Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 16/5Alpha Test: 16/5/2022 (12h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2022 (13h)
 

* Mu Khải Hoàn * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open game

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 18/5/2022

Trang chủ: http://id.mukhaihoan.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/5Alpha Test: 15/5/2022 (12h)
Open: 17/5Open Beta: 17/5/2022 (13h)
 

— Mu Tái Sinh — mới ra - Auto reset - lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 17/5/2022

Trang chủ: http://id.mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2022 (12h)
Open: 20/5Open Beta: 20/5/2022 (13h)
 

— Mu Lục Địa — mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 20/5/2022

Trang chủ: http://id.mulucdia.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/4Alpha Test: 29/4/2022 (12h)
Open: 1/5Open Beta: 1/5/2022 (13h)
 

*Mu Đỉnh Cao* mới ra - Máy chủ mới - xanh chín - free đồ

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 1/5/2022

Trang chủ: http://id.mudinhcao.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/4Alpha Test: 7/4/2022 (13h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2022 (13h)
 

Mu Online Season 2 mới ra - Exp 100x - chuẩn mu cổ xưa

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Ma Vương vào 13h ngày 10/4/2022

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2022 (13h)
Open: 13/5Open Beta: 13/5/2022 (13h)
 

Muhoabinh mới ra - Phiên bản 6.9 cày cuốc siêu hot!!!

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 13/5/2022

Trang chủ: http://muhoabinh.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2022 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2022 (12h)
 

Muvnss6.Vn mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 15/5/2022

Trang chủ: http://muvnss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muvnss6.Vn

Mu vip
Alpha: 18/4Alpha Test: 18/4/2022 (13h)
Open: 21/4Open Beta: 21/4/2022 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Đã tồn tại phát triển 2 năm qua

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 21/4/2022

Trang chủ: http://muhanoixua.tv/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 60x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Vip

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2022 (13h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2022 (13h)
 

Đua Top Nhận Đồ Vip mới ra - Mu hay nhất

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 10/5/2022

Trang chủ: http://muhn-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Sấu

Mu vip
Alpha: 26/5Alpha Test: 26/5/2022 (10h)
Open: 29/5Open Beta: 29/5/2022 (10h)
 

Mu Việt 2022 mới ra - Phiên bản độc quyền 6.15 classic

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 10h ngày 29/5/2022

Trang chủ: http://muviet2022.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/4Alpha Test: 28/4/2022 (14h)
Open: 1/5Open Beta: 1/5/2022 (14h)
 

Mu Fpt 2003 mới ra - Chuẩn cày cuốc - đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Mu Fpt 2003 vào 14h ngày 1/5/2022

Trang chủ: http://mufpt-2003.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 80x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 14/4Alpha Test: 14/4/2022 (13h)
Open: 16/4Open Beta: 16/4/2022 (13h)
 

Mu Việt Nam Ss6 mới ra - Drop ngọc cao

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/4/2022

Trang chủ: http://muvietnamss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shark

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2022 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (13h)
 

Mu Fpt mới ra - ✅version: season 6 pro ✅cụm máy chủ

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 22/5/2022

Trang chủ: https://mu-fpt.com.vn

Phiên bản: Season 6

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Hoàn Hảo

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2022 (10h)
Open: 28/5Open Beta: 28/5/2022 (20h)
 

Mu Super Game mới ra - Mu miễn phí, mu auto reset

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Super Game vào 20h ngày 28/5/2022

Trang chủ: http://mu-kundun.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2022 (10h)
Open: 13/5Open Beta: 13/5/2022 (19h)
 

Muredbull Custom mới ra - Lâu dài - ổn định - update liên tục

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Dungeon Full Custom vào 19h ngày 13/5/2022

Trang chủ: http://muredbull.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Solar

Mu vip
Alpha: 5/5Alpha Test: 5/5/2022 (13h)
Open: 8/5Open Beta: 8/5/2022 (13h)
 

Mu-Bavuong.Vn mới ra - Không weshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 8/5/2022

Trang chủ: http://mu-bavuong.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2022 (13h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2022 (13h)
 

Mu Phong Bá mới ra - Mu miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Rồng Xanh vào 13h ngày 14/5/2022

Trang chủ: http://muphongba.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2022 (10h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom độc quyền

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Phục Hổ vào 10h ngày 22/5/2022

Trang chủ: http://mu-214.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2022 (19h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (19h)
 

Mu Dai Co Viet mới ra - Free

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 22/5/2022

Trang chủ: http://mudaicoviet.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gole

Mu vip
Alpha: 26/5Alpha Test: 26/5/2022 (9h)
Open: 29/5Open Beta: 29/5/2022 (9h)
 

Mu-Vietnamsl.Net mới ra - Free 100%, dễ cày dễ chơi

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Cụm 3 vào 9h ngày 29/5/2022

Trang chủ: http://mu-vietnamsl.net

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 6 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 20/5/2022

1
1. Squidmu New S17 X50 - Mu Season 17 mới ra - 15%, balanced new s17 server
- Server:
X50 Premium Server 
- Alpha:Alpha Test:
11/511/5/2022 (23h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (23h)
Open Beta hôm nay
 

Squidmu New S17 X50 mới ra - 15%, balanced new s17 server

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ X50 Premium Server vào 23h ngày 20/5/2022

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Anti Hack System V3.2.3

2
2. Mu Trống Đồng - Mu Season 6.3 mới ra - Cày cuốc là có tất cả
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
18/518/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Trống Đồng mới ra - Cày cuốc là có tất cả

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

3
3. — Mu Lục Địa — - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay online đông
- Server:
Tái Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
18/518/5/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

— Mu Lục Địa — mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Muviet24h.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Không webshop-cày là có tất cả
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muviet24h.Vn mới ra - Không webshop-cày là có tất cả

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragoncheat

5
5. Mu Thái Dương - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
20/520/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Thái Dương mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 90000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

6
6. Mu-Huyền Vũ.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Full even-ký ức hoàng kim-24h-free
- Server:
Huyền Vũ 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu-Huyền Vũ.Com mới ra - Full even-ký ức hoàng kim-24h-free

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 1500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 3 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 21/5/2022

1
1. Mu Thần Địa - Mu Season 6.15 mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị
- Server:
Máy Chủ Nhân Giới 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (18h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Thần Địa mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Nhân Giới vào 18h ngày 21/5/2022

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

2
2. Mu Hà Nội Ss6 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu miễn phí ss6.3 đông người chơi
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Hà Nội Ss6 mới ra - Mu miễn phí ss6.3 đông người chơi

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 21/5/2022

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99%%

3
3. * Mu Khát Vọng * - Mu Season 6.9 mới ra - Bán đồ ex = zen khi open game
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (13h)
Open Beta ngày mai
 

* Mu Khát Vọng * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open game

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 21/5/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 4 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 19/5/2022

1
1. Mu Hoàng Đế - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp - không custom
- Server:
Hoàng Đế 
- Alpha:Alpha Test:
17/517/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/519/5/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hoàng Đế mới ra - Không top nạp - không custom

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Hoàng Đế vào 13h ngày 19/5/2022

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

2
2. 🔥🔥goblinmu.Com🔥🔥 - Mu Season 9 mới ra - No full option items, limited shop!
- Server:
Dynamic Exp X700 
- Alpha:Alpha Test:
18/518/5/2022
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
19/519/5/2022
Open Beta hôm qua
 

🔥🔥goblinmu.Com🔥🔥 mới ra - No full option items, limited shop!

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Dynamic Exp X700 vào ngày 19/5/2022

Exp: 700x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

3
3. Mu-Thiên Quyền.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Full even-boss 24h- cày thả ga
- Server:
Thiên Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
18/518/5/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/519/5/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Thiên Quyền.Com mới ra - Full even-boss 24h- cày thả ga

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thiên Quyền vào 13h ngày 19/5/2022

Exp: 1500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Mu Vương Quyền - Mu Season 6.15 mới ra - Mu free99% chơi xanh chín
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
18/518/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/519/5/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Vương Quyền mới ra - Mu free99% chơi xanh chín

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 19/5/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshiel

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 17 tại thời điểm viết bài (31/12/2020).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger