Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 26/9Alpha Test: 26/9/2022 (13h)
Open: 28/9Open Beta: 28/9/2022 (13h)
 

* Mu Thanh Long * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 28/9/2022

Trang chủ: http://id.muthanhlong.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/9Alpha Test: 24/9/2022 (13h)
Open: 26/9Open Beta: 26/9/2022 (13h)
 

— Mu Tranh Bá — mới ra - Xanh chín - chơi là mê

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 26/9/2022

Trang chủ: http://id.mutranhba.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/9Alpha Test: 28/9/2022 (13h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2022 (13h)
 

👍 Mu Hùng Bá 👍 mới ra - Ko streamer - ko kích top, nạp

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Quận 1 vào 13h ngày 30/9/2022

Trang chủ: http://id.muhungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (13h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2022 (13h)
 

* Mu Hà Nội Ss6 * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 1/10/2022

Trang chủ: http://id.muhanoiss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 4/8Alpha Test: 4/8/2022 (13h)
Open: 7/8Open Beta: 7/8/2022 (13h)
 

Muss6.Co mới ra - Đua top open nhận 50 triệu vnđ

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Losttower vào 13h ngày 7/8/2022

Trang chủ: http://muss6.co/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 6/10Alpha Test: 6/10/2022 (14h)
Open: 8/10Open Beta: 8/10/2022 (14h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Sự trợ lại sau hơn 20 năm

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 14h ngày 8/10/2022

Trang chủ: http://muvietnam.tv

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Pro

Mu vip
Alpha: 25/9Alpha Test: 25/9/2022 (12h)
Open: 27/9Open Beta: 27/9/2022 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 27/9/2022

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (13h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2022 (13h)
 

Game Thủ Hà Nội Xưa mới ra - Không webshop - không item full

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 1/10/2022

Trang chủ: http://gamethuhnx.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 60x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Vip

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (10h)
Open: 2/10Open Beta: 2/10/2022 (13h)
 

Mu Season mới ra - Dân cày củng làm được dân chơi

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Sài Gòn (New) vào 13h ngày 2/10/2022

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/7Alpha Test: 27/7/2022 (13h)
Open: 29/7Open Beta: 29/7/2022 (13h)
 

Mu Season2 Cổ Xưa mới ra - Box chỉ ra đến đồ cấp 3 cực giá tri

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 29/7/2022

Trang chủ: http://muss2xua.net

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 19/8Alpha Test: 19/8/2022 (13h)
Open: 21/8Open Beta: 21/8/2022 (13h)
 

Hanoiss6.Com mới ra - Đua top săn boss nhận atm

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 21/8/2022

Trang chủ: https://hanoiss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sharkpro Chống Gian Lận 99.99%

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2022 (10h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2022 (19h)
 

Muredbull Siêu Vip mới ra - Free 99,99% phù hợp cho tất cả ae

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Siêu Vip: Noria vào 19h ngày 30/9/2022

Trang chủ: http://muredbull.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2022 (13h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2022 (13h)
 

Mu Nam Việt mới ra - Ss6.3 max đồ 380-400

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Nam Việt vào 13h ngày 22/9/2022

Trang chủ: http://mu-namviet.com

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 99999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 18/9Alpha Test: 18/9/2022 (14h)
Open: 20/9Open Beta: 20/9/2022 (14h)
 

Mu Việt mới ra - Tìm về ký ức chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 14h ngày 20/9/2022

Trang chủ: https://mu-viet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muteam

Mu vip
Alpha: 27/9Alpha Test: 27/9/2022 (19h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2022 (19h)
 

Muhanoixuass6 mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 1/10/2022

Trang chủ: http://muahanoixuass6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Goldshield

Mu vip
Alpha: 8/9Alpha Test: 8/9/2022 (15h)
Open: 12/9Open Beta: 12/9/2022 (12h)
 

Mu Hoalong mới ra - Miễn phí

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Hoa Long vào 12h ngày 12/9/2022

Trang chủ: http://quyenvuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 19/9Alpha Test: 19/9/2022 (9h)
Open: 23/9Open Beta: 23/9/2022 (18h)
 

Mu Chiến Tranh mới ra - Sever max wing 3 và đồ 380 màu mới

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 23/9/2022

Trang chủ: https://muwar-v1.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

Mu vip
Alpha: 26/9Alpha Test: 26/9/2022 (13h)
Open: 27/9Open Beta: 27/9/2022 (13h)
 

Mu-Sg Máy Chủ Odin mới ra - Free 100%| event 24/24| cày cuốc

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Odin vào 13h ngày 27/9/2022

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 700x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

Mu vip
Alpha: 23/9Alpha Test: 23/9/2022 (10h)
Open: 25/9Open Beta: 25/9/2022 (10h)
 

Mu Tình Bạn mới ra - Season 6.3 pro, cày wc, free 100%

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ Tình Bạn vào 10h ngày 25/9/2022

Trang chủ: https://mu-tinhban.org

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 1/10Alpha Test: 1/10/2022 (13h)
Open: 5/10Open Beta: 5/10/2022 (18h)
 

Mu Chiến Tranh mới ra - Sever max wing 3 và đồ 380

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Mu War vào 18h ngày 5/10/2022

Trang chủ: https://muwar-v1.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 6 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 2/10/2022

1
1. Mu Season - Mu Season 6.15 mới ra - Dân cày củng làm được dân chơi
- Server:
Sài Gòn (New) 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/102/10/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Season mới ra - Dân cày củng làm được dân chơi

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Sài Gòn (New) vào 13h ngày 2/10/2022

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Xưa - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyển thủy-không hàm hiệu
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/102/10/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Xưa mới ra - Nguyển thủy-không hàm hiệu

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 2/10/2022

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

3
3. Mu Đỉnh Cao - Mu Season 6.9 mới ra - Drop exl , ngọc all map, train wcoi
- Server:
Đỉnh Cao 
- Alpha:Alpha Test:
30/930/9/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/102/10/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Đỉnh Cao mới ra - Drop exl , ngọc all map, train wcoi

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Đỉnh Cao vào 13h ngày 2/10/2022

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

4
4. Muphonui.Com-Sap Ra - Mu Season 6.9 mới ra - Free cho ae giải trí cày cuốc nhe
- Server:
Lào Cai 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/102/10/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muphonui.Com-Sap Ra mới ra - Free cho ae giải trí cày cuốc nhe

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 2/10/2022

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

5
5. Mu-Chiến Thần.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Full even-đua tốp-siêu cày cuốc
- Server:
Chiến Thần 2 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/102/10/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu-Chiến Thần.Com mới ra - Full even-đua tốp-siêu cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần 2 vào 13h ngày 2/10/2022

Exp: 1500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

6
6. Mu Khởi Nguyên - Mu Season 6.9 mới ra - Cày free train wc max wing3
- Server:
Kalima 
- Alpha:Alpha Test:
30/930/9/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/102/10/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Khởi Nguyên mới ra - Cày free train wc max wing3

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 13h ngày 2/10/2022

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshiel
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 2 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 3/10/2022

1
1. — Mu Khát Vọng — - Mu Season 6.9 mới ra - Xanh chín - có gộp server
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/103/10/2022 (13h)
Open Beta ngày mai
 

— Mu Khát Vọng — mới ra - Xanh chín - có gộp server

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 3/10/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Quyền Long - Mu Season 6.9 mới ra - Mu quyền long -open chính thức 3/10
- Server:
Mu Quyền Long 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/103/10/2022 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Quyền Long mới ra - Mu quyền long -open chính thức 3/10

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Mu Quyền Long vào 13h ngày 3/10/2022

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 8 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 1/10/2022

1
1. * Mu Hà Nội Ss6 * - Mu Season 6.9 mới ra - Bán đồ ex = zen khi open
- Server:
Thiên Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

* Mu Hà Nội Ss6 * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 1/10/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Hà Nội Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu cày cuốc 100% - không mốc nạp
- Server:
Máy Chủ Dragon 
- Alpha:Alpha Test:
28/928/9/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội Season 6.3 mới ra - Mu cày cuốc 100% - không mốc nạp

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Dragon vào 13h ngày 1/10/2022

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Vip

3
3. Mu Danh Vọng - Mu Season 6.9 mới ra - Đua top atm - train wcoin free
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Danh Vọng mới ra - Đua top atm - train wcoin free

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 19h ngày 1/10/2022

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Muhanoixuass6 - Mu Season 6.9 mới ra - Free 100%
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Muhanoixuass6 mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 1/10/2022

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Goldshield

5
5. Game Thủ Hà Nội Xưa - Mu Season 6.3 mới ra - Không webshop - không item full
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Game Thủ Hà Nội Xưa mới ra - Không webshop - không item full

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 1/10/2022

Exp: 60x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Vip

6
6. Mupvp - Mu Season 16 mới ra - Mu miễn phí, reset mốc nhận item
- Server:
Pvp X9999 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2022 (1h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (20h)
Open Beta hôm qua
 

Mupvp mới ra - Mu miễn phí, reset mốc nhận item

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Pvp X9999 vào 20h ngày 1/10/2022

Exp: 9999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

7
7. Mu Vương Quyền - Mu Season 6.9 mới ra - Custom-đầy đủ pet các loại
- Server:
Custom 
- Alpha:Alpha Test:
30/930/9/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Vương Quyền mới ra - Custom-đầy đủ pet các loại

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Custom vào 19h ngày 1/10/2022

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

8
8. Mu Đồng Nai - Mu Season 2 mới ra - Phiên bản 2.0 chuẩn cày cuốc
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Đồng Nai mới ra - Phiên bản 2.0 chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 1/10/2022

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 17 tại thời điểm viết bài (31/12/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger