Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (13h)
Open: 23/2Open Beta: 23/2/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 23/2/2021

Trang chủ: http://mu-vietnam.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (12h)
Open: 24/2Open Beta: 24/2/2021 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Giới hạn top 1 - có auto rs

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 24/2/2021

Trang chủ: http://mulucdia.com

Phiên bản: Ex702

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (12h)
Open: 25/2Open Beta: 25/2/2021 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Rs miễn phí - game hay - ổn định

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 25/2/2021

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (13h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (13h)
 

Muonlines2.Vn mới ra - Lối chơi cài cuốc giá trị item

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://muonlines2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

 

Mu Hà Nội mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 12h ngày 3/3/2021

Trang chủ: http://mu9x.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Hà Nội

 

Dart Mu S15 New mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Limited X100 - Progressive Rewards vào ngày 20/2/2021

Trang chủ: https://www.dartmu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat Professional

Mu vip
Alpha: 27/2Alpha Test: 27/2/2021 (1h)
Open: 2/3Open Beta: 2/3/2021 (13h)
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 2/3/2021

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (19h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (19h)
 

Mu Cxc mới ra - Free toàn tập

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://mucxc.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2021 (13h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2021 (13h)
 

Mu Season 2.0 Cổ Xưa mới ra - Phiên bản season 2.0 đặc biệt

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 30/1/2021

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/2Alpha Test: 10/2/2021 (10h)
Open: 13/2Open Beta: 13/2/2021 (13h)
 

Thiên Mệnh mới ra - Miễn phí 100%, train rớt wcoin

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 13h ngày 13/2/2021

Trang chủ: http://thienmenhmu.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

Mu vip
Alpha: 24/2Alpha Test: 24/2/2021 (12h)
Open: 26/2Open Beta: 26/2/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13h ngày 26/2/2021

Trang chủ: http://muchiton.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 4/3Alpha Test: 4/3/2021 (13h)
Open: 6/3Open Beta: 6/3/2021 (13h)
 

Mu Thái Dương mới ra - Không top nạp - auto reset

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 6/3/2021

Trang chủ: http://muthaiduong.net

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 125x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguarnd

Mu vip
Alpha: 17/2Alpha Test: 17/2/2021 (13h)
Open: 19/2Open Beta: 19/2/2021 (13h)
 

Mu Tiên Linh mới ra - Khai mở máy chủ zeus - lãnh địa sơ

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Zeus - Lãnh Địa Sơ Khai vào 13h ngày 19/2/2021

Trang chủ: http://mutienlinh.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 5/4Alpha Test: 5/4/2021 (13h)
Open: 7/3Open Beta: 7/3/2021 (13h)
 

Mu-Truyenky.Vn mới ra - Không webshop,không item full

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Hào Kiệt vào 13h ngày 7/3/2021

Trang chủ: http://mu-truyenky.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 8/2Alpha Test: 8/2/2021 (20h)
Open: 15/2Open Beta: 15/2/2021 (20h)
 

Mu-Familymart.Com mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Zen Free 100% vào 20h ngày 15/2/2021

Trang chủ: http://mu-familymart.com/zen/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2021 (13h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2021 (13h)
 

Muss16 - Huynh Đệ mới ra - Không webshop, không tốn tiền reset

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Muss16 - Huynh Đệ vào 13h ngày 30/1/2021

Trang chủ: http://mu.choi24h.net/events/

Phiên bản: Season 16

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igcn

Mu vip
Alpha: 24/2Alpha Test: 24/2/2021 (13h)
Open: 27/2Open Beta: 27/2/2021 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Chuẩn cày cuốc, không mốc nạp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 27/2/2021

Trang chủ: http://muvietss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (13h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (13h)
 

Mu Thiên Vương mới ra - Free 99% - bán tất cả tại bar loren

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://mu-thienvuong.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protection

Mu vip
Alpha: 25/2Alpha Test: 25/2/2021 (14h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021
 

Muhanoi2005.Vn mới ra - Autoreset - không webshop

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Icarus vào ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://muhanoi2005.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 7/2Alpha Test: 7/2/2021 (22h)
Open: 2/3Open Beta: 2/3/2021 (18h)
 

Mu-Kaimas S15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 vào 18h ngày 2/3/2021

Trang chủ: https://mu-kaimas.lt

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Gameguard Special Anti Hacks

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

21
Mu Non Reset
21. Topmuonline.Net New! - Mu Non Reset mới ra - Grand opening, new nice no res sv
- Server:
No Reset X5 Svv 
- Alpha:Alpha Test:
2/32/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
3/33/3/2021
Alpha Test ngày mai
 

Topmuonline.Net New! mới ra - Grand opening, new nice no res sv

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ No Reset X5 Svv vào ngày 3/3/2021

Exp: 5x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
Mu Non Reset
22. Diamondmu.Com Nores! - Mu Non Reset mới ra - New: jewels, exc options, invasions
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
Open Beta hôm qua
 

Diamondmu.Com Nores! mới ra - New: jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/2/2021

Exp: 10x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

23
Mu Non Reset
23. Icemu - Mu Non Reset mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp
- Server:
Ovh 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (12h)
 

Icemu mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ovh vào 12h ngày 19/2/2021

Exp: 25x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

24
Mu Non Reset
24. Mu Non Reset Season - Mu Non Reset mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
7/27/2/2021 (19h)
 

Mu Non Reset Season mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 7/2/2021

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

25
Mu Non Reset
25. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
11/111/1/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/116/1/2021 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Non Reset vào 19h ngày 16/1/2021

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

26
Mu Non Reset
26. Play2win.Vn - Mu Non Reset mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe
- Server:
Play2win 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/19/1/2021 (19h)
 

Play2win.Vn mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Play2win vào 19h ngày 9/1/2021

Exp: 10x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

27
Mu Non Reset
27. Dart Mu S15 New Open - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!
- Server:
X15~X90 [Dynamic Exp] 
- Alpha:Alpha Test:
5/15/1/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
6/16/1/2021
 

Dart Mu S15 New Open mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ X15~X90 [Dynamic Exp] vào ngày 6/1/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

28
Mu Non Reset
28. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
2/12/1/2021
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 2/1/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
Mu Non Reset
29. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/1228/12/2020
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
29/1229/12/2020
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 29/12/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
Mu Non Reset
30. Mu Thiên Sứ Ss2 Vn - Mu Non Reset mới ra - Không webshop- không custom
- Server:
Phucsinh 
- Alpha:Alpha Test:
23/1223/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/1225/12/2020 (13h)
 

Mu Thiên Sứ Ss2 Vn mới ra - Không webshop- không custom

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Phucsinh vào 13h ngày 25/12/2020

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

31
Mu Non Reset
31. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop, cầy level
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
4/124/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/126/12/2020 (14h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop, cầy level

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Arena vào 14h ngày 6/12/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Đặc Biêt Muhuyenthoai

32
Mu Non Reset
32. Mu Vua - Mu Non Reset mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới
- Server:
Ánh Trăng 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/125/12/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Ánh Trăng vào 14h ngày 5/12/2020

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

33
Mu Non Reset
33. Nghiện Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free
- Server:
Hội Tụ 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (13h)
 

Nghiện Mu mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hội Tụ vào 13h ngày 28/11/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

34
Mu Non Reset
34. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Non Reset 6.3 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Non Reset 6.3 vào 19h ngày 28/11/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegruad

35
Mu Non Reset
35. Dart Mu S15 - Mu Non Reset mới ra - New opening | anticheat | no resets
- Server:
Noreset X15 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2020
 

Dart Mu S15 mới ra - New opening | anticheat | no resets

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X15 vào ngày 26/11/2020

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Premium

36
Mu Non Reset
36. Topmuonline.Net - Mu Non Reset mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2020 (16h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
10/1110/11/2020 (16h)
 

Topmuonline.Net mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 16h ngày 10/11/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Mu Hà Nội Xưa Ss2 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
5/115/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
7/117/11/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa Ss2 mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 7/11/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protects Chống Hack Tuyệt Đối 100%

38
Mu Non Reset
38. Mu Hà Nội Xưa - Mu Non Reset mới ra - Không custom - không webshop
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
29/1029/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (19h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Không custom - không webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 1/11/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

39
Mu Non Reset
39. Diamond Mu Pro - Mu Non Reset mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/1028/10/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2020
 

Diamond Mu Pro mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/10/2020

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

40
Mu Non Reset
40. Mu Season 15 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm
- Server:
Fanmu 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (10h)
 

Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Fanmu vào 10h ngày 24/10/2020

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

41
Mu Non Reset
41. Mu Sinh Viên Ss15 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point
- Server:
Mu Sinh Viên 
- Alpha:Alpha Test:
5/105/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (9h)
 

Mu Sinh Viên Ss15 mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu Sinh Viên vào 9h ngày 17/10/2020

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
Mu Non Reset
42. Mu Hung Vuong - Mu Non Reset mới ra - Mu ổn định lâu dài.cam kết không sv
- Server:
Sinh Tử 
- Alpha:Alpha Test:
8/108/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2020 (10h)
 

Mu Hung Vuong mới ra - Mu ổn định lâu dài.cam kết không sv

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 10h ngày 10/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

43
Mu Non Reset
43. Mu Hà Nội Xưa - Mu Non Reset mới ra - Non rs, cầy cuốc, không web shop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
6/106/10/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Non rs, cầy cuốc, không web shop

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 6/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Riêng Biệt Muhnx.Vn

44
Mu Non Reset
44. Mu Thần Thoại - Mu Non Reset mới ra - Ko quà nạp nhận đồ mất cân bằng
- Server:
Hoàn Mỹ 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/924/9/2020 (14h)
 

Mu Thần Thoại mới ra - Ko quà nạp nhận đồ mất cân bằng

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hoàn Mỹ vào 14h ngày 24/9/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

45
Mu Non Reset
45. Mu Evil - Mu Non Reset mới ra - Cày cuốc - cực khó
- Server:
Evil 
- Alpha:Alpha Test:
12/912/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/915/9/2020 (13h)
 

Mu Evil mới ra - Cày cuốc - cực khó

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Evil vào 13h ngày 15/9/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Độc Quyền

46
Mu Non Reset
46. Svmu.Info - Mu Non Reset mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm
- Server:
Svmu.Info 
- Alpha:Alpha Test:
7/97/9/2020 (7h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
12/912/9/2020 (9h)
 

Svmu.Info mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Svmu.Info vào 9h ngày 12/9/2020

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

47
Mu Non Reset
47. Top Mu - Mu Non Reset mới ra - 3d camera, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/828/8/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
28/828/8/2020 (18h)
 

Top Mu mới ra - 3d camera, free to play

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 18h ngày 28/8/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

48
Mu Non Reset
48. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop - cầy cuốc
- Server:
Thiên Sứ 2 
- Alpha:Alpha Test:
22/822/8/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
25/825/8/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop - cầy cuốc

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Thiên Sứ 2 vào 13h ngày 25/8/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Riêng Biệt

49
Mu Non Reset
49. Mu4me - Mu Non Reset mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%
- Server:
Mu4me 
- Alpha:Alpha Test:
12/812/8/2020 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/816/8/2020 (11h)
 

Mu4me mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Mu4me vào 11h ngày 16/8/2020

Exp: 600x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruard

50
Mu Non Reset
50. Diamond Mu - Mu Non Reset mới ra - No webshop, new features, quests !!
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
13/813/8/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
13/813/8/2020
 

Diamond Mu mới ra - No webshop, new features, quests !!

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 13/8/2020

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Mhp

51
Mu Non Reset
51. Mu Euromu - Mu Non Reset mới ra - Free 100%,không top nạp,ko phú hộ
- Server:
Euromu 
- Alpha:Alpha Test:
22/722/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2020 (13h)
 

Mu Euromu mới ra - Free 100%,không top nạp,ko phú hộ

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Euromu vào 13h ngày 26/7/2020

Exp: 15x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

52
Mu Non Reset
52. Mu Vua - Mu Non Reset mới ra - Muvua non-reset giới hạn level sáng
- Server:
Địa Long 
- Alpha:Alpha Test:
18/718/7/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/719/7/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Muvua non-reset giới hạn level sáng

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Địa Long vào 14h ngày 19/7/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

53
Mu Non Reset
53. Nonreset - 6.3 - Mu Non Reset mới ra - Server nguyên thủy 6.3
- Server:
Newlife 2 
- Alpha:Alpha Test:
14/714/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/717/7/2020 (13h)
 

Nonreset - 6.3 mới ra - Server nguyên thủy 6.3

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Newlife 2 vào 13h ngày 17/7/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

54
Mu Non Reset
54. Huyền Thoại Mu - Mu Non Reset mới ra - Huyền thoại mu - phiên bản mu non r
- Server:
Tân Thủ Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
1/71/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/74/7/2020 (19h)
 

Huyền Thoại Mu mới ra - Huyền thoại mu - phiên bản mu non r

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Tân Thủ Huyền Thoại vào 19h ngày 4/7/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mph

55
Mu Non Reset
55. Mu Hn - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
2/72/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/74/7/2020 (13h)
 

Mu Hn mới ra - Mu non reset

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 4/7/2020

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

56
Mu Non Reset
56. Mu Việt Nam - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản nonrs đặc biệt
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
24/624/6/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/627/6/2020 (14h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Phiên bản nonrs đặc biệt

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Thần Ma vào 14h ngày 27/6/2020

Exp: 10x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Protects New Ver

57
Mu Non Reset
57. Mu Sài Gòn - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% chỉ cần zen
- Server:
Không Reset 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
14/614/6/2020 (9h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Miễn phí 99% chỉ cần zen

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Không Reset vào 9h ngày 14/6/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Protect

58
Mu Non Reset
58. Mu Non Reset - Ss2.9 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 2.9 - không master - không rf, sm
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/612/6/2020 (13h)
 

Mu Non Reset - Ss2.9 mới ra - Phiên bản season 2.9 - không master - không rf, sm

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 12/6/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

59
Mu Non Reset
59. Mu Hà Nội Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản cày cuốc kinh điển
- Server:
Máy Chủ Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
11/611/6/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Non Reset mới ra - Phiên bản cày cuốc kinh điển

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Phục Hưng vào 10h ngày 11/6/2020

Exp: 8x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

60
Mu Non Reset
60. Mu Hắc Ma - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 6 2020
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/66/6/2020 (14h)
 

Mu Hắc Ma mới ra - Mu mới ra tháng 6 2020

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Kundun vào 14h ngày 6/6/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

61
Mu Non Reset
61. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Mu cầy cuốc siêu mệt
- Server:
X1 Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/66/6/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Mu cầy cuốc siêu mệt

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ X1 Huyền Thoại vào 13h ngày 6/6/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mph 2020 Bản Quyền

62
Mu Non Reset
62. Mu Hà Nội Phiên Bản Nonreset Ss6 Trở Lại Ký Ức - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Truyền Thuyết 
- Alpha:Alpha Test:
29/529/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
31/531/5/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Phiên Bản Nonreset Ss6 Trở Lại Ký Ức mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 10h ngày 31/5/2020

Exp: 8x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

63
Mu Non Reset
63. Mu Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Tình Yêu 
- Alpha:Alpha Test:
7/57/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
9/59/5/2020 (10h)
 

Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Tình Yêu vào 10h ngày 9/5/2020

Exp: 1x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

64
Mu Non Reset
64. Mu Fpt - Mu Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Việt Nam 7 
- Alpha:Alpha Test:
4/44/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
24/424/4/2020 (13h)
 

Mu Fpt - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Việt Nam 7 vào 13h ngày 24/4/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Danh sách Mu Exp rate thấp từ x1 đến x10 có thể bạn cũng quan tâm

65
Exp 10x
65. Museason 2.0 - Mu Season 2 - Exp 10x - Museason 2.0 1.02c server quyền năng
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2020 (15h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
14/614/6/2020 (15h)
 

Museason 2.0 mới ra - Museason 2.0 1.02c server quyền năng

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 15h ngày 14/6/2020

Exp: 10x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Xs-Team

66
Exp 10x
66. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6.9 - Exp 10x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Barracks 
- Alpha:Alpha Test:
28/528/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/531/5/2020 (10h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Barracks vào 10h ngày 31/5/2020

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

67
Exp 7x
67. Mu Pc Vietnam - Mu Season 6.9 - Exp 7x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Server Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
17/517/5/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2020 (14h)
 

Mu Pc Vietnam mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Server Thiên Mệnh vào 14h ngày 20/5/2020

Exp: 7x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk Anti 99.9%

68
Exp 10x
68. Mu Hà Nội Nonrs - Mu Season 6.3 - Exp 10x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/515/5/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Nonrs mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 10h ngày 15/5/2020

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

69
Exp 4x
69. Mu Hà Nội Non Reset - Mu Season 6.3 - Exp 4x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
5/55/5/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
7/57/5/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 7/5/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

70
Exp 4x
70. Mu Đại Thiên Sứ - Mu Season 6.3 - Exp 4x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
2/52/5/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/54/5/2020 (13h)
 

Mu Đại Thiên Sứ mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 4/5/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

71
Exp 10x
71. Gamemuviet - Mu Season 6.3 - Exp 10x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Vulcanus 
- Alpha:Alpha Test:
30/430/4/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/52/5/2020 (19h)
 

Gamemuviet mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Vulcanus vào 19h ngày 2/5/2020

Exp: 10x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

72
Exp 6x
72. Mu Fpt Xưa - Mu Season 6.3 - Exp 6x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
28/428/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
30/430/4/2020 (13h)
 

Mu Fpt Xưa mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 30/4/2020

Exp: 6x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

73
Exp 3x
73. Mu Đại Thiên Sứ - Mu Season 6.3 - Exp 3x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Đại Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
20/420/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
22/422/4/2020 (13h)
 

Mu Đại Thiên Sứ mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Đại Thiên Sứ vào 13h ngày 22/4/2020

Exp: 3x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

74
Exp 6x
74. Mu Fpt Xua - Mu Season 6.3 - Exp 6x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Sinh Tử 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/418/4/2020 (14h)
 

Mu Fpt Xua mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 14h ngày 18/4/2020

Exp: 6x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

75
Exp 5x
75. Mu Vua - Mu Season 6.9 - Exp 5x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Ma Thuật 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/417/4/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 14h ngày 17/4/2020

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

76
Exp 1x
76. Mu Season 3 - Mu Season 2 - Exp 1x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Tinhyeu 
- Alpha:Alpha Test:
10/410/4/2020 (8h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/412/4/2020 (14h)
 

Mu Season 3 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Tinhyeu vào 14h ngày 12/4/2020

Exp: 1x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Ver 9

77
Exp 5x
77. Mu Bá Vương - Nonreset - Mu Season 6 - Exp 5x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
4/44/4/2020 (19h)
 

Mu Bá Vương - Nonreset mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 4/4/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

78
Exp 3x
78. Mu Thần - Mu Season 6.3 - Exp 3x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Titan 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/44/4/2020 (17h)
 

Mu Thần mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Titan vào 17h ngày 4/4/2020

Exp: 3x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

79
Exp 4x
79. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6 - Exp 4x - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
4/44/4/2020 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 4/4/2020

Exp: 4x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protect

80
Exp 5x
80. Non Reset 6.3 - Mu Season 6.3 - Exp 5x - Mu mới ra tháng 3 2020
- Server:
Newlife 1 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/328/3/2020 (9h)
 

Non Reset 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 3 2020

Mu mới ra tháng 3 2020 - Mở máy chủ Newlife 1 vào 9h ngày 28/3/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

81
Exp 7x
81. Mu Fpt Season 6.3 - Mu Season 6.3 - Exp 7x - Mu mới ra tháng 3 2020
- Server:
Tình Yêu 
- Alpha:Alpha Test:
18/318/3/2020 (17h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/321/3/2020 (18h)
 

Mu Fpt Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 3 2020

Mu mới ra tháng 3 2020 - Mở máy chủ Tình Yêu vào 18h ngày 21/3/2020

Exp: 7x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack 99%

82
Exp 2x
82. Muhoangde.Com - Mu Season 6.3 - Exp 2x - Mu mới ra tháng 3 2020
- Server:
Muhoangde 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/318/3/2020 (14h)
 

Muhoangde.Com mới ra - Mu mới ra tháng 3 2020

Mu mới ra tháng 3 2020 - Mở máy chủ Muhoangde vào 14h ngày 18/3/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chuẩn 99%

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2021

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger