Hướng dẫn ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, nguyên liệu, ép Mảnh Sừng

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Nguyên liệu ép Sói Tinh tìm ở Crywolf. Hướng dẫn cách ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, ép Mảnh Sừng, ép Sói Đỏ Đen Xanh Hoàng Kim, Sói Tinh Custom

9/12/2020

Hướng dẫn ép Sói Tinh trong game Mu Online

Sói Tinh (Fenrir) là thú cưỡi xịn xò trong game Mu Online. Có 4 loại Sói Tinh: sói tinh thường, sói tinh tấn công, sói tinh phòng thủ và sói tinh hoàng kim. Mỗi loại Sói Tinh có sức mạnh và công dụng khác nhau, trong đó Sói Tinh Hoàng Kim là mạnh nhất.

Để ép Sói Tinh, bạn cần tìm nguyên liệu bằng cách săn quái ở Crywolf. Sau đó dựa vào công thức trong bài viết để tiến hành ép Sói Tinh mà bạn mong muốn.

Sói tinh thường (Sói đỏ) - Mu Online
Sói tinh thường (sói đỏ)

Danh sách nguyên liệu để ép Sói Tinh:

Bảng nguyên liệu ép Sói Tinh (Fenrir) - Mu Online
Nguyên liệu ép sói tinh thường

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép Mảnh Sừng:

Tỉ lệ thành công: 70%.

Nếu thành công, nhận được 1 Mảnh Sừng Mảnh Sừng (Horn Fragment) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép mảnh sừng Sói Tinh - Mu Online
Nguyên liệu ép mảnh sừng

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép Sừng Gãy:

Tỉ lệ thành công: 50%.

Nếu thành công, nhận được 1 Sừng Gãy Sừng Gãy (Broken Horn) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép sừng gãy Sói Tinh - Mu Online
Nguyên liệu ép sừng gãy

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

Tỉ lệ thành công: 30%.

Nếu thành công, nhận được 1 Linh Hồn Sói Tinh Linh Hồn Sói Tinh (Horn of Fenrir) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép Sói Thường (Sói Đỏ) - Mu Online
Nguyên liệu ép sói thường

Để ép Sói Tinh Tấn Công, bạn cần sử dụng Linh Hồn Sói Tinh (Sói Đỏ) kết hợp với Vũ Khí và các loại nguyên liệu phụ khác tại máy ép Chaos Goblin.

Sói tinh Tấn Công (Sói Đen) - Mu Online
Sói tinh tấn công (sói đen)

Các bước ép Sói Tinh Tấn Công trong game Mu Online như sau:

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép sói tinh tấn công:

Tỉ lệ thành công: 79%.

Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Để ép Sói Tinh Phòng Thủ, bạn cần sử dụng Linh Hồn Sói Tinh (Sói Đỏ) kết hợp với Giáp Trụ và các loại nguyên liệu phụ khác tại máy ép Chaos Goblin.

Sói tinh Phòng Thủ (Sói Xanh) - Mu Online
Sói tinh phòng thủ (sói xanh)

Các bước ép Sói Tinh Phòng Thủ trong game Mu Online như sau:

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép sói tinh phòng thủ:

Tỉ lệ thành công: 79%.

Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Sói Tinh Hoàng Kim (Sói Vàng) - Mu Online

Sói Tinh Hoàng Kim không thể ép được, bạn chỉ có thể có được thông qua sự kiện hoặc mua cashshop. Một số Mu cho phần thưởng công thành chiến là Sói Tinh Hoàng Kim, một số Mu thì phải mua ở webshop.

- Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.

- Sói Tinh mang độ bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.

- Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.

Một số Mu Online custom lại Sói Tinh trông rất ngầu. Sau đây là một số hình ảnh Sói Tinh Custom để bạn tham khảo, nếu bạn có hình ảnh Sói Tinh đẹp, vui lòng chia sẻ để chúng tôi cập nhật thêm nhé.

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

Hình ảnh Sói Tinh Custom - Mu Online
Sói tinh Custom

 


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ TinhNhững người xem Hướng dẫn ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, nguyên liệu, ép Mảnh Sừng cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger