Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2024 (15h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2024 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Giải trí cao, lâu dài, đông vuif

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 14/5/2024

Trang chủ: http://mu-vietnam.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 5/5Alpha Test: 5/5/2024 (15h)
Open: 7/5Open Beta: 7/5/2024 (13h)
 

Mu Sài Gòn Xưa mới ra - Sv mới, hấp dẫn

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Quận 5 vào 13h ngày 7/5/2024

Trang chủ: http://musaigonxua.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2024 (10h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2024 (10h)
 

Mu 3 Miền mới ra - Phiên bản ss6.15 - mix item 100%

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Game Play vào 10h ngày 19/5/2024

Trang chủ: https://mu3mien.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 9/5Alpha Test: 9/5/2024 (10h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2024 (19h)
 

***Mu Huyền Thoại*** mới ra - Free all, chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Vĩnh Cửu vào 19h ngày 10/5/2024

Trang chủ: https://ht-chienthan.co/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 22/5Alpha Test: 22/5/2024 (19h)
Open: 23/5Open Beta: 23/5/2024 (19h)
 

Mu-Battle.Net mới ra - Máy chủ chuẩn mu xưa

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 23/5/2024

Trang chủ: https://mu-battle.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 30x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

Mu vip
Alpha: 9/5Alpha Test: 9/5/2024 (19h)
Open: 11/5Open Beta: 11/5/2024 (19h)
 

Museason2pro mới ra - Muss2pro giải trí đính cao vn

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 11/5/2024

Trang chủ: https://muss2pro.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2024 (10h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2024 (19h)
 

Mu Đại Đế mới ra - Tỷ lệ mix item 100 %

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Đại Đế vào 19h ngày 19/5/2024

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 5/5Alpha Test: 5/5/2024 (13h)
Open: 6/5Open Beta: 6/5/2024 (19h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Miễn phí với tiêu chí cày là có

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Dungeon 1 vào 19h ngày 6/5/2024

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

Mu vip
Alpha: 23/5Alpha Test: 23/5/2024 (13h)
Open: 25/5Open Beta: 25/5/2024 (13h)
 

Mu Việt Xưa mới ra - Chuẩn webzen

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 25/5/2024

Trang chủ: https://muvietxua.tv/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 9/5Alpha Test: 9/5/2024 (13h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2024 (19h)
 

Mukinhvu.Com mới ra - Miễn phí chăm cày là có

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 10/5/2024

Trang chủ: http://mukinhvu.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Ugk Mới Nhất

Mu vip
Alpha: 4/5Alpha Test: 4/5/2024 (19h)
Open: 5/4Open Beta: 5/4/2024 (19h)
 

Https://Mu-Gold.Net mới ra - Cày cuốc cumtum

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Gold vào 19h ngày 5/4/2024

Trang chủ: https://mu-gold.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

12
Mu Non Reset
12. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
6/56/5/2024
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
8/58/5/2024
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 5 2024 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 8/5/2024

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Supra1

13
Mu Non Reset
13. ⚜️mu Chaos .Net⚜️ - Mu Non Reset mới ra - Không tu chân, danh hiệu
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2024 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
26/426/4/2024 (14h)
 

⚜️mu Chaos .Net⚜️ mới ra - Không tu chân, danh hiệu

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 26/4/2024

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

14
Mu Non Reset
14. Blade Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc non reset
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
24/424/4/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/426/4/2024 (19h)
 

Blade Mu mới ra - Mu cày cuốc non reset

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 26/4/2024

Exp: 1x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

15
Mu Non Reset
15. Mythicmu Season 19p3 - Mu Non Reset mới ra - X5000
- Server:
Dragon 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2024 (8h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
8/48/4/2024 (21h)
 

Mythicmu Season 19p3 mới ra - X5000

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Dragon vào 21h ngày 8/4/2024

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

16
Mu Non Reset
16. Muonlineplay.Com - Mu Non Reset mới ra - ⭐️gift codes, achievements, freebie
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2024
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/42/4/2024
 

Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️gift codes, achievements, freebie

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 2/4/2024

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

17
Mu Non Reset
17. Mu Phượng Hoàng - Mu Non Reset mới ra - Lối chơi cực kì lôi cuốn
- Server:
Máy Chủ Phượng Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
13/313/3/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/315/3/2024 (13h)
 

Mu Phượng Hoàng mới ra - Lối chơi cực kì lôi cuốn

Mu mới ra tháng 3 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Phượng Hoàng vào 13h ngày 15/3/2024

Exp: 1x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

18
Mu Non Reset
18. Muss3.Tv - Mu Non Reset mới ra - Giải trí
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
8/38/3/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 3
- Open:Open Beta:
10/310/3/2024 (19h)
 

Muss3.Tv mới ra - Giải trí

Mu mới ra tháng 3 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 10/3/2024

Exp: 10x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cáp Mập

19
Mu Non Reset
19. ⚜️mu Non Reset⚜️ - Mu Non Reset mới ra - Không tu chân, danh hiệu
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
5/35/3/2024 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
6/36/3/2024 (14h)
 

⚜️mu Non Reset⚜️ mới ra - Không tu chân, danh hiệu

Mu mới ra tháng 3 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 6/3/2024

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

20
Mu Non Reset
20. Mu Season 2 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 2 hoài niệm - lối
- Server:
Hoài Niệm 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
3/33/3/2024 (13h)
 

Mu Season 2 mới ra - Phiên bản season 2 hoài niệm - lối

Mu mới ra tháng 3 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 3/3/2024

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

21
Mu Non Reset
21. Mu-Bossvipcustom - Mu Non Reset mới ra - Mu-custom season6.18
- Server:
Titan 
- Alpha:Alpha Test:
29/229/2/2024 (1h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
1/31/3/2024 (13h)
 

Mu-Bossvipcustom mới ra - Mu-custom season6.18

Mu mới ra tháng 3 2024 - Mở máy chủ Titan vào 13h ngày 1/3/2024

Exp: 9999x - Drop: 999%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antispk

22
Mu Non Reset
22. Munon-Resetss6.Com - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset phiên bản 6.9 custom
- Server:
Nhật Tảo 
- Alpha:Alpha Test:
23/223/2/2024 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/225/2/2024 (9h)
 

Munon-Resetss6.Com mới ra - Mu non reset phiên bản 6.9 custom

Mu mới ra tháng 2 2024 - Mở máy chủ Nhật Tảo vào 9h ngày 25/2/2024

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

23
Mu Non Reset
23. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
14/214/2/2024
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
15/215/2/2024
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 2 2024 - Mở máy chủ X15 Noreset vào ngày 15/2/2024

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Superantihack

24
Mu Non Reset
24. 💥mu Ss2 Non Reset💥 - Mu Non Reset mới ra - Cộng hưởng free full option
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
22/122/1/2024 (13h)
 

💥mu Ss2 Non Reset💥 mới ra - Cộng hưởng free full option

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 22/1/2024

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

25
Mu Non Reset
25. Mugate.Co Nonreset - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 6 nonreset cổ điển
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
21/121/1/2024 (13h)
 

Mugate.Co Nonreset mới ra - Phiên bản season 6 nonreset cổ điển

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 21/1/2024

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

26
Mu Non Reset
26. Mu 9x - Mu Non Reset mới ra - Mu nonreset cực cuốn
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2024 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/121/1/2024 (10h)
 

Mu 9x mới ra - Mu nonreset cực cuốn

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 21/1/2024

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

27
Mu Non Reset
27. Mu Season 6 - Mu Non Reset mới ra - Chuẩn cày cuốc- cày là có
- Server:
Máy Chủ Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
18/118/1/2024 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/119/1/2024 (10h)
 

Mu Season 6 mới ra - Chuẩn cày cuốc- cày là có

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 10h ngày 19/1/2024

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

28
Mu Non Reset
28. Mu Tốc Chiến - Mu Non Reset mới ra - Không tu chân
- Server:
Hỏa Long 
- Alpha:Alpha Test:
12/112/1/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
14/114/1/2024 (19h)
 

Mu Tốc Chiến mới ra - Không tu chân

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 19h ngày 14/1/2024

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guar

29
Mu Non Reset
29. Mu Hà Nội Xưa Ss2 - Mu Non Reset mới ra - Cộng hưởng free full option
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
10/110/1/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/112/1/2024 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa Ss2 mới ra - Cộng hưởng free full option

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 12/1/2024

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

30
Mu Non Reset
30. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Non Reset mới ra - ⭐️gift codes, achievements, freebie
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
10/110/1/2024
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/111/1/2024
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️gift codes, achievements, freebie

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 11/1/2024

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

31
Mu Non Reset
31. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset  
- Alpha:Alpha Test:
2/12/1/2024 (18h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
3/13/1/2024 (18h)
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 1 2024 - Mở máy chủ X20 Noreset vào 18h ngày 3/1/2024

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Super

32
Mu Non Reset
32. Mu Bất Tử - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99,99%
- Server:
Bất Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
28/1228/12/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
30/1230/12/2023 (13h)
 

Mu Bất Tử mới ra - Miễn phí 99,99%

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 30/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chạy Bằng Cơm

33
Mu Non Reset
33. Mugate.Co Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Mugate.co non reset season 6.15
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
27/1227/12/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/1229/12/2023 (19h)
 

Mugate.Co Non Reset mới ra - Mugate.co non reset season 6.15

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 19h ngày 29/12/2023

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

34
Mu Non Reset
34. Muonline2003.Org - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản 4 class truyền thống
- Server:
Vương Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
23/1223/12/2023 (9h)
 

Muonline2003.Org mới ra - Phiên bản 4 class truyền thống

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 9h ngày 23/12/2023

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Siêu Việt

35
Mu Non Reset
35. Mu 9x - Mu Non Reset mới ra - Chuẩn cày cuốc
- Server:
Máy Chủ Noria 
- Alpha:Alpha Test:
17/1217/12/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/1219/12/2023 (19h)
 

Mu 9x mới ra - Chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 19/12/2023

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

36
Mu Non Reset
36. Mu Kỷ Niệm Ss2 Nonrs - Mu Non Reset mới ra - Siêu phẩm mu ss2 non reset
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
11/1211/12/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
16/1216/12/2023 (19h)
 

Mu Kỷ Niệm Ss2 Nonrs mới ra - Siêu phẩm mu ss2 non reset

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 16/12/2023

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Mulau-Ss6.Com - Mu Non Reset mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ
- Server:
Máy Chủ Tiki 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (14h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiki vào 14h ngày 25/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard-Cameraman

38
Mu Non Reset
38. Oldsmu S6e3 No Reset - Mu Non Reset mới ra - No cash shop | no web shop
- Server:
Easy X50 
- Alpha:Alpha Test:
18/1118/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/1118/11/2023 (19h)
 

Oldsmu S6e3 No Reset mới ra - No cash shop | no web shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Easy X50 vào 19h ngày 18/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

39
Mu Non Reset
39. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
2/112/11/2023 (17h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
4/114/11/2023 (18h)
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào 18h ngày 4/11/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Super Anti

40
Mu Non Reset
40. Mu Trống Đồng - Mu Non Reset mới ra - 400 level 60k point - free box, wc
- Server:
Ma Thuật 
- Alpha:Alpha Test:
1/111/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/113/11/2023 (13h)
 

Mu Trống Đồng mới ra - 400 level 60k point - free box, wc

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 3/11/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip Pro

41
Mu Non Reset
41. Mu Asean - Mu Non Reset mới ra - Thuần cày cuốc, không item shop
- Server:
Ruins X10  
- Alpha:Alpha Test:
3/113/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
3/113/11/2023 (19h)
 

Mu Asean mới ra - Thuần cày cuốc, không item shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Ruins X10 vào 19h ngày 3/11/2023

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
Mu Non Reset
42. Universemu - Mu Non Reset mới ra - Đồ họa nâng cấp. tính năng vượt trộ
- Server:
Milky Way 
- Alpha:Alpha Test:
14/1014/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2023 (10h)
 

Universemu mới ra - Đồ họa nâng cấp. tính năng vượt trộ

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Milky Way vào 10h ngày 21/10/2023

Exp: 1x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

43
Mu Non Reset
43. Mulau-Ss6.Com - Mu Non Reset mới ra - ✅ mu online phiên bản 6.9 non-reset
- Server:
Shopee 
- Alpha:Alpha Test:
19/1019/10/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2023 (19h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - ✅ mu online phiên bản 6.9 non-reset

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Shopee vào 19h ngày 21/10/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

44
Mu Non Reset
44. Exmuonline - Mu Non Reset mới ra - 50x, hard, nopay2win, season 19
- Server:
Exmu Season 19 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2023
 

Exmuonline mới ra - 50x, hard, nopay2win, season 19

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Exmu Season 19 vào ngày 21/10/2023

Exp: 50x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Private

45
Mu Non Reset
45. Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
18/1018/10/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2023
 

Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 19/10/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
Mu Non Reset
46. Mu Xưng Bá - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc - huyền thoại tái sinh
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2023 (10h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Mu cày cuốc - huyền thoại tái sinh

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 19/10/2023

Exp: 1x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

47
Mu Non Reset
47. Mus6 Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Mus6 non reset - ra mắt máy chủ spe
- Server:
Speed 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
14/1014/10/2023 (19h)
 

Mus6 Non Reset mới ra - Mus6 non reset - ra mắt máy chủ spe

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Speed vào 19h ngày 14/10/2023

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

48
Mu Non Reset
48. Mu Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Nguyên gốc webzen không custom
- Server:
Hardcore 
- Alpha:Alpha Test:
7/107/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2023 (10h)
 

Mu Non Reset mới ra - Nguyên gốc webzen không custom

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hardcore vào 10h ngày 10/10/2023

Exp: 1x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

49
Mu Non Reset
49. Mu Phục Hưng - Mu Non Reset mới ra - Game cày cuốc cho anh em 100%.
- Server:
Tu Giới 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/102/10/2023 (18h)
 

Mu Phục Hưng mới ra - Game cày cuốc cho anh em 100%.

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Tu Giới vào 18h ngày 2/10/2023

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
Mu Non Reset
50. Muonline2003 - Mu Non Reset mới ra - Nguyên bản chuẩn webzen
- Server:
Vương Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
30/930/9/2023 (8h)
 

Muonline2003 mới ra - Nguyên bản chuẩn webzen

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/9/2023

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
Mu Non Reset
51. Mu-Classic.Net - Mu Non Reset mới ra - không mốc nạp - không top nạp
- Server:
Legend 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
29/929/9/2023 (19h)
 

Mu-Classic.Net mới ra - không mốc nạp - không top nạp

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Legend vào 19h ngày 29/9/2023

Exp: 20x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Proshield

52
Mu Non Reset
52. Mus6 Nonreset - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối
- Server:
Phục Ma 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/929/9/2023 (19h)
 

Mus6 Nonreset mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Phục Ma vào 19h ngày 29/9/2023

Exp: 3x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

53
Mu Non Reset
53. Mugaion.Com - Ss 6.9 - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset- exp dynamic siêu khó
- Server:
Máy Chủ Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/919/9/2023 (19h)
 

Mugaion.Com - Ss 6.9 mới ra - Mu non reset- exp dynamic siêu khó

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Anubis vào 19h ngày 19/9/2023

Exp: 3x - Drop: 3%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack By Baxo

54
Mu Non Reset
54. Mu-War.Tv - Mu Non Reset mới ra - Cày cuôc , bền vững , lâu dài ,hay
- Server:
Mu-War.Tv 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2023 (19h)
 

Mu-War.Tv mới ra - Cày cuôc , bền vững , lâu dài ,hay

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Mu-War.Tv vào 19h ngày 18/9/2023

Exp: 888x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

55
Mu Non Reset
55. Mugate.Co Ss6 Nonrs - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
13/913/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/915/9/2023 (19h)
 

Mugate.Co Ss6 Nonrs mới ra - Phiên bản season 6 đồ họa đẹp - lối

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 15/9/2023

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killercheatpro

56
Mu Non Reset
56. Mu-3miền - Mu Non Reset mới ra - Free 99% box 1-4 bán shop
- Server:
Máy Chủ Mới Noria 
- Alpha:Alpha Test:
31/831/8/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/92/9/2023 (19h)
 

Mu-3miền mới ra - Free 99% box 1-4 bán shop

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới Noria vào 19h ngày 2/9/2023

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshieldserver

57
Mu Non Reset
57. Oldsmu S6 No Reset - Mu Non Reset mới ra - No webshop|no cash shop|free2play
- Server:
Medium 
- Alpha:Alpha Test:
2/92/9/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/92/9/2023 (19h)
 

Oldsmu S6 No Reset mới ra - No webshop|no cash shop|free2play

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Medium vào 19h ngày 2/9/2023

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

58
Mu Non Reset
58. Mu Bá Vương - Mu Non Reset mới ra - Mu miễn phí train wcoin drop ngọc
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
24/824/8/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/826/8/2023 (19h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Mu miễn phí train wcoin drop ngọc

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 26/8/2023

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Check Hack Bằng Cơm

59
Mu Non Reset
59. Top Mu Online - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
10/810/8/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
12/812/8/2023
 

Top Mu Online mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 12/8/2023

Exp: 20x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
Mu Non Reset
60. Mulau-Ss6.Com - Mu Non Reset mới ra - Mulau-ss6.9 non-reset 65kpoint free
- Server:
Lazada 
- Alpha:Alpha Test:
10/810/8/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
12/812/8/2023 (9h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mulau-ss6.9 non-reset 65kpoint free

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Lazada vào 9h ngày 12/8/2023

Exp: 1000000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield,Cameraman

61
Mu Non Reset
61. Muvua - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, cầy quốc
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
6/86/8/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/87/8/2023 (13h)
 

Muvua mới ra - Miễn phí 99%, cầy quốc

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 7/8/2023

Exp: 5x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

62
Mu Non Reset
62. Muonlineplay.Com - Mu Non Reset mới ra - Freebies, quests, new open
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
2/82/8/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
3/83/8/2023
 

Muonlineplay.Com mới ra - Freebies, quests, new open

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 3/8/2023

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

63
Mu Non Reset
63. Blademu - Mu Non Reset mới ra - Mu không reset exp thấp
- Server:
Máy Chủ Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/729/7/2023 (19h)
 

Blademu mới ra - Mu không reset exp thấp

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 29/7/2023

Exp: 3x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

64
Mu Non Reset
64. Mu Ha Noi Ss6 Free - Mu Non Reset mới ra - Không danh hiệu,giải trí, 65k point
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/729/7/2023 (13h)
 

Mu Ha Noi Ss6 Free mới ra - Không danh hiệu,giải trí, 65k point

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 29/7/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

65
Mu Non Reset
65. Mulau-Ss6 - Mu Non Reset mới ra - 👉muss6.9 non rs giải trí free 100%
- Server:
Avatar 
- Alpha:Alpha Test:
19/719/7/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/721/7/2023 (19h)
 

Mulau-Ss6 mới ra - 👉muss6.9 non rs giải trí free 100%

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 19h ngày 21/7/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield+Camera Man

66
Mu Non Reset
66. Mugate.Co - Season 6 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản season 6.15 non reset
- Server:
Máy Chủ Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
12/712/7/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
14/714/7/2023 (19h)
 

Mugate.Co - Season 6 mới ra - Phiên bản season 6.15 non reset

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 19h ngày 14/7/2023

Exp: 1x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

67
Mu Non Reset
67. Muhoanmy.Online - Mu Non Reset mới ra - - chào mừng ae đến với mu online.
- Server:
Muonline 
- Alpha:Alpha Test:
7/77/7/2023 (16h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/711/7/2023 (7h)
 

Muhoanmy.Online mới ra - - chào mừng ae đến với mu online.

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Muonline vào 7h ngày 11/7/2023

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 100

68
Mu Non Reset
68. Mulau - Mu Non Reset mới ra - Mu-ss6.9 non rs free 100%
- Server:
Avatar 
- Alpha:Alpha Test:
7/77/7/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/79/7/2023 (9h)
 

Mulau mới ra - Mu-ss6.9 non rs free 100%

Mu mới ra tháng 7 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 9h ngày 9/7/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Cameraman

69
Mu Non Reset
69. Mu Crypto - Mu Non Reset mới ra - Không webshop, danh hiệu, tu chân
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
13/613/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
22/622/6/2023 (9h)
 

Mu Crypto mới ra - Không webshop, danh hiệu, tu chân

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 9h ngày 22/6/2023

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: X-Team

70
Mu Non Reset
70. Muonline 2003 - Mu Non Reset mới ra - 4 class truyền thống
- Server:
Muonline2003 X3000 
- Alpha:Alpha Test:
23/523/5/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
27/527/5/2023 (8h)
 

Muonline 2003 mới ra - 4 class truyền thống

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Muonline2003 X3000 vào 8h ngày 27/5/2023

Exp: 3000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

71
Mu Non Reset
71. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 100% - cày cuốc - max 65k lv
- Server:
Chân Long 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 100% - cày cuốc - max 65k lv

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Chân Long vào 19h ngày 22/5/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

72
Mu Non Reset
72. Muroyal - Mu Non Reset mới ra - Custom - max 32k level
- Server:
Royal 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/521/5/2023 (10h)
 

Muroyal mới ra - Custom - max 32k level

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Royal vào 10h ngày 21/5/2023

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2024

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger