Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (13h)
Open: 1/2Open Beta: 1/2/2023 (13h)
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Phiên bản miễn phí, free boss

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 1/2/2023

Trang chủ: http://id.muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 31/1Alpha Test: 31/1/2023 (13h)
Open: 2/2Open Beta: 2/2/2023 (13h)
 

— Mu Khat Vong — mới ra - Mu hay, chơi là ngiền

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Loren vào 13h ngày 2/2/2023

Trang chủ: http://id.mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 1/2Alpha Test: 1/2/2023 (13h)
Open: 3/2Open Beta: 3/2/2023 (13h)
 

* Mu Trường Tồn * mới ra - Máy chủ mới, tồn tại 3 năm

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Bach Duong vào 13h ngày 3/2/2023

Trang chủ: http://id.mutruongton.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/2Alpha Test: 3/2/2023 (13h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (13h)
 

* Mu Sài Gòn * mới ra - Game hay - nhiều người chơi

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://id.musaigonss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/2Alpha Test: 2/2/2023 (13h)
Open: 4/2Open Beta: 4/2/2023 (13h)
 

Mu Season 6 Tv mới ra - Đua top openbeta nhận 50tr vnđ

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 4/2/2023

Trang chủ: http://mus6.tv

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2023 (20h)
Open: 26/1Open Beta: 26/1/2023 (20h)
 

Mu Hải Phòng mới ra - Không mốc nạp - thách thức dân cày

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Fpt Xưa vào 20h ngày 26/1/2023

Trang chủ: http://muhaiphong.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 1x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shark . Chống Hack Tối Ưu

Mu vip
Alpha: 1/2Alpha Test: 1/2/2023 (12h)
Open: 3/2Open Beta: 3/2/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 12h ngày 3/2/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 3/2Alpha Test: 3/2/2023 (10h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (13h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản đặc biệt custom ss6.9

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Aries vào 13h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 5555x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

Truyenky-Ss6.Info mới ra - Chăm cày là fang dân nạp, có gộp sv

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: Kim Long vào 19h ngày 3/2/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/1Alpha Test: 29/1/2023 (1h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2023 (18h)
 

Mu War mới ra - Open rớt nguyên liệu ss8 ở box đỏ

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 30/1/2023

Trang chủ: https://muwar-ss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 88%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2023 (10h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2023 (13h)
 

Muô2.Info mới ra - Tôn chỉ khách hàng là trên hết

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Legend vào 13h ngày 27/1/2023

Trang chủ: https://muo2.info/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 24/12Alpha Test: 24/12/2022 (19h)
Open: 24/12Open Beta: 24/12/2022 (19h)
 

Mu Danh Vọng Mobile mới ra - Đua top nhận iphone 14 pro max

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Open Server 07 vào 19h ngày 24/12/2022

Trang chủ: http://danhvongmobile.com

Phiên bản: Season 6

Exp: 10000x - Drop: 10000%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2023 (19h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2023 (19h)
 

Mu Thiên Đường mới ra - Train wcoin free, event hấp dẫn

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Paradise 1 vào 19h ngày 27/1/2023

Trang chủ: http://muthienduong.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (10h)
Open: 1/2Open Beta: 1/2/2023 (10h)
 

Mudaide mới ra - Cày cuốc dễ mix cực hay

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Quý Mão vào 10h ngày 1/2/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 2/2Alpha Test: 2/2/2023 (19h)
Open: 4/2Open Beta: 4/2/2023 (19h)
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Không danh hiệu. max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Sứ Chuẩn Cầy Cuốc vào 19h ngày 4/2/2023

Trang chủ: https://muthiensu.tv/

Phiên bản: Season 6

Exp: 80x - Drop: 7%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Chống Hack Hoàn Hảo.

Mu vip
Alpha: 4/2Alpha Test: 4/2/2023 (13h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (19h)
 

Mu Biên Hòa mới ra - Miễn phí 100% cày là có

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://mubhss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X100~X10 Dynamic Unique System vào ngày 31/1/2023

Trang chủ: https://www.luminousmu.com/

Phiên bản: Season 17

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 5/2Alpha Test: 5/2/2023 (10h)
Open: 6/2Open Beta: 6/2/2023 (19h)
 

Mu Hải Phòng Ss6 mới ra - ⏰ open beta : 19h 6/2/2022

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 6/2/2023

Trang chủ: https://mu-haiphongss6.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (13h)
Open: 31/1Open Beta: 31/1/2023 (13h)
 

Mu Miễn Phí mới ra - Săn boss nhận 100.000 wcoin

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ S3 vào 13h ngày 31/1/2023

Trang chủ: http://mumienphi.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 6/2Alpha Test: 6/2/2023 (13h)
Open: 8/2Open Beta: 8/2/2023 (13h)
 

Mu24h.Vn mới ra - Lối chơi mới hấp dẫn xuyên suốt 24h

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 8/2/2023

Trang chủ: http://mu24h.vn

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark , Gặp Hack Là Dell Win

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 9 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 4/2/2023

1
1. Mu Season 6 Tv - Mu Season 6.9 mới ra - Đua top openbeta nhận 50tr vnđ
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Season 6 Tv mới ra - Đua top openbeta nhận 50tr vnđ

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 4/2/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Thiên Sứ - Mu Season 6 mới ra - Không danh hiệu. max wing 3
- Server:
Máy Chủ Thiên Sứ Chuẩn Cầy Cuốc 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Không danh hiệu. max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Sứ Chuẩn Cầy Cuốc vào 19h ngày 4/2/2023

Exp: 80x - Drop: 7%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Chống Hack Hoàn Hảo.

3
3. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
X50 Limited With Reset Race Event 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023
Open Beta hôm nay
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X50 Limited With Reset Race Event vào ngày 4/2/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. — Mu Tân Việt — - Mu Season 6.9 mới ra - Bom tấn chơi là nghiện
- Server:
Miền Nam 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

— Mu Tân Việt — mới ra - Bom tấn chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Miền Nam vào 13h ngày 4/2/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Musaigon.Vip - Mu Season 6.15 mới ra - Auto reset ingame - không ghrs
- Server:
Thiên Long 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (8h)
Open Beta hôm nay
 

Musaigon.Vip mới ra - Auto reset ingame - không ghrs

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thiên Long vào 8h ngày 4/2/2023

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99%

6
6. 🔴muhanoi.Vip - Mu Season 6.9 mới ra - 🔴 săn đồ full thỏa thích - auto rs
- Server:
Máy Chủ : Mu Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

🔴muhanoi.Vip mới ra - 🔴 săn đồ full thỏa thích - auto rs

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ : Mu Hà Nội vào 13h ngày 4/2/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icmprotect 🔴

7
7. Mu Cửu Long - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99,99% cày cuốc, không webshop
- Server:
Vinh Quang 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Cửu Long mới ra - Free 99,99% cày cuốc, không webshop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Vinh Quang vào 19h ngày 4/2/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

8
8. Mu9999 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (22h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (10h)
Open Beta hôm nay
 

Mu9999 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 4/2/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

9
9. Muvietnamxua - Mu Season 6.3 mới ra - Mu phiên bản cày cuốc
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muvietnamxua mới ra - Mu phiên bản cày cuốc

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 4/2/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shard Víp Nhất Hiện Nay
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 5 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 5/2/2023

1
1. * Mu Sài Gòn * - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay - nhiều người chơi
- Server:
Châu Âu 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

* Mu Sài Gòn * mới ra - Game hay - nhiều người chơi

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 5/2/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Season - Mu Season 6.9 mới ra - Phiên bản đặc biệt custom ss6.9
- Server:
Aries 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Season mới ra - Phiên bản đặc biệt custom ss6.9

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Aries vào 13h ngày 5/2/2023

Exp: 5555x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Pvp I - Mu Season 17 mới ra - Mu reset, auto reset, keep point
- Server:
Mupvp I 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Pvp I mới ra - Mu reset, auto reset, keep point

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Mupvp I vào 13h ngày 5/2/2023

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Mu Biên Hòa - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100% cày là có
- Server:
Máy Chủ Noria 
- Alpha:Alpha Test:
4/24/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Biên Hòa mới ra - Miễn phí 100% cày là có

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 5/2/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Muss2giaodich - Mu Season 2 mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc
- Server:
Ss2giaodich 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (20h)
Open Beta ngày mai
 

Muss2giaodich mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Ss2giaodich vào 20h ngày 5/2/2023

Exp: 99x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 5 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 3/2/2023

1
1. * Mu Trường Tồn * - Mu Season 6.9 mới ra - Máy chủ mới, tồn tại 3 năm
- Server:
Bach Duong 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/23/2/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

* Mu Trường Tồn * mới ra - Máy chủ mới, tồn tại 3 năm

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Bach Duong vào 13h ngày 3/2/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Gamemuviet.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/23/2/2023 (12h)
Open Beta hôm qua
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 12h ngày 3/2/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

3
3. Mu-Devuong.Net Ss2 - Mu Season 2 mới ra - Nguyên thủy-đậm chất mu xưa
- Server:
Bất Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
3/23/2/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Devuong.Net Ss2 mới ra - Nguyên thủy-đậm chất mu xưa

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 3/2/2023

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

4
4. Mu Giai Nhân - Mu Season 6.9 mới ra - Free 100%|server test trình pk
- Server:
Custom 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/23/2/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Giai Nhân mới ra - Free 100%|server test trình pk

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Custom vào 13h ngày 3/2/2023

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Truyenky-Ss6.Info - Mu Season 6.15 mới ra - Chăm cày là fang dân nạp, có gộp sv
- Server:
Máy Chủ Mới: Kim Long 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/23/2/2023 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Truyenky-Ss6.Info mới ra - Chăm cày là fang dân nạp, có gộp sv

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: Kim Long vào 19h ngày 3/2/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17, Season 18.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 18 tại thời điểm viết bài (03/02/2023).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger