Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (13h)
Open: 1/2Open Beta: 1/2/2023 (13h)
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Phiên bản miễn phí, free boss

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 1/2/2023

Trang chủ: http://id.muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 31/1Alpha Test: 31/1/2023 (13h)
Open: 2/2Open Beta: 2/2/2023 (13h)
 

— Mu Khat Vong — mới ra - Mu hay, chơi là ngiền

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Loren vào 13h ngày 2/2/2023

Trang chủ: http://id.mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 1/2Alpha Test: 1/2/2023 (13h)
Open: 3/2Open Beta: 3/2/2023 (13h)
 

* Mu Trường Tồn * mới ra - Máy chủ mới, tồn tại 3 năm

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Bach Duong vào 13h ngày 3/2/2023

Trang chủ: http://id.mutruongton.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/2Alpha Test: 3/2/2023 (13h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (13h)
 

* Mu Sài Gòn * mới ra - Game hay - nhiều người chơi

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://id.musaigonss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/2Alpha Test: 2/2/2023 (13h)
Open: 4/2Open Beta: 4/2/2023 (13h)
 

Mu Season 6 Tv mới ra - Đua top openbeta nhận 50tr vnđ

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 4/2/2023

Trang chủ: http://mus6.tv

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2023 (20h)
Open: 26/1Open Beta: 26/1/2023 (20h)
 

Mu Hải Phòng mới ra - Không mốc nạp - thách thức dân cày

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Fpt Xưa vào 20h ngày 26/1/2023

Trang chủ: http://muhaiphong.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 1x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shark . Chống Hack Tối Ưu

Mu vip
Alpha: 1/2Alpha Test: 1/2/2023 (12h)
Open: 3/2Open Beta: 3/2/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 12h ngày 3/2/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 3/2Alpha Test: 3/2/2023 (10h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (13h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản đặc biệt custom ss6.9

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Aries vào 13h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 5555x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

Truyenky-Ss6.Info mới ra - Chăm cày là fang dân nạp, có gộp sv

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: Kim Long vào 19h ngày 3/2/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/1Alpha Test: 29/1/2023 (1h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2023 (18h)
 

Mu War mới ra - Open rớt nguyên liệu ss8 ở box đỏ

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 30/1/2023

Trang chủ: https://muwar-ss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 88%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2023 (10h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2023 (13h)
 

Muô2.Info mới ra - Tôn chỉ khách hàng là trên hết

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Legend vào 13h ngày 27/1/2023

Trang chủ: https://muo2.info/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 24/12Alpha Test: 24/12/2022 (19h)
Open: 24/12Open Beta: 24/12/2022 (19h)
 

Mu Danh Vọng Mobile mới ra - Đua top nhận iphone 14 pro max

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Open Server 07 vào 19h ngày 24/12/2022

Trang chủ: http://danhvongmobile.com

Phiên bản: Season 6

Exp: 10000x - Drop: 10000%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2023 (19h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2023 (19h)
 

Mu Thiên Đường mới ra - Train wcoin free, event hấp dẫn

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Paradise 1 vào 19h ngày 27/1/2023

Trang chủ: http://muthienduong.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (10h)
Open: 1/2Open Beta: 1/2/2023 (10h)
 

Mudaide mới ra - Cày cuốc dễ mix cực hay

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Quý Mão vào 10h ngày 1/2/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 2/2Alpha Test: 2/2/2023 (19h)
Open: 4/2Open Beta: 4/2/2023 (19h)
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Không danh hiệu. max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Sứ Chuẩn Cầy Cuốc vào 19h ngày 4/2/2023

Trang chủ: https://muthiensu.tv/

Phiên bản: Season 6

Exp: 80x - Drop: 7%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Chống Hack Hoàn Hảo.

Mu vip
Alpha: 4/2Alpha Test: 4/2/2023 (13h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (19h)
 

Mu Biên Hòa mới ra - Miễn phí 100% cày là có

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://mubhss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X100~X10 Dynamic Unique System vào ngày 31/1/2023

Trang chủ: https://www.luminousmu.com/

Phiên bản: Season 17

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 5/2Alpha Test: 5/2/2023 (10h)
Open: 6/2Open Beta: 6/2/2023 (19h)
 

Mu Hải Phòng Ss6 mới ra - ⏰ open beta : 19h 6/2/2022

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 6/2/2023

Trang chủ: https://mu-haiphongss6.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (13h)
Open: 31/1Open Beta: 31/1/2023 (13h)
 

Mu Miễn Phí mới ra - Săn boss nhận 100.000 wcoin

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ S3 vào 13h ngày 31/1/2023

Trang chủ: http://mumienphi.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 6/2Alpha Test: 6/2/2023 (13h)
Open: 8/2Open Beta: 8/2/2023 (13h)
 

Mu24h.Vn mới ra - Lối chơi mới hấp dẫn xuyên suốt 24h

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 8/2/2023

Trang chủ: http://mu24h.vn

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark , Gặp Hack Là Dell Win

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

21
Mu Non Reset
21. Muss2giaodich - Mu Non Reset mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc
- Server:
Ss2giaodich 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (20h)
Open Beta ngày mai
 

Muss2giaodich mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Ss2giaodich vào 20h ngày 5/2/2023

Exp: 99x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

22
Mu Non Reset
22. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
6/26/2/2023
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
7/27/2/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 7/2/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

23
Mu Non Reset
23. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
26/126/1/2023 (14h)
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào 14h ngày 26/1/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

24
Mu Non Reset
24. Mu Thần Tốc - Mu Non Reset mới ra - Free , cày cuốc , độc lạ
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
12/112/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2023 (13h)
 

Mu Thần Tốc mới ra - Free , cày cuốc , độc lạ

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 18/1/2023

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mufi Dev

25
Mu Non Reset
25. Mufi - Mu Thần Tốc - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset, phiên bản lực chiến
- Server:
Thần Tốc 
- Alpha:Alpha Test:
14/114/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2023 (13h)
 

Mufi - Mu Thần Tốc mới ra - Mu non reset, phiên bản lực chiến

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thần Tốc vào 13h ngày 18/1/2023

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mufi Dev

26
Mu Non Reset
26. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free cày quốc 99%
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
11/111/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
12/112/1/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free cày quốc 99%

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 19h ngày 12/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

27
Mu Non Reset
27. Mu Lậu - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% không webshop
- Server:
Phục Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
6/16/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/18/1/2023 (13h)
 

Mu Lậu mới ra - Miễn phí 99% không webshop

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 8/1/2023

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

28
Mu Non Reset
28. Mu-Stasium.Com - Mu Non Reset mới ra - Chào xuân .6.15 non rs-bản cày cuốc
- Server:
Arena 2 
- Alpha:Alpha Test:
4/14/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
5/15/1/2023 (13h)
 

Mu-Stasium.Com mới ra - Chào xuân .6.15 non rs-bản cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Arena 2 vào 13h ngày 5/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
Mu Non Reset
29. Mu Chien Than.Com - Mu Non Reset mới ra - Sv xuân 2023-nonrs-bản cày cuốc
- Server:
Chiến Thần 3 
- Alpha:Alpha Test:
3/13/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/14/1/2023 (13h)
 

Mu Chien Than.Com mới ra - Sv xuân 2023-nonrs-bản cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần 3 vào 13h ngày 4/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
Mu Non Reset
30. **Mu Thiên Tử** - Mu Non Reset mới ra - Free 99% dành cho dân cầy quốc & pk
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/13/1/2023 (13h)
 

**Mu Thiên Tử** mới ra - Free 99% dành cho dân cầy quốc & pk

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 3/1/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

31
Mu Non Reset
31. ****Mu Thiên Hà**** - Mu Non Reset mới ra - Non rs - custom - free 99%
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
2/12/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/13/1/2023 (13h)
 

****Mu Thiên Hà**** mới ra - Non rs - custom - free 99%

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 3/1/2023

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

32
Mu Non Reset
32. Mu Thiên Hà - Mu Non Reset mới ra - Mu free 100% cho ae cay
- Server:
Santa 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2022 (19h)
 

Mu Thiên Hà mới ra - Mu free 100% cho ae cay

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Santa vào 19h ngày 26/11/2022

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

33
Mu Non Reset
33. Mu-Hnxua.Com - Mu Non Reset mới ra - Mu giải trí - pk - dễ chơi
- Server:
Vinh Quang 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2022 (10h)
 

Mu-Hnxua.Com mới ra - Mu giải trí - pk - dễ chơi

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Vinh Quang vào 10h ngày 25/11/2022

Exp: 30x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

34
Mu Non Reset
34. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
10/1110/11/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 10/11/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
Mu Non Reset
35. Mu Thời Đại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop , cày cuốc
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
27/1027/10/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/115/11/2022 (19h)
 

Mu Thời Đại mới ra - Không web shop , cày cuốc

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 5/11/2022

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

36
Mu Non Reset
36. Mu Online Season 17 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss17 cày cuốc, ko mốc nạp
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
17/1017/10/2022 (11h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
29/1029/10/2022 (11h)
 

Mu Online Season 17 mới ra - Mu ss17 cày cuốc, ko mốc nạp

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Noria vào 11h ngày 29/10/2022

Exp: 500x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Mu Bigboss - Mu Non Reset mới ra - Chuẫn cày cuốc, không webshop
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
6/106/10/2022 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2022 (8h)
 

Mu Bigboss mới ra - Chuẫn cày cuốc, không webshop

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 8h ngày 10/10/2022

Exp: 500x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

38
Mu Non Reset
38. Muss9.Vn - Mu Non Reset mới ra - Server miễn phí, không wewbshop
- Server:
Nonreset 
- Alpha:Alpha Test:
11/911/9/2022 (8h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
12/912/9/2022 (17h)
 

Muss9.Vn mới ra - Server miễn phí, không wewbshop

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Nonreset vào 17h ngày 12/9/2022

Exp: 3x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Codex

39
Mu Non Reset
39. Mu Old Men - Mu Non Reset mới ra - Non reset, free, trade cày quốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
18/818/8/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
1/91/9/2022 (12h)
 

Mu Old Men mới ra - Non reset, free, trade cày quốc

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Non Reset vào 12h ngày 1/9/2022

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Codex

40
Mu Non Reset
40. ▶top Mu Online! New - Mu Non Reset mới ra - Exclusive quests, no res, freebies
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
17/817/8/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/818/8/2022
 

▶top Mu Online! New mới ra - Exclusive quests, no res, freebies

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 18/8/2022

Exp: 20x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

41
Mu Non Reset
41. Mu War - Mu Non Reset mới ra - Nt vào fanpage biết thêm chi tiết:d
- Server:
Chiến Tranh 
- Alpha:Alpha Test:
6/86/8/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
8/88/8/2022 (18h)
 

Mu War mới ra - Nt vào fanpage biết thêm chi tiết:d

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 8/8/2022

Exp: 8000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

42
Mu Non Reset
42. Noria Mu - Mu Non Reset mới ra - Tuyệt phẩm cày quốc (tryhand)
- Server:
Devias 
- Alpha:Alpha Test:
27/727/7/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
30/730/7/2022 (13h)
 

Noria Mu mới ra - Tuyệt phẩm cày quốc (tryhand)

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 30/7/2022

Exp: 3x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cùi

43
Mu Non Reset
43. ⭐️muoplay - Nonreset - Mu Non Reset mới ra - Freebies - new open - quests system
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
27/627/6/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
28/628/6/2022
 

⭐️muoplay - Nonreset mới ra - Freebies - new open - quests system

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 28/6/2022

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

44
Mu Non Reset
44. Mu Huyền Thoại Ss17 - Mu Non Reset mới ra - Ss17 cạy cuốc, tự kiếm gp và wc
- Server:
Huyenthoai 
- Alpha:Alpha Test:
17/617/6/2022 (15h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
17/617/6/2022 (15h)
 

Mu Huyền Thoại Ss17 mới ra - Ss17 cạy cuốc, tự kiếm gp và wc

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ Huyenthoai vào 15h ngày 17/6/2022

Exp: 10x - Drop: 9%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
Mu Non Reset
45. Mu Fun - Mu Non Reset mới ra - Fast pvp make items
- Server:
2000x 
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
3/63/6/2022 (20h)
 

Mu Fun mới ra - Fast pvp make items

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ 2000x vào 20h ngày 3/6/2022

Exp: 2000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
Mu Non Reset
46. Mu Quyền Lực - Mu Non Reset mới ra - Mu nonreset chuẩn wedzen
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
26/526/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/529/5/2022 (13h)
 

Mu Quyền Lực mới ra - Mu nonreset chuẩn wedzen

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 29/5/2022

Exp: 3x - Drop: 3%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Shark Chống Hack Tối Đa

47
Mu Non Reset
47. ☑️diamondmu.Com New! - Mu Non Reset mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
No Reset X10 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
26/526/5/2022
 

☑️diamondmu.Com New! mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ No Reset X10 vào ngày 26/5/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

48
Mu Non Reset
48. Mu Thần Địa - Mu Non Reset mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị
- Server:
Máy Chủ Nhân Giới 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (18h)
 

Mu Thần Địa mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Nhân Giới vào 18h ngày 21/5/2022

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

49
Mu Non Reset
49. Mu 214 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
21/421/4/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
23/423/4/2022 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 10h ngày 23/4/2022

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
Mu Non Reset
50. ▶top Mu Online! ▶s16 - Mu Non Reset mới ra - Freebies to all, quests, new events
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
14/414/4/2022
 

▶top Mu Online! ▶s16 mới ra - Freebies to all, quests, new events

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 14/4/2022

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-Guard

51
Mu Non Reset
51. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
9/49/4/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ X15 Noreset vào ngày 9/4/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

52
Mu Non Reset
52. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Cần người chơi hơn doanh thu.
- Server:
Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
20/320/3/2022 (13h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Cần người chơi hơn doanh thu.

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 20/3/2022

Exp: 680x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

53
Mu Non Reset
53. Chính Thức Ra Mắt Mu - Mu Non Reset mới ra - 💥 thông tin máy chủ quyền năng 🔶
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
10/310/3/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/312/3/2022 (13h)
 

Chính Thức Ra Mắt Mu mới ra - 💥 thông tin máy chủ quyền năng 🔶

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 12/3/2022

Exp: 100x - Drop: 8%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

54
Mu Non Reset
54. Legend Mu Việt Nam - Mu Non Reset mới ra - Season 17 non reset việt hóa 100%
- Server:
Dragon 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
6/36/3/2022 (13h)
 

Legend Mu Việt Nam mới ra - Season 17 non reset việt hóa 100%

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Dragon vào 13h ngày 6/3/2022

Exp: 15x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

55
Mu Non Reset
55. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Non Reset mới ra - No resets, new excellent opt, start
- Server:
Noreset Server X10 
- Alpha:Alpha Test:
21/221/2/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
22/222/2/2022
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - No resets, new excellent opt, start

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Noreset Server X10 vào ngày 22/2/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

56
Mu Non Reset
56. Muss2xua.Vn - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản ss2 nguyên bản fpt
- Server:
Non Reset Cụm 2 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2022 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
20/220/2/2022 (14h)
 

Muss2xua.Vn mới ra - Phiên bản ss2 nguyên bản fpt

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Non Reset Cụm 2 vào 14h ngày 20/2/2022

Exp: 5x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muss2xua.Vn

57
Mu Non Reset
57. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Non Reset mới ra - No resets, new excellent opt, start
- Server:
X10 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
9/29/2/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
10/210/2/2022
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - No resets, new excellent opt, start

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X10 Noreset vào ngày 10/2/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2023

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger