Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 27/11Alpha Test: 27/11/2020 (13h)
Open: 27/11Open Beta: 27/11/2020 (13h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Auto reset

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 27/11/2020

Trang chủ: http://mulanhdia.com

Phiên bản: Ex703

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/11Alpha Test: 27/11/2020 (13h)
Open: 29/11Open Beta: 29/11/2020 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Đame mê thì vào ngày đi nào

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 29/11/2020

Trang chủ: http://muchiton.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/11Alpha Test: 18/11/2020 (12h)
Open: 20/11Open Beta: 20/11/2020 (13h)
 

Mu Xuyên Việt mới ra - Mu vô cùng nhiều sự kiện

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 20/11/2020

Trang chủ: http://muxuyenviet.com

Phiên bản: Ex702

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/12Alpha Test: 2/12/2020 (13h)
Open: 5/11Open Beta: 5/11/2020 (13h)
 

Mu Cổ Xưa 2003 mới ra - Lối chơi hay cộng hưởng đa dạng

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 5/11/2020

Trang chủ: http://mucoxua2003.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

Mu vip
Alpha: 20/11Alpha Test: 20/11/2020 (12h)
Open: 22/11Open Beta: 22/11/2020 (12h)
 

Gamethuviet mới ra - Mu đông người chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 12h ngày 22/11/2020

Trang chủ: http://gamethuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamethuviet

Mu vip
Alpha: 26/11Alpha Test: 26/11/2020
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2020
 

Dart Mu S15 mới ra - New opening | anticheat | no resets

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X15 vào ngày 26/11/2020

Trang chủ: https://www.dartmu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Premium

Mu vip
Alpha: 22/11Alpha Test: 22/11/2020 (1h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2020 (13h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point- offattack

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 25/11/2020

Trang chủ: http://muanhhung.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 13/10Alpha Test: 13/10/2020 (10h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2020 (10h)
 

Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Fanmu vào 10h ngày 24/10/2020

Trang chủ: https://fanmu.vn

Phiên bản: Season 15

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

Mu vip
Alpha: 31/10Alpha Test: 31/10/2020 (13h)
Open: 1/11Open Beta: 1/11/2020 (13h)
 

Mu-Anhem mới ra - Miễn phí 99%, không web shop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Anh Em vào 13h ngày 1/11/2020

Trang chủ: http://mu-anhem.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 180x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/12Alpha Test: 3/12/2020 (17h)
Open: 5/12Open Beta: 5/12/2020 (17h)
 

Mupaypark mới ra - Game cày cuốc

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Prince vào 17h ngày 5/12/2020

Trang chủ: http://mupaypark.com

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 600x - Drop: 2%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 26/11Alpha Test: 26/11/2020 (15h)
Open: 27/11Open Beta: 27/11/2020 (19h)
 

Mu-Phuchung.Com mới ra - Cày wc là có tất cả

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 27/11/2020

Trang chủ: http://mu-phuchung.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 11/11Alpha Test: 11/11/2020 (10h)
Open: 14/11Open Beta: 14/11/2020 (10h)
 

Mu Công Thành Chiến mới ra - Không webzen, cày cuốc, lâu dài

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Kalima vào 10h ngày 14/11/2020

Trang chủ: https://muctc.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Serverside

Mu vip
Alpha: 19/11Alpha Test: 19/11/2020 (19h)
Open: 21/11Open Beta: 21/11/2020 (10h)
 

Mu Forever mới ra - Miễn phí 100%, no wedshop,...

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Love vào 10h ngày 21/11/2020

Trang chủ: http://taikhoan.muforever-ss6.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 200x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

Mu vip
Alpha: 25/11Alpha Test: 25/11/2020 (13h)
Open: 28/11Open Beta: 28/11/2020 (13h)
 

Mu Việt Season 6.9 mới ra - Miễn phí - item có giá trị

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 28/11/2020

Trang chủ: http://muvietss6.com.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Mu vip
Alpha: 25/11Alpha Test: 25/11/2020 (10h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2020 (14h)
 

Mu Thiên Quyền mới ra - Bản siêu boss 24h.thời đại của boss

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 14h ngày 26/11/2020

Trang chủ: http://muthienquyen.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Mu vip
Alpha: 26/11Alpha Test: 26/11/2020 (10h)
Open: 28/11Open Beta: 28/11/2020 (10h)
 

Mu Hoàng Kim mới ra - Đua top được điện thoại

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Phục Hưng vào 10h ngày 28/11/2020

Trang chủ: https://muhk-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shied

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2020 (13h)
Open: 2/12Open Beta: 2/12/2020 (13h)
 

Mu Ha Noi Ss2 mới ra - Ha noi season 2.0 mới ra - tang vnd

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 2/12/2020

Trang chủ: http://hanoiss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 2/12Alpha Test: 2/12/2020 (13h)
Open: 4/12Open Beta: 4/12/2020 (13h)
 

Muquyvuong.Vn mới ra - Season2 - no wedshop - max 2 option

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 13h ngày 4/12/2020

Trang chủ: http://muquyvuong.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 4/12Alpha Test: 4/12/2020 (14h)
Open: 14/11Open Beta: 14/11/2020 (14h)
 

Mu Xưa Ss6-Season6.3 mới ra - Autorest không custom max wing 3

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 14h ngày 14/11/2020

Trang chủ: http://muxuass6.vn

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 16/12Alpha Test: 16/12/2020 (13h)
Open: 19/12Open Beta: 19/12/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Miễn phí 99% , không ngọc custom.

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ Mu Huyền Thoại vào 13h ngày 19/12/2020

Trang chủ: https://ss6muviet.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Game Shield

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 4 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 29/11/2020

1
1. Mu Cao Thủ - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản cày cuốc - giới hạn reset
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Cao Thủ mới ra - Phiên bản cày cuốc - giới hạn reset

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 29/11/2020

Exp: 200x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

2
2. Muempire - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100%
- Server:
Đại Đế 
- Alpha:Alpha Test:
19/1119/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muempire mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Đại Đế vào 13h ngày 29/11/2020

Exp: 350x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Caidatmu.Net

3
3. Mu Chí Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Đame mê thì vào ngày đi nào
- Server:
Truyền Kỳ 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Chí Tôn mới ra - Đame mê thì vào ngày đi nào

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 29/11/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Mu Chiến Binh - Mu Season 6.3 mới ra - Autors - ofatack
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Chiến Binh mới ra - Autors - ofatack

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 29/11/2020

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 5 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 30/11/2020

1
1. Goblin Mu - Mu Season 9 mới ra - New server opening, free credits !!
- Server:
X700 Dynamic New 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2020
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2020
Open Beta ngày mai
 

Goblin Mu mới ra - New server opening, free credits !!

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ X700 Dynamic New vào ngày 30/11/2020

Exp: 700x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mudatviet.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99% ko webshop
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mudatviet.Vn mới ra - Miễn phí 99% ko webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 30/11/2020

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

3
3. Mu-Longbien.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Hấp dẫn mới lạ độc đáo lôi cuốn !
- Server:
Long Biên 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2020 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Mu-Longbien.Net mới ra - Hấp dẫn mới lạ độc đáo lôi cuốn !

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Long Biên vào 19h ngày 30/11/2020

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

4
4. Mudatviet.Com.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100%
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mudatviet.Com.Vn mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 30/11/2020

Exp: 200x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

5
5. Mu Hắc Long - Mu Season 6.15 mới ra - Cày gc có tất car
- Server:
Hắc Long 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2020 (10h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Hắc Long mới ra - Cày gc có tất car

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hắc Long vào 10h ngày 30/11/2020

Exp: 1500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 6 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 28/11/2020

1
1. Mu Hoàng Kim - Mu Season 6.9 mới ra - Đua top được điện thoại
- Server:
Máy Chủ Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (10h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hoàng Kim mới ra - Đua top được điện thoại

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Phục Hưng vào 10h ngày 28/11/2020

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shied

2
2. Mu Việt Season 6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí - item có giá trị
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Việt Season 6.9 mới ra - Miễn phí - item có giá trị

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 28/11/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

3
3. Nghiện Mu - Mu Season 6.9 mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free
- Server:
Hội Tụ 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Nghiện Mu mới ra - Mu nonrs chuẩn cày cuốc free

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hội Tụ vào 13h ngày 28/11/2020

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

4
4. Mu-Time.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Chia sẻ tặng 200 wcioc
- Server:
Hắc Long 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Time.Com mới ra - Chia sẻ tặng 200 wcioc

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hắc Long vào 13h ngày 28/11/2020

Exp: 1500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

5
5. Mu Nha Trang - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Non Reset 6.3 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Nha Trang mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Non Reset 6.3 vào 19h ngày 28/11/2020

Exp: 1x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegruad

6
6. Mu Bắc Nam- Sv Mới - Mu Season 6.15 mới ra - Trian wcoin- kiếm đồ dễ- offattack
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2020 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Bắc Nam- Sv Mới mới ra - Trian wcoin- kiếm đồ dễ- offattack

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Thần Ma vào 14h ngày 28/11/2020

Exp: 800x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 15 tại thời điểm viết bài (22/5/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger