Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2021 (12h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2021 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Mu đông người chơi - miễn phí đồ ex

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 14/5/2021

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (13h)
 

Tân Việt mới ra - Free đồ exl 4 dòng shop pc.point

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Miền Bắc vào 13h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://mutanviet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/5Alpha Test: 14/5/2021 (12h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Khát Vọng mới ra - Bom tấn mu - miễn phí đồ exl

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Loren vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2021 (13h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2021 (13h)
 

Mu Siêu Việt mới ra - Mu webshop dễ chơi đông người

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/5/2021

Trang chủ: http://musieuviet.vn/

Phiên bản: Ex700

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (12h)
 

Gamemuviet mới ra - Mu đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 12h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

 

Awakemu.Com S15 New! mới ra - Pro anti-hack, new jewels, quests..

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 15/5/2021

Trang chủ: https://www.awakemu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2021 (19h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2021 (19h)
 

Mu Of King mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ King vào 19h ngày 14/5/2021

Trang chủ: http://muofking.com/king/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Mu vip
Alpha: 7/5Alpha Test: 7/5/2021 (12h)
Open: 9/5Open Beta: 9/5/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Free đồ exl 4 dòng

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 13h ngày 9/5/2021

Trang chủ: http://mubaoviet.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2021 (13h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (13h)
 

Mu Đại Chiến - Ss6+ mới ra - Phiên bản ss 6 plus cực hay

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://mudaichien.vn

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 6/4Alpha Test: 6/4/2021 (13h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2021 (13h)
 

Mu Ss6 mới ra - Duy trì server lâu dài, hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/4/2021

Trang chủ: http://muss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/4Alpha Test: 27/4/2021 (19h)
Open: 28/4Open Beta: 28/4/2021 (19h)
 

Mufree-Sg mới ra - Săn boss 24/7, pk thả ga, free 99,9

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 28/4/2021

Trang chủ: http://mufree-sg.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2021 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Ko wedshop ko đồ full ko socket

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 21/5/2021

Trang chủ: http://gamethuhn.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 20/4Alpha Test: 20/4/2021 (13h)
Open: 23/4Open Beta: 23/4/2021 (20h)
 

Mu Hà Nội + mới ra - Mu s6 đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Icarus vào 20h ngày 23/4/2021

Trang chủ: http://muhanoiplus.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 250x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshields

Mu vip
Alpha: 27/4Alpha Test: 27/4/2021 (13h)
Open: 29/4Open Beta: 29/4/2021 (13h)
 

Gold 2 mới ra - 1rs=500wcoin,item full+15=zen free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Gold 2 vào 13h ngày 29/4/2021

Trang chủ: http://mugold.vn

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 7/5Alpha Test: 7/5/2021 (13h)
Open: 9/5Open Beta: 9/5/2021 (13h)
 

Mu Ký Ức mới ra - Phiên bản classic cày cuốc - wing 3

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Ký Ức vào 13h ngày 9/5/2021

Trang chủ: https://mukyuc.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Pro

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2021 (14h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2021 (19h)
 

Mu Mvp mới ra - Season 6.9 custom - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 10/5/2021

Trang chủ: http://mumvp.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Mu vip
Alpha: 14/5Alpha Test: 14/5/2021 (13h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Hỏa Thiên mới ra - Đồ hiếm - cày wcoin - nh ngọc-treof

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Trường Sinh vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://muhoathien.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Chống Hack Tuyệt Đối

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (13h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Season 2 mới ra - Không webshop - không top nạp

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://muhanoiss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Pro

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

19
Mu Non Reset
19. Mudark.Vn - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset không top nạp
- Server:
Bóng Ma 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/516/5/2021 (10h)
Open Beta hôm nay
 

Mudark.Vn mới ra - Mu non reset không top nạp

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Bóng Ma vào 10h ngày 16/5/2021

Exp: 20x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 99%

20
Mu Non Reset
20. Blademu - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
12/512/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/515/5/2021 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Blademu mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Non Reset vào 19h ngày 15/5/2021

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

21
Mu Non Reset
21. Mu Săn Boss - Mu Non Reset mới ra - Mu săn boss - cầy wcoin - 65k điểm
- Server:
Máy Chủ Pay Lắk 
- Alpha:Alpha Test:
7/57/5/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/57/5/2021 (19h)
 

Mu Săn Boss mới ra - Mu săn boss - cầy wcoin - 65k điểm

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Pay Lắk vào 19h ngày 7/5/2021

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Pro

22
Mu Non Reset
22. Mu Liên Quân - Mu Non Reset mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày
- Server:
Mu Liên Quân 
- Alpha:Alpha Test:
29/429/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
29/429/4/2021 (10h)
 

Mu Liên Quân mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Mu Liên Quân vào 10h ngày 29/4/2021

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Anti Hack

23
Mu Non Reset
23. ✅ Dartmu.Com [..S15] - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/418/4/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/420/4/2021
 

✅ Dartmu.Com [..S15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào ngày 20/4/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

24
Mu Non Reset
24. Topmuonline.Net Open - Mu Non Reset mới ra - Webshop: on (limited), free to play
- Server:
X5 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Webshop: on (limited), free to play

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X5 No Reset vào ngày 3/4/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

25
Mu Non Reset
25. Topmuonline.Net New! - Mu Non Reset mới ra - No full items, webshop on, start
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
24/324/3/2021
 

Topmuonline.Net New! mới ra - No full items, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 24/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

26
Mu Non Reset
26. Mu Việt S2-Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Không danh hiệu tu chân
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/38/3/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
11/311/3/2021 (13h)
 

Mu Việt S2-Non Reset mới ra - Không danh hiệu tu chân

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 11/3/2021

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: American Host

27
Mu Non Reset
27. Topmuonline.Net Open - Mu Non Reset mới ra - Grand opening, webshop on, start
- Server:
No Reset X5 
- Alpha:Alpha Test:
7/37/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
9/39/3/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Grand opening, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ No Reset X5 vào ngày 9/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
Mu Non Reset
28. Mu Cổ Nhuế - Mu Non Reset mới ra - Mu online
- Server:
Cổ Nhuế 
- Alpha:Alpha Test:
5/35/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/37/3/2021 (13h)
 

Mu Cổ Nhuế mới ra - Mu online

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Cổ Nhuế vào 13h ngày 7/3/2021

Exp: 350x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

29
Mu Non Reset
29. Mu Game Thủ Việt - Mu Non Reset mới ra - Non-reset giới hạn level đặc biệt
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/34/3/2021 (13h)
 

Mu Game Thủ Việt mới ra - Non-reset giới hạn level đặc biệt

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 4/3/2021

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

30
Mu Non Reset
30. Diamondmu.Com Nores! - Mu Non Reset mới ra - New: jewels, exc options, invasions
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
 

Diamondmu.Com Nores! mới ra - New: jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/2/2021

Exp: 10x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

31
Mu Non Reset
31. Icemu - Mu Non Reset mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp
- Server:
Ovh 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (12h)
 

Icemu mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ovh vào 12h ngày 19/2/2021

Exp: 25x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

32
Mu Non Reset
32. Mu Non Reset Season - Mu Non Reset mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
7/27/2/2021 (19h)
 

Mu Non Reset Season mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 7/2/2021

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

33
Mu Non Reset
33. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
11/111/1/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/116/1/2021 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Non Reset vào 19h ngày 16/1/2021

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

34
Mu Non Reset
34. Play2win.Vn - Mu Non Reset mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe
- Server:
Play2win 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/19/1/2021 (19h)
 

Play2win.Vn mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Play2win vào 19h ngày 9/1/2021

Exp: 10x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
Mu Non Reset
35. Dart Mu S15 New Open - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!
- Server:
X15~X90 [Dynamic Exp] 
- Alpha:Alpha Test:
5/15/1/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
6/16/1/2021
 

Dart Mu S15 New Open mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ X15~X90 [Dynamic Exp] vào ngày 6/1/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

36
Mu Non Reset
36. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
2/12/1/2021
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 2/1/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/1228/12/2020
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
29/1229/12/2020
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 29/12/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

38
Mu Non Reset
38. Mu Thiên Sứ Ss2 Vn - Mu Non Reset mới ra - Không webshop- không custom
- Server:
Phucsinh 
- Alpha:Alpha Test:
23/1223/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/1225/12/2020 (13h)
 

Mu Thiên Sứ Ss2 Vn mới ra - Không webshop- không custom

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Phucsinh vào 13h ngày 25/12/2020

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

39
Mu Non Reset
39. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop, cầy level
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
4/124/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/126/12/2020 (14h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop, cầy level

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Arena vào 14h ngày 6/12/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Đặc Biêt Muhuyenthoai

40
Mu Non Reset
40. Mu Vua - Mu Non Reset mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới
- Server:
Ánh Trăng 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/125/12/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Ánh Trăng vào 14h ngày 5/12/2020

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

41
Mu Non Reset
41. Nghiện Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free
- Server:
Hội Tụ 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (13h)
 

Nghiện Mu mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hội Tụ vào 13h ngày 28/11/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

42
Mu Non Reset
42. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Non Reset 6.3 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Non Reset 6.3 vào 19h ngày 28/11/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegruad

43
Mu Non Reset
43. Dart Mu S15 - Mu Non Reset mới ra - New opening | anticheat | no resets
- Server:
Noreset X15 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2020
 

Dart Mu S15 mới ra - New opening | anticheat | no resets

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X15 vào ngày 26/11/2020

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Premium

44
Mu Non Reset
44. Topmuonline.Net - Mu Non Reset mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2020 (16h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
10/1110/11/2020 (16h)
 

Topmuonline.Net mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 16h ngày 10/11/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
Mu Non Reset
45. Mu Hà Nội Xưa Ss2 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
5/115/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
7/117/11/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa Ss2 mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 7/11/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protects Chống Hack Tuyệt Đối 100%

46
Mu Non Reset
46. Mu Hà Nội Xưa - Mu Non Reset mới ra - Không custom - không webshop
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
29/1029/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (19h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Không custom - không webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 1/11/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

47
Mu Non Reset
47. Diamond Mu Pro - Mu Non Reset mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/1028/10/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2020
 

Diamond Mu Pro mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/10/2020

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

48
Mu Non Reset
48. Mu Season 15 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm
- Server:
Fanmu 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (10h)
 

Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Fanmu vào 10h ngày 24/10/2020

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

49
Mu Non Reset
49. Mu Sinh Viên Ss15 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point
- Server:
Mu Sinh Viên 
- Alpha:Alpha Test:
5/105/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (9h)
 

Mu Sinh Viên Ss15 mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu Sinh Viên vào 9h ngày 17/10/2020

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
Mu Non Reset
50. Mu Hung Vuong - Mu Non Reset mới ra - Mu ổn định lâu dài.cam kết không sv
- Server:
Sinh Tử 
- Alpha:Alpha Test:
8/108/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2020 (10h)
 

Mu Hung Vuong mới ra - Mu ổn định lâu dài.cam kết không sv

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 10h ngày 10/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
Mu Non Reset
51. Mu Hà Nội Xưa - Mu Non Reset mới ra - Non rs, cầy cuốc, không web shop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
6/106/10/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Non rs, cầy cuốc, không web shop

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 6/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Riêng Biệt Muhnx.Vn

52
Mu Non Reset
52. Mu Thần Thoại - Mu Non Reset mới ra - Ko quà nạp nhận đồ mất cân bằng
- Server:
Hoàn Mỹ 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/924/9/2020 (14h)
 

Mu Thần Thoại mới ra - Ko quà nạp nhận đồ mất cân bằng

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hoàn Mỹ vào 14h ngày 24/9/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

53
Mu Non Reset
53. Mu Evil - Mu Non Reset mới ra - Cày cuốc - cực khó
- Server:
Evil 
- Alpha:Alpha Test:
12/912/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/915/9/2020 (13h)
 

Mu Evil mới ra - Cày cuốc - cực khó

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Evil vào 13h ngày 15/9/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Độc Quyền

54
Mu Non Reset
54. Svmu.Info - Mu Non Reset mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm
- Server:
Svmu.Info 
- Alpha:Alpha Test:
7/97/9/2020 (7h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
12/912/9/2020 (9h)
 

Svmu.Info mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Svmu.Info vào 9h ngày 12/9/2020

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

55
Mu Non Reset
55. Top Mu - Mu Non Reset mới ra - 3d camera, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/828/8/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
28/828/8/2020 (18h)
 

Top Mu mới ra - 3d camera, free to play

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 18h ngày 28/8/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

56
Mu Non Reset
56. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop - cầy cuốc
- Server:
Thiên Sứ 2 
- Alpha:Alpha Test:
22/822/8/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
25/825/8/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop - cầy cuốc

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Thiên Sứ 2 vào 13h ngày 25/8/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Riêng Biệt

57
Mu Non Reset
57. Mu4me - Mu Non Reset mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%
- Server:
Mu4me 
- Alpha:Alpha Test:
12/812/8/2020 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/816/8/2020 (11h)
 

Mu4me mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Mu4me vào 11h ngày 16/8/2020

Exp: 600x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruard

58
Mu Non Reset
58. Diamond Mu - Mu Non Reset mới ra - No webshop, new features, quests !!
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
13/813/8/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
13/813/8/2020
 

Diamond Mu mới ra - No webshop, new features, quests !!

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 13/8/2020

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Mhp

59
Mu Non Reset
59. Mu Euromu - Mu Non Reset mới ra - Free 100%,không top nạp,ko phú hộ
- Server:
Euromu 
- Alpha:Alpha Test:
22/722/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2020 (13h)
 

Mu Euromu mới ra - Free 100%,không top nạp,ko phú hộ

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Euromu vào 13h ngày 26/7/2020

Exp: 15x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

60
Mu Non Reset
60. Mu Vua - Mu Non Reset mới ra - Muvua non-reset giới hạn level sáng
- Server:
Địa Long 
- Alpha:Alpha Test:
18/718/7/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/719/7/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Muvua non-reset giới hạn level sáng

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Địa Long vào 14h ngày 19/7/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
Mu Non Reset
61. Nonreset - 6.3 - Mu Non Reset mới ra - Server nguyên thủy 6.3
- Server:
Newlife 2 
- Alpha:Alpha Test:
14/714/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/717/7/2020 (13h)
 

Nonreset - 6.3 mới ra - Server nguyên thủy 6.3

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Newlife 2 vào 13h ngày 17/7/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

62
Mu Non Reset
62. Huyền Thoại Mu - Mu Non Reset mới ra - Huyền thoại mu - phiên bản mu non r
- Server:
Tân Thủ Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
1/71/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/74/7/2020 (19h)
 

Huyền Thoại Mu mới ra - Huyền thoại mu - phiên bản mu non r

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Tân Thủ Huyền Thoại vào 19h ngày 4/7/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mph

63
Mu Non Reset
63. Mu Hn - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
2/72/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/74/7/2020 (13h)
 

Mu Hn mới ra - Mu non reset

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 4/7/2020

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

64
Mu Non Reset
64. Mu Việt Nam - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản nonrs đặc biệt
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
24/624/6/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/627/6/2020 (14h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Phiên bản nonrs đặc biệt

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Thần Ma vào 14h ngày 27/6/2020

Exp: 10x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Protects New Ver

65
Mu Non Reset
65. Mu Sài Gòn - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% chỉ cần zen
- Server:
Không Reset 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
14/614/6/2020 (9h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Miễn phí 99% chỉ cần zen

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Không Reset vào 9h ngày 14/6/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Protect

66
Mu Non Reset
66. Mu Non Reset - Ss2.9 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 2.9 - không master - không rf, sm
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/612/6/2020 (13h)
 

Mu Non Reset - Ss2.9 mới ra - Phiên bản season 2.9 - không master - không rf, sm

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 12/6/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

67
Mu Non Reset
67. Mu Hà Nội Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản cày cuốc kinh điển
- Server:
Máy Chủ Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
11/611/6/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Non Reset mới ra - Phiên bản cày cuốc kinh điển

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Phục Hưng vào 10h ngày 11/6/2020

Exp: 8x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

68
Mu Non Reset
68. Mu Hắc Ma - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 6 2020
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/66/6/2020 (14h)
 

Mu Hắc Ma mới ra - Mu mới ra tháng 6 2020

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Kundun vào 14h ngày 6/6/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

69
Mu Non Reset
69. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Mu cầy cuốc siêu mệt
- Server:
X1 Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/66/6/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Mu cầy cuốc siêu mệt

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ X1 Huyền Thoại vào 13h ngày 6/6/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mph 2020 Bản Quyền

70
Mu Non Reset
70. Mu Hà Nội Phiên Bản Nonreset Ss6 Trở Lại Ký Ức - Mu Non Reset mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Truyền Thuyết 
- Alpha:Alpha Test:
29/529/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
31/531/5/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội Phiên Bản Nonreset Ss6 Trở Lại Ký Ức mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 10h ngày 31/5/2020

Exp: 8x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Danh sách Mu Exp rate thấp từ x1 đến x10 có thể bạn cũng quan tâm

71
Exp 10x
71. Museason 2.0 - Mu Season 2 - Exp 10x - Museason 2.0 1.02c server quyền năng
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2020 (15h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
14/614/6/2020 (15h)
 

Museason 2.0 mới ra - Museason 2.0 1.02c server quyền năng

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 15h ngày 14/6/2020

Exp: 10x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Xs-Team

72
Exp 10x
72. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6.9 - Exp 10x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Barracks 
- Alpha:Alpha Test:
28/528/5/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/531/5/2020 (10h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Barracks vào 10h ngày 31/5/2020

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

73
Exp 7x
73. Mu Pc Vietnam - Mu Season 6.9 - Exp 7x - Mu mới ra tháng 5 2020
- Server:
Server Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
17/517/5/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2020 (14h)
 

Mu Pc Vietnam mới ra - Mu mới ra tháng 5 2020

Mu mới ra tháng 5 2020 - Mở máy chủ Server Thiên Mệnh vào 14h ngày 20/5/2020

Exp: 7x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk Anti 99.9%

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2021

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger