Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2020 (9h)
Open: 21/9Open Beta: 21/9/2020 (13h)
 

Mu Fpt mới ra - Auto reset in game

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Quận 2 vào 13h ngày 21/9/2020

Trang chủ: http://mufptvn.com

Phiên bản: Ex703

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2020 (12h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2020 (13h)
 

Mu Tranh Bá mới ra - Mu reset tự động

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 22/9/2020

Trang chủ: http://mutranhba.net

Phiên bản: Season 8

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/9Alpha Test: 17/9/2020 (12h)
Open: 19/9Open Beta: 19/9/2020 (13h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Hồi sinh đế chế mu online

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 19/9/2020

Trang chủ: http://mulanhdia.com

Phiên bản: Ex700

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/9Alpha Test: 14/9/2020 (13h)
Open: 16/9Open Beta: 16/9/2020 (13h)
 

Mu King mới ra - Muking.vn season2 autoreset rất hay

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 16/9/2020

Trang chủ: http://muking.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Mu vip
Alpha: 15/9Alpha Test: 15/9/2020 (12h)
Open: 17/9Open Beta: 17/9/2020 (12h)
 

Gamethuviet mới ra - Mu hà nội đông người chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 17/9/2020

Trang chủ: http://gamethuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamethuviet

Mu vip
Alpha: 19/9Alpha Test: 19/9/2020 (1h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2020 (13h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 22/9/2020

Trang chủ: http://muanhhung.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 24/9Alpha Test: 24/9/2020
Open: 24/9Open Beta: 24/9/2020
 

Top Mu mới ra - Free to play, 3d camera, new open!

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ X1000~X100 Dynamic vào ngày 24/9/2020

Trang chủ: https://www.topmuonline.net/

Phiên bản: Season 12

Exp: 1000x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/9Alpha Test: 14/9/2020 (13h)
Open: 16/9Open Beta: 16/9/2020 (13h)
 

Mu Quyền Vương mới ra - Free 99% săn bos thả ga pk cựckhoái

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Mu Đế Vương vào 13h ngày 16/9/2020

Trang chủ: http://mu-quyenvuong.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng:  Game-Shield  Chống Hack 99%

Mu vip
Alpha: 3/9Alpha Test: 3/9/2020 (15h)
Open: 5/9Open Beta: 5/9/2020 (15h)
 

Mu Hà Nội Plus mới ra - No webshop, rs ingame, auto ingame

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ 1977 vào 15h ngày 5/9/2020

Trang chủ: http://muhanoiplus.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game-Shield

Mu vip
Alpha: 9/9Alpha Test: 9/9/2020 (13h)
Open: 12/9Open Beta: 12/9/2020 (13h)
 

Mu Season 2 Vn mới ra - Season 2.0 classic - exp 50x

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 12/9/2020

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 18/9Alpha Test: 18/9/2020 (19h)
Open: 19/9Open Beta: 19/9/2020 (19h)
 

Mu Sinh Viên mới ra - Free 99% hồi tưởng lại kỷ niệm mu

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Sinh Viên Nghèo vào 19h ngày 19/9/2020

Trang chủ: http://musinhvien.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Mhp

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2020 (9h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2020 (13h)
 

Mu Huyết Lâu mới ra - Sự trở lại của một đế chế

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Mu Huyết Lâu vào 13h ngày 22/9/2020

Trang chủ: http://mu-fpt.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

Mu vip
Alpha: 23/9Alpha Test: 23/9/2020 (14h)
Open: 26/9Open Beta: 26/9/2020 (14h)
 

Mu Season 2 mới ra - Miễn phí hoàn toàn cho ae

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 14h ngày 26/9/2020

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 120x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ghost Chống Hack 99%

Mu vip
Alpha: 24/9Alpha Test: 24/9/2020 (20h)
Open: 26/9Open Beta: 26/9/2020 (20h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 99% không danh hiệu

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 20h ngày 26/9/2020

Trang chủ: http://gamethuhn.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm+Mhp

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

15
Mu Non Reset
15. Mu Evil - Mu Non Reset mới ra - Cày cuốc - cực khó
- Server:
Evil 
- Alpha:Alpha Test:
12/912/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/915/9/2020 (13h)
 

Mu Evil mới ra - Cày cuốc - cực khó

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Evil vào 13h ngày 15/9/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Độc Quyền

16
Mu Non Reset
16. Svmu.Info - Mu Non Reset mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm
- Server:
Svmu.Info 
- Alpha:Alpha Test:
7/97/9/2020 (7h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
12/912/9/2020 (9h)
 

Svmu.Info mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Svmu.Info vào 9h ngày 12/9/2020

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

17
Mu Non Reset
17. Top Mu - Mu Non Reset mới ra - 3d camera, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/828/8/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
28/828/8/2020 (18h)
 

Top Mu mới ra - 3d camera, free to play

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 18h ngày 28/8/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

18
Mu Non Reset
18. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop - cầy cuốc
- Server:
Thiên Sứ 2 
- Alpha:Alpha Test:
22/822/8/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
25/825/8/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop - cầy cuốc

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Thiên Sứ 2 vào 13h ngày 25/8/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Riêng Biệt

19
Mu Non Reset
19. Mu4me - Mu Non Reset mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%
- Server:
Mu4me 
- Alpha:Alpha Test:
12/812/8/2020 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/816/8/2020 (11h)
 

Mu4me mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Mu4me vào 11h ngày 16/8/2020

Exp: 600x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruard

20
Mu Non Reset
20. Diamond Mu - Mu Non Reset mới ra - No webshop, new features, quests !!
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
13/813/8/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
13/813/8/2020
 

Diamond Mu mới ra - No webshop, new features, quests !!

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 13/8/2020

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Mhp

21
Mu Non Reset
21. Mu Euromu - Mu Non Reset mới ra - Free 100%,không top nạp,ko phú hộ
- Server:
Euromu 
- Alpha:Alpha Test:
22/722/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2020 (13h)
 

Mu Euromu mới ra - Free 100%,không top nạp,ko phú hộ

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Euromu vào 13h ngày 26/7/2020

Exp: 15x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

22
Mu Non Reset
22. Mu Vua - Mu Non Reset mới ra - Muvua non-reset giới hạn level sáng
- Server:
Địa Long 
- Alpha:Alpha Test:
18/718/7/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/719/7/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Muvua non-reset giới hạn level sáng

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Địa Long vào 14h ngày 19/7/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
Mu Non Reset
23. Nonreset - 6.3 - Mu Non Reset mới ra - Server nguyên thủy 6.3
- Server:
Newlife 2 
- Alpha:Alpha Test:
14/714/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/717/7/2020 (13h)
 

Nonreset - 6.3 mới ra - Server nguyên thủy 6.3

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Newlife 2 vào 13h ngày 17/7/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

24
Mu Non Reset
24. Huyền Thoại Mu - Mu Non Reset mới ra - Huyền thoại mu - phiên bản mu non r
- Server:
Tân Thủ Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
1/71/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/74/7/2020 (19h)
 

Huyền Thoại Mu mới ra - Huyền thoại mu - phiên bản mu non r

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Tân Thủ Huyền Thoại vào 19h ngày 4/7/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mph

25
Mu Non Reset
25. Mu Hn - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
2/72/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/74/7/2020 (13h)
 

Mu Hn mới ra - Mu non reset

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 4/7/2020

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

26
Mu Non Reset
26. Mu Việt Nam - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản nonrs đặc biệt
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
24/624/6/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/627/6/2020 (14h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Phiên bản nonrs đặc biệt

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Thần Ma vào 14h ngày 27/6/2020

Exp: 10x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Protects New Ver

27
Mu Non Reset
27. Mu Sài Gòn - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% chỉ cần zen
- Server:
Không Reset 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
14/614/6/2020 (9h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Miễn phí 99% chỉ cần zen

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Không Reset vào 9h ngày 14/6/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Protect

28
Mu Non Reset
28. Mu Non Reset - Ss2.9 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 2.9 - không master - không rf, sm
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/612/6/2020 (13h)
 

Mu Non Reset - Ss2.9 mới ra - Phiên bản season 2.9 - không master - không rf, sm

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 12/6/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

29
Mu Non Reset
29. Mu Hà Nội Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản cày cuốc kinh điển
- Server:
Máy Chủ Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
11/611/6/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Non Reset mới ra - Phiên bản cày cuốc kinh điển

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Phục Hưng vào 10h ngày 11/6/2020

Exp: 8x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

30
Mu Non Reset
30. Mu Hắc Ma - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 6 2020
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/66/6/2020 (14h)
 

Mu Hắc Ma mới ra - Mu mới ra tháng 6 2020

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Kundun vào 14h ngày 6/6/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

31
Mu Non Reset
31. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Mu cầy cuốc siêu mệt
- Server:
X1 Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/66/6/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Mu cầy cuốc siêu mệt

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ X1 Huyền Thoại vào 13h ngày 6/6/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mph 2020 Bản Quyền

32
Mu Non Reset
32. Mu Hà Nội Phiên Bản Nonreset Ss6 Trở Lại Ký Ức - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Truyền Thuyết 
- Alpha:Alpha Test:
29/529/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
31/531/5/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Phiên Bản Nonreset Ss6 Trở Lại Ký Ức mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 10h ngày 31/5/2020

Exp: 8x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

33
Mu Non Reset
33. Mu Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Tình Yêu 
- Alpha:Alpha Test:
7/57/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
9/59/5/2020 (10h)
 

Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Tình Yêu vào 10h ngày 9/5/2020

Exp: 1x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

34
Mu Non Reset
34. Mu Fpt - Mu Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Việt Nam 7 
- Alpha:Alpha Test:
4/44/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
24/424/4/2020 (13h)
 

Mu Fpt - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Việt Nam 7 vào 13h ngày 24/4/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Danh sách Mu Exp rate thấp từ x1 đến x10 có thể bạn cũng quan tâm

35
35. Museason 2.0 - Mu Season 2 mới ra - Museason 2.0 1.02c server quyền năng
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2020 (15h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
14/614/6/2020 (15h)
 

Museason 2.0 mới ra - Museason 2.0 1.02c server quyền năng

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 15h ngày 14/6/2020

Exp: 10x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Xs-Team

36
36. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6.9 mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Barracks 
- Alpha:Alpha Test:
28/528/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/531/5/2020 (10h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Barracks vào 10h ngày 31/5/2020

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
37. Mu Pc Vietnam - Mu Season 6.9 mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Server Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
17/517/5/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2020 (14h)
 

Mu Pc Vietnam mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Server Thiên Mệnh vào 14h ngày 20/5/2020

Exp: 7x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk Anti 99.9%

38
38. Mu Hà Nội Nonrs - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/515/5/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Nonrs mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 10h ngày 15/5/2020

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

39
39. Mu Hà Nội Non Reset - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
5/55/5/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
7/57/5/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 7/5/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

40
40. Mu Đại Thiên Sứ - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
2/52/5/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/54/5/2020 (13h)
 

Mu Đại Thiên Sứ mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 4/5/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

41
41. Gamemuviet - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Vulcanus 
- Alpha:Alpha Test:
30/430/4/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/52/5/2020 (19h)
 

Gamemuviet mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Vulcanus vào 19h ngày 2/5/2020

Exp: 10x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

42
42. Mu Fpt Xưa - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
28/428/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
30/430/4/2020 (13h)
 

Mu Fpt Xưa mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 30/4/2020

Exp: 6x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

43
43. Mu Đại Thiên Sứ - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Đại Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
20/420/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
22/422/4/2020 (13h)
 

Mu Đại Thiên Sứ mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Đại Thiên Sứ vào 13h ngày 22/4/2020

Exp: 3x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

44
44. Mu Fpt Xua - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Sinh Tử 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/418/4/2020 (14h)
 

Mu Fpt Xua mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 14h ngày 18/4/2020

Exp: 6x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

45
45. Mu Vua - Mu Season 6.9 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Ma Thuật 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/417/4/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 14h ngày 17/4/2020

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

46
46. Mu Season 3 - Mu Season 2 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Tinhyeu 
- Alpha:Alpha Test:
10/410/4/2020 (8h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/412/4/2020 (14h)
 

Mu Season 3 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Tinhyeu vào 14h ngày 12/4/2020

Exp: 1x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Ver 9

47
47. Mu Bá Vương - Nonreset - Mu Season 6 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
4/44/4/2020 (19h)
 

Mu Bá Vương - Nonreset mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 4/4/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

48
48. Mu Thần - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Titan 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/44/4/2020 (17h)
 

Mu Thần mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Titan vào 17h ngày 4/4/2020

Exp: 3x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

49
49. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6 mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
4/44/4/2020 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Mu mới ra tháng 4 2020

Mu mới ra tháng 4 2020 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 4/4/2020

Exp: 4x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protect

50
50. Non Reset 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 3 2020
- Server:
Newlife 1 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/328/3/2020 (9h)
 

Non Reset 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 3 2020

Mu mới ra tháng 3 2020 - Mở máy chủ Newlife 1 vào 9h ngày 28/3/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

51
51. Mu Fpt Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 3 2020
- Server:
Tình Yêu 
- Alpha:Alpha Test:
18/318/3/2020 (17h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/321/3/2020 (18h)
 

Mu Fpt Season 6.3 mới ra - Mu mới ra tháng 3 2020

Mu mới ra tháng 3 2020 - Mở máy chủ Tình Yêu vào 18h ngày 21/3/2020

Exp: 7x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack 99%

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2020

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger