Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 13/7Alpha Test: 13/7/2021 (12h)
Open: 15/7Open Beta: 15/7/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Train qái nhận điểm pc - free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Xưng Bá vào 13h ngày 15/7/2021

Trang chủ: http://mubaoviet.net

Phiên bản: Season 6

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/7Alpha Test: 14/7/2021 (12h)
Open: 16/7Open Beta: 16/7/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Reset miễn phí - auto in game

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 16/7/2021

Trang chủ: http://muchiton.net

Phiên bản: Season 6

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/7Alpha Test: 16/7/2021 (12h)
Open: 18/7Open Beta: 18/7/2021 (13h)
 

Mu Hồi Ức 2021 mới ra - Chơi đê anh em ơi free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 18/7/2021

Trang chủ: http://id.muhoiuc.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/7Alpha Test: 30/7/2021 (13h)
Open: 1/8Open Beta: 1/8/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu season 2 full event mưa ngọc

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 1/8/2021

Trang chủ: http://muhanoi2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatpro

 

+ Awake Mu S15 New + mới ra - + pro anti-hack, new jewels, quests

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 28/7/2021

Trang chủ: https://www.awakemu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

Mu vip
Alpha: 23/7Alpha Test: 23/7/2021 (14h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (14h)
 

Muofking mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Arena vào 14h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://muofking.com/arena/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 200x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 30/6Alpha Test: 30/6/2021 (12h)
Open: 2/7Open Beta: 2/7/2021 (13h)
 

Mu Đỉnh Cao mới ra - Train qái nhận điểm pc - free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 2/7/2021

Trang chủ: http://id.mudinhcao.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/7Alpha Test: 15/7/2021 (13h)
Open: 17/7Open Beta: 17/7/2021 (13h)
 

Mu Đại Chiến mới ra - Không top nạp, không socket

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyết Long vào 13h ngày 17/7/2021

Trang chủ: http://mudaichien.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antivip

Mu vip
Alpha: 28/7Alpha Test: 28/7/2021 (16h)
Open: 31/7Open Beta: 31/7/2021 (16h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Season 6.9 - exp 100x - autoreset

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Dungeon vào 16h ngày 31/7/2021

Trang chủ: http://muss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Rtm Anti Protect

Mu vip
Alpha: 8/7Alpha Test: 8/7/2021 (19h)
Open: 9/7Open Beta: 9/7/2021 (19h)
 

Mu-Free mới ra - Không webshop, cày la có

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyen Thoai vào 19h ngày 9/7/2021

Trang chủ: http://mufree-sg.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/7Alpha Test: 24/7/2021 (17h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (10h)
 

Mu-Nishina mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Ước Nguyện vào 10h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://mu-nishina.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 99,99999%

Mu vip
Alpha: 24/7Alpha Test: 24/7/2021 (20h)
Open: 31/12Open Beta: 31/12/2021 (23h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Free 100% test vô hạn

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Kalima vào 23h ngày 31/12/2021

Trang chủ: http://mu-truyenky.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shield

Mu vip
Alpha: 23/7Alpha Test: 23/7/2021 (10h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (10h)
 

Mu7.Vn mới ra - Drop ngọc 70%,max 3op,rs nhận wcoin

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Thần Ma vào 10h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://mu7.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 1/7Alpha Test: 1/7/2021 (13h)
Open: 3/7Open Beta: 3/7/2021 (13h)
 

Mu-Saigonss6.Vn mới ra - Max 2 op - không socket - custom

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 3/7/2021

Trang chủ: http://mu-saigonss6.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 1/7Alpha Test: 1/7/2021 (13h)
Open: 4/7Open Beta: 4/7/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội 2009 mới ra - Mu tồn tại suốt 12 năm

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Titan vào 13h ngày 4/7/2021

Trang chủ: http://mu-hanoi.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 80x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Không Cần

Mu vip
Alpha: 28/7Alpha Test: 28/7/2021 (14h)
Open: 30/7Open Beta: 30/7/2021 (14h)
 

Mumvp mới ra - Season 6 custom - gameplay mới lạ

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 30/7/2021

Trang chủ: http://mumvp.net/

Phiên bản: Season 6

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Mu vip
Alpha: 22/7Alpha Test: 22/7/2021 (13h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (13h)
 

Mu Giải Trí mới ra - Cày cuốc - không webshop

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 25/7/2021

Trang chủ: https://mu-giaitri.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ketamin

Mu vip
Alpha: 25/7Alpha Test: 25/7/2021 (12h)
Open: 27/7Open Beta: 27/7/2021 (12h)
 

Gamemuviet mới ra - 10 năm tồn tại lâu dài bền vững

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 27/7/2021

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

Mu vip
Alpha: 25/7Alpha Test: 25/7/2021 (10h)
Open: 27/7Open Beta: 27/7/2021 (10h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản custom free 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Season vào 10h ngày 27/7/2021

Trang chủ: http://mu-season.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 7 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 27/7/2021

1
1. Mu Season - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản custom free 99%
- Server:
Season 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (10h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Season mới ra - Phiên bản custom free 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Season vào 10h ngày 27/7/2021

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Đế Quốc - Mu Season 6.9 mới ra - 2 năm tồn tại - siêu phẩm mu
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Đế Quốc mới ra - 2 năm tồn tại - siêu phẩm mu

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 27/7/2021

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Muhanoi24h - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99,99% khi chơi,muhanoi24h
- Server:
Phong Thần 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muhanoi24h mới ra - Miễn phí 99,99% khi chơi,muhanoi24h

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Phong Thần vào 13h ngày 27/7/2021

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

4
4. Gamemuviet - Mu Season 6.3 mới ra - 10 năm tồn tại lâu dài bền vững
- Server:
Chiến Thần 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (12h)
Open Beta hôm nay
 

Gamemuviet mới ra - 10 năm tồn tại lâu dài bền vững

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 27/7/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

5
5. Mu Hoàng Kim Ss6 New - Mu Season 6.9 mới ra - Game server free - cày là có
- Server:
Premium 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (14h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hoàng Kim Ss6 New mới ra - Game server free - cày là có

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Premium vào 14h ngày 27/7/2021

Exp: 1000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

6
6. Mu-Pk.Net - Mu Season 6.15 mới ra - Full even 24h.thống lĩnh tranh tài
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu-Pk.Net mới ra - Full even 24h.thống lĩnh tranh tài

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Bạch Long vào 13h ngày 27/7/2021

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

7
7. Mu Sai Gons6 - Mu Season 6.15 mới ra - Mu miễn phí
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Sai Gons6 mới ra - Mu miễn phí

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 27/7/2021

Exp: 999999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 3 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 28/7/2021

1
1. + Awake Mu S15 New + - Mu Season 15 mới ra - + pro anti-hack, new jewels, quests
- Server:
X500 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
28/728/7/2021
Open Beta ngày mai
 

+ Awake Mu S15 New + mới ra - + pro anti-hack, new jewels, quests

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 28/7/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

2
2. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - auto đua top
- Server:
Hải Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/728/7/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Hà Nội mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hải Vương vào 13h ngày 28/7/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Huyết Thần - Mu Season 6 mới ra - Miễn phí cày quốc
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
28/728/7/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Huyết Thần mới ra - Miễn phí cày quốc

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 28/7/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 6 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 26/7/2021

1
1. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí đồ ex shop pcpoint
- Server:
Nhật Bản 
- Alpha:Alpha Test:
24/724/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Miễn phí đồ ex shop pcpoint

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Nhật Bản vào 13h ngày 26/7/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Trải nghiệm nhiều event mới lạ
- Server:
Đại Việt 
- Alpha:Alpha Test:
24/724/7/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2021 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Việt Nam mới ra - Trải nghiệm nhiều event mới lạ

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Đại Việt vào 14h ngày 26/7/2021

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

3
3. Mu Fpt - Mu Season 6.15 mới ra - Exp cao,boss vàng 2h 1 lần cầy cuoc
- Server:
Hoàng Kim Good 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/726/7/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Fpt mới ra - Exp cao,boss vàng 2h 1 lần cầy cuoc

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim Good vào 13h ngày 26/7/2021

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

4
4. Mu Thần Tài Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Đual top có quà, cầy free, 99%
- Server:
Hoàngkim 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thần Tài Ss6 mới ra - Đual top có quà, cầy free, 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hoàngkim vào 13h ngày 26/7/2021

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

5
5. Mu-Hanoixua - Mu Season 6.9 mới ra - Phiên bản cày cuốc, max wing 3
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
24/724/7/2021 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2021 (20h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Hanoixua mới ra - Phiên bản cày cuốc, max wing 3

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hà Nội vào 20h ngày 26/7/2021

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack System

6
6. Mu Kim Long - Mu Season 6.9 mới ra - Reset auto, quái exp cao, cầy free
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2021 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/726/7/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Kim Long mới ra - Reset auto, quái exp cao, cầy free

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 26/7/2021

Exp: 300x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 16 tại thời điểm viết bài (31/12/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger