Danh sách Mu mới ra hôm nay

 

👍 Mu Khát Vọng 👍 mới ra - Nhiều sự kiện - đông vui - rớt ngọc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 17/5/2023

Trang chủ: http://id.mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/5Alpha Test: 16/5/2023 (13h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2023 (13h)
 

™ Mu Thiên Tôn ™ mới ra - Lâu dài - có gộp sv mu

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Quận 8 vào 13h ngày 18/5/2023

Trang chủ: http://id.muthienton.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (13h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2023 (13h)
 

🖥 Mu Hồi Sinh 🖥 mới ra - Huyền thoại season 6

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Đại Nam vào 13h ngày 19/5/2023

Trang chủ: http://id.muhoisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2023 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (13h)
 

* Mu Truyền Kỳ * mới ra - Siêu boss - vượt ải - free 99%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Nhật Bản vào 13h ngày 21/5/2023

Trang chủ: http://id.mutruyenkyss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 31/3Alpha Test: 31/3/2023 (13h)
Open: 2/4Open Beta: 2/4/2023 (13h)
 

Mu S2 Tv mới ra - Phát triển theo tiêu chí cày là có

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Farmer vào 13h ngày 2/4/2023

Trang chủ: http://mus2.tv

Phiên bản: Season 2

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/5Alpha Test: 28/5/2023 (12h)
Open: 30/5Open Beta: 30/5/2023 (12h)
 

Muvnx.Com mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 12h ngày 30/5/2023

Trang chủ: http://muvnx.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muvnx.Com

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2023 (10h)
Open: 11/5Open Beta: 11/5/2023 (10h)
 

Mu-Season mới ra - Custom, đông người, dễ chơi free

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Diamond vào 10h ngày 11/5/2023

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2023 (10h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2023 (19h)
 

***Mu Truyền Kỳ*** mới ra - Free all, chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Hắc Sát vào 19h ngày 19/5/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (19h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2023 (19h)
 

Mu Trống Đồng - Ss6 mới ra - Miễn phí box kundun1-5, wing 2, vkr

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thái Dương vào 19h ngày 19/5/2023

Trang chủ: http://mu-trongdong.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 750x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Pro Vip

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2023 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn ,đồ có giá trị ,lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.3 vào 20h ngày 22/5/2023

Trang chủ: https://mu-war.top/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 4/4Alpha Test: 4/4/2023 (13h)
Open: 6/4Open Beta: 6/4/2023 (13h)
 

Muss2.Com.Vn mới ra - Ss2 với event, tính năng độc quyền

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 13h ngày 6/4/2023

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 25/5Alpha Test: 25/5/2023 (20h)
Open: 27/5Open Beta: 27/5/2023 (20h)
 

Mu Ước Nguyện mới ra - Máy chủ thứ 2: noria dễ chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Noria vào 20h ngày 27/5/2023

Trang chủ: http://muuocnguyen.net/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/5Alpha Test: 29/5/2023 (10h)
Open: 31/5Open Beta: 31/5/2023 (13h)
 

Mudaide mới ra - Dân cày cũng là dân chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Custommix vào 13h ngày 31/5/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 29/5Alpha Test: 29/5/2023 (13h)
Open: 30/5Open Beta: 30/5/2023 (19h)
 

Mu Biên Hòa mới ra - Siêu giải trí miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Việt Nam 2 vào 19h ngày 30/5/2023

Trang chủ: http://mubhss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2023 (13h)
Open: 11/5Open Beta: 11/5/2023 (13h)
 

Mu-Season.Com mới ra - Open set +15 đầu tiên nhận atm

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Cửu Long vào 13h ngày 11/5/2023

Trang chủ: https://mu-season.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 25/4Alpha Test: 25/4/2023 (19h)
Open: 27/4Open Beta: 27/4/2023 (19h)
 

Mu Doc Quyen mới ra - Free

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 27/4/2023

Trang chủ: https://mudocquyen.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2023 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (13h)
 

Muvuong.Com mới ra - Không danh hiệu - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 21/5/2023

Trang chủ: https://muvuong.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2023 (18h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (20h)
 

Mu Thái Dương mới ra - Không tu chân danh hiệu

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thánh Nữ vào 20h ngày 21/5/2023

Trang chủ: http://muthaiduong.pro/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 9999x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantasyxi

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (13h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2023 (13h)
 

Mu Sài Gòn Ss6 mới ra - Miễn phí 100, drop 100%, exp 300%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 13h ngày 18/5/2023

Trang chủ: http://mu-magioi.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Spk Nên An Tâm Mà Chơi

Mu vip
Alpha: 24/5Alpha Test: 24/5/2023 (14h)
Open: 25/5Open Beta: 25/5/2023 (14h)
 

⚔️ Mu Legen ⚔️ mới ra - Free 100% không tu chân, danh hiệu,

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ New vào 14h ngày 25/5/2023

Trang chủ: https://mulegen.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Danh sách Mu Non Reset mới ra miễn phí hôm nay

21
Mu Non Reset
21. Muonline 2003 - Mu Non Reset mới ra - 4 class truyền thống
- Server:
Muonline2003 X3000 
- Alpha:Alpha Test:
23/523/5/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
27/527/5/2023 (8h)
 

Muonline 2003 mới ra - 4 class truyền thống

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Muonline2003 X3000 vào 8h ngày 27/5/2023

Exp: 3000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

22
Mu Non Reset
22. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 100% - cày cuốc - max 65k lv
- Server:
Chân Long 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 100% - cày cuốc - max 65k lv

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Chân Long vào 19h ngày 22/5/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

23
Mu Non Reset
23. Muroyal - Mu Non Reset mới ra - Custom - max 32k level
- Server:
Royal 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/521/5/2023 (10h)
 

Muroyal mới ra - Custom - max 32k level

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Royal vào 10h ngày 21/5/2023

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

24
Mu Non Reset
24. Mugate.Co Season 6 - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% không webshop cày cuốc
- Server:
Speed 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/517/5/2023 (13h)
 

Mugate.Co Season 6 mới ra - Miễn phí 99% không webshop cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Speed vào 13h ngày 17/5/2023

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

25
Mu Non Reset
25. Mugate.Co Season 6 - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99%, không websho
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/419/4/2023 (13h)
 

Mugate.Co Season 6 mới ra - Miễn phí 99%, không websho

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 19/4/2023

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

26
Mu Non Reset
26. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/418/4/2023
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 18/4/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

27
Mu Non Reset
27. Sonymu - Mu Non Reset mới ra - Sever classic nonreset max 2000leve
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/415/4/2023 (13h)
 

Sonymu mới ra - Sever classic nonreset max 2000leve

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/4/2023

Exp: 1x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
Mu Non Reset
28. Muonline2003 - Mu Non Reset mới ra - 300 anh em đang online
- Server:
Tân Binh 
- Alpha:Alpha Test:
10/410/4/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
10/410/4/2023 (10h)
 

Muonline2003 mới ra - 300 anh em đang online

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Tân Binh vào 10h ngày 10/4/2023

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
Mu Non Reset
29. Mu Asean - Mu Non Reset mới ra - Mu season 18 non reset
- Server:
Ruins X50 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
9/49/4/2023 (14h)
 

Mu Asean mới ra - Mu season 18 non reset

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Ruins X50 vào 14h ngày 9/4/2023

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
Mu Non Reset
30. Muzezo - Mu Non Reset mới ra - Game cày cuốc ngọc wc , đồ săn dsk2
- Server:
Thien Menh 
- Alpha:Alpha Test:
31/331/3/2023 (11h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
1/41/4/2023 (12h)
 

Muzezo mới ra - Game cày cuốc ngọc wc , đồ săn dsk2

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Thien Menh vào 12h ngày 1/4/2023

Exp: 9999x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Siêu

31
Mu Non Reset
31. Mu Hungba Ss6.9 Plus - Mu Non Reset mới ra - Không mốc nạp, tốp nạp, wedshop.
- Server:
Máy Chủ Mu Hung Ba 
- Alpha:Alpha Test:
27/327/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/330/3/2023 (13h)
 

Mu Hungba Ss6.9 Plus mới ra - Không mốc nạp, tốp nạp, wedshop.

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mu Hung Ba vào 13h ngày 30/3/2023

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Công Nghệ Cao.

32
Mu Non Reset
32. Muonline2003|4 Class - Mu Non Reset mới ra - Nguyên bản với 4 nhân vật chính
- Server:
2003 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (8h)
 

Muonline2003|4 Class mới ra - Nguyên bản với 4 nhân vật chính

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ 2003 vào 8h ngày 25/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Softwarerg

33
Mu Non Reset
33. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 100%-siêu custom-nhiều bos
- Server:
Chân Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/322/3/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 100%-siêu custom-nhiều bos

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Chân Long vào 19h ngày 22/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

34
Mu Non Reset
34. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 1000% - max level 65000
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 1000% - max level 65000

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 19h ngày 15/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

35
Mu Non Reset
35. Mu Thời Đại - Mu Non Reset mới ra - Mu cày cuốc không reset
- Server:
Ma Vương 
- Alpha:Alpha Test:
9/39/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/311/3/2023 (19h)
 

Mu Thời Đại mới ra - Mu cày cuốc không reset

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 11/3/2023

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

36
Mu Non Reset
36. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Non Reset mới ra - ⭐️freebies, quests, new open
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
6/36/3/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
7/37/3/2023
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️freebies, quests, new open

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 7/3/2023

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
Mu Non Reset
37. Mu Hợp Nhất - Mu Non Reset mới ra - Mu không reset-zen là tiền tệ chính
- Server:
Máy Chủ Jerin 
- Alpha:Alpha Test:
2/32/3/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/34/3/2023 (14h)
 

Mu Hợp Nhất mới ra - Mu không reset-zen là tiền tệ chính

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Jerin vào 14h ngày 4/3/2023

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Baxo

38
Mu Non Reset
38. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
1/31/3/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 1/3/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

39
Mu Non Reset
39. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
21/221/2/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
23/223/2/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 23/2/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

40
Mu Non Reset
40. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free 1000% - pk bao đông - 32000 lv
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/219/2/2023 (9h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 1000% - pk bao đông - 32000 lv

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 9h ngày 19/2/2023

Exp: 99999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

41
Mu Non Reset
41. Mu Vương - Mu Non Reset mới ra - Mu nonreset lỗi chơi hấp dẫn
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
10/210/2/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
12/212/2/2023 (14h)
 

Mu Vương mới ra - Mu nonreset lỗi chơi hấp dẫn

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 14h ngày 12/2/2023

Exp: 20x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Team

42
Mu Non Reset
42. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
6/26/2/2023
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
7/27/2/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 7/2/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

43
Mu Non Reset
43. Muss2giaodich - Mu Non Reset mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc
- Server:
Ss2giaodich 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (20h)
 

Muss2giaodich mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Ss2giaodich vào 20h ngày 5/2/2023

Exp: 99x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

44
Mu Non Reset
44. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Non Reset mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
26/126/1/2023 (14h)
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào 14h ngày 26/1/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

45
Mu Non Reset
45. Mu Thần Tốc - Mu Non Reset mới ra - Free , cày cuốc , độc lạ
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
12/112/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2023 (13h)
 

Mu Thần Tốc mới ra - Free , cày cuốc , độc lạ

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 18/1/2023

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mufi Dev

46
Mu Non Reset
46. Mufi - Mu Thần Tốc - Mu Non Reset mới ra - Mu non reset, phiên bản lực chiến
- Server:
Thần Tốc 
- Alpha:Alpha Test:
14/114/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2023 (13h)
 

Mufi - Mu Thần Tốc mới ra - Mu non reset, phiên bản lực chiến

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thần Tốc vào 13h ngày 18/1/2023

Exp: 10x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mufi Dev

47
Mu Non Reset
47. Mu Thiên Tử - Mu Non Reset mới ra - Free cày quốc 99%
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
11/111/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
12/112/1/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free cày quốc 99%

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 19h ngày 12/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

48
Mu Non Reset
48. Mu Lậu - Mu Non Reset mới ra - Miễn phí 99% không webshop
- Server:
Phục Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
6/16/1/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/18/1/2023 (13h)
 

Mu Lậu mới ra - Miễn phí 99% không webshop

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 8/1/2023

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

49
Mu Non Reset
49. Mu-Stasium.Com - Mu Non Reset mới ra - Chào xuân .6.15 non rs-bản cày cuốc
- Server:
Arena 2 
- Alpha:Alpha Test:
4/14/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
5/15/1/2023 (13h)
 

Mu-Stasium.Com mới ra - Chào xuân .6.15 non rs-bản cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Arena 2 vào 13h ngày 5/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
Mu Non Reset
50. Mu Chien Than.Com - Mu Non Reset mới ra - Sv xuân 2023-nonrs-bản cày cuốc
- Server:
Chiến Thần 3 
- Alpha:Alpha Test:
3/13/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/14/1/2023 (13h)
 

Mu Chien Than.Com mới ra - Sv xuân 2023-nonrs-bản cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần 3 vào 13h ngày 4/1/2023

Exp: 100x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
Mu Non Reset
51. **Mu Thiên Tử** - Mu Non Reset mới ra - Free 99% dành cho dân cầy quốc & pk
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/13/1/2023 (13h)
 

**Mu Thiên Tử** mới ra - Free 99% dành cho dân cầy quốc & pk

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 3/1/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
Mu Non Reset
52. ****Mu Thiên Hà**** - Mu Non Reset mới ra - Non rs - custom - free 99%
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
2/12/1/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/13/1/2023 (13h)
 

****Mu Thiên Hà**** mới ra - Non rs - custom - free 99%

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 3/1/2023

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

53
Mu Non Reset
53. Mu Thiên Hà - Mu Non Reset mới ra - Mu free 100% cho ae cay
- Server:
Santa 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2022 (19h)
 

Mu Thiên Hà mới ra - Mu free 100% cho ae cay

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Santa vào 19h ngày 26/11/2022

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

54
Mu Non Reset
54. Mu-Hnxua.Com - Mu Non Reset mới ra - Mu giải trí - pk - dễ chơi
- Server:
Vinh Quang 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2022 (10h)
 

Mu-Hnxua.Com mới ra - Mu giải trí - pk - dễ chơi

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Vinh Quang vào 10h ngày 25/11/2022

Exp: 30x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

55
Mu Non Reset
55. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Non Reset mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
10/1110/11/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 10/11/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

56
Mu Non Reset
56. Mu Thời Đại - Mu Non Reset mới ra - Không web shop , cày cuốc
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
27/1027/10/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/115/11/2022 (19h)
 

Mu Thời Đại mới ra - Không web shop , cày cuốc

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 5/11/2022

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

57
Mu Non Reset
57. Mu Online Season 17 - Mu Non Reset mới ra - Mu ss17 cày cuốc, ko mốc nạp
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
17/1017/10/2022 (11h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
29/1029/10/2022 (11h)
 

Mu Online Season 17 mới ra - Mu ss17 cày cuốc, ko mốc nạp

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Noria vào 11h ngày 29/10/2022

Exp: 500x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

58
Mu Non Reset
58. Mu Bigboss - Mu Non Reset mới ra - Chuẫn cày cuốc, không webshop
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
6/106/10/2022 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2022 (8h)
 

Mu Bigboss mới ra - Chuẫn cày cuốc, không webshop

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 8h ngày 10/10/2022

Exp: 500x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

59
Mu Non Reset
59. Muss9.Vn - Mu Non Reset mới ra - Server miễn phí, không wewbshop
- Server:
Nonreset 
- Alpha:Alpha Test:
11/911/9/2022 (8h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
12/912/9/2022 (17h)
 

Muss9.Vn mới ra - Server miễn phí, không wewbshop

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Nonreset vào 17h ngày 12/9/2022

Exp: 3x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Codex

60
Mu Non Reset
60. Mu Old Men - Mu Non Reset mới ra - Non reset, free, trade cày quốc
- Server:
Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
18/818/8/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
1/91/9/2022 (12h)
 

Mu Old Men mới ra - Non reset, free, trade cày quốc

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Non Reset vào 12h ngày 1/9/2022

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Codex

61
Mu Non Reset
61. ▶top Mu Online! New - Mu Non Reset mới ra - Exclusive quests, no res, freebies
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
17/817/8/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/818/8/2022
 

▶top Mu Online! New mới ra - Exclusive quests, no res, freebies

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 18/8/2022

Exp: 20x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

62
Mu Non Reset
62. Mu War - Mu Non Reset mới ra - Nt vào fanpage biết thêm chi tiết:d
- Server:
Chiến Tranh 
- Alpha:Alpha Test:
6/86/8/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
8/88/8/2022 (18h)
 

Mu War mới ra - Nt vào fanpage biết thêm chi tiết:d

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 8/8/2022

Exp: 8000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

63
Mu Non Reset
63. Noria Mu - Mu Non Reset mới ra - Tuyệt phẩm cày quốc (tryhand)
- Server:
Devias 
- Alpha:Alpha Test:
27/727/7/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
30/730/7/2022 (13h)
 

Noria Mu mới ra - Tuyệt phẩm cày quốc (tryhand)

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 30/7/2022

Exp: 3x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cùi

64
Mu Non Reset
64. ⭐️muoplay - Nonreset - Mu Non Reset mới ra - Freebies - new open - quests system
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
27/627/6/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
28/628/6/2022
 

⭐️muoplay - Nonreset mới ra - Freebies - new open - quests system

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 28/6/2022

Exp: 5x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

65
Mu Non Reset
65. Mu Huyền Thoại Ss17 - Mu Non Reset mới ra - Ss17 cạy cuốc, tự kiếm gp và wc
- Server:
Huyenthoai 
- Alpha:Alpha Test:
17/617/6/2022 (15h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
17/617/6/2022 (15h)
 

Mu Huyền Thoại Ss17 mới ra - Ss17 cạy cuốc, tự kiếm gp và wc

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ Huyenthoai vào 15h ngày 17/6/2022

Exp: 10x - Drop: 9%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

66
Mu Non Reset
66. Mu Fun - Mu Non Reset mới ra - Fast pvp make items
- Server:
2000x 
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
3/63/6/2022 (20h)
 

Mu Fun mới ra - Fast pvp make items

Mu mới ra tháng 6 2022 - Mở máy chủ 2000x vào 20h ngày 3/6/2022

Exp: 2000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

67
Mu Non Reset
67. Mu Quyền Lực - Mu Non Reset mới ra - Mu nonreset chuẩn wedzen
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
26/526/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/529/5/2022 (13h)
 

Mu Quyền Lực mới ra - Mu nonreset chuẩn wedzen

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 29/5/2022

Exp: 3x - Drop: 3%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Shark Chống Hack Tối Đa

Mu Non Reset mới ra hôm nay - Mu exp siêu thấp cày cuốc 1x đến 10x

Mu Non Reset mới ra, Mu có exp siêu thấp từ 1x đến 10x cày cuốc, danh sách game Mu Non Reset lậu mới ra hôm nay. Tổng hợp server mu lậu non reset mới ra 2023

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu Non Reset mới ra hàng ngày, cày cuốc, khó nhằn, Mu có exp phù hợp cho Non Reset từ 1x, 2x, 3x đến 10x. Tha hồ cày cuốc, cày cuốc là đam mê, cày cuốc là bất tận, cày cuốc kinh điển.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Non Reset

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất của Mu Non Reset mà chúng tôi nhận được.

Mu Non Reset là gì?

Mu Non Reset là thể loại game Mu Online cày cuốc, exp siêu thấp, nhân vật sẽ không Reset khi đạt cấp độ tối đa, do đó mỗi điểm thưởng khi lên cấp độ đều quý hiếm và mỗi món đồ trong game đều có giá trị riêng.

Điểm hay trong Mu Non Reset là gì?

Trong Mu Non Reset bạn phải tính toán từng điểm để cộng cho nhân vật chứ không phung phí nên điểm thưởng mỗi level đều có giá trị.

Về sự kiện, điểm nổi bật của Mu Non Reset là sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chaos Castle), nơi thể hiện đẳng cấp pro của người chơi. Người chơi phải tính toán cấp độ và nâng điểm vừa đủ để sử dụng trang bị theo từng cấp độ của Hỗn Nguyên Lầu.

Điểm hay nữa là người chơi không cần quá vội vàng chạy đua Reset nhân vật như ở các server Mu Reset.

Hãy cho tôi biết điểm thưởng tổng cộng của mỗi chủng tộc khi đạt cấp độ tối đa trong Mu Non Reset?

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ có điểm thưởng là 5 mỗi khi lên 1 cấp độ và điểm thưởng là 6 nếu nhân vật hoàn thành nhiệm vụ 220. Do đó tổng điểm thưởng Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 220*5 + (400-220)*6 = 2180 điểm.

Trong Mu Non Reset, đối với nhân vật Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ có điểm thưởng là 7 mỗi khi lên 1 cấp độ. Do đó tổng điểm thưởng Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ đạt được khi đạt cấp độ 400 là: 400*7 = 2800 điểm.

Exp nào phù hợp cho phiên bản Mu Non Reset?

Exp hay còn gọi là điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái vật. Đối với Mu Non Reset, Exp càng thấp càng tốt. Thông thường, Mu Non Reset có Exp rate từ 1x đến 10x giúp bạn tha hồ cày cuốc treo máy cắm chuột đánh quái.

Tại sao server Mu Non Reset lại khó tìm đến vậy?

Việc vận hành server Mu Non Reset đòi hỏi khả năng thiết kế game tốt và số lượng game thủ đông đúc mới có thể tồn tại được nên thể loại Mu Non Reset rất ít khi được các admin Mu Online lựa chọn để vận hành.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger