Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 13/10Alpha Test: 13/10/2021 (12h)
Open: 15/10Open Beta: 15/10/2021 (13h)
 

Mu Độc Tôn mới ra - 3 năm tồn tại và phát triển

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Vĩnh Cửu vào 13h ngày 15/10/2021

Trang chủ: http://mudocton.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/10Alpha Test: 15/10/2021 (12h)
Open: 17/10Open Beta: 17/10/2021 (13h)
 

Mu Tái Sinh mới ra - Mu lâu dài - auto reset1

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Bất Tử vào 13h ngày 17/10/2021

Trang chủ: http://id.mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/10Alpha Test: 16/10/2021 (12h)
Open: 18/10Open Beta: 18/10/2021 (13h)
 

Mu Đế Quốc mới ra - Mu xanh chín - ko kích top

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 18/10/2021

Trang chủ: http://id.mudequoc.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/10Alpha Test: 14/10/2021 (13h)
Open: 17/10Open Beta: 17/10/2021 (13h)
 

Mu Season 6 Free mới ra - Mu hoạt động free

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Http://Facebook.Com/Caidatservermuonline vào 13h ngày 17/10/2021

Trang chủ: http://mu2.vn/

Phiên bản: Season 6

Exp: 1000x - Drop: 150%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anticheat

Mu vip
Alpha: 29/10Alpha Test: 29/10/2021
Open: 30/10Open Beta: 30/10/2021
 

Top Mu - Season 16 mới ra - ✔new quests, events ✔no cheaters!

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Hard X80 vào ngày 30/10/2021

Trang chủ: https://www.topmuonline.net/

Phiên bản: Season 16

Exp: 80x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard [Best Around]

Mu vip
Alpha: 19/10Alpha Test: 19/10/2021 (12h)
Open: 21/10Open Beta: 21/10/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Lâu dài - hấp dẫn - online đông

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 21/10/2021

Trang chủ: http://id.mubavuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2021 (16h)
Open: 2/10Open Beta: 2/10/2021 (16h)
 

Mu Season 2 mới ra - Phiên bản season 2.0 cổ điển

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 16h ngày 2/10/2021

Trang chủ: http://ss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/8Alpha Test: 26/8/2021 (12h)
Open: 29/8Open Beta: 29/8/2021 (12h)
 

Mu Rosa mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Rosario vào 12h ngày 29/8/2021

Trang chủ: https://mu-rosa.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu8xteam

Mu vip
Alpha: 14/10Alpha Test: 14/10/2021 (13h)
Open: 17/10Open Beta: 17/10/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn 2009 mới ra - Server giải trí cày quốc dễ chơi

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chu Tước vào 13h ngày 17/10/2021

Trang chủ: https://musaigon2009.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

Mu vip
Alpha: 28/10Alpha Test: 28/10/2021 (10h)
Open: 30/10Open Beta: 30/10/2021 (10h)
 

Muanhnhat.Net mới ra - Rs nhận wcoin,thu mua ngọc ra wcoin

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Bình Minh vào 10h ngày 30/10/2021

Trang chủ: http://muanhnhat.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 27/10Alpha Test: 27/10/2021 (12h)
Open: 29/10Open Beta: 29/10/2021 (12h)
 

Mu Victory mới ra - Train wcoin free - game dễ chơi

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 12h ngày 29/10/2021

Trang chủ: http://victorymu.net/

Phiên bản: Season 6

Exp: 600x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2021 (12h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2021 (12h)
 

Muvnss6.Vn mới ra - Mu đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 22/10/2021

Trang chủ: http://muvnss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muvnss6.Vn

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2021 (13h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2021 (13h)
 

Mu-Vietss6.Vn mới ra - Free 100% reset

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 22/10/2021

Trang chủ: http://mu-vietss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti-Hack: Cheatguar Cực Kỳ Thông Minh

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2021 (12h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2021 (12h)
 

Mu Royal mới ra - Không tu chân - danh hiệu - cày cốc

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 12h ngày 22/10/2021

Trang chủ: http://muroyal.net/

Phiên bản: Season 6

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/10Alpha Test: 12/10/2021 (13h)
Open: 14/10Open Beta: 14/10/2021 (13h)
 

Freeall mới ra - Cái tên nói lên thương hiệu

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Freeall vào 13h ngày 14/10/2021

Trang chủ: http://mu-freeall.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/10Alpha Test: 29/10/2021 (19h)
Open: 30/10Open Beta: 30/10/2021 (19h)
 

Mu-Huyetthan.Com mới ra - Siêu free

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Vô Song vào 19h ngày 30/10/2021

Trang chủ: http://mu-huyetthan.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

Mu vip
Alpha: 8/10Alpha Test: 8/10/2021 (13h)
Open: 10/10Open Beta: 10/10/2021 (13h)
 

Đua Top Nhận Vnd mới ra - Đua top nhận 3 triệu vnd

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Dragon vào 13h ngày 10/10/2021

Trang chủ: http://muhanoiss2.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

Mu vip
Alpha: 22/10Alpha Test: 22/10/2021 (14h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2021 (14h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Cầy cuốc,ko top phú hộ,ko kick nạp

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Bất Diệt 2 vào 14h ngày 24/10/2021

Trang chủ: http://mu-daiviet.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 22/10Alpha Test: 22/10/2021 (13h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2021 (13h)
 

Mu Bạn Bè mới ra - Miễn phí 99% , cày là có

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Huynh Đệ vào 13h ngày 24/10/2021

Trang chủ: http://mubanbe.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deep Sheild

Mu vip
Alpha: 26/10Alpha Test: 26/10/2021 (13h)
Open: 28/10Open Beta: 28/10/2021 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom item độc quyền

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 28/10/2021

Trang chủ: http://mu-214.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 3000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 6 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 27/10/2021

1
1. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - ☑️new exc opt ☑️new quests ☑️start!
- Server:
X500 Medium 
- Alpha:Alpha Test:
27/1027/10/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2021
Open Beta hôm nay
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - ☑️new exc opt ☑️new quests ☑️start!

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ X500 Medium vào ngày 27/10/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Tranh Bá - Mu Ex703 mới ra - Lâu dài - có auto reset
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex703
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Tranh Bá mới ra - Lâu dài - có auto reset

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 27/10/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu-Bavuongss6.Net - Mu Season 6.3 mới ra - Cày quốc không tốp nạp mốc nạp
- Server:
Bá Vương 2 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu-Bavuongss6.Net mới ra - Cày quốc không tốp nạp mốc nạp

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Bá Vương 2 vào 13h ngày 27/10/2021

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

4
4. Muonline Season3 - Mu Season 3 mới ra - Event liên tục - ngập tràn sever
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 3
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muonline Season3 mới ra - Event liên tục - ngập tràn sever

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 27/10/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

5
5. Mu Thần Ma - Mu Season 6.15 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Zen1 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Thần Ma mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Zen1 vào 13h ngày 27/10/2021

Exp: 999999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

6
6. Hai Duong - Mu Season 6.9 mới ra - Cày cuoc la co , nhieu sk
- Server:
Hai Duong 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2021 (10h)
Open Beta hôm nay
 

Hai Duong mới ra - Cày cuoc la co , nhieu sk

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Hai Duong vào 10h ngày 27/10/2021

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 4 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 28/10/2021

1
1. Mu 214 - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản custom item độc quyền
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
26/1026/10/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2021 (10h)
Open Beta ngày mai
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom item độc quyền

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 28/10/2021

Exp: 3000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. 🔰mu Hà Nội Mới🔰 - Mu Season 6.9 mới ra - 🔰cày cuốc chuẩn webzen- ko weshop
- Server:
Thần Long Pro 
- Alpha:Alpha Test:
26/1026/10/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

🔰mu Hà Nội Mới🔰 mới ra - 🔰cày cuốc chuẩn webzen- ko weshop

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Thần Long Pro vào 13h ngày 28/10/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

3
3. Mu Hoàn Kiếm .Net - Mu Season 6.15 mới ra - Full custom-even-sự kiện hấp dẫn
- Server:
Hoàn Kiếm 
- Alpha:Alpha Test:
26/1026/10/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Hoàn Kiếm .Net mới ra - Full custom-even-sự kiện hấp dẫn

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 28/10/2021

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

4
4. Máy Chủ Hoả Long - Mu Season 6.15 mới ra - Pet muun mới,săn boss nhận wc
- Server:
Hoả Long 
- Alpha:Alpha Test:
27/1027/10/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2021 (20h)
Open Beta ngày mai
 

Máy Chủ Hoả Long mới ra - Pet muun mới,săn boss nhận wc

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Hoả Long vào 20h ngày 28/10/2021

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 3 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 26/10/2021

1
1. Mu Blue - Mu Season 6.9 mới ra - Cày cuốc là có tất cả
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/1026/10/2021 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Blue mới ra - Cày cuốc là có tất cả

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 26/10/2021

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

2
2. Mu Bom Tấn - Mu Season 6.9 mới ra - Có auto - có offtrain
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
24/1024/10/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/1026/10/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Bom Tấn mới ra - Có auto - có offtrain

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 26/10/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Đam Mê - Mu Season 6.9 mới ra - Cầy cuốc miễn phí 99%
- Server:
Gaion 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2021 (7h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/1026/10/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Đam Mê mới ra - Cầy cuốc miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Gaion vào 13h ngày 26/10/2021

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 16 tại thời điểm viết bài (31/12/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger