Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (13h)
Open: 23/2Open Beta: 23/2/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 23/2/2021

Trang chủ: http://mu-vietnam.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (12h)
Open: 24/2Open Beta: 24/2/2021 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Giới hạn top 1 - có auto rs

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 24/2/2021

Trang chủ: http://mulucdia.com

Phiên bản: Ex702

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (12h)
Open: 25/2Open Beta: 25/2/2021 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Rs miễn phí - game hay - ổn định

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 25/2/2021

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (13h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (13h)
 

Muonlines2.Vn mới ra - Lối chơi cài cuốc giá trị item

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://muonlines2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

 

Mu Hà Nội mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 12h ngày 3/3/2021

Trang chủ: http://mu9x.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Hà Nội

 

Dart Mu S15 New mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Limited X100 - Progressive Rewards vào ngày 20/2/2021

Trang chủ: https://www.dartmu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat Professional

Mu vip
Alpha: 27/2Alpha Test: 27/2/2021 (1h)
Open: 2/3Open Beta: 2/3/2021 (13h)
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 2/3/2021

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (19h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (19h)
 

Mu Cxc mới ra - Free toàn tập

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://mucxc.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2021 (13h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2021 (13h)
 

Mu Season 2.0 Cổ Xưa mới ra - Phiên bản season 2.0 đặc biệt

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 30/1/2021

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/2Alpha Test: 10/2/2021 (10h)
Open: 13/2Open Beta: 13/2/2021 (13h)
 

Thiên Mệnh mới ra - Miễn phí 100%, train rớt wcoin

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 13h ngày 13/2/2021

Trang chủ: http://thienmenhmu.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

Mu vip
Alpha: 24/2Alpha Test: 24/2/2021 (12h)
Open: 26/2Open Beta: 26/2/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13h ngày 26/2/2021

Trang chủ: http://muchiton.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 4/3Alpha Test: 4/3/2021 (13h)
Open: 6/3Open Beta: 6/3/2021 (13h)
 

Mu Thái Dương mới ra - Không top nạp - auto reset

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 6/3/2021

Trang chủ: http://muthaiduong.net

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 125x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguarnd

Mu vip
Alpha: 17/2Alpha Test: 17/2/2021 (13h)
Open: 19/2Open Beta: 19/2/2021 (13h)
 

Mu Tiên Linh mới ra - Khai mở máy chủ zeus - lãnh địa sơ

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Zeus - Lãnh Địa Sơ Khai vào 13h ngày 19/2/2021

Trang chủ: http://mutienlinh.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 5/4Alpha Test: 5/4/2021 (13h)
Open: 7/3Open Beta: 7/3/2021 (13h)
 

Mu-Truyenky.Vn mới ra - Không webshop,không item full

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Hào Kiệt vào 13h ngày 7/3/2021

Trang chủ: http://mu-truyenky.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 8/2Alpha Test: 8/2/2021 (20h)
Open: 15/2Open Beta: 15/2/2021 (20h)
 

Mu-Familymart.Com mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Zen Free 100% vào 20h ngày 15/2/2021

Trang chủ: http://mu-familymart.com/zen/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2021 (13h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2021 (13h)
 

Muss16 - Huynh Đệ mới ra - Không webshop, không tốn tiền reset

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Muss16 - Huynh Đệ vào 13h ngày 30/1/2021

Trang chủ: http://mu.choi24h.net/events/

Phiên bản: Season 16

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igcn

Mu vip
Alpha: 24/2Alpha Test: 24/2/2021 (13h)
Open: 27/2Open Beta: 27/2/2021 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Chuẩn cày cuốc, không mốc nạp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 27/2/2021

Trang chủ: http://muvietss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (13h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (13h)
 

Mu Thiên Vương mới ra - Free 99% - bán tất cả tại bar loren

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://mu-thienvuong.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protection

Mu vip
Alpha: 25/2Alpha Test: 25/2/2021 (14h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021
 

Muhanoi2005.Vn mới ra - Autoreset - không webshop

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Icarus vào ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://muhanoi2005.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 7/2Alpha Test: 7/2/2021 (22h)
Open: 2/3Open Beta: 2/3/2021 (18h)
 

Mu-Kaimas S15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 vào 18h ngày 2/3/2021

Trang chủ: https://mu-kaimas.lt

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Gameguard Special Anti Hacks

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 1 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 1/3/2021

1
1. Mu Long Biên.Com - Mu Season 6.5 mới ra - Custom classic - siêu pet xdame
- Server:
Long Biên 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.5
- Open:Open Beta:
1/31/3/2021 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Long Biên.Com mới ra - Custom classic - siêu pet xdame

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Long Biên vào 19h ngày 1/3/2021

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 5 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 2/3/2021

1
1. Mu-Kaimas S15 - Mu Season 15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat
- Server:
Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 
- Alpha:Alpha Test:
7/27/2/2021 (22h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (18h)
Open Beta ngày mai
 

Mu-Kaimas S15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 vào 18h ngày 2/3/2021

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Gameguard Special Anti Hacks

2
2. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100% không webshop
- Server:
Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 100% không webshop

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 13h ngày 2/3/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

3
3. Mu Việt 24h - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 2/3/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

4
4. Mu Gamethuvn - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (11h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Gamethuvn mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Davias vào 11h ngày 2/3/2021

Exp: 99999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

5
5. Mu Thiên Sứ - Mu Season 6.3 mới ra - Chuẩn cày cuốc , đồ có giá trị cao
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Chuẩn cày cuốc , đồ có giá trị cao

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 2/3/2021

Exp: 75x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chetguard
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 14 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 28/2/2021

1
1. Mu Cao Thủ Vip - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí full thần socket +15
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Cao Thủ Vip mới ra - Miễn phí full thần socket +15

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

2
2. Muhanoi2005.Vn - Mu Season 2 mới ra - Autoreset - không webshop
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
Open Beta hôm qua
 

Muhanoi2005.Vn mới ra - Autoreset - không webshop

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Icarus vào ngày 28/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

3
3. Muonlines2.Vn - Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cài cuốc giá trị item
- Server:
Ma Thuật 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Muonlines2.Vn mới ra - Lối chơi cài cuốc giá trị item

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

4
4. Mu Thiên Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99% - bán tất cả tại bar loren
- Server:
Thiên Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thiên Vương mới ra - Free 99% - bán tất cả tại bar loren

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protection

5
5. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Chuẩn mu hà nội - max wing 3
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội mới ra - Chuẩn mu hà nội - max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

6
6. Mu2003 - Mu Season 2 mới ra - Mu chuẩn cày cuốc đông người chơi
- Server:
Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu2003 mới ra - Mu chuẩn cày cuốc đông người chơi

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Stadium vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk Pro

7
7. Mu Linh Vương - Mu Season 6 mới ra - Train ra đồ ecl và các loại ngọc
- Server:
Angel 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Linh Vương mới ra - Train ra đồ ecl và các loại ngọc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Angel vào 14h ngày 28/2/2021

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatanti

8
8. Mu Cxc - Mu Season 6.9 mới ra - Free toàn tập
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Cxc mới ra - Free toàn tập

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 28/2/2021

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

9
9. Mu Hà Nội Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Free 100%,no webshop,max wing 3
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội Ss6.3 mới ra - Free 100%,no webshop,max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Pro

10
10. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99% không webshop autoress
- Server:
Máy Chủ Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 99% không webshop autoress

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Stadium vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

11
11. Mu Game Thủ Việt Nam - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí, không webshop, cày cuốc
- Server:
Chí Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Game Thủ Việt Nam mới ra - Miễn phí, không webshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

12
12. Mu-Vtc.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Thống lĩnh tranh tài .max wing ss15
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Vtc.Com mới ra - Thống lĩnh tranh tài .max wing ss15

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 14h ngày 28/2/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

13
13. Mu-Custom.Online - Mu Season 6.9 mới ra - Like chia sẻ game nhận 500k wcionc
- Server:
Đẳng Cấp 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Custom.Online mới ra - Like chia sẻ game nhận 500k wcionc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Đẳng Cấp vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

14
14. Diamondmu.Com Nores! - Mu Season 14 mới ra - New: jewels, exc options, invasions
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
Open Beta hôm qua
 

Diamondmu.Com Nores! mới ra - New: jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/2/2021

Exp: 10x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 16 tại thời điểm viết bài (31/12/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger