Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 12/7Alpha Test: 12/7/2020 (10h)
Open: 14/7Open Beta: 14/7/2020 (13h)
 

Mu Phong Thần mới ra - Auto reset in game

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 13h ngày 14/7/2020

Trang chủ: http://muphongthan.net

Phiên bản: Season 8

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 13/7Alpha Test: 13/7/2020 (11h)
Open: 15/7Open Beta: 15/7/2020 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Full boss - full event

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Địa Long vào 13h ngày 15/7/2020

Trang chủ: http://mu4viet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/7Alpha Test: 14/7/2020 (11h)
Open: 16/7Open Beta: 16/7/2020 (13h)
 

Mu Hoàng Long mới ra - Mu hay năm 2020

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 16/7/2020

Trang chủ: http://muhoanglong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 9/7Alpha Test: 9/7/2020 (13h)
Open: 12/7Open Beta: 12/7/2020 (13h)
 

Muhanoi-Ss2.Vn mới ra - Mu hà nội chuẩn phiên bản season2

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 12/7/2020

Trang chủ: http://muhanoi-ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

Mu vip
Alpha: 26/6Alpha Test: 26/6/2020 (13h)
Open: 28/6Open Beta: 28/6/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Mọi thứ đều có được từ săn boss

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 28/6/2020

Trang chủ: http://mu-huyenthoai.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 2/7Alpha Test: 2/7/2020 (14h)
Open: 5/7Open Beta: 5/7/2020 (14h)
 

Mufpt Game mới ra - Skill tự kiếm - nhiệm vụ tự làm

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 5/7/2020

Trang chủ: http://mufpt.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

Mu vip
Alpha: 10/7Alpha Test: 10/7/2020 (13h)
Open: 12/7Open Beta: 12/7/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 12/7/2020

Trang chủ: http://muhanoixua.org/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Hà Nội

Mu vip
Alpha: 6/7Alpha Test: 6/7/2020 (13h)
Open: 9/7Open Beta: 9/7/2020 (13h)
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Sever custom rất nhiều sự kiện boss

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Custom vào 13h ngày 9/7/2020

Trang chủ: http://mu-thiensu.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 9/7Alpha Test: 9/7/2020 (13h)
Open: 12/7Open Beta: 12/7/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội Ss6 mới ra - Mu đáng chơi nhất thang 7

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Kalima vào 13h ngày 12/7/2020

Trang chủ: http://muhn.net.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 120x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 11/7Alpha Test: 11/7/2020 (1h)
Open: 14/7Open Beta: 14/7/2020 (13h)
 

Mu Việt 24h mới ra - Nguyên bản webzen - auto reset - ke

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 14/7/2020

Trang chủ: http://muviet24h.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 5 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 12/7/2020

1
1. Mu-Haiphong.Vn - Mu Reset mới ra - Sân chơi hoàn toàn miễn phí
- Server:
Quền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
7/77/7/2020 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
12/712/7/2020 (15h)
Open Beta hôm nay
 

Mu-Haiphong.Vn mới ra - Sân chơi hoàn toàn miễn phí

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Quền Năng vào 15h ngày 12/7/2020

Exp: 250x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

2
2. Muhanoi-Ss2.Vn - Mu Reset mới ra - Mu hà nội chuẩn phiên bản season2
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
9/79/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
12/712/7/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muhanoi-Ss2.Vn mới ra - Mu hà nội chuẩn phiên bản season2

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 12/7/2020

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

3
3. Mu Hà Nội Ss6 - Mu Reset mới ra - Mu đáng chơi nhất thang 7
- Server:
Kalima 
- Alpha:Alpha Test:
9/79/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
12/712/7/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hà Nội Ss6 mới ra - Mu đáng chơi nhất thang 7

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Kalima vào 13h ngày 12/7/2020

Exp: 120x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

4
4. Mu Xuyên Việt - Mu Reset mới ra - Mu của người việt
- Server:
Triệu Tập 
- Alpha:Alpha Test:
10/710/7/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
12/712/7/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Xuyên Việt mới ra - Mu của người việt

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Triệu Tập vào 13h ngày 12/7/2020

Exp: 300x - Drop: 23%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Mu Hà Nội - Mu Reset mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
10/710/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
12/712/7/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 12/7/2020

Exp: 400x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Hà Nội
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 2 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 13/7/2020

1
1. Mu Đất Việt - Mu Reset mới ra - Không webshop - không item full
- Server:
Gaion 
- Alpha:Alpha Test:
11/711/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
13/713/7/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Đất Việt mới ra - Không webshop - không item full

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Gaion vào 13h ngày 13/7/2020

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Mới Nhất

2
2. Mu Công Thành - Mu Reset mới ra - Phiên bản công thành chiến
- Server:
Huỷ Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
11/711/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
13/713/7/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Công Thành mới ra - Phiên bản công thành chiến

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Huỷ Diệt vào 13h ngày 13/7/2020

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 5 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 11/7/2020

1
1. Mu Song Long - Mu Reset mới ra - Hay online đông
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
9/79/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/711/7/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Song Long mới ra - Hay online đông

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 11/7/2020

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Khổng Tước - Mu Reset mới ra - Server free cày zen mua quà boss
- Server:
Máy Chủ Boss 
- Alpha:Alpha Test:
6/76/7/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
11/711/7/2020 (10h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Khổng Tước mới ra - Server free cày zen mua quà boss

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Boss vào 10h ngày 11/7/2020

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

3
3. Http://Muhanoinew.Vn - Mu Reset mới ra - Autoreser không webshop
- Server:
Truyền Thuyết 
- Alpha:Alpha Test:
9/79/7/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
11/711/7/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Http://Muhanoinew.Vn mới ra - Autoreser không webshop

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13h ngày 11/7/2020

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

4
4. Museason6 - Mu Reset mới ra - Autors - no weshop
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
9/79/7/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
11/711/7/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Museason6 mới ra - Autors - no weshop

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 11/7/2020

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

5
5. Kingsmu - Mu Reset mới ra - No webshop no fo item x100
- Server:
Kingsmu 
- Alpha:Alpha Test:
11/711/7/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/711/7/2020 (18h)
Open Beta hôm qua
 

Kingsmu mới ra - No webshop no fo item x100

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Kingsmu vào 18h ngày 11/7/2020

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 15 tại thời điểm viết bài (22/5/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger