Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 17/11Alpha Test: 17/11/2023 (6h)
Open: 18/11Open Beta: 18/11/2023 (20h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Cày cuốc - mix item free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Titan vào 20h ngày 18/11/2023

Trang chủ: https://mu-lanhdia.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5555x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (15h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Rs tốn ngọc, cày tiền trong game

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 26/11/2023

Trang chủ: http://mulucdia.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/10Alpha Test: 3/10/2023 (13h)
Open: 5/10Open Beta: 5/10/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Long mới ra - Rs = ngọc, dân cày có đất sống

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 5/10/2023

Trang chủ: http://muhoanglong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2023 (13h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2023 (13h)
 

Mu Chúa Tế mới ra - Siêu phẩm mu - miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 22/10/2023

Trang chủ: http://muchuate.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/12Alpha Test: 7/12/2023 (13h)
Open: 9/12Open Beta: 9/12/2023 (13h)
 

Mus2.Tv mới ra - Đua top nhận #40_trlệu vnđ

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lost Tower vào 13h ngày 9/12/2023

Trang chủ: http://mus2.tv/

Phiên bản: Season 2

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (12h)
Open: 3/12Open Beta: 3/12/2023 (12h)
 

Muvnx.Com mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 3/12/2023

Trang chủ: https://muvnx.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/12Alpha Test: 2/12/2023 (6h)
Open: 3/12Open Beta: 3/12/2023 (10h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Phiên bản custom cày cuốc free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Cày Cuốc vào 10h ngày 3/12/2023

Trang chủ: https://mu-lanhdia.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (10h)
Open: 1/12Open Beta: 1/12/2023 (19h)
 

***Mu Huyết Ma*** mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Chúa Tể vào 19h ngày 1/12/2023

Trang chủ: https://huyetma-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (13h)
Open: 2/12Open Beta: 2/12/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 2/12/2023

Trang chủ: https://muhanoiss69.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

Mu vip
Alpha: 23/11Alpha Test: 23/11/2023 (13h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (13h)
 

Vmu Legend mới ra - Lâu dài bên vững - ko webshop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 26/11/2023

Trang chủ: https://vmu-icarus.tv/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (19h)
Open: 2/12Open Beta: 2/12/2023 (19h)
 

Mu Bá Vương Ss6.9 mới ra - Npc buff free - cộng hưởng free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia Npc Buff Free vào 19h ngày 2/12/2023

Trang chủ: http://mubavuong-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lion

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (10h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (10h)
 

Muvietss.Com mới ra - Trial quái nhận wc,và wcp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 26/11/2023

Trang chủ: http://muvietss.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 22/11Alpha Test: 22/11/2023 (13h)
Open: 23/11Open Beta: 23/11/2023 (19h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Phiên bản custom đẹp mắt

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đesigns 1 vào 19h ngày 23/11/2023

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantaxyv

Mu vip
Alpha: 9/11Alpha Test: 9/11/2023 (19h)
Open: 11/11Open Beta: 11/11/2023 (19h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Không webshop , không top nạp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 19h ngày 11/11/2023

Trang chủ: https://muhanois6.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 9999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (19h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (13h)
 

Mu Hải Nam mới ra - Miễn phí 100% - boss liên tục

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://muhainam.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantasyxi

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (13h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (19h)
 

***Mu Anubis*** mới ra - Dễ chơi đồ dễ kiếm , free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Ugk Mới Nhất

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2023 (14h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2023 (14h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Miễn phí 99%,ko webshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt 4 vào 14h ngày 22/10/2023

Trang chủ: http://mu-daiviet.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat Check Log Auto Band

Mu vip
Alpha: 29/11Alpha Test: 29/11/2023 (13h)
Open: 30/11Open Beta: 30/11/2023 (13h)
 

Mu Bá Tước Ss6.15 mới ra - Hoàn toàn miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tước Đỉnh Cao vào 13h ngày 30/11/2023

Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

Mu vip
Alpha: 23/11Alpha Test: 23/11/2023 (14h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (14h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiki vào 14h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://mulau-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard-Cameraman

Mu vip
Alpha: 22/11Alpha Test: 22/11/2023 (13h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (13h)
 

Muonliness2.Net mới ra - Mu season 2 đột phá tính năng

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hades vào 13h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://muonliness2.net/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 6 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 30/11/2023

1
1. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Season 18 mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!
- Server:
X80 Hard 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (17h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (17h)
Open Beta hôm nay
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ X80 Hard vào 17h ngày 30/11/2023

Exp: 80x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Super Atnihack

2
2. Mu Bảo Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Xánh chín - lâu dài - ko kích nạp
- Server:
Xưng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Bảo Việt mới ra - Xánh chín - lâu dài - ko kích nạp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Xưng Bá vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Vương Quyền Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm dễ chơi-dễ kiếm đồ
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (12h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Vương Quyền Ss6.9 mới ra - Siêu phẩm dễ chơi-dễ kiếm đồ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 30/11/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

4
4. 💥mu Free 💥 - Mu Season 6.15 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
- Server:
Hỏa Long 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

💥mu Free 💥 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard Chống Hack Cao

5
5. Mu Phong Lôi - Mu Season 6.9 mới ra - Mu phong lôi open 13h 30/11
- Server:
Mu Phong Lôi 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Phong Lôi mới ra - Mu phong lôi open 13h 30/11

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Mu Phong Lôi vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

6
6. Mu Bá Tước Ss6.15 - Mu Season 6.15 mới ra - Hoàn toàn miễn phí
- Server:
Thiên Tước Đỉnh Cao 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Bá Tước Ss6.15 mới ra - Hoàn toàn miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tước Đỉnh Cao vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 2000x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 7 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 1/12/2023

1
1. Mu Thiên Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu - chơi quá hay
- Server:
Quận 7 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Thiên Tôn mới ra - Siêu phẩm mu - chơi quá hay

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quận 7 vào 13h ngày 1/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. 🔰mubatdiet.Com🔰 - Mu Season 6.15 mới ra - 🔰cày cuốc đông vui dễ chơi🔰
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

🔰mubatdiet.Com🔰 mới ra - 🔰cày cuốc đông vui dễ chơi🔰

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 1/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

3
3. Quyền Lực - Mu Season 6.3 mới ra - Không mốc nạp , tu chân, danh hiệu
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Quyền Lực mới ra - Không mốc nạp , tu chân, danh hiệu

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Vip

4
4. Mu Anh Hùng - Mu Season 6.15 mới ra - Drop ngọc full all boss
- Server:
Quỷ Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Anh Hùng mới ra - Drop ngọc full all boss

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

5
5. ™ Mu Hà Nội ™ - Mu Season 6.9 mới ra - Không danh hiệu - tu chân - custom
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

™ Mu Hà Nội ™ mới ra - Không danh hiệu - tu chân - custom

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 1/12/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Vip ( Cập Nhật Liên Tục )

6
6. 🔥 Mu Phục Ma 🔥 - Mu Season 6.9 mới ra - Game dễ chơi - event liên tục
- Server:
⚜️ Khai Mở Máy Chủ Đặc Biệt - Quyền Năng ⚜️ 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

🔥 Mu Phục Ma 🔥 mới ra - Game dễ chơi - event liên tục

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Khai Mở Máy Chủ Đặc Biệt - Quyền Năng ⚜️ vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

7
7. ***Mu Huyết Ma*** - Mu Season 6.15 mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết
- Server:
Chúa Tể 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

***Mu Huyết Ma*** mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Chúa Tể vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 5 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 29/11/2023

1
1. Mu Tái Sinh - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu, chơi là nghiện
- Server:
Bất Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Tái Sinh mới ra - Siêu phẩm mu, chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 29/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 6.9 mới ra - Boss 1h/lần, đồ dễ kiếm, miễn phí
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Boss 1h/lần, đồ dễ kiếm, miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 19h ngày 29/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. ️🏆mu Custom🏆 - Mu Season 6.15 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

️🏆mu Custom🏆 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard Chống Hack Cao

4
4. Mu-Hanoixua.Pro Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Thăng Long 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Hanoixua.Pro Ss6 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thăng Long vào 13h ngày 29/11/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

5
5. Mufpt2003-97d - Mu Season 1 mới ra - Không thương mai, 100% free
- Server:
Fpt-0.97 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mufpt2003-97d mới ra - Không thương mai, 100% free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Fpt-0.97 vào 19h ngày 29/11/2023

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Pro

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17, Season 18.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 18 tại thời điểm viết bài (03/02/2023).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger