Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 5/6Alpha Test: 5/6/2023 (13h)
Open: 7/6Open Beta: 7/6/2023 (13h)
 

* Mu Đế Quốc * mới ra - Game hay - chơi nghiện nặng

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 7/6/2023

Trang chủ: http://id.mudequoc.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/6Alpha Test: 7/6/2023 (13h)
Open: 9/6Open Beta: 9/6/2023 (13h)
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Hay đừng hỏi

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 9/6/2023

Trang chủ: http://id.muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

— Mu Bá Vương — mới ra - Chơi là nghiền. nhiều cái lạ lẵm

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 8/6/2023

Trang chủ: http://id.mubavuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 600x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 9/6Alpha Test: 9/6/2023 (13h)
Open: 11/6Open Beta: 11/6/2023 (13h)
 

📣 Mu Xưng Bá 📣 mới ra - 5 năm tồn tại và phát triển

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 11/6/2023

Trang chủ: http://id.muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/6Alpha Test: 2/6/2023 (13h)
Open: 4/6Open Beta: 4/6/2023 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Phát triển theo tiêu chí cày là có

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 4/6/2023

Trang chủ: http://mutruyenky.tv

Phiên bản: Season 6

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/6Alpha Test: 8/6/2023 (12h)
Open: 10/6Open Beta: 10/6/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 10/6/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 6/6Alpha Test: 6/6/2023 (18h)
Open: 8/6Open Beta: 8/6/2023 (13h)
 

Mu Gold Custom mới ra - Mu custom free all

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 8/6/2023

Trang chủ: http://goldmuss6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5555x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 1/6Alpha Test: 1/6/2023 (10h)
Open: 2/6Open Beta: 2/6/2023 (19h)
 

***Mu Truyền Kỳ*** mới ra - Free all, chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Mc: Nhân Phẩm vào 19h ngày 2/6/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/6Alpha Test: 12/6/2023 (13h)
Open: 14/6Open Beta: 14/6/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn, event liên tục lâu dài

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 20h ngày 14/6/2023

Trang chủ: https://mu-war.tv/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 39%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2023 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn ,đồ có giá trị ,lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.3 vào 20h ngày 22/5/2023

Trang chủ: https://mu-war.top/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 4/4Alpha Test: 4/4/2023 (13h)
Open: 6/4Open Beta: 6/4/2023 (13h)
 

Muss2.Com.Vn mới ra - Ss2 với event, tính năng độc quyền

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 13h ngày 6/4/2023

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/6Alpha Test: 8/6/2023 (20h)
Open: 10/6Open Beta: 10/6/2023 (20h)
 

Mu Sói Tinh Ss2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin vào 20h ngày 10/6/2023

Trang chủ: http://musoitinh.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Lion

Mu vip
Alpha: 29/5Alpha Test: 29/5/2023 (10h)
Open: 31/5Open Beta: 31/5/2023 (13h)
 

Mudaide mới ra - Dân cày cũng là dân chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Custommix vào 13h ngày 31/5/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 

Mu Hà Nội Custom mới ra - Không webshop cày cuốc , giải trí

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 6/6/2023

Trang chủ: http://hn-ss6.com//

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

⚜️mu-Haivuong.Com⚜️ mới ra - Online là có boss để săn, train wc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hải Vương vào 13h ngày 2/6/2023

Trang chủ: https://mu-haivuong.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 9/6Alpha Test: 9/6/2023 (19h)
Open: 11/6Open Beta: 11/6/2023 (9h)
 

Mu Doc Quyen mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 9h ngày 11/6/2023

Trang chủ: http://mudocquyen.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2023 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (13h)
 

Muvuong.Com mới ra - Không danh hiệu - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 21/5/2023

Trang chủ: https://muvuong.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 30/5Alpha Test: 30/5/2023 (13h)
Open: 1/6Open Beta: 1/6/2023 (19h)
 

Mu Tà Thần mới ra - Miễn phí 99 không webshop

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Tà Thần New vào 19h ngày 1/6/2023

Trang chủ: http://mutathan.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantaxyvl

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (13h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2023 (13h)
 

Mu Sài Gòn Ss6 mới ra - Miễn phí 100, drop 100%, exp 300%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 13h ngày 18/5/2023

Trang chủ: http://mu-magioi.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Spk Nên An Tâm Mà Chơi

Mu vip
Alpha: 5/6Alpha Test: 5/6/2023 (15h)
Open: 6/6Open Beta: 6/6/2023 (15h)
 

⚜️mu Non Reset ⚜️ mới ra - Sever nonreset - exp 5x - cày cuốc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 15h ngày 6/6/2023

Trang chủ: https://muthiensu.org

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

Mu Online Open Beta hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Open Beta (OB) hôm nay

Có 4 game Mu Online Open Beta (OB) hôm nay 9/6/2023

1
1. Mu Ss2 Việt Nam Tops - Mu Season 2 mới ra - Phiên bản cắm chuột bằng tay
- Server:
Loria 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (18h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Ss2 Việt Nam Tops mới ra - Phiên bản cắm chuột bằng tay

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Loria vào 18h ngày 9/6/2023

Exp: 50x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. * Mu Thiên Mệnh * - Mu Season 6.9 mới ra - Hay đừng hỏi
- Server:
Song Long 
- Alpha:Alpha Test:
7/67/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Hay đừng hỏi

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 9/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Hoàng Gia - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người chơi nhất hiện nay
- Server:
Đỉnh Cao 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hoàng Gia mới ra - Mu đông người chơi nhất hiện nay

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Đỉnh Cao vào 19h ngày 9/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

4
4. Mu Legend Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Legend Ss6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Stadium vào 13h ngày 9/6/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat
Mu Online Open Beta ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Open Beta (OB) ngày mai

Có 8 game Mu Online sẽ Open Beta (OB) ngày mai 10/6/2023

1
1. Mu Cuồng Long - Mu Season 6.9 mới ra - Season 6.9 plus customs - cầy wcoin
- Server:
Cuồng Long 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Cuồng Long mới ra - Season 6.9 plus customs - cầy wcoin

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Cuồng Long vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 350x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard Pro

2
2. 💻 Mu Thanh Long 💻 - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu xanh chín 100%
- Server:
Quận 3 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

💻 Mu Thanh Long 💻 mới ra - Siêu phẩm mu xanh chín 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cổ xưa, không top nạp
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cổ xưa, không top nạp

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 80x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Mu Miền Trung - Mu Season 6.9 mới ra - Ko top nạp - ko rs vip - ko webshop
- Server:
Trường Sa 
- Alpha:Alpha Test:
5/65/6/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (15h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Miền Trung mới ra - Ko top nạp - ko rs vip - ko webshop

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Trường Sa vào 15h ngày 10/6/2023

Exp: 79x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Gamemuviet.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (12h)
Open Beta ngày mai
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 10/6/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

6
6. Mu Sói Tinh Ss2 - Mu Season 2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2
- Server:
Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (20h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Sói Tinh Ss2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin vào 20h ngày 10/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Lion

7
7. Muwebzen Vn - Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu cực hay và hấp dẫn , đồ có giá
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (14h)
Open Beta ngày mai
 

Muwebzen Vn - Ss6.3 mới ra - Mu cực hay và hấp dẫn , đồ có giá

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 10/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

8
8. ⚠️mu-Hoanvu.Com⚠️ - Mu Season 6 mới ra - Vào game là có boss săn, train wc
- Server:
Hoàn Vũ 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

⚠️mu-Hoanvu.Com⚠️ mới ra - Vào game là có boss săn, train wc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàn Vũ vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon
Mu Online Open Beta hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Open Beta (OB) hôm qua

Có 8 game Mu Online đã Open Beta (OB) hôm qua 8/6/2023

1
1. 🌐 Starred Mu - New! - Mu Season 12 mới ra - Special quests and rewards!
- Server:
X1500 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
7/67/6/2023
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023
Open Beta hôm qua
 

🌐 Starred Mu - New! mới ra - Special quests and rewards!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X1500 Dynamic vào ngày 8/6/2023

Exp: 1500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. — Mu Bá Vương — - Mu Season 6.9 mới ra - Chơi là nghiền. nhiều cái lạ lẵm
- Server:
Medusa 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

— Mu Bá Vương — mới ra - Chơi là nghiền. nhiều cái lạ lẵm

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 8/6/2023

Exp: 600x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Cổ Xưa - Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Mu season 2 chuẩn cày - không nạp
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Cổ Xưa - Season 2 mới ra - Mu season 2 chuẩn cày - không nạp

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 8/6/2023

Exp: 250x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Muworld - Mu Season 6.15 mới ra - Starter pack, much customs
- Server:
Muworld 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (1h)
Open Beta hôm qua
 

Muworld mới ra - Starter pack, much customs

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Muworld vào 1h ngày 8/6/2023

Exp: 50x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Available Antihack

5
5. Mu Tam Hợp - Mu Season 6.3 mới ra - Mu 65k point free 99%
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Tam Hợp mới ra - Mu 65k point free 99%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 8/6/2023

Exp: 2000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antishark

6
6. Mu Hỏa Long Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu miễn phí - open hôm nay
- Server:
Hỏa Long 
- Alpha:Alpha Test:
7/67/6/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hỏa Long Ss6 mới ra - Mu miễn phí - open hôm nay

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 14h ngày 8/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

7
7. Mu Thiên Địa - Mu Season 6.9 mới ra - Mu thiên địa open 13h 8/6
- Server:
Mu Thiên Địa 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thiên Địa mới ra - Mu thiên địa open 13h 8/6

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Mu Thiên Địa vào 13h ngày 8/6/2023

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

8
8. Mu Gold Custom - Mu Season 6.15 mới ra - Mu custom free all
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Gold Custom mới ra - Mu custom free all

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 8/6/2023

Exp: 5555x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Open Beta

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 12

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17, Season 18.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 18 tại thời điểm viết bài (03/02/2023).

Mu Open Beta hôm nay là gì?

Mu Open Beta hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Open Beta vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Open Beta. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia chơi game.

Mu Open Beta hôm qua là gì?

Mu Open Beta hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia game vào hôm qua.

Mu Open Beta ngày mai là gì?

Mu Open Beta ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Open Beta vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia sớm các server game Mu Online.

Giờ Open Beta là gì?

Giờ Open Beta là thời gian mà server Mu sẽ mở Open Beta, bạn có thể tham gia chơi game từ thời điểm đó.

Các Mu Open Beta có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger