Danh sách Mu mới ra hôm nay

 

👍 Mu Khát Vọng 👍 mới ra - Nhiều sự kiện - đông vui - rớt ngọc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 17/5/2023

Trang chủ: http://id.mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/5Alpha Test: 16/5/2023 (13h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2023 (13h)
 

™ Mu Thiên Tôn ™ mới ra - Lâu dài - có gộp sv mu

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Quận 8 vào 13h ngày 18/5/2023

Trang chủ: http://id.muthienton.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (13h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2023 (13h)
 

🖥 Mu Hồi Sinh 🖥 mới ra - Huyền thoại season 6

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Đại Nam vào 13h ngày 19/5/2023

Trang chủ: http://id.muhoisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2023 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (13h)
 

* Mu Truyền Kỳ * mới ra - Siêu boss - vượt ải - free 99%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Nhật Bản vào 13h ngày 21/5/2023

Trang chủ: http://id.mutruyenkyss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 31/3Alpha Test: 31/3/2023 (13h)
Open: 2/4Open Beta: 2/4/2023 (13h)
 

Mu S2 Tv mới ra - Phát triển theo tiêu chí cày là có

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Farmer vào 13h ngày 2/4/2023

Trang chủ: http://mus2.tv

Phiên bản: Season 2

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/5Alpha Test: 28/5/2023 (12h)
Open: 30/5Open Beta: 30/5/2023 (12h)
 

Muvnx.Com mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 12h ngày 30/5/2023

Trang chủ: http://muvnx.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muvnx.Com

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2023 (10h)
Open: 11/5Open Beta: 11/5/2023 (10h)
 

Mu-Season mới ra - Custom, đông người, dễ chơi free

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Diamond vào 10h ngày 11/5/2023

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2023 (10h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2023 (19h)
 

***Mu Truyền Kỳ*** mới ra - Free all, chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Hắc Sát vào 19h ngày 19/5/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (19h)
Open: 19/5Open Beta: 19/5/2023 (19h)
 

Mu Trống Đồng - Ss6 mới ra - Miễn phí box kundun1-5, wing 2, vkr

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thái Dương vào 19h ngày 19/5/2023

Trang chủ: http://mu-trongdong.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 750x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Pro Vip

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2023 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn ,đồ có giá trị ,lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.3 vào 20h ngày 22/5/2023

Trang chủ: https://mu-war.top/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 4/4Alpha Test: 4/4/2023 (13h)
Open: 6/4Open Beta: 6/4/2023 (13h)
 

Muss2.Com.Vn mới ra - Ss2 với event, tính năng độc quyền

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 13h ngày 6/4/2023

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 25/5Alpha Test: 25/5/2023 (20h)
Open: 27/5Open Beta: 27/5/2023 (20h)
 

Mu Ước Nguyện mới ra - Máy chủ thứ 2: noria dễ chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Noria vào 20h ngày 27/5/2023

Trang chủ: http://muuocnguyen.net/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/5Alpha Test: 29/5/2023 (10h)
Open: 31/5Open Beta: 31/5/2023 (13h)
 

Mudaide mới ra - Dân cày cũng là dân chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Custommix vào 13h ngày 31/5/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 29/5Alpha Test: 29/5/2023 (13h)
Open: 30/5Open Beta: 30/5/2023 (19h)
 

Mu Biên Hòa mới ra - Siêu giải trí miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Việt Nam 2 vào 19h ngày 30/5/2023

Trang chủ: http://mubhss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2023 (13h)
Open: 11/5Open Beta: 11/5/2023 (13h)
 

Mu-Season.Com mới ra - Open set +15 đầu tiên nhận atm

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Cửu Long vào 13h ngày 11/5/2023

Trang chủ: https://mu-season.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 25/4Alpha Test: 25/4/2023 (19h)
Open: 27/4Open Beta: 27/4/2023 (19h)
 

Mu Doc Quyen mới ra - Free

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 27/4/2023

Trang chủ: https://mudocquyen.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2023 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (13h)
 

Muvuong.Com mới ra - Không danh hiệu - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 21/5/2023

Trang chủ: https://muvuong.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2023 (18h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (20h)
 

Mu Thái Dương mới ra - Không tu chân danh hiệu

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thánh Nữ vào 20h ngày 21/5/2023

Trang chủ: http://muthaiduong.pro/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 9999x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantasyxi

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (13h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2023 (13h)
 

Mu Sài Gòn Ss6 mới ra - Miễn phí 100, drop 100%, exp 300%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 13h ngày 18/5/2023

Trang chủ: http://mu-magioi.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Spk Nên An Tâm Mà Chơi

Mu vip
Alpha: 24/5Alpha Test: 24/5/2023 (14h)
Open: 25/5Open Beta: 25/5/2023 (14h)
 

⚔️ Mu Legen ⚔️ mới ra - Free 100% không tu chân, danh hiệu,

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ New vào 14h ngày 25/5/2023

Trang chủ: https://mulegen.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Danh sách Mu SS15 (Season 15), SS16 (Season 16), SS17 (Season 17), SS18 (Season 18) mới ra miễn phí hôm nay

21
21. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Season 18 mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!
- Server:
X80 Hard 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X80 Hard vào ngày 1/6/2023

Exp: 80x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
22. ❤️ [Awakemu.Com] S18 - Mu Season 18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X3000 Unique 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] S18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X3000 Unique vào ngày 6/6/2023

Exp: 3000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
23. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!
- Server:
X1000 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
10/610/6/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X1000 Stats Stay vào ngày 11/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

24
24. Mu Pvp - Mu Season 17 mới ra - Mu cày quốc không web shop
- Server:
Pvp 1 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
27/527/5/2023 (20h)
 

Mu Pvp mới ra - Mu cày quốc không web shop

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Pvp 1 vào 20h ngày 27/5/2023

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

25
25. ❤️ [Awakemu.Com] S18 - Mu Season 18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X25 Max 30rr 
- Alpha:Alpha Test:
5/55/5/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
6/56/5/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] S18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ X25 Max 30rr vào ngày 6/5/2023

Exp: 25x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

26
26. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Season 16 mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/418/4/2023
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 18/4/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

27
27. 💥 Magnific Mu - Mu Season 16 mới ra - Progressive rewards for reset grand
- Server:
X250 - Nice Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
15/415/4/2023
 

💥 Magnific Mu mới ra - Progressive rewards for reset grand

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ X250 - Nice Rewards vào ngày 15/4/2023

Exp: 250x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

28
28. ✅ Dart Mu Online! - Mu Season 18 mới ra - Https://www.dartmu.com/
- Server:
Limited X100 
- Alpha:Alpha Test:
10/410/4/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
11/411/4/2023
 

✅ Dart Mu Online! mới ra - Https://www.dartmu.com/

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Limited X100 vào ngày 11/4/2023

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Quest System, Freebies, Balanced

29
29. Mu Asean - Mu Season 18 mới ra - Mu season 18 non reset
- Server:
Ruins X50 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
9/49/4/2023 (14h)
 

Mu Asean mới ra - Mu season 18 non reset

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Ruins X50 vào 14h ngày 9/4/2023

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
30. Muzezo - Mu Season 15 mới ra - Game cày cuốc ngọc wc , đồ săn dsk2
- Server:
Thien Menh 
- Alpha:Alpha Test:
31/331/3/2023 (11h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
1/41/4/2023 (12h)
 

Muzezo mới ra - Game cày cuốc ngọc wc , đồ săn dsk2

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Thien Menh vào 12h ngày 1/4/2023

Exp: 9999x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Siêu

31
31. Squidmu X50 S17 Prem - Mu Season 17 mới ra - Unique features, dynamic rates
- Server:
Premium Server 
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
30/330/3/2023 (23h)
 

Squidmu X50 S17 Prem mới ra - Unique features, dynamic rates

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Premium Server vào 23h ngày 30/3/2023

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Anti Hack Care System By Louis

32
32. ❤️ [Awakemu.Com] S18 - Mu Season 18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X500 Stats Keep 
- Alpha:Alpha Test:
29/329/3/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
30/330/3/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] S18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X500 Stats Keep vào ngày 30/3/2023

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

33
33. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!
- Server:
X1000 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
27/327/3/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
28/328/3/2023
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X1000 Stats Stay vào ngày 28/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
34. Damagemu Pvp X5000 - Mu Season 16 mới ra - S16 premium server files, unique
- Server:
X5000s16 
- Alpha:Alpha Test:
26/326/3/2023 (23h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
26/326/3/2023 (23h)
 

Damagemu Pvp X5000 mới ra - S16 premium server files, unique

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X5000s16 vào 23h ngày 26/3/2023

Exp: 5000x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Louis Antihacks

35
35. 💥 Magnific Muonline - Mu Season 16 mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!
- Server:
X5000 Dynamic Progressive Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
24/324/3/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023
 

💥 Magnific Muonline mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X5000 Dynamic Progressive Rewards vào ngày 25/3/2023

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

36
36. 💢luminous Mu💢s17💢 - Mu Season 17 mới ra - 💢unique resets system, new quests
- Server:
X100~X10 Dynamic Unique System 
- Alpha:Alpha Test:
22/322/3/2023
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
23/323/3/2023
 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X100~X10 Dynamic Unique System vào ngày 23/3/2023

Exp: 800x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

37
37. ▶ Top Mu Online !!!! - Mu Season 16 mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!
- Server:
X1000~X200 
- Alpha:Alpha Test:
15/315/3/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
16/316/3/2023
 

▶ Top Mu Online !!!! mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X1000~X200 vào ngày 16/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

38
38. ❤️ [Awakemu.Com] - Mu Season 15 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X3000 Unique 
- Alpha:Alpha Test:
10/310/3/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/311/3/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X3000 Unique vào ngày 11/3/2023

Exp: 3000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

39
39. 💥magnificmu.Com💥 - Mu Season 16 mới ra - Professional sv, starter boosts, vn
- Server:
X40 Low 
- Alpha:Alpha Test:
8/38/3/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/39/3/2023
 

💥magnificmu.Com💥 mới ra - Professional sv, starter boosts, vn

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X40 Low vào ngày 9/3/2023

Exp: 40x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

40
40. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️freebies, quests, new open
- Server:
Nonreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
6/36/3/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
7/37/3/2023
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️freebies, quests, new open

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Nonreset X5 vào ngày 7/3/2023

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

41
41. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
1/31/3/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 1/3/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
42. Damagemu - Mu Season 16 mới ra - 30% drop, limited x shop,no webshop
- Server:
Premium And Unique Server 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2023 (23h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
27/227/2/2023 (23h)
 

Damagemu mới ra - 30% drop, limited x shop,no webshop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Premium And Unique Server vào 23h ngày 27/2/2023

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Care System Anticheating

43
43. Squidmu X5000 Pvp - Mu Season 17 mới ra - 30% limited x shop, no webshop
- Server:
Premium Server Files Unique Features 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2023 (22h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
26/226/2/2023 (23h)
 

Squidmu X5000 Pvp mới ra - 30% limited x shop, no webshop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Premium Server Files Unique Features vào 23h ngày 26/2/2023

Exp: 5000x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Anti Hack System

44
44. ❤️ [Awakemu.Com] New - Mu Season 15 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X150 Dynamic Experience 
- Alpha:Alpha Test:
24/224/2/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
25/225/2/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] New mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X150 Dynamic Experience vào ngày 25/2/2023

Exp: 150x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

45
45. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
21/221/2/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
23/223/2/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 23/2/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

46
46. ▶ Top Mu Online!!! - Mu Season 16 mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!
- Server:
X80 Hard 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/218/2/2023
 

▶ Top Mu Online!!! mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X80 Hard vào ngày 18/2/2023

Exp: 80x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

47
47. 💥 Magnific Mu - New - Mu Season 16 mới ra - Gift codes, starter boosts, vn
- Server:
Keep Stats X900 
- Alpha:Alpha Test:
14/214/2/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
15/215/2/2023
 

💥 Magnific Mu - New mới ra - Gift codes, starter boosts, vn

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Keep Stats X900 vào ngày 15/2/2023

Exp: 900x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

48
48. Damagemu X1000 - Mu Season 16 mới ra - Unique server, 30% drop
- Server:
Premium Server Files 
- Alpha:Alpha Test:
11/211/2/2023 (23h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
11/211/2/2023 (23h)
 

Damagemu X1000 mới ra - Unique server, 30% drop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Premium Server Files vào 23h ngày 11/2/2023

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Security System By Louis

49
49. Squidmu X1500 Jan11 - Mu Season 17 mới ra - 30% drop, custom features, new item
- Server:
Uniquepremium Server Files 
- Alpha:Alpha Test:
11/211/2/2023 (22h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
11/211/2/2023 (23h)
 

Squidmu X1500 Jan11 mới ra - 30% drop, custom features, new item

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Uniquepremium Server Files vào 23h ngày 11/2/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
50. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Season 17 mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
6/26/2/2023
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
7/27/2/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 7/2/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

51
51. Mu Pvp I - Mu Season 17 mới ra - Mu reset, auto reset, keep point
- Server:
Mupvp I 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (13h)
 

Mu Pvp I mới ra - Mu reset, auto reset, keep point

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Mupvp I vào 13h ngày 5/2/2023

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
52. ❤️ [Awakemu.Com] - Mu Season 15 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X500 Stats Keep 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/22/2/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X500 Stats Keep vào ngày 2/2/2023

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Livegaurd

53
53. 💢luminous Mu💢s17💢 - Mu Season 17 mới ra - 💢unique resets system, new quests
- Server:
X100~X10 Dynamic Unique System 
- Alpha:Alpha Test:
30/130/1/2023
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
31/131/1/2023
 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X100~X10 Dynamic Unique System vào ngày 31/1/2023

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
54. Squidmu X500 Jan30 - Mu Season 17 mới ra - Unique premium server files
- Server:
S17x500 
- Alpha:Alpha Test:
30/130/1/2023 (23h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
30/130/1/2023 (23h)
 

Squidmu X500 Jan30 mới ra - Unique premium server files

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ S17x500 vào 23h ngày 30/1/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard+Xteam

55
55. Damagemu X1000 Jan27 - Mu Season 16 mới ra - X1000 premium server files
- Server:
Season16 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2023 (23h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
27/127/1/2023 (23h)
 

Damagemu X1000 Jan27 mới ra - X1000 premium server files

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Season16 vào 23h ngày 27/1/2023

Exp: 1000x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Security V4.3

56
56. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Season 16 mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
26/126/1/2023 (14h)
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 pc ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X20 Noreset vào 14h ngày 26/1/2023

Exp: 20x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

57
57. ❤️ [Awakemu.Com] - Mu Season 15 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X3000 Unique 
- Alpha:Alpha Test:
21/121/1/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
21/121/1/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X3000 Unique vào ngày 21/1/2023

Exp: 3000x - Drop: 44%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

58
58. 💥 Magnific Mu - Mu Season 16 mới ra - Progressive rewards for reset grand
- Server:
X250 - Nice Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
17/117/1/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/118/1/2023
 

💥 Magnific Mu mới ra - Progressive rewards for reset grand

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X250 - Nice Rewards vào ngày 18/1/2023

Exp: 250x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

59
59. Mu Pvp - Mu Season 17 mới ra - Mu reset keppoint
- Server:
Máy Chủ Pvp I 
- Alpha:Alpha Test:
6/16/1/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
10/110/1/2023 (20h)
 

Mu Pvp mới ra - Mu reset keppoint

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Pvp I vào 20h ngày 10/1/2023

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
60. ▶ Top Mu Online - Mu Season 16 mới ra - Freebies to all, quests, new events
- Server:
X1000~X200 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
2/12/1/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
3/13/1/2023
 

▶ Top Mu Online mới ra - Freebies to all, quests, new events

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X1000~X200 Dynamic vào ngày 3/1/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

61
61. 💢luminous Mu💢s17💢 - Mu Season 17 mới ra - 💢unique resets system, new quests
- Server:
X800 High 
- Alpha:Alpha Test:
19/1219/12/2022
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
20/1220/12/2022
 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ X800 High vào ngày 20/12/2022

Exp: 800x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

62
62. New*Damagemu S16 X50 - Mu Season 16 mới ra - New*damagemu s16 x50 dec 16
- Server:
New*Damagemu S16 X50 December16 
- Alpha:Alpha Test:
16/1216/12/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
16/1216/12/2022 (22h)
 

New*Damagemu S16 X50 mới ra - New*damagemu s16 x50 dec 16

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ New*Damagemu S16 X50 December16 vào 22h ngày 16/12/2022

Exp: 50x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Anti Hacks

63
63. Muphongthan - Mu Season 15 mới ra - Free
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
7/127/12/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
9/129/12/2022 (19h)
 

Muphongthan mới ra - Free

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 9/12/2022

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

64
64. Squidmu Premium - Mu Season 17 mới ra - 35%, long term, unique server
- Server:
X50 Premium Server 
- Alpha:Alpha Test:
2/122/12/2022 (21h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
2/122/12/2022 (22h)
 

Squidmu Premium mới ra - 35%, long term, unique server

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ X50 Premium Server vào 22h ngày 2/12/2022

Exp: 50x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Antihack System V4.1

65
65. 💥 Magnific Muonline - Mu Season 16 mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!
- Server:
X5000 Dynamic Progressive Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2022 (16h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
1/121/12/2022 (18h)
 

💥 Magnific Muonline mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ X5000 Dynamic Progressive Rewards vào 18h ngày 1/12/2022

Exp: 5000x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

66
66. ❤️ [Awakemu.Com] New - Mu Season 15 mới ra - Max 3 acc/ip, new jewels, quests..
- Server:
X150 Dynamic Experience 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2022
 

❤️ [Awakemu.Com] New mới ra - Max 3 acc/ip, new jewels, quests..

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X150 Dynamic Experience vào ngày 30/11/2022

Exp: 150x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

67
67. ▶ Top Mu Online!!! - Mu Season 16 mới ra - ✅ max 2 acc/1 ip ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X80 Hard 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2022
 

▶ Top Mu Online!!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 ip ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X80 Hard vào ngày 26/11/2022

Exp: 80x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

68
68. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies--
- Server:
X200 Slow 
- Alpha:Alpha Test:
18/1118/11/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
19/1119/11/2022
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies--

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X200 Slow vào ngày 19/11/2022

Exp: 200x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

69
69. Mudocquyen - Mu Season 15 mới ra - Free
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
17/1117/11/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
19/1119/11/2022 (19h)
 

Mudocquyen mới ra - Free

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 19/11/2022

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

70
70. ❤️ [Awakemu.Com] - Mu Season 15 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X3000 Unique 
- Alpha:Alpha Test:
16/1116/11/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
17/1117/11/2022
 

❤️ [Awakemu.Com] mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X3000 Unique vào ngày 17/11/2022

Exp: 3000x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Antihack

71
71. ▶ Top Mu Online - Mu Season 16 mới ra - Freebies to all, quests, new events
- Server:
X1000~X200 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
11/1111/11/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
12/1112/11/2022
 

▶ Top Mu Online mới ra - Freebies to all, quests, new events

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X1000~X200 Dynamic vào ngày 12/11/2022

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

72
72. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Season 15 mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
10/1110/11/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
10/1110/11/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 10/11/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

73
73. 💥 Magnific Mu - New - Mu Season 16 mới ra - Professional sv, starter boosts, vn
- Server:
Keep Stats X900 
- Alpha:Alpha Test:
7/117/11/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
8/118/11/2022
 

💥 Magnific Mu - New mới ra - Professional sv, starter boosts, vn

Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Keep Stats X900 vào ngày 8/11/2022

Exp: 900x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Livegaurd

74
74. Mu Online Season 17 - Mu Season 17 mới ra - Mu ss17 cày cuốc, ko mốc nạp
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
17/1017/10/2022 (11h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
29/1029/10/2022 (11h)
 

Mu Online Season 17 mới ra - Mu ss17 cày cuốc, ko mốc nạp

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Noria vào 11h ngày 29/10/2022

Exp: 500x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

75
75. Mupvp - Mu Season 16 mới ra - Mu miễn phí, reset mốc nhận item
- Server:
Pvp X9999 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2022 (1h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
1/101/10/2022 (20h)
 

Mupvp mới ra - Mu miễn phí, reset mốc nhận item

Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Pvp X9999 vào 20h ngày 1/10/2022

Exp: 9999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

76
76. ✅ Dartmu.Com High !! - Mu Season 15 mới ra - No cheaters - no webshop - no bugs
- Server:
X1000 Keep Stats 
- Alpha:Alpha Test:
19/919/9/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/920/9/2022
 

✅ Dartmu.Com High !! mới ra - No cheaters - no webshop - no bugs

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ X1000 Keep Stats vào ngày 20/9/2022

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

77
77. 💢luminous Mu💢s17💢 - Mu Season 17 mới ra - 💢unique resets system, new quests
- Server:
X800 High 
- Alpha:Alpha Test:
13/913/9/2022
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
14/914/9/2022
 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ X800 High vào ngày 14/9/2022

Exp: 800x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

78
78. ❤️ [Awakemu.Com] - Mu Season 15 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X3000 Unique 
- Alpha:Alpha Test:
7/97/9/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
8/98/9/2022
 

❤️ [Awakemu.Com] mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 9 2022 - Mở máy chủ X3000 Unique vào ngày 8/9/2022

Exp: 3000x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

79
79. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Season 15 mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...
- Server:
X15 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
23/823/8/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/824/8/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs ...

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X15 No Reset vào ngày 24/8/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

80
80. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies--
- Server:
X200 Slow 
- Alpha:Alpha Test:
19/819/8/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/820/8/2022
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies--

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X200 Slow vào ngày 20/8/2022

Exp: 200x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

81
81. ▶top Mu Online! New - Mu Season 16 mới ra - Exclusive quests, no res, freebies
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
17/817/8/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
18/818/8/2022
 

▶top Mu Online! New mới ra - Exclusive quests, no res, freebies

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 18/8/2022

Exp: 20x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

82
82. Squidmu - Mu Season 17 mới ra - Premium server files, no webshop
- Server:
X5000 Custom New Server 
- Alpha:Alpha Test:
13/813/8/2022 (11h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
13/813/8/2022 (23h)
 

Squidmu mới ra - Premium server files, no webshop

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X5000 Custom New Server vào 23h ngày 13/8/2022

Exp: 5000x - Drop: 85%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Anti Hack System Service

83
83. ❤️ [Awakemu.Com] New - Mu Season 15 mới ra - Max 3 acc/ip, new jewels, quests..
- Server:
X150 Dynamic Experience 
- Alpha:Alpha Test:
10/810/8/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/811/8/2022
 

❤️ [Awakemu.Com] New mới ra - Max 3 acc/ip, new jewels, quests..

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ X150 Dynamic Experience vào ngày 11/8/2022

Exp: 150x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-Guard

84
84. Mu-Kaimas New - Mu Season 16 mới ra - Premium server files and unique sys
- Server:
New X1000 Custom Server 
- Alpha:Alpha Test:
11/811/8/2022 (11h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
11/811/8/2022 (23h)
 

Mu-Kaimas New mới ra - Premium server files and unique sys

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ New X1000 Custom Server vào 23h ngày 11/8/2022

Exp: 1000x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Anti Hack System Service

85
85. 💥 Magnific Mu - New - Mu Season 16 mới ra - Professional sv, starter boosts, vn
- Server:
Keep Stats X900 
- Alpha:Alpha Test:
2/82/8/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
3/83/8/2022
 

💥 Magnific Mu - New mới ra - Professional sv, starter boosts, vn

Mu mới ra tháng 8 2022 - Mở máy chủ Keep Stats X900 vào ngày 3/8/2022

Exp: 900x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lg

86
86. ▶ Top Mu Online!!! - Mu Season 16 mới ra - ✅ max 2 acc/1 ip ✅ no vip ✅ freebie
- Server:
X80 Hard 
- Alpha:Alpha Test:
29/729/7/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
30/730/7/2022
 

▶ Top Mu Online!!! mới ra - ✅ max 2 acc/1 ip ✅ no vip ✅ freebie

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ X80 Hard vào ngày 30/7/2022

Exp: 80x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

87
87. ✅ Dartmu.Com Limited - Mu Season 15 mới ra - Good rewards wc, ruud, freebies...!
- Server:
X100 Progressive Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
25/725/7/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
26/726/7/2022
 

✅ Dartmu.Com Limited mới ra - Good rewards wc, ruud, freebies...!

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ X100 Progressive Rewards vào ngày 26/7/2022

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

88
88. Mudaide - Mu Season 15 mới ra - Cày cuốc
- Server:
Hắc Ám 
- Alpha:Alpha Test:
22/722/7/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/724/7/2022 (10h)
 

Mudaide mới ra - Cày cuốc

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Hắc Ám vào 10h ngày 24/7/2022

Exp: 999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dogguard

89
89. Mu Pvp Ii - Mu Season 16 mới ra - Mu cày quốc, không tích nạp
- Server:
Cụm Pvp Ii 
- Alpha:Alpha Test:
21/721/7/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
24/724/7/2022 (20h)
 

Mu Pvp Ii mới ra - Mu cày quốc, không tích nạp

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Cụm Pvp Ii vào 20h ngày 24/7/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

90
90. ⭐️muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!
- Server:
X1000 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
22/722/7/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/723/7/2022
 

⭐️muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ X1000 Stats Stay vào ngày 23/7/2022

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

91
91. ❤️ [Awakemu.Com] New - Mu Season 15 mới ra - ❤️ special quests, 3acc / 1 free ip
- Server:
X25 Max 30 Resets 
- Alpha:Alpha Test:
20/720/7/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
21/721/7/2022
 

❤️ [Awakemu.Com] New mới ra - ❤️ special quests, 3acc / 1 free ip

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ X25 Max 30 Resets vào ngày 21/7/2022

Exp: 25x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

92
92. Mu Pvp Online - Mu Season 16 mới ra - Game mu cày cuốc,boss 24/7
- Server:
Máy Chủ Pvp Ii 
- Alpha:Alpha Test:
12/712/7/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
16/716/7/2022 (20h)
 

Mu Pvp Online mới ra - Game mu cày cuốc,boss 24/7

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Pvp Ii vào 20h ngày 16/7/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

93
93. 💥 Magnific Mu - S16 - Mu Season 16 mới ra - Progressive rewards for reset grand
- Server:
X250 - Nice Rewards  
- Alpha:Alpha Test:
8/78/7/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/79/7/2022
 

💥 Magnific Mu - S16 mới ra - Progressive rewards for reset grand

Mu mới ra tháng 7 2022 - Mở máy chủ X250 - Nice Rewards vào ngày 9/7/2022

Exp: 250x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-Guard

Danh sách Mu Ex700 đến Season 14 có thể bạn cũng quan tâm

94
Season 12
94. 🌐 Starred Mu - New! - Mu Season 12 mới ra - Special quests and rewards!
- Server:
X1500 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
7/67/6/2023
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023
 

🌐 Starred Mu - New! mới ra - Special quests and rewards!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X1500 Dynamic vào ngày 8/6/2023

Exp: 1500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

95
Season 12
95. 🌐 Starred Mu - New! - Mu Season 12 mới ra - Special quests and rewards!
- Server:
X500~X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
3/53/5/2023
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
4/54/5/2023
 

🌐 Starred Mu - New! mới ra - Special quests and rewards!

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ X500~X100 Dynamic vào ngày 4/5/2023

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
Season 14
96. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
X500 With Reset Race Event 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
4/44/4/2023
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ X500 With Reset Race Event vào ngày 4/4/2023

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

97
Season 12
97. 🌐 Starred Mu - New! - Mu Season 12 mới ra - Special reset rewards and quests!
- Server:
X30 Special  
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
21/321/3/2023
 

🌐 Starred Mu - New! mới ra - Special reset rewards and quests!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X30 Special vào ngày 21/3/2023

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

98
Season 14
98. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
X50 Limited With Reset Race Event 
- Alpha:Alpha Test:
13/313/3/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
14/314/3/2023
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X50 Limited With Reset Race Event vào ngày 14/3/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

99
Season 9
99. * Mu Chí Tôn * - Mu Season 9 mới ra - Ghrs liên tục, game online đông
- Server:
Truyền Kỳ 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
1/31/3/2023 (13h)
 

* Mu Chí Tôn * mới ra - Ghrs liên tục, game online đông

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 1/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

100
Season 14
100. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
X500 With Reset Race Event  
- Alpha:Alpha Test:
20/220/2/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
21/221/2/2023
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X500 With Reset Race Event vào ngày 21/2/2023

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu SS15, SS16, SS17, SS18 mới ra hôm nay, Mu Online Season 15, Season 16, Season 17, Season 18 mới ra - Mumoira.info

Mu SS15 mới ra, Mu SS16 mới ra, Mu SS17 mới ra, Mu SS18 mới ra, Mu Online Season 15 mới ra hay nhất hôm nay, danh sách Mu SS15 lậu mới ra hôm nay. Mu Season 12 đến Season 18 mới ra 2023

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger