpha:Alpha Test:
11/1011/10/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
12/1012/10/2021
 

Diamond Mu X10 Nores mới ra - New excellent opt, jewels, invasion

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ No Reset X10 vào ngày 12/10/2021

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
Mu Non Reset
45. Ss16 Top Mu Online! - Mu Non Reset mới ra - New jewels/quests, 2 acc / 1 ip max
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
30/930/9/2021
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
30/930/9/2021
 

Ss16 Top Mu Online! mới ra - New jewels/quests, 2 acc / 1 ip max

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 30/9/2021

Exp: 20x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live Guard Anti Hack

46
Mu Non Reset
46. Mu Game Thu - Mu Non Reset mới ra - Không top phú hộ, không kich top
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/925/9/2021 (13h)
 

Mu Game Thu mới ra - Không top phú hộ, không kich top

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 25/9/2021

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguad

47
Mu Non Reset
47. Mu Việt - Mu Non Reset mới ra - phiên bản season 6.3 pro quốc tế
- Server:
Phục Ma 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Việt mới ra - phiên bản season 6.3 pro quốc tế

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

48
Mu Non Reset
48. Mu Việt Xưa - Mu Non Reset mới ra - Phát triển bởi team adm việt 2005
- Server:
Việt 1 
- Alpha:Alpha Test:
9/99/9/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021 (9h)
 

Mu Việt Xưa mới ra - Phát triển bởi team adm việt 2005

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Việt 1 vào 9h ngày 15/9/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm 9.0 Pro

49
Mu Non Reset
49. Muladder - Mu Non Reset mới ra - Cày cuốc
- Server:
Mu Ladder 
- Alpha:Alpha Test:
2/92/9/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/99/9/2021 (9h)
 

Muladder mới ra - Cày cuốc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Mu Ladder vào 9h ngày 9/9/2021

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Speed Hacks, Multi-Potion, Reflect Hacks

50
Mu Non Reset
50. Mu Season - Mu Non Reset mới ra - Khong wepshop
- Server:
Season 
- Alpha:Alpha Test:
5/95/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
5/95/9/2021 (10h)
 

Mu Season mới ra - Khong wepshop

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Season vào 10h ngày 5/9/2021

Exp: 10x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
Mu Non Reset
51. Mu Game Thủ Việt - Mu Non Reset mới ra - Mu đẳng cấp nhất
- Server:
Triệu Hồi 
- Alpha:Alpha Test:
17/817/8/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/821/8/2021 (13h)
 

Mu Game Thủ Việt mới ra - Mu đẳng cấp nhất

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Triệu Hồi vào 13h ngày 21/8/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Việt Guard

52
Mu Non Reset
52. Mu Tiên Linh - Mu Non Reset mới ra - Mu chuẩn cày quốc
- Server:
Máy Chủ Tiên Linh 
- Alpha:Alpha Test:
11/811/8/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
14/814/8/2021 (13h)
 

Mu Tiên Linh mới ra - Mu chuẩn cày quốc

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiên Linh vào 13h ngày 14/8/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

53
Mu Non Reset
53. ✅ Dartmu.Com [Ss15] - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/718/7/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/720/7/2021 (14h)
 

✅ Dartmu.Com [Ss15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào 14h ngày 20/7/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
Mu Non Reset
54. Diamondmu.Com - Mu Non Reset mới ra - New jewels, exc options, quests!
- Server:
X10 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
1/71/7/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
1/71/7/2021
 

Diamondmu.Com mới ra - New jewels, exc options, quests!

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X10 Noreset vào ngày 1/7/2021

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

55
Mu Non Reset
55. Diamond Mu - Noreset - Mu Non Reset mới ra - New jewels, exc options, quests!
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/628/6/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
29/629/6/2021
 

Diamond Mu - Noreset mới ra - New jewels, exc options, quests!

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 29/6/2021

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

56
Mu Non Reset
56. Mu Truyền Kỳ - Mu Non Reset mới ra - Giải trí cực mạnh
- Server:
Băng Thần 
- Alpha:Alpha Test:
14/614/6/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/615/6/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Giải trí cực mạnh

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Băng Thần vào 13h ngày 15/6/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

57
Mu Non Reset
57. Mu Truyền Kỳ - Mu Non Reset mới ra - Phù hợp mọi đối tượng
- Server:
Băng Thần 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
6/66/6/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Phù hợp mọi đối tượng

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Băng Thần vào 13h ngày 6/6/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguar

58
Mu Non Reset
58. Topmuonline.Net - Mu Non Reset mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop: on
- Server:
Noreset X5 Top Mu Online 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
2/62/6/2021
 

Topmuonline.Net mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop: on

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 Top Mu Online vào ngày 2/6/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Non Reset Sv, Camera 3d, Webshop: On

59
Mu Non Reset
59. Mu Miễn Phí Ss6 - Mu Non Reset mới ra - Mu miễn phí ss6 cày đồ trong game
- Server:
Diêm Vương 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/61/6/2021 (13h)
 

Mu Miễn Phí Ss6 mới ra - Mu miễn phí ss6 cày đồ trong game

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Diêm Vương vào 13h ngày 1/6/2021

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sfc Liscent

60
Mu Non Reset
60. ⭐️ Muo Play S15 Norr - Mu Non Reset mới ra - Best s15, freebies, new open 29/05
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/528/5/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
29/529/5/2021
 

⭐️ Muo Play S15 Norr mới ra - Best s15, freebies, new open 29/05

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 29/5/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2022

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger