Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2020 (9h)
Open: 21/9Open Beta: 21/9/2020 (13h)
 

Mu Fpt mới ra - Auto reset in game

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Quận 2 vào 13h ngày 21/9/2020

Trang chủ: http://mufptvn.com

Phiên bản: Ex703

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2020 (12h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2020 (13h)
 

Mu Tranh Bá mới ra - Mu reset tự động

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 22/9/2020

Trang chủ: http://mutranhba.net

Phiên bản: Season 8

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/9Alpha Test: 17/9/2020 (12h)
Open: 19/9Open Beta: 19/9/2020 (13h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Hồi sinh đế chế mu online

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 19/9/2020

Trang chủ: http://mulanhdia.com

Phiên bản: Ex700

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/9Alpha Test: 14/9/2020 (13h)
Open: 16/9Open Beta: 16/9/2020 (13h)
 

Mu King mới ra - Muking.vn season2 autoreset rất hay

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 16/9/2020

Trang chủ: http://muking.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Mu vip
Alpha: 15/9Alpha Test: 15/9/2020 (12h)
Open: 17/9Open Beta: 17/9/2020 (12h)
 

Gamethuviet mới ra - Mu hà nội đông người chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 17/9/2020

Trang chủ: http://gamethuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamethuviet

Mu vip
Alpha: 19/9Alpha Test: 19/9/2020 (1h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2020 (13h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 22/9/2020

Trang chủ: http://muanhhung.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 24/9Alpha Test: 24/9/2020
Open: 24/9Open Beta: 24/9/2020
 

Top Mu mới ra - Free to play, 3d camera, new open!

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ X1000~X100 Dynamic vào ngày 24/9/2020

Trang chủ: https://www.topmuonline.net/

Phiên bản: Season 12

Exp: 1000x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/9Alpha Test: 14/9/2020 (13h)
Open: 16/9Open Beta: 16/9/2020 (13h)
 

Mu Quyền Vương mới ra - Free 99% săn bos thả ga pk cựckhoái

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Mu Đế Vương vào 13h ngày 16/9/2020

Trang chủ: http://mu-quyenvuong.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng:  Game-Shield  Chống Hack 99%

Mu vip
Alpha: 3/9Alpha Test: 3/9/2020 (15h)
Open: 5/9Open Beta: 5/9/2020 (15h)
 

Mu Hà Nội Plus mới ra - No webshop, rs ingame, auto ingame

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ 1977 vào 15h ngày 5/9/2020

Trang chủ: http://muhanoiplus.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game-Shield

Mu vip
Alpha: 9/9Alpha Test: 9/9/2020 (13h)
Open: 12/9Open Beta: 12/9/2020 (13h)
 

Mu Season 2 Vn mới ra - Season 2.0 classic - exp 50x

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 12/9/2020

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 18/9Alpha Test: 18/9/2020 (19h)
Open: 19/9Open Beta: 19/9/2020 (19h)
 

Mu Sinh Viên mới ra - Free 99% hồi tưởng lại kỷ niệm mu

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Sinh Viên Nghèo vào 19h ngày 19/9/2020

Trang chủ: http://musinhvien.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Mhp

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2020 (9h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2020 (13h)
 

Mu Huyết Lâu mới ra - Sự trở lại của một đế chế

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Mu Huyết Lâu vào 13h ngày 22/9/2020

Trang chủ: http://mu-fpt.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

Mu vip
Alpha: 23/9Alpha Test: 23/9/2020 (14h)
Open: 26/9Open Beta: 26/9/2020 (14h)
 

Mu Season 2 mới ra - Miễn phí hoàn toàn cho ae

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 14h ngày 26/9/2020

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 120x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ghost Chống Hack 99%

Mu vip
Alpha: 24/9Alpha Test: 24/9/2020 (20h)
Open: 26/9Open Beta: 26/9/2020 (20h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 99% không danh hiệu

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 20h ngày 26/9/2020

Trang chủ: http://gamethuhn.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm+Mhp

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 3 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 21/9/2020

1
1. Mu Go Ku - Mu Season 6.15 mới ra - Train nhận wcionc tại barracks
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
19/919/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/921/9/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Go Ku mới ra - Train nhận wcionc tại barracks

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 21/9/2020

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Muhuyetthan.Net - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99$, không webshop,
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2020 (21h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/921/9/2020 (10h)
Open Beta hôm nay
 

Muhuyetthan.Net mới ra - Miễn phí 99$, không webshop,

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Bá Vương vào 10h ngày 21/9/2020

Exp: 1500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: X-Team

3
3. Mu Fpt - Mu Ex703 mới ra - Auto reset in game
- Server:
Quận 2 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Ex703
- Open:Open Beta:
21/921/9/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Fpt mới ra - Auto reset in game

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Quận 2 vào 13h ngày 21/9/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 3 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 22/9/2020

1
1. Mu Anh Hùng - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
19/919/9/2020 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/922/9/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 22/9/2020

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

2
2. Mu Huyết Lâu - Mu Season 6.9 mới ra - Sự trở lại của một đế chế
- Server:
Mu Huyết Lâu 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/922/9/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Huyết Lâu mới ra - Sự trở lại của một đế chế

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Mu Huyết Lâu vào 13h ngày 22/9/2020

Exp: 300x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

3
3. Mu Tranh Bá - Mu Season 8 mới ra - Mu reset tự động
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
22/922/9/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Tranh Bá mới ra - Mu reset tự động

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 22/9/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 5 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 20/9/2020

1
1. Muhanoi2009 - Mu Season 6.9 mới ra - Không webshop - auto rs -nhan wcoin
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/920/9/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Muhanoi2009 mới ra - Không webshop - auto rs -nhan wcoin

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 20/9/2020

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Gameguard

2
2. Mu Xưng Bá - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset in game
- Server:
Thiên Bình 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/920/9/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Xưng Bá mới ra - Auto reset in game

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 20/9/2020

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Hà Nội - Mu Season 6 mới ra - Game miễn phí 99%, auto rs in game
- Server:
Trống Đồng 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
20/920/9/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội mới ra - Game miễn phí 99%, auto rs in game

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Trống Đồng vào 13h ngày 20/9/2020

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icmprotect

4
4. Ngọa Long - Mu Season 6.3 mới ra - Phiên bản cầy quốc
- Server:
Ngọa Long 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
20/920/9/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Ngọa Long mới ra - Phiên bản cầy quốc

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Ngọa Long vào 13h ngày 20/9/2020

Exp: 80x - Drop: 0%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Mu-Hanois69 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Hà Nội  
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/920/9/2020 (11h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Hanois69 mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Hà Nội vào 11h ngày 20/9/2020

Exp: 5000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muhackpro

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 15 tại thời điểm viết bài (22/5/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger