Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 26/9Alpha Test: 26/9/2022 (13h)
Open: 28/9Open Beta: 28/9/2022 (13h)
 

* Mu Thanh Long * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 28/9/2022

Trang chủ: http://id.muthanhlong.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/9Alpha Test: 24/9/2022 (13h)
Open: 26/9Open Beta: 26/9/2022 (13h)
 

— Mu Tranh Bá — mới ra - Xanh chín - chơi là mê

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 26/9/2022

Trang chủ: http://id.mutranhba.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/9Alpha Test: 28/9/2022 (13h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2022 (13h)
 

👍 Mu Hùng Bá 👍 mới ra - Ko streamer - ko kích top, nạp

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Quận 1 vào 13h ngày 30/9/2022

Trang chủ: http://id.muhungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (13h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2022 (13h)
 

* Mu Hà Nội Ss6 * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 1/10/2022

Trang chủ: http://id.muhanoiss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 4/8Alpha Test: 4/8/2022 (13h)
Open: 7/8Open Beta: 7/8/2022 (13h)
 

Muss6.Co mới ra - Đua top open nhận 50 triệu vnđ

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Losttower vào 13h ngày 7/8/2022

Trang chủ: http://muss6.co/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 6/10Alpha Test: 6/10/2022 (14h)
Open: 8/10Open Beta: 8/10/2022 (14h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Sự trợ lại sau hơn 20 năm

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 14h ngày 8/10/2022

Trang chủ: http://muvietnam.tv

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Pro

Mu vip
Alpha: 25/9Alpha Test: 25/9/2022 (12h)
Open: 27/9Open Beta: 27/9/2022 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 27/9/2022

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (13h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2022 (13h)
 

Game Thủ Hà Nội Xưa mới ra - Không webshop - không item full

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 1/10/2022

Trang chủ: http://gamethuhnx.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 60x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Vip

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (10h)
Open: 2/10Open Beta: 2/10/2022 (13h)
 

Mu Season mới ra - Dân cày củng làm được dân chơi

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Sài Gòn (New) vào 13h ngày 2/10/2022

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/7Alpha Test: 27/7/2022 (13h)
Open: 29/7Open Beta: 29/7/2022 (13h)
 

Mu Season2 Cổ Xưa mới ra - Box chỉ ra đến đồ cấp 3 cực giá tri

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 29/7/2022

Trang chủ: http://muss2xua.net

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 19/8Alpha Test: 19/8/2022 (13h)
Open: 21/8Open Beta: 21/8/2022 (13h)
 

Hanoiss6.Com mới ra - Đua top săn boss nhận atm

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 21/8/2022

Trang chủ: https://hanoiss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sharkpro Chống Gian Lận 99.99%

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (10h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2022 (19h)
 

Muredbull Siêu Vip mới ra - Free 99,99% phù hợp cho tất cả ae

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Siêu Vip: Noria vào 19h ngày 30/9/2022

Trang chủ: http://muredbull.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2022 (13h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2022 (13h)
 

Mu Nam Việt mới ra - Ss6.3 max đồ 380-400

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Nam Việt vào 13h ngày 22/9/2022

Trang chủ: http://mu-namviet.com

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 99999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 18/9Alpha Test: 18/9/2022 (14h)
Open: 20/9Open Beta: 20/9/2022 (14h)
 

Mu Việt mới ra - Tìm về ký ức chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 14h ngày 20/9/2022

Trang chủ: https://mu-viet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

Mu vip
Alpha: 27/9Alpha Test: 27/9/2022 (19h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2022 (19h)
 

Muhanoixuass6 mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 1/10/2022

Trang chủ: http://muahanoixuass6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Goldshield

Mu vip
Alpha: 8/9Alpha Test: 8/9/2022 (15h)
Open: 12/9Open Beta: 12/9/2022 (12h)
 

Mu Hoalong mới ra - Miễn phí

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Hoa Long vào 12h ngày 12/9/2022

Trang chủ: http://quyenvuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 19/9Alpha Test: 19/9/2022 (9h)
Open: 23/9Open Beta: 23/9/2022 (18h)
 

Mu Chiến Tranh mới ra - Sever max wing 3 và đồ 380 màu mới

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 23/9/2022

Trang chủ: https://muwar-v1.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

Mu vip
Alpha: 26/9Alpha Test: 26/9/2022 (13h)
Open: 27/9Open Beta: 27/9/2022 (13h)
 

Mu-Sg Máy Chủ Odin mới ra - Free 100%| event 24/24| cày cuốc

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Odin vào 13h ngày 27/9/2022

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 700x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

Mu vip
Alpha: 23/9Alpha Test: 23/9/2022 (10h)
Open: 25/9Open Beta: 25/9/2022 (10h)
 

Mu Tình Bạn mới ra - Season 6.3 pro, cày wc, free 100%

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Tình Bạn vào 10h ngày 25/9/2022

Trang chủ: https://mu-tinhban.org

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 1/10Alpha Test: 1/10/2022 (13h)
Open: 5/10Open Beta: 5/10/2022 (18h)
 

Mu Chiến Tranh mới ra - Sever max wing 3 và đồ 380

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Mu War vào 18h ngày 5/10/2022

Trang chủ: https://muwar-v1.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

21
Mu Non Reset
21. Mu Bigboss - Mu Non Reset mới ra - Chuẫn cày cuốc, không webshop
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
6/106/10/2022 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2022 (8h)
 

Mu Bigboss mới ra - Chuẫn cày cuốc, không webshop

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 8h ngày 10/10/2022

Exp: 500x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
Mu Non Reset
22. Muss9.Vn - Mu Non Reset mới ra - Server miễn phí, không wewbshop
- Server:
Nonreset 
- Alpha:Alpha Test:
11/911/9/2022 (8h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
12/912/9/2022 (17h)
 

Muss9.Vn mới ra - Server miễn phí, không wewbshop

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Nonreset vào 17h ngày 12/9/2022

Exp: 3x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Codex

23
Mu Non Reset
23. Mu Old Men - Mu Non Reset mới ra - Non reset, free, trade cày quốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
18/818/8/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
1/91/9/2022 (12h)
 

Mu Old Men mới ra - Non reset, free, trade cày quốc

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Non Reset vào 12h ngày 1/9/2022

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Codex

24
Mu Non Reset
24. ▶top Mu Online! New - Mu Non Reset mới ra - Exclusive quests, no res, freebies
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
17/817/8/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/818/8/2022
 

▶top Mu Online! New mới ra - Exclusive quests, no res, freebies

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 18/8/2022

Exp: 20x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

25
Mu Non Reset
25. Mu War - Mu Non Reset mới ra - Nt vào fanpage biết thêm chi tiết:d
- Server:
Chiến Tranh 
- Alpha:Alpha Test:
6/86/8/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
8/88/8/2022 (18h)
 

Mu War mới ra - Nt vào fanpage biết thêm chi tiết:d

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 8/8/2022

Exp: 8000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

26
Mu Non Reset
26. Noria Mu - Mu Non Reset mới ra - Tuyệt phẩm cày quốc (tryhand)
- Server:
Devias 
- Alpha:Alpha Test:
27/727/7/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
30/730/7/2022 (13h)
 

Noria Mu mới ra - Tuyệt phẩm cày quốc (tryhand)

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 30/7/2022

Exp: 3x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cùi

27
Mu Non Reset
27. ⭐️muoplay - Nonreset - Mu Non Reset mới ra - Freebies - new open - quests system
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
27/627/6/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
28/628/6/2022
 

⭐️muoplay - Nonreset mới ra - Freebies - new open - quests system

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 28/6/2022

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
Mu Non Reset
28. Mu Huyền Thoại Ss17 - Mu Non Reset mới ra - Ss17 cạy cuốc, tự kiếm gp và wc
- Server:
Huyenthoai 
- Alpha:Alpha Test:
17/617/6/2022 (15h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
17/617/6/2022 (15h)
 

Mu Huyền Thoại Ss17 mới ra - Ss17 cạy cuốc, tự kiếm gp và wc

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ Huyenthoai vào 15h ngày 17/6/2022

Exp: 10x - Drop: 9%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
Mu Non Reset
29. Mu Fun - Mu Non Reset mới ra - Fast pvp make items
- Server:
2000x 
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
3/63/6/2022 (20h)
 

Mu Fun mới ra - Fast pvp make items

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ 2000x vào 20h ngày 3/6/2022

Exp: 2000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
Mu Non Reset
30. Mu Quyền Lực - Mu Non Reset mới ra - Mu nonreset chuẩn wedzen
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
26/526/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/529/5/2022 (13h)
 

Mu Quyền Lực mới ra - Mu nonreset chuẩn wedzen

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 29/5/2022

Exp: 3x - Drop: 3%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Shark Chống Hack Tối Đa

31
Mu Non Reset
31. ☑️diamondmu.Com New! - Mu Non Reset mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
No Reset X10 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
26/526/5/2022
 

☑️diamondmu.Com New! mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ No Reset X10 vào ngày 26/5/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

32
Mu Non Reset
32. Mu Thần Địa - Mu Non Reset mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị
- Server:
Máy Chủ Nhân Giới 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (18h)
 

Mu Thần Địa mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Nhân Giới vào 18h ngày 21/5/2022

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

33
Mu Non Reset
33. Mu 214 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
21/421/4/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
23/423/4/2022 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 10h ngày 23/4/2022

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
Mu Non Reset
34. ▶top Mu Online! ▶s16 - Mu Non Reset mới ra - Freebies to all, quests, new events
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
14/414/4/2022
 

▶top Mu Online! ▶s16 mới ra - Freebies to all, quests, new events

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 14/4/2022

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-Guard

35
Mu Non Reset
35. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
9/49/4/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ X15 Noreset vào ngày 9/4/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

36
Mu Non Reset
36. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Cần người chơi hơn doanh thu.
- Server:
Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
20/320/3/2022 (13h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Cần người chơi hơn doanh thu.

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 20/3/2022

Exp: 680x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Chính Thức Ra Mắt Mu - Mu Non Reset mới ra - 💥 thông tin máy chủ quyền năng 🔶
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
10/310/3/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/312/3/2022 (13h)
 

Chính Thức Ra Mắt Mu mới ra - 💥 thông tin máy chủ quyền năng 🔶

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 12/3/2022

Exp: 100x - Drop: 8%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

38
Mu Non Reset
38. Legend Mu Việt Nam - Mu Non Reset mới ra - Season 17 non reset việt hóa 100%
- Server:
Dragon 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
6/36/3/2022 (13h)
 

Legend Mu Việt Nam mới ra - Season 17 non reset việt hóa 100%

Mu mới ra tháng 3 2022 - Mở máy chủ Dragon vào 13h ngày 6/3/2022

Exp: 15x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

39
Mu Non Reset
39. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Non Reset mới ra - No resets, new excellent opt, start
- Server:
Noreset Server X10 
- Alpha:Alpha Test:
21/221/2/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
22/222/2/2022
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - No resets, new excellent opt, start

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Noreset Server X10 vào ngày 22/2/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

40
Mu Non Reset
40. Muss2xua.Vn - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản ss2 nguyên bản fpt
- Server:
Non Reset Cụm 2 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2022 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
20/220/2/2022 (14h)
 

Muss2xua.Vn mới ra - Phiên bản ss2 nguyên bản fpt

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Non Reset Cụm 2 vào 14h ngày 20/2/2022

Exp: 5x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muss2xua.Vn

41
Mu Non Reset
41. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Non Reset mới ra - No resets, new excellent opt, start
- Server:
X10 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
9/29/2/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
10/210/2/2022
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - No resets, new excellent opt, start

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X10 Noreset vào ngày 10/2/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

42
Mu Non Reset
42. ⭐️muo Play Nonreset! - Mu Non Reset mới ra - Freebies - new open - quests system
- Server:
X5 Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/22/2/2022
 

⭐️muo Play Nonreset! mới ra - Freebies - new open - quests system

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X5 Non Reset vào ngày 2/2/2022

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

43
Mu Non Reset
43. Mubigboss - Mu Non Reset mới ra - 500 anh em đang online
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
16/116/1/2022 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
16/116/1/2022 (9h)
 

Mubigboss mới ra - 500 anh em đang online

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 9h ngày 16/1/2022

Exp: 2x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shield 4.0

44
Mu Non Reset
44. Warmu.Vn Ss17 - Mu Non Reset mới ra - Warmu season 17 đáng chơi nhất vn
- Server:
Warmu 
- Alpha:Alpha Test:
10/110/1/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
13/113/1/2022 (19h)
 

Warmu.Vn Ss17 mới ra - Warmu season 17 đáng chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Warmu vào 19h ngày 13/1/2022

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
Mu Non Reset
45. Top Mu Online - S16! - Mu Non Reset mới ra - Exclusive quests, no res, freebies
- Server:
Noreset: X20 
- Alpha:Alpha Test:
7/17/1/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
8/18/1/2022
 

Top Mu Online - S16! mới ra - Exclusive quests, no res, freebies

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Noreset: X20 vào ngày 8/1/2022

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard 100% Best

46
Mu Non Reset
46. Mu-Kaimas S16 X20 - Mu Non Reset mới ra - Mu-kaimas premium s16 x20 no-reset
- Server:
X20 No-Reset 
- Alpha:Alpha Test:
22/1222/12/2021 (20h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
22/1222/12/2021 (22h)
 

Mu-Kaimas S16 X20 mới ra - Mu-kaimas premium s16 x20 no-reset

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ X20 No-Reset vào 22h ngày 22/12/2021

Exp: 20x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom+Gameguard

47
Mu Non Reset
47. Mubigboss - Mu Non Reset mới ra - Không webshop | không top nạp
- Server:
Bigboss 
- Alpha:Alpha Test:
14/1214/12/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
17/1217/12/2021 (9h)
 

Mubigboss mới ra - Không webshop | không top nạp

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Bigboss vào 9h ngày 17/12/2021

Exp: 2x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Gameshield 4.0

48
Mu Non Reset
48. Hà Nội Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu siêu giải trí
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
7/127/12/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/127/12/2021 (19h)
 

Hà Nội Mu mới ra - Mu siêu giải trí

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 7/12/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

49
Mu Non Reset
49. Hà Nội Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu dễ chơi ,siêu giải trí
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2021 (19h)
 

Hà Nội Mu mới ra - Mu dễ chơi ,siêu giải trí

Mu mới ra tháng 11 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 25/11/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

50
Mu Non Reset
50. ⭐️muo Play S15 Nores - Mu Non Reset mới ra - Freebies, new open, quests system
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/1111/11/2021
 

⭐️muo Play S15 Nores mới ra - Freebies, new open, quests system

Mu mới ra tháng 11 2021 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 11/11/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
Mu Non Reset
51. Quyền Vương - Mu Non Reset mới ra - Free 99% , tặng set thần 55%
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
5/115/11/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/117/11/2021 (13h)
 

Quyền Vương mới ra - Free 99% , tặng set thần 55%

Mu mới ra tháng 11 2021 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 7/11/2021

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack System

52
Mu Non Reset
52. Mus3vn - Mu Non Reset mới ra - Free all
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
30/1030/10/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 3
- Open:Open Beta:
30/1030/10/2021 (10h)
 

Mus3vn mới ra - Free all

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 30/10/2021

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Pro

53
Mu Non Reset
53. ✅ Dartmu.Com [Ss15] - Mu Non Reset mới ra - ~no bugs, no cheaters, no webshop~
- Server:
X15 ~ X90 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2021
 

✅ Dartmu.Com [Ss15] mới ra - ~no bugs, no cheaters, no webshop~

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ X15 ~ X90 Noreset vào ngày 23/10/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live Guard

54
Mu Non Reset
54. Diamond Mu X10 Nores - Mu Non Reset mới ra - New excellent opt, jewels, invasion
- Server:
No Reset X10 
- Alpha:Alpha Test:
11/1011/10/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
12/1012/10/2021
 

Diamond Mu X10 Nores mới ra - New excellent opt, jewels, invasion

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ No Reset X10 vào ngày 12/10/2021

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2022

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger