Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 13/7Alpha Test: 13/7/2021 (12h)
Open: 15/7Open Beta: 15/7/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Train qái nhận điểm pc - free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Xưng Bá vào 13h ngày 15/7/2021

Trang chủ: http://mubaoviet.net

Phiên bản: Season 6

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/7Alpha Test: 14/7/2021 (12h)
Open: 16/7Open Beta: 16/7/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Reset miễn phí - auto in game

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 16/7/2021

Trang chủ: http://muchiton.net

Phiên bản: Season 6

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/7Alpha Test: 16/7/2021 (12h)
Open: 18/7Open Beta: 18/7/2021 (13h)
 

Mu Hồi Ức 2021 mới ra - Chơi đê anh em ơi free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 18/7/2021

Trang chủ: http://id.muhoiuc.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/7Alpha Test: 30/7/2021 (13h)
Open: 1/8Open Beta: 1/8/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu season 2 full event mưa ngọc

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 1/8/2021

Trang chủ: http://muhanoi2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatpro

 

+ Awake Mu S15 New + mới ra - + pro anti-hack, new jewels, quests

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 28/7/2021

Trang chủ: https://www.awakemu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

Mu vip
Alpha: 23/7Alpha Test: 23/7/2021 (14h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (14h)
 

Muofking mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Arena vào 14h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://muofking.com/arena/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 200x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 30/6Alpha Test: 30/6/2021 (12h)
Open: 2/7Open Beta: 2/7/2021 (13h)
 

Mu Đỉnh Cao mới ra - Train qái nhận điểm pc - free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 2/7/2021

Trang chủ: http://id.mudinhcao.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/7Alpha Test: 15/7/2021 (13h)
Open: 17/7Open Beta: 17/7/2021 (13h)
 

Mu Đại Chiến mới ra - Không top nạp, không socket

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyết Long vào 13h ngày 17/7/2021

Trang chủ: http://mudaichien.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antivip

Mu vip
Alpha: 28/7Alpha Test: 28/7/2021 (16h)
Open: 31/7Open Beta: 31/7/2021 (16h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Season 6.9 - exp 100x - autoreset

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Dungeon vào 16h ngày 31/7/2021

Trang chủ: http://muss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Rtm Anti Protect

Mu vip
Alpha: 8/7Alpha Test: 8/7/2021 (19h)
Open: 9/7Open Beta: 9/7/2021 (19h)
 

Mu-Free mới ra - Không webshop, cày la có

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyen Thoai vào 19h ngày 9/7/2021

Trang chủ: http://mufree-sg.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/7Alpha Test: 24/7/2021 (17h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (10h)
 

Mu-Nishina mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Ước Nguyện vào 10h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://mu-nishina.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 99,99999%

Mu vip
Alpha: 24/7Alpha Test: 24/7/2021 (20h)
Open: 31/12Open Beta: 31/12/2021 (23h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Free 100% test vô hạn

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Kalima vào 23h ngày 31/12/2021

Trang chủ: http://mu-truyenky.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shield

Mu vip
Alpha: 23/7Alpha Test: 23/7/2021 (10h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (10h)
 

Mu7.Vn mới ra - Drop ngọc 70%,max 3op,rs nhận wcoin

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Thần Ma vào 10h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://mu7.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 1/7Alpha Test: 1/7/2021 (13h)
Open: 3/7Open Beta: 3/7/2021 (13h)
 

Mu-Saigonss6.Vn mới ra - Max 2 op - không socket - custom

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 3/7/2021

Trang chủ: http://mu-saigonss6.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 1/7Alpha Test: 1/7/2021 (13h)
Open: 4/7Open Beta: 4/7/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội 2009 mới ra - Mu tồn tại suốt 12 năm

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Titan vào 13h ngày 4/7/2021

Trang chủ: http://mu-hanoi.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 80x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Không Cần

Mu vip
Alpha: 28/7Alpha Test: 28/7/2021 (14h)
Open: 30/7Open Beta: 30/7/2021 (14h)
 

Mumvp mới ra - Season 6 custom - gameplay mới lạ

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 30/7/2021

Trang chủ: http://mumvp.net/

Phiên bản: Season 6

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Mu vip
Alpha: 22/7Alpha Test: 22/7/2021 (13h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (13h)
 

Mu Giải Trí mới ra - Cày cuốc - không webshop

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 25/7/2021

Trang chủ: https://mu-giaitri.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ketamin

Mu vip
Alpha: 25/7Alpha Test: 25/7/2021 (12h)
Open: 27/7Open Beta: 27/7/2021 (12h)
 

Gamemuviet mới ra - 10 năm tồn tại lâu dài bền vững

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 27/7/2021

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

Mu vip
Alpha: 25/7Alpha Test: 25/7/2021 (10h)
Open: 27/7Open Beta: 27/7/2021 (10h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản custom free 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Season vào 10h ngày 27/7/2021

Trang chủ: http://mu-season.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

20
Mu Non Reset
20. ✅ Dartmu.Com [Ss15] - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/718/7/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/720/7/2021 (14h)
 

✅ Dartmu.Com [Ss15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào 14h ngày 20/7/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

21
Mu Non Reset
21. Diamondmu.Com - Mu Non Reset mới ra - New jewels, exc options, quests!
- Server:
X10 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
1/71/7/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
1/71/7/2021
 

Diamondmu.Com mới ra - New jewels, exc options, quests!

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X10 Noreset vào ngày 1/7/2021

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
Mu Non Reset
22. Diamond Mu - Noreset - Mu Non Reset mới ra - New jewels, exc options, quests!
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/628/6/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
29/629/6/2021
 

Diamond Mu - Noreset mới ra - New jewels, exc options, quests!

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 29/6/2021

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
Mu Non Reset
23. Mu Truyền Kỳ - Mu Non Reset mới ra - Giải trí cực mạnh
- Server:
Băng Thần 
- Alpha:Alpha Test:
14/614/6/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/615/6/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Giải trí cực mạnh

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Băng Thần vào 13h ngày 15/6/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

24
Mu Non Reset
24. Mu Truyền Kỳ - Mu Non Reset mới ra - Phù hợp mọi đối tượng
- Server:
Băng Thần 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
6/66/6/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Phù hợp mọi đối tượng

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Băng Thần vào 13h ngày 6/6/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguar

25
Mu Non Reset
25. Topmuonline.Net - Mu Non Reset mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop: on
- Server:
Noreset X5 Top Mu Online 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
2/62/6/2021
 

Topmuonline.Net mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop: on

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 Top Mu Online vào ngày 2/6/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Non Reset Sv, Camera 3d, Webshop: On

26
Mu Non Reset
26. Mu Miễn Phí Ss6 - Mu Non Reset mới ra - Mu miễn phí ss6 cày đồ trong game
- Server:
Diêm Vương 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/61/6/2021 (13h)
 

Mu Miễn Phí Ss6 mới ra - Mu miễn phí ss6 cày đồ trong game

Mu mới ra tháng 6 2021 - Mở máy chủ Diêm Vương vào 13h ngày 1/6/2021

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sfc Liscent

27
Mu Non Reset
27. ⭐️ Muo Play S15 Norr - Mu Non Reset mới ra - Best s15, freebies, new open 29/05
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/528/5/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
29/529/5/2021
 

⭐️ Muo Play S15 Norr mới ra - Best s15, freebies, new open 29/05

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 29/5/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
Mu Non Reset
28. Mudark.Vn - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset không top nạp
- Server:
Bóng Ma 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/516/5/2021 (10h)
 

Mudark.Vn mới ra - Mu non reset không top nạp

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Bóng Ma vào 10h ngày 16/5/2021

Exp: 20x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 99%

29
Mu Non Reset
29. Blademu - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
12/512/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/515/5/2021 (19h)
 

Blademu mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Non Reset vào 19h ngày 15/5/2021

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

30
Mu Non Reset
30. Mu Săn Boss - Mu Non Reset mới ra - Mu săn boss - cầy wcoin - 65k điểm
- Server:
Máy Chủ Pay Lắk 
- Alpha:Alpha Test:
7/57/5/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/57/5/2021 (19h)
 

Mu Săn Boss mới ra - Mu săn boss - cầy wcoin - 65k điểm

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Pay Lắk vào 19h ngày 7/5/2021

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Pro

31
Mu Non Reset
31. Mu Liên Quân - Mu Non Reset mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày
- Server:
Mu Liên Quân 
- Alpha:Alpha Test:
29/429/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
29/429/4/2021 (10h)
 

Mu Liên Quân mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Mu Liên Quân vào 10h ngày 29/4/2021

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Anti Hack

32
Mu Non Reset
32. ✅ Dartmu.Com [..S15] - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/418/4/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/420/4/2021
 

✅ Dartmu.Com [..S15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào ngày 20/4/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

33
Mu Non Reset
33. Topmuonline.Net Open - Mu Non Reset mới ra - Webshop: on (limited), free to play
- Server:
X5 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Webshop: on (limited), free to play

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X5 No Reset vào ngày 3/4/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
Mu Non Reset
34. Topmuonline.Net New! - Mu Non Reset mới ra - No full items, webshop on, start
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
24/324/3/2021
 

Topmuonline.Net New! mới ra - No full items, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 24/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
Mu Non Reset
35. Mu Việt S2-Non Reset - Mu Non Reset mới ra - Không danh hiệu tu chân
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/38/3/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
11/311/3/2021 (13h)
 

Mu Việt S2-Non Reset mới ra - Không danh hiệu tu chân

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 11/3/2021

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: American Host

36
Mu Non Reset
36. Topmuonline.Net Open - Mu Non Reset mới ra - Grand opening, webshop on, start
- Server:
No Reset X5 
- Alpha:Alpha Test:
7/37/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
9/39/3/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Grand opening, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ No Reset X5 vào ngày 9/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Mu Cổ Nhuế - Mu Non Reset mới ra - Mu online
- Server:
Cổ Nhuế 
- Alpha:Alpha Test:
5/35/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/37/3/2021 (13h)
 

Mu Cổ Nhuế mới ra - Mu online

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Cổ Nhuế vào 13h ngày 7/3/2021

Exp: 350x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

38
Mu Non Reset
38. Mu Game Thủ Việt - Mu Non Reset mới ra - Non-reset giới hạn level đặc biệt
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/34/3/2021 (13h)
 

Mu Game Thủ Việt mới ra - Non-reset giới hạn level đặc biệt

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 4/3/2021

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

39
Mu Non Reset
39. Diamondmu.Com Nores! - Mu Non Reset mới ra - New: jewels, exc options, invasions
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
 

Diamondmu.Com Nores! mới ra - New: jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/2/2021

Exp: 10x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

40
Mu Non Reset
40. Icemu - Mu Non Reset mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp
- Server:
Ovh 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (12h)
 

Icemu mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ovh vào 12h ngày 19/2/2021

Exp: 25x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

41
Mu Non Reset
41. Mu Non Reset Season - Mu Non Reset mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
7/27/2/2021 (19h)
 

Mu Non Reset Season mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 7/2/2021

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

42
Mu Non Reset
42. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
11/111/1/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/116/1/2021 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%, không webshop, cày ốc

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Non Reset vào 19h ngày 16/1/2021

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

43
Mu Non Reset
43. Play2win.Vn - Mu Non Reset mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe
- Server:
Play2win 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/19/1/2021 (19h)
 

Play2win.Vn mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Play2win vào 19h ngày 9/1/2021

Exp: 10x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

44
Mu Non Reset
44. Dart Mu S15 New Open - Mu Non Reset mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!
- Server:
X15~X90 [Dynamic Exp] 
- Alpha:Alpha Test:
5/15/1/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
6/16/1/2021
 

Dart Mu S15 New Open mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ X15~X90 [Dynamic Exp] vào ngày 6/1/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

45
Mu Non Reset
45. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
2/12/1/2021
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 2/1/2021

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
Mu Non Reset
46. Top Mu Opens New Sv - Mu Non Reset mới ra - New server opening, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/1228/12/2020
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
29/1229/12/2020
 

Top Mu Opens New Sv mới ra - New server opening, free to play

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 29/12/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

47
Mu Non Reset
47. Mu Thiên Sứ Ss2 Vn - Mu Non Reset mới ra - Không webshop- không custom
- Server:
Phucsinh 
- Alpha:Alpha Test:
23/1223/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/1225/12/2020 (13h)
 

Mu Thiên Sứ Ss2 Vn mới ra - Không webshop- không custom

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Phucsinh vào 13h ngày 25/12/2020

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

48
Mu Non Reset
48. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop, cầy level
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
4/124/12/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/126/12/2020 (14h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop, cầy level

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Arena vào 14h ngày 6/12/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Đặc Biêt Muhuyenthoai

49
Mu Non Reset
49. Mu Vua - Mu Non Reset mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới
- Server:
Ánh Trăng 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/125/12/2020 (14h)
 

Mu Vua mới ra - Mu vua trở lại với cực phẩm mới

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Ánh Trăng vào 14h ngày 5/12/2020

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

50
Mu Non Reset
50. Nghiện Mu - Mu Non Reset mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free
- Server:
Hội Tụ 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (13h)
 

Nghiện Mu mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hội Tụ vào 13h ngày 28/11/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

51
Mu Non Reset
51. Mu Nha Trang - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Non Reset 6.3 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (19h)
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Non Reset 6.3 vào 19h ngày 28/11/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegruad

52
Mu Non Reset
52. Dart Mu S15 - Mu Non Reset mới ra - New opening | anticheat | no resets
- Server:
Noreset X15 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2020
 

Dart Mu S15 mới ra - New opening | anticheat | no resets

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X15 vào ngày 26/11/2020

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Premium

53
Mu Non Reset
53. Topmuonline.Net - Mu Non Reset mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2020 (16h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
10/1110/11/2020 (16h)
 

Topmuonline.Net mới ra - No reset sv, camera 3d, webshop on

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 16h ngày 10/11/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
Mu Non Reset
54. Mu Hà Nội Xưa Ss2 - Mu Non Reset mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
5/115/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
7/117/11/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa Ss2 mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 7/11/2020

Exp: 4x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protects Chống Hack Tuyệt Đối 100%

55
Mu Non Reset
55. Mu Hà Nội Xưa - Mu Non Reset mới ra - Không custom - không webshop
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
29/1029/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (19h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Không custom - không webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 1/11/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

56
Mu Non Reset
56. Diamond Mu Pro - Mu Non Reset mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/1028/10/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2020
 

Diamond Mu Pro mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/10/2020

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

57
Mu Non Reset
57. Mu Season 15 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm
- Server:
Fanmu 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (10h)
 

Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Fanmu vào 10h ngày 24/10/2020

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

58
Mu Non Reset
58. Mu Sinh Viên Ss15 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point
- Server:
Mu Sinh Viên 
- Alpha:Alpha Test:
5/105/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (9h)
 

Mu Sinh Viên Ss15 mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu Sinh Viên vào 9h ngày 17/10/2020

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

59
Mu Non Reset
59. Mu Hung Vuong - Mu Non Reset mới ra - Mu ổn định lâu dài.cam kết không sv
- Server:
Sinh Tử 
- Alpha:Alpha Test:
8/108/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2020 (10h)
 

Mu Hung Vuong mới ra - Mu ổn định lâu dài.cam kết không sv

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 10h ngày 10/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
Mu Non Reset
60. Mu Hà Nội Xưa - Mu Non Reset mới ra - Non rs, cầy cuốc, không web shop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
6/106/10/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Non rs, cầy cuốc, không web shop

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 6/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Riêng Biệt Muhnx.Vn

61
Mu Non Reset
61. Mu Thần Thoại - Mu Non Reset mới ra - Ko quà nạp nhận đồ mất cân bằng
- Server:
Hoàn Mỹ 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/924/9/2020 (14h)
 

Mu Thần Thoại mới ra - Ko quà nạp nhận đồ mất cân bằng

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hoàn Mỹ vào 14h ngày 24/9/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

62
Mu Non Reset
62. Mu Evil - Mu Non Reset mới ra - Cày cuốc - cực khó
- Server:
Evil 
- Alpha:Alpha Test:
12/912/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/915/9/2020 (13h)
 

Mu Evil mới ra - Cày cuốc - cực khó

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Evil vào 13h ngày 15/9/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Độc Quyền

63
Mu Non Reset
63. Svmu.Info - Mu Non Reset mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm
- Server:
Svmu.Info 
- Alpha:Alpha Test:
7/97/9/2020 (7h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
12/912/9/2020 (9h)
 

Svmu.Info mới ra - Dành cho người đi làm, khổ dâm

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Svmu.Info vào 9h ngày 12/9/2020

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

64
Mu Non Reset
64. Top Mu - Mu Non Reset mới ra - 3d camera, free to play
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
28/828/8/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
28/828/8/2020 (18h)
 

Top Mu mới ra - 3d camera, free to play

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X5 vào 18h ngày 28/8/2020

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

65
Mu Non Reset
65. Mu Huyền Thoại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop - cầy cuốc
- Server:
Thiên Sứ 2 
- Alpha:Alpha Test:
22/822/8/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
25/825/8/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Không web shop - cầy cuốc

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Thiên Sứ 2 vào 13h ngày 25/8/2020

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Riêng Biệt

66
Mu Non Reset
66. Mu4me - Mu Non Reset mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%
- Server:
Mu4me 
- Alpha:Alpha Test:
12/812/8/2020 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/816/8/2020 (11h)
 

Mu4me mới ra - Chuẩn cày cuốc, free 100%

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Mu4me vào 11h ngày 16/8/2020

Exp: 600x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruard

67
Mu Non Reset
67. Diamond Mu - Mu Non Reset mới ra - No webshop, new features, quests !!
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
13/813/8/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
13/813/8/2020
 

Diamond Mu mới ra - No webshop, new features, quests !!

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 13/8/2020

Exp: 10x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Mhp

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2021

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger