Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 13/10Alpha Test: 13/10/2021 (12h)
Open: 15/10Open Beta: 15/10/2021 (13h)
 

Mu Độc Tôn mới ra - 3 năm tồn tại và phát triển

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Vĩnh Cửu vào 13h ngày 15/10/2021

Trang chủ: http://mudocton.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/10Alpha Test: 15/10/2021 (12h)
Open: 17/10Open Beta: 17/10/2021 (13h)
 

Mu Tái Sinh mới ra - Mu lâu dài - auto reset1

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Bất Tử vào 13h ngày 17/10/2021

Trang chủ: http://id.mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/10Alpha Test: 16/10/2021 (12h)
Open: 18/10Open Beta: 18/10/2021 (13h)
 

Mu Đế Quốc mới ra - Mu xanh chín - ko kích top

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 18/10/2021

Trang chủ: http://id.mudequoc.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/10Alpha Test: 14/10/2021 (13h)
Open: 17/10Open Beta: 17/10/2021 (13h)
 

Mu Season 6 Free mới ra - Mu hoạt động free

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Http://Facebook.Com/Caidatservermuonline vào 13h ngày 17/10/2021

Trang chủ: http://mu2.vn/

Phiên bản: Season 6

Exp: 1000x - Drop: 150%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anticheat

Mu vip
Alpha: 29/10Alpha Test: 29/10/2021
Open: 30/10Open Beta: 30/10/2021
 

Top Mu - Season 16 mới ra - ✔new quests, events ✔no cheaters!

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Hard X80 vào ngày 30/10/2021

Trang chủ: https://www.topmuonline.net/

Phiên bản: Season 16

Exp: 80x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard [Best Around]

Mu vip
Alpha: 19/10Alpha Test: 19/10/2021 (12h)
Open: 21/10Open Beta: 21/10/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Lâu dài - hấp dẫn - online đông

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 21/10/2021

Trang chủ: http://id.mubavuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2021 (16h)
Open: 2/10Open Beta: 2/10/2021 (16h)
 

Mu Season 2 mới ra - Phiên bản season 2.0 cổ điển

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 16h ngày 2/10/2021

Trang chủ: http://ss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/8Alpha Test: 26/8/2021 (12h)
Open: 29/8Open Beta: 29/8/2021 (12h)
 

Mu Rosa mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Rosario vào 12h ngày 29/8/2021

Trang chủ: https://mu-rosa.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu8xteam

Mu vip
Alpha: 14/10Alpha Test: 14/10/2021 (13h)
Open: 17/10Open Beta: 17/10/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn 2009 mới ra - Server giải trí cày quốc dễ chơi

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chu Tước vào 13h ngày 17/10/2021

Trang chủ: https://musaigon2009.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

Mu vip
Alpha: 28/10Alpha Test: 28/10/2021 (10h)
Open: 30/10Open Beta: 30/10/2021 (10h)
 

Muanhnhat.Net mới ra - Rs nhận wcoin,thu mua ngọc ra wcoin

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Bình Minh vào 10h ngày 30/10/2021

Trang chủ: http://muanhnhat.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 27/10Alpha Test: 27/10/2021 (12h)
Open: 29/10Open Beta: 29/10/2021 (12h)
 

Mu Victory mới ra - Train wcoin free - game dễ chơi

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 12h ngày 29/10/2021

Trang chủ: http://victorymu.net/

Phiên bản: Season 6

Exp: 600x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2021 (12h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2021 (12h)
 

Muvnss6.Vn mới ra - Mu đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 22/10/2021

Trang chủ: http://muvnss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muvnss6.Vn

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2021 (13h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2021 (13h)
 

Mu-Vietss6.Vn mới ra - Free 100% reset

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 22/10/2021

Trang chủ: http://mu-vietss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti-Hack: Cheatguar Cực Kỳ Thông Minh

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2021 (12h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2021 (12h)
 

Mu Royal mới ra - Không tu chân - danh hiệu - cày cốc

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 12h ngày 22/10/2021

Trang chủ: http://muroyal.net/

Phiên bản: Season 6

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/10Alpha Test: 12/10/2021 (13h)
Open: 14/10Open Beta: 14/10/2021 (13h)
 

Freeall mới ra - Cái tên nói lên thương hiệu

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Freeall vào 13h ngày 14/10/2021

Trang chủ: http://mu-freeall.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/10Alpha Test: 29/10/2021 (19h)
Open: 30/10Open Beta: 30/10/2021 (19h)
 

Mu-Huyetthan.Com mới ra - Siêu free

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Vô Song vào 19h ngày 30/10/2021

Trang chủ: http://mu-huyetthan.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

Mu vip
Alpha: 8/10Alpha Test: 8/10/2021 (13h)
Open: 10/10Open Beta: 10/10/2021 (13h)
 

Đua Top Nhận Vnd mới ra - Đua top nhận 3 triệu vnd

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Dragon vào 13h ngày 10/10/2021

Trang chủ: http://muhanoiss2.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

Mu vip
Alpha: 22/10Alpha Test: 22/10/2021 (14h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2021 (14h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Cầy cuốc,ko top phú hộ,ko kick nạp

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Bất Diệt 2 vào 14h ngày 24/10/2021

Trang chủ: http://mu-daiviet.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 22/10Alpha Test: 22/10/2021 (13h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2021 (13h)
 

Mu Bạn Bè mới ra - Miễn phí 99% , cày là có

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Huynh Đệ vào 13h ngày 24/10/2021

Trang chủ: http://mubanbe.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deep Sheild

Mu vip
Alpha: 26/10Alpha Test: 26/10/2021 (13h)
Open: 28/10Open Beta: 28/10/2021 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom item độc quyền

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 28/10/2021

Trang chủ: http://mu-214.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 3000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

21
Mu Non Reset
21. ✅ Dartmu.Com [Ss15] - Mu Non Reset mới ra - ~no bugs, no cheaters, no webshop~
- Server:
X15 ~ X90 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2021
 

✅ Dartmu.Com [Ss15] mới ra - ~no bugs, no cheaters, no webshop~

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ X15 ~ X90 Noreset vào ngày 23/10/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live Guard

22
Mu Non Reset
22. Diamond Mu X10 Nores - Mu Non Reset mới ra - New excellent opt, jewels, invasion
- Server:
No Reset X10 
- Alpha:Alpha Test:
11/1011/10/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
12/1012/10/2021
 

Diamond Mu X10 Nores mới ra - New excellent opt, jewels, invasion

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ No Reset X10 vào ngày 12/10/2021

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
Mu Non Reset
23. Ss16 Top Mu Online! - Mu Non Reset mới ra - New jewels/quests, 2 acc / 1 ip max
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
30/930/9/2021
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
30/930/9/2021
 

Ss16 Top Mu Online! mới ra - New jewels/quests, 2 acc / 1 ip max

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 30/9/2021

Exp: 20x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live Guard Anti Hack

24
Mu Non Reset
24. Mu Game Thu - Mu Non Reset mới ra - Không top phú hộ, không kich top
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/925/9/2021 (13h)
 

Mu Game Thu mới ra - Không top phú hộ, không kich top

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 25/9/2021

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguad

25
Mu Non Reset
25. Mu Việt - Mu Non Reset mới ra - phiên bản season 6.3 pro quốc tế
- Server:
Phục Ma 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Việt mới ra - phiên bản season 6.3 pro quốc tế

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

26
Mu Non Reset
26. Mu Việt Xưa - Mu Non Reset mới ra - Phát triển bởi team adm việt 2005
- Server:
Việt 1 
- Alpha:Alpha Test:
9/99/9/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021 (9h)
 

Mu Việt Xưa mới ra - Phát triển bởi team adm việt 2005

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Việt 1 vào 9h ngày 15/9/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm 9.0 Pro

27
Mu Non Reset
27. Muladder - Mu Non Reset mới ra - Cày cuốc
- Server:
Mu Ladder 
- Alpha:Alpha Test:
2/92/9/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/99/9/2021 (9h)
 

Muladder mới ra - Cày cuốc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Mu Ladder vào 9h ngày 9/9/2021

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Speed Hacks, Multi-Potion, Reflect Hacks

28
Mu Non Reset
28. Mu Season - Mu Non Reset mới ra - Khong wepshop
- Server:
Season 
- Alpha:Alpha Test:
5/95/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
5/95/9/2021 (10h)
 

Mu Season mới ra - Khong wepshop

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Season vào 10h ngày 5/9/2021

Exp: 10x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
Mu Non Reset
29. Mu Game Thủ Việt - Mu Non Reset mới ra - Mu đẳng cấp nhất
- Server:
Triệu Hồi 
- Alpha:Alpha Test:
17/817/8/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/821/8/2021 (13h)
 

Mu Game Thủ Việt mới ra - Mu đẳng cấp nhất

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Triệu Hồi vào 13h ngày 21/8/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Việt Guard

30
Mu Non Reset
30. Mu Tiên Linh - Mu Non Reset mới ra - Mu chuẩn cày quốc
- Server:
Máy Chủ Tiên Linh 
- Alpha:Alpha Test:
11/811/8/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
14/814/8/2021 (13h)
 

Mu Tiên Linh mới ra - Mu chuẩn cày quốc

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiên Linh vào 13h ngày 14/8/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

31
Mu Non Reset
31. ✅ Dartmu.Com [Ss15] - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/718/7/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/720/7/2021 (14h)
 

✅ Dartmu.Com [Ss15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào 14h ngày 20/7/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

32
Mu Non Reset
32. Diamondmu.Com - Mu Non Reset mới ra - New jewels, exc options, quests!
- Server:
X10 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
1/71/7/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
1/71/7/2021
 

Diamondmu.Com mới ra - New jewels, exc options, quests!

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X10 Noreset vào ngày 1/7/2021

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

33
Mu Non Reset
33. Diamond Mu - Noreset - Mu Non Reset mới ra - New jewels, exc options, quests!
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/628/6/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
29/629/6/2021
 

Diamond Mu - Noreset mới ra - New jewels, exc options, quests!

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 29/6/2021

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
Mu Non Reset
34. Mu Truyền Kỳ - Mu Non Reset mới ra - Giải trí cực mạnh
- Server:
Băng Thần 
- Alpha:Alpha Test:
14/614/6/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/615/6/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Giải trí cực mạnh

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Băng Thần vào 13h ngày 15/6/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

35
Mu Non Reset
35. Mu Truyền Kỳ - Mu Non Reset mới ra - Phù hợp mọi đối tượng
- Server:
Băng Thần 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
6/66/6/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Phù hợp mọi đối tượng

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Băng Thần vào 13h ngày 6/6/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguar

36
Mu Non Reset
36. Topmuonline.Net - Mu Non Reset mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop: on
- Server:
Noreset X5 Top Mu Online 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
2/62/6/2021
 

Topmuonline.Net mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop: on

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 Top Mu Online vào ngày 2/6/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Non Reset Sv, Camera 3d, Webshop: On

37
Mu Non Reset
37. Mu Miễn Phí Ss6 - Mu Non Reset mới ra - Mu miễn phí ss6 cày đồ trong game
- Server:
Diêm Vương 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/61/6/2021 (13h)
 

Mu Miễn Phí Ss6 mới ra - Mu miễn phí ss6 cày đồ trong game

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Diêm Vương vào 13h ngày 1/6/2021

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sfc Liscent

38
Mu Non Reset
38. ⭐️ Muo Play S15 Norr - Mu Non Reset mới ra - Best s15, freebies, new open 29/05
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/528/5/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
29/529/5/2021
 

⭐️ Muo Play S15 Norr mới ra - Best s15, freebies, new open 29/05

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 29/5/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

39
Mu Non Reset
39. Mudark.Vn - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset không top nạp
- Server:
Bóng Ma 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/516/5/2021 (10h)
 

Mudark.Vn mới ra - Mu non reset không top nạp

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Bóng Ma vào 10h ngày 16/5/2021

Exp: 20x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 99%

40
Mu Non Reset
40. Blademu - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
12/512/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/515/5/2021 (19h)
 

Blademu mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Non Reset vào 19h ngày 15/5/2021

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

41
Mu Non Reset
41. Mu Săn Boss - Mu Non Reset mới ra - Mu săn boss - cầy wcoin - 65k điểm
- Server:
Máy Chủ Pay Lắk 
- Alpha:Alpha Test:
7/57/5/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/57/5/2021 (19h)
 

Mu Săn Boss mới ra - Mu săn boss - cầy wcoin - 65k điểm

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Pay Lắk vào 19h ngày 7/5/2021

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Pro

42
Mu Non Reset
42. Mu Liên Quân - Mu Non Reset mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày
- Server:
Mu Liên Quân 
- Alpha:Alpha Test:
29/429/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
29/429/4/2021 (10h)
 

Mu Liên Quân mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Mu Liên Quân vào 10h ngày 29/4/2021

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Anti Hack

43
Mu Non Reset
43. ✅ Dartmu.Com [..S15] - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/418/4/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/420/4/2021
 

✅ Dartmu.Com [..S15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào ngày 20/4/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

44
Mu Non Reset
44. Topmuonline.Net Open - Mu Non Reset mới ra - Webshop: on (limited), free to play
- Server:
X5 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Webshop: on (limited), free to play

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X5 No Reset vào ngày 3/4/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
Mu Non Reset
45. Topmuonline.Net New! - Mu Non Reset mới ra - No full items, webshop on, start
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
24/324/3/2021
 

Topmuonline.Net New! mới ra - No full items, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 24/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
Mu Non Reset
46. Mu Việt S2-Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Không danh hiệu tu chân
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/38/3/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
11/311/3/2021 (13h)
 

Mu Việt S2-Non Reset mới ra - Không danh hiệu tu chân

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 11/3/2021

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: American Host

47
Mu Non Reset
47. Topmuonline.Net Open - Mu Non Reset mới ra - Grand opening, webshop on, start
- Server:
No Reset X5 
- Alpha:Alpha Test:
7/37/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
9/39/3/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Grand opening, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ No Reset X5 vào ngày 9/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

48
Mu Non Reset
48. Mu Cổ Nhuế - Mu Non Reset mới ra - Mu online
- Server:
Cổ Nhuế 
- Alpha:Alpha Test:
5/35/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/37/3/2021 (13h)
 

Mu Cổ Nhuế mới ra - Mu online

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Cổ Nhuế vào 13h ngày 7/3/2021

Exp: 350x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

49
Mu Non Reset
49. Mu Game Thủ Việt - Mu Non Reset mới ra - Non-reset giới hạn level đặc biệt
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/34/3/2021 (13h)
 

Mu Game Thủ Việt mới ra - Non-reset giới hạn level đặc biệt

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 4/3/2021

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

50
Mu Non Reset
50. Diamondmu.Com Nores! - Mu Non Reset mới ra - New: jewels, exc options, invasions
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
 

Diamondmu.Com Nores! mới ra - New: jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/2/2021

Exp: 10x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

51
Mu Non Reset
51. Icemu - Mu Non Reset mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp
- Server:
Ovh 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (12h)
 

Icemu mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ovh vào 12h ngày 19/2/2021

Exp: 25x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
Mu Non Reset
52. Mu Non Reset Season - Mu Non Reset mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
7/27/2/2021 (19h)
 

Mu Non Reset Season mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 7/2/2021

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

53
Mu Non Reset
53. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
11/111/1/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/116/1/2021 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Non Reset vào 19h ngày 16/1/2021

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

54
Mu Non Reset
54. Play2win.Vn - Mu Non Reset mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe
- Server:
Play2win 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/19/1/2021 (19h)
 

Play2win.Vn mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Play2win vào 19h ngày 9/1/2021

Exp: 10x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

55
Mu Non Reset
55. Dart Mu S15 New Open - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!
- Server:
X15~X90 [Dynamic Exp] 
- Alpha:Alpha Test:
5/15/1/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
6/16/1/2021
 

Dart Mu S15 New Open mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ X15~X90 [Dynamic Exp] vào ngày 6/1/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

56
Mu Non Reset
56. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
2/12/1/2021
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 2/1/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

57
Mu Non Reset
57. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/1228/12/2020
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
29/1229/12/2020
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 29/12/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

58
Mu Non Reset
58. Mu Thiên Sứ Ss2 Vn - Mu Non Reset mới ra - Không webshop- không custom
- Server:
Phucsinh 
- Alpha:Alpha Test:
23/1223/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/1225/12/2020 (13h)
 

Mu Thiên Sứ Ss2 Vn mới ra - Không webshop- không custom

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Phucsinh vào 13h ngày 25/12/2020

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

59
Mu Non Reset
59. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop, cầy level
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
4/124/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/126/12/2020 (14h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop, cầy level

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Arena vào 14h ngày 6/12/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Đặc Biêt Muhuyenthoai

60
Mu Non Reset
60. Mu Vua - Mu Non Reset mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới
- Server:
Ánh Trăng 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/125/12/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Ánh Trăng vào 14h ngày 5/12/2020

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

61
Mu Non Reset
61. Nghiện Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free
- Server:
Hội Tụ 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (13h)
 

Nghiện Mu mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hội Tụ vào 13h ngày 28/11/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

62
Mu Non Reset
62. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Non Reset 6.3 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Non Reset 6.3 vào 19h ngày 28/11/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegruad

63
Mu Non Reset
63. Dart Mu S15 - Mu Non Reset mới ra - New opening | anticheat | no resets
- Server:
Noreset X15 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2020
 

Dart Mu S15 mới ra - New opening | anticheat | no resets

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X15 vào ngày 26/11/2020

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Premium

64
Mu Non Reset
64. Topmuonline.Net - Mu Non Reset mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2020 (16h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
10/1110/11/2020 (16h)
 

Topmuonline.Net mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 16h ngày 10/11/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

65
Mu Non Reset
65. Mu Hà Nội Xưa Ss2 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
5/115/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
7/117/11/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa Ss2 mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 7/11/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protects Chống Hack Tuyệt Đối 100%

66
Mu Non Reset
66. Mu Hà Nội Xưa - Mu Non Reset mới ra - Không custom - không webshop
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
29/1029/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (19h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Không custom - không webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 1/11/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

67
Mu Non Reset
67. Diamond Mu Pro - Mu Non Reset mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/1028/10/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2020
 

Diamond Mu Pro mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/10/2020

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2021

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger