Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2021 (12h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2021 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Mu đông người chơi - miễn phí đồ ex

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 14/5/2021

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (13h)
 

Tân Việt mới ra - Free đồ exl 4 dòng shop pc.point

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Miền Bắc vào 13h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://mutanviet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/5Alpha Test: 14/5/2021 (12h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Khát Vọng mới ra - Bom tấn mu - miễn phí đồ exl

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Loren vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2021 (13h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2021 (13h)
 

Mu Siêu Việt mới ra - Mu webshop dễ chơi đông người

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/5/2021

Trang chủ: http://musieuviet.vn/

Phiên bản: Ex700

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (12h)
 

Gamemuviet mới ra - Mu đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 12h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

 

Awakemu.Com S15 New! mới ra - Pro anti-hack, new jewels, quests..

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 15/5/2021

Trang chủ: https://www.awakemu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2021 (19h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2021 (19h)
 

Mu Of King mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ King vào 19h ngày 14/5/2021

Trang chủ: http://muofking.com/king/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Mu vip
Alpha: 7/5Alpha Test: 7/5/2021 (12h)
Open: 9/5Open Beta: 9/5/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Free đồ exl 4 dòng

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 13h ngày 9/5/2021

Trang chủ: http://mubaoviet.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2021 (13h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (13h)
 

Mu Đại Chiến - Ss6+ mới ra - Phiên bản ss 6 plus cực hay

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://mudaichien.vn

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 6/4Alpha Test: 6/4/2021 (13h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2021 (13h)
 

Mu Ss6 mới ra - Duy trì server lâu dài, hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/4/2021

Trang chủ: http://muss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/4Alpha Test: 27/4/2021 (19h)
Open: 28/4Open Beta: 28/4/2021 (19h)
 

Mufree-Sg mới ra - Săn boss 24/7, pk thả ga, free 99,9

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 28/4/2021

Trang chủ: http://mufree-sg.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2021 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Ko wedshop ko đồ full ko socket

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 21/5/2021

Trang chủ: http://gamethuhn.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 20/4Alpha Test: 20/4/2021 (13h)
Open: 23/4Open Beta: 23/4/2021 (20h)
 

Mu Hà Nội + mới ra - Mu s6 đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Icarus vào 20h ngày 23/4/2021

Trang chủ: http://muhanoiplus.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 250x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshields

Mu vip
Alpha: 27/4Alpha Test: 27/4/2021 (13h)
Open: 29/4Open Beta: 29/4/2021 (13h)
 

Gold 2 mới ra - 1rs=500wcoin,item full+15=zen free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Gold 2 vào 13h ngày 29/4/2021

Trang chủ: http://mugold.vn

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 7/5Alpha Test: 7/5/2021 (13h)
Open: 9/5Open Beta: 9/5/2021 (13h)
 

Mu Ký Ức mới ra - Phiên bản classic cày cuốc - wing 3

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Ký Ức vào 13h ngày 9/5/2021

Trang chủ: https://mukyuc.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Pro

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2021 (14h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2021 (19h)
 

Mu Mvp mới ra - Season 6.9 custom - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 10/5/2021

Trang chủ: http://mumvp.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Mu vip
Alpha: 14/5Alpha Test: 14/5/2021 (13h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Hỏa Thiên mới ra - Đồ hiếm - cày wcoin - nh ngọc-treof

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Trường Sinh vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://muhoathien.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Chống Hack Tuyệt Đối

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (13h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Season 2 mới ra - Không webshop - không top nạp

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://muhanoiss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Pro

Danh sách Mu SS15 (Season 15), SS16 (Season 16) mới ra miễn phí hôm nay

19
19. ✅ Dartmu.Com S15 !!! - Mu Season 15 mới ra - No hackers, no webshop, no bugs, up
- Server:
X1000 High - Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
18/518/5/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/520/5/2021
 

✅ Dartmu.Com S15 !!! mới ra - No hackers, no webshop, no bugs, up

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X1000 High - Stats Stay vào ngày 20/5/2021

Exp: 1000x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

20
20. Awakemu.Com S15 New! - Mu Season 15 mới ra - Pro anti-hack, new jewels, quests..
- Server:
X500 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
13/513/5/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
15/515/5/2021
Open Beta hôm qua
 

Awakemu.Com S15 New! mới ra - Pro anti-hack, new jewels, quests..

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 15/5/2021

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

21
21. Muonlineplay.Com S15 - Mu Season 15 mới ra - New invasions, jewels, events, open
- Server:
Slow X200 Pro 
- Alpha:Alpha Test:
22/422/4/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/424/4/2021
 

Muonlineplay.Com S15 mới ra - New invasions, jewels, events, open

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Slow X200 Pro vào ngày 24/4/2021

Exp: 200x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
22. Mu-Kaimas S15 X500 - Mu Season 15 mới ra - X500, custom anti cheats
- Server:
X500 
- Alpha:Alpha Test:
19/419/4/2021 (20h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/423/4/2021 (21h)
 

Mu-Kaimas S15 X500 mới ra - X500, custom anti cheats

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X500 vào 21h ngày 23/4/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Antihack

23
23. ✅ Dartmu.Com [..S15] - Mu Season 15 mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/418/4/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/420/4/2021
 

✅ Dartmu.Com [..S15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào ngày 20/4/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

24
24. [Awake Mu Season 15] - Mu Season 15 mới ra - Professional anti-hack, no webshop
- Server:
X150 By Awake 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/320/3/2021
 

[Awake Mu Season 15] mới ra - Professional anti-hack, no webshop

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ X150 By Awake vào ngày 20/3/2021

Exp: 150x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat Professional

25
25. Mu-Kaimas S15 - Mu Season 15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat
- Server:
Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 
- Alpha:Alpha Test:
7/27/2/2021 (22h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (18h)
 

Mu-Kaimas S15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 vào 18h ngày 2/3/2021

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Gameguard Special Anti Hacks

26
26. Muonlineplay.Com New - Mu Season 15 mới ra - No webshop, new sv open, ss15 pro
- Server:
Fast X1000 - Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
22/222/2/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/224/2/2021
 

Muonlineplay.Com New mới ra - No webshop, new sv open, ss15 pro

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Fast X1000 - Stats Stay vào ngày 24/2/2021

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

27
27. Dart Mu S15 New - Mu Season 15 mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Limited X100 - Progressive Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
19/219/2/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021
 

Dart Mu S15 New mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Limited X100 - Progressive Rewards vào ngày 20/2/2021

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat Professional

28
28. Icemu - Mu Season 16 mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp
- Server:
Ovh 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (12h)
 

Icemu mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ovh vào 12h ngày 19/2/2021

Exp: 25x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
29. Mu Non Reset Season - Mu Season 16 mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
7/27/2/2021 (19h)
 

Mu Non Reset Season mới ra - Tặng ngay giftcode vip khi tham gia

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 7/2/2021

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

30
30. Mu-Kaimas S15 X50 - Mu Season 15 mới ra - X50,s15,low rates,10% drop rates
- Server:
X50 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2021 (23h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
5/25/2/2021 (23h)
 

Mu-Kaimas S15 X50 mới ra - X50,s15,low rates,10% drop rates

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ X50 vào 23h ngày 5/2/2021

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Gameguard,Xteam

31
31. Muss16 - Huynh Đệ - Mu Season 16 mới ra - Không webshop, không tốn tiền reset
- Server:
Muss16 - Huynh Đệ 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
30/130/1/2021 (13h)
 

Muss16 - Huynh Đệ mới ra - Không webshop, không tốn tiền reset

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Muss16 - Huynh Đệ vào 13h ngày 30/1/2021

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igcn

32
32. Mutrongdong-Ss6.Com - Mu Season 16 mới ra - Free, săn boss nhận wc
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
21/121/1/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
22/122/1/2021 (19h)
 

Mutrongdong-Ss6.Com mới ra - Free, săn boss nhận wc

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 22/1/2021

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

33
33. Play2win.Vn - Mu Season 16 mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe
- Server:
Play2win 
- Alpha:Alpha Test:
1/11/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
9/19/1/2021 (19h)
 

Play2win.Vn mới ra - Không nạp thẻ - chơi là khỏe

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Play2win vào 19h ngày 9/1/2021

Exp: 10x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
34. Dart Mu S15 New Open - Mu Season 15 mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!
- Server:
X15~X90 [Dynamic Exp] 
- Alpha:Alpha Test:
5/15/1/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
6/16/1/2021
 

Dart Mu S15 New Open mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop!!

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ X15~X90 [Dynamic Exp] vào ngày 6/1/2021

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

35
35. Mu-Kaimas - Mu Season 15 mới ra - X9999 grand opening december 23
- Server:
X9999 
- Alpha:Alpha Test:
22/1222/12/2020 (22h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/1223/12/2020 (19h)
 

Mu-Kaimas mới ra - X9999 grand opening december 23

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ X9999 vào 19h ngày 23/12/2020

Exp: 99999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

36
36. ⭐️ Muo Play S15 Open - Mu Season 15 mới ra - Best s15, freebies, new open 22/12
- Server:
X5 Nonreset S15 
- Alpha:Alpha Test:
20/1220/12/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
22/1222/12/2020
 

⭐️ Muo Play S15 Open mới ra - Best s15, freebies, new open 22/12

Mu mới ra tháng 12 2020 - Mở máy chủ X5 Nonreset S15 vào ngày 22/12/2020

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
37. Dart Mu S15 - Mu Season 15 mới ra - New opening | anticheat | no resets
- Server:
Noreset X15 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2020
 

Dart Mu S15 mới ra - New opening | anticheat | no resets

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Noreset X15 vào ngày 26/11/2020

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Premium

38
38. Antiferna Mu - Mu Season 15 mới ra - Miễn phí 99%, full custom item
- Server:
Mu Antiferna 
- Alpha:Alpha Test:
21/1121/11/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
21/1121/11/2020 (19h)
 

Antiferna Mu mới ra - Miễn phí 99%, full custom item

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Mu Antiferna vào 19h ngày 21/11/2020

Exp: 99999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Built-In Antihack

39
39. Mu Season 15 - Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm
- Server:
Fanmu 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (10h)
 

Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Fanmu vào 10h ngày 24/10/2020

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

40
40. Mu-Kaimas S15 X500 - Mu Season 15 mới ra - X500, season 15, premium files
- Server:
Mu-Kaimas 
- Alpha:Alpha Test:
9/109/10/2020 (16h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (17h)
 

Mu-Kaimas S15 X500 mới ra - X500, season 15, premium files

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu-Kaimas vào 17h ngày 23/10/2020

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard, Premium Anticheat

41
41. Mu Sinh Viên Ss15 - Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point
- Server:
Mu Sinh Viên 
- Alpha:Alpha Test:
5/105/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (9h)
 

Mu Sinh Viên Ss15 mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu Sinh Viên vào 9h ngày 17/10/2020

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
42. Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - New invasions, jewels, events, open
- Server:
New X200 Pro S15 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
15/1015/10/2020
 

Muonlineplay.Com mới ra - New invasions, jewels, events, open

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ New X200 Pro S15 vào ngày 15/10/2020

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

43
43. Muasean - King’s War - Mu Season 15 mới ra - Tặng set +9 và ring pet panda
- Server:
Asean X1000 
- Alpha:Alpha Test:
15/915/9/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
30/930/9/2020 (19h)
 

Muasean - King’s War mới ra - Tặng set +9 và ring pet panda

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Asean X1000 vào 19h ngày 30/9/2020

Exp: 1000x - Drop: 39%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Tích Hợp Trực Tiếp Game

44
44. Mu-Kaimas Premiums15 - Mu Season 15 mới ra - X9999 season 15
- Server:
Mu-Kaimas 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2020 (17h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
18/918/9/2020 (17h)
 

Mu-Kaimas Premiums15 mới ra - X9999 season 15

Mu mới ra tháng 9 2020 - Mở máy chủ Mu-Kaimas vào 17h ngày 18/9/2020

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard, Private Anticheat

45
45. Muonlineplay.Com S15 - Mu Season 15 mới ra - No webshop, s15, stats stay, unique
- Server:
Fast X1000 - Stats Stay - Season 15 Pro 
- Alpha:Alpha Test:
31/831/8/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
31/831/8/2020
 

Muonlineplay.Com S15 mới ra - No webshop, s15, stats stay, unique

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Fast X1000 - Stats Stay - Season 15 Pro vào ngày 31/8/2020

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp Guard

46
46. Muonline Europe Seas - Mu Season 15 mới ra - X500
- Server:
Mueurope 
- Alpha:Alpha Test:
2/82/8/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
7/87/8/2020
 

Muonline Europe Seas mới ra - X500

Mu mới ra tháng 8 2020 - Mở máy chủ Mueurope vào ngày 7/8/2020

Exp: 500x - Drop: 75%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

47
47. Kingsmu - Mu Season 15 mới ra - No webshop no fo item x100
- Server:
Kingsmu 
- Alpha:Alpha Test:
11/711/7/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/711/7/2020 (18h)
 

Kingsmu mới ra - No webshop no fo item x100

Mu mới ra tháng 7 2020 - Mở máy chủ Kingsmu vào 18h ngày 11/7/2020

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

48
48. Mu Hà Nội - Mu Season 15 mới ra - Tự động rs - miễn phí 100% săn đồ full - bqt chuyên nghiệp
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
16/616/6/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
18/618/6/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Tự động rs - miễn phí 100% săn đồ full - bqt chuyên nghiệp

Mu mới ra tháng 6 2020 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 18/6/2020

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Protect

Danh sách Mu Ex700 đến Season 14 có thể bạn cũng quan tâm

49
Season 12
49. Starredmu.Com [New] - Mu Season 12 mới ra - No webshop, play2win, many onlines!
- Server:
X500~X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
11/511/5/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
11/511/5/2021
 

Starredmu.Com [New] mới ra - No webshop, play2win, many onlines!

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X500~X100 Dynamic vào ngày 11/5/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

50
Ex700
50. Mu Siêu Việt - Mu Ex700 mới ra - Mu webshop dễ chơi đông người
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/58/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Ex700
- Open:Open Beta:
10/510/5/2021 (13h)
 

Mu Siêu Việt mới ra - Mu webshop dễ chơi đông người

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/5/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

51
Season 9
51. Www.Archangelmu.Onli - Mu Season 9 mới ra - Webshop: on, full option items: on
- Server:
X3000 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
5/55/5/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
6/56/5/2021
 

Www.Archangelmu.Onli mới ra - Webshop: on, full option items: on

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X3000 Dynamic Exp vào ngày 6/5/2021

Exp: 3000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
Season 14
52. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New jewels, exc options, invasions
- Server:
X500 Diamond 
- Alpha:Alpha Test:
2/52/5/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
4/54/5/2021
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X500 Diamond vào ngày 4/5/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

53
Season 12
53. Topmuonline.Net New! - Mu Season 12 mới ra - Max 2 acc/ip, 3d camera, freebies!!
- Server:
Server X40 
- Alpha:Alpha Test:
1/51/5/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
1/51/5/2021
 

Topmuonline.Net New! mới ra - Max 2 acc/ip, 3d camera, freebies!!

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Server X40 vào ngày 1/5/2021

Exp: 40x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
Season 9
54. Gmu X700 Grand Open! - Mu Season 9 mới ra - Free to play, webshop limited, 24/7
- Server:
X700 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
29/429/4/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
30/430/4/2021
 

Gmu X700 Grand Open! mới ra - Free to play, webshop limited, 24/7

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X700 Dynamic Exp vào ngày 30/4/2021

Exp: 700x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

55
Season 9
55. Mu Liên Quân - Mu Season 9 mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày
- Server:
Mu Liên Quân 
- Alpha:Alpha Test:
29/429/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
29/429/4/2021 (10h)
 

Mu Liên Quân mới ra - Non reset, giới hạn lv theo ngày

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Mu Liên Quân vào 10h ngày 29/4/2021

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Anti Hack

56
Season 12
56. Starredmu.Com X9999 - Mu Season 12 mới ra - No webshop, play2win, many onlines!
- Server:
X9999 
- Alpha:Alpha Test:
23/423/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
24/424/4/2021
 

Starredmu.Com X9999 mới ra - No webshop, play2win, many onlines!

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X9999 vào ngày 24/4/2021

Exp: 9999x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

57
Season 14
57. Diamondmu.Com Pro! - Mu Season 14 mới ra - New jewels, exc options, invasions
- Server:
Limited X50 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2021 (15h)
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (17h)
 

Diamondmu.Com Pro! mới ra - New jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Limited X50 vào 17h ngày 17/4/2021

Exp: 50x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

58
Season 12
58. Topmuonline.Net --- - Mu Season 12 mới ra - Max 2 acc / 1 ip, limited webshop
- Server:
X1000~X100 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
12/412/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
14/414/4/2021
 

Topmuonline.Net --- mới ra - Max 2 acc / 1 ip, limited webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X1000~X100 Dynamic Exp vào ngày 14/4/2021

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

59
Season 9
59. Goblinmu.Com New !!! - Mu Season 9 mới ra - Free 2 play, high online, new start
- Server:
X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
4/44/4/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
5/45/4/2021
 

Goblinmu.Com New !!! mới ra - Free 2 play, high online, new start

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X100 Dynamic vào ngày 5/4/2021

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
Season 12
60. Topmuonline.Net Open - Mu Season 12 mới ra - Webshop: on (limited), free to play
- Server:
X5 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Webshop: on (limited), free to play

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X5 No Reset vào ngày 3/4/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
Season 8
61. Mu Sài Gòn - Mu Season 8 mới ra - Chơi là mê
- Server:
Thiên Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
30/330/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
1/41/4/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Chơi là mê

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 1/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

62
Season 9
62. Archangelmu.Online - Mu Season 9 mới ra - Boss respawn 1 hour, webshop: on ..
- Server:
X3000 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
1/41/4/2021
 

Archangelmu.Online mới ra - Boss respawn 1 hour, webshop: on ..

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X3000 Dynamic Exp vào ngày 1/4/2021

Exp: 3000x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

63
Season 8
63. Mu Chí Tôn - Mu Season 8 mới ra - Auto reset in game
- Server:
Truyền Kỳ 
- Alpha:Alpha Test:
26/326/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
28/328/3/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Auto reset in game

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 28/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

64
Season 8
64. Mu Hero Season 8.3 - Mu Season 8 mới ra - Việt hóa full, tính năng cực hay
- Server:
Medusa 
- Alpha:Alpha Test:
26/326/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
28/328/3/2021 (13h)
 

Mu Hero Season 8.3 mới ra - Việt hóa full, tính năng cực hay

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 28/3/2021

Exp: 250x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Sistemas

65
Season 12
65. Starredmu.Com New !! - Mu Season 12 mới ra - No webshop, 3d camera, many onlines
- Server:
X500~X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
25/325/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
27/327/3/2021
 

Starredmu.Com New !! mới ra - No webshop, 3d camera, many onlines

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ X500~X100 Dynamic vào ngày 27/3/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

66
Season 12
66. Topmuonline.Net New! - Mu Season 12 mới ra - No full items, webshop on, start
- Server:
Noreset X5 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
24/324/3/2021
 

Topmuonline.Net New! mới ra - No full items, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Noreset X5 vào ngày 24/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

67
Season 8
67. Mu Phong Thần - Mu Season 8 mới ra - Siêu hay - siêu hấp dẫn
- Server:
Sinh Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
22/322/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
24/324/3/2021 (13h)
 

Mu Phong Thần mới ra - Siêu hay - siêu hấp dẫn

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Sinh Mệnh vào 13h ngày 24/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

68
Ex703
68. Mu Thanh Long - Mu Ex703 mới ra - Auto reset
- Server:
Quận 4 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex703
- Open:Open Beta:
20/320/3/2021 (13h)
 

Mu Thanh Long mới ra - Auto reset

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Quận 4 vào 13h ngày 20/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

69
Season 8
69. Mu Huyết Long - Mu Season 8 mới ra - Bom tấn mu - có auto
- Server:
Thế Giới 
- Alpha:Alpha Test:
12/312/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
14/314/3/2021 (13h)
 

Mu Huyết Long mới ra - Bom tấn mu - có auto

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Thế Giới vào 13h ngày 14/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

70
Ex703
70. Mu Gate - Mu Ex703 mới ra - Game hay online đông
- Server:
Quận 7 
- Alpha:Alpha Test:
12/312/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex703
- Open:Open Beta:
13/313/3/2021 (13h)
 

Mu Gate mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Quận 7 vào 13h ngày 13/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

71
Season 8
71. Mu Đỉnh Cao - Mu Season 8 mới ra - Cực kỳ đông người chơi
- Server:
Devias 
- Alpha:Alpha Test:
9/39/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
11/311/3/2021 (13h)
 

Mu Đỉnh Cao mới ra - Cực kỳ đông người chơi

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 11/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

72
Season 12
72. Topmuonline.Net Open - Mu Season 12 mới ra - Grand opening, webshop on, start
- Server:
No Reset X5 
- Alpha:Alpha Test:
7/37/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
9/39/3/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Grand opening, webshop on, start

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ No Reset X5 vào ngày 9/3/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

73
Season 8
73. Mu Sài Gòn - Mu Season 8 mới ra - Bom tấn - đông người chơi
- Server:
Độc Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
4/34/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
5/35/3/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Bom tấn - đông người chơi

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Độc Tôn vào 13h ngày 5/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

74
Season 12
74. Starredmu.Com New !! - Mu Season 12 mới ra - No webshop, new open, many players
- Server:
X500~X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
4/34/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
4/34/3/2021
 

Starredmu.Com New !! mới ra - No webshop, new open, many players

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ X500~X100 Dynamic vào ngày 4/3/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

75
Ex703
75. Mu Tranh Bá - Mu Ex703 mới ra - Bom tấn - đua top tự trao giải
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
2/32/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex703
- Open:Open Beta:
4/34/3/2021 (13h)
 

Mu Tranh Bá mới ra - Bom tấn - đua top tự trao giải

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 4/3/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

76
Season 14
76. Diamondmu.Com Nores! - Mu Season 14 mới ra - New: jewels, exc options, invasions
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
 

Diamondmu.Com Nores! mới ra - New: jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/2/2021

Exp: 10x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

77
Season 9
77. Goblin Mu New Server - Mu Season 9 mới ra - High online ! many players online !
- Server:
X100 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021
 

Goblin Mu New Server mới ra - High online ! many players online !

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ X100 Dynamic Exp vào ngày 27/2/2021

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

78
Ex702
78. Mu Lục Địa - Mu Ex702 mới ra - Giới hạn top 1 - có auto rs
- Server:
Tái Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
23/223/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
24/224/2/2021 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Giới hạn top 1 - có auto rs

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 24/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

79
Ex702
79. Mu Thanh Long - Mu Ex702 mới ra - Giới hạn rs - có auto in game
- Server:
Quận 3 
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021 (13h)
 

Mu Thanh Long mới ra - Giới hạn rs - có auto in game

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 20/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

80
Season 8
80. Mu Huyết Long - Mu Season 8 mới ra - Phiên bản bom tấn - chơi là nghiện
- Server:
Việt Nam 
- Alpha:Alpha Test:
16/216/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
18/218/2/2021 (13h)
 

Mu Huyết Long mới ra - Phiên bản bom tấn - chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 18/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

81
Ex702
81. Mu Hồi Ức - Mu Ex702 mới ra - Auto reset trong game - auto đua to
- Server:
Phục Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
15/215/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
17/217/2/2021 (13h)
 

Mu Hồi Ức mới ra - Auto reset trong game - auto đua to

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 17/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

82
Season 9
82. Archangel Mu Opening - Mu Season 9 mới ra - Boss every 1 hour, webshop: on !!!!
- Server:
X5000~X1000 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
15/215/2/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
16/216/2/2021
 

Archangel Mu Opening mới ra - Boss every 1 hour, webshop: on !!!!

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ X5000~X1000 Dynamic vào ngày 16/2/2021

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

83
Season 12
83. Top Mu Online Start - Mu Season 12 mới ra - 3d camera, webshop, new start fresh
- Server:
Easy Fast X1000~X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
10/210/2/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
12/212/2/2021
 

Top Mu Online Start mới ra - 3d camera, webshop, new start fresh

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Easy Fast X1000~X100 Dynamic vào ngày 12/2/2021

Exp: 1000x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

84
Season 8
84. Mu Khát Vọng - Mu Season 8 mới ra - Đua top tự động - giới hạn tự động
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
9/29/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
11/211/2/2021 (13h)
 

Mu Khát Vọng mới ra - Đua top tự động - giới hạn tự động

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 11/2/2021

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

85
Season 12
85. Starred New X9999 !! - Mu Season 12 mới ra - No webshop, new quests, best server
- Server:
X9999 
- Alpha:Alpha Test:
7/27/2/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
9/29/2/2021
 

Starred New X9999 !! mới ra - No webshop, new quests, best server

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ X9999 vào ngày 9/2/2021

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

86
Ex703
86. Mu Gate Vn - Mu Ex703 mới ra - auto in game - fix bug agi
- Server:
Quận 8 
- Alpha:Alpha Test:
7/27/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex703
- Open:Open Beta:
9/29/2/2021 (13h)
 

Mu Gate Vn mới ra - auto in game - fix bug agi

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Quận 8 vào 13h ngày 9/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

87
Season 9
87. Goblin Mu New Open! - Mu Season 9 mới ra - New fresh mu server coming up.....
- Server:
X700 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
6/26/2/2021
 

Goblin Mu New Open! mới ra - New fresh mu server coming up.....

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ X700 Dynamic Exp vào ngày 6/2/2021

Exp: 700x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

88
Ex702
88. Mu Chí Tôn - Mu Ex702 mới ra - Miễn phí 99% - chơi hay - hấp dẫn
- Server:
Truyền Ký 
- Alpha:Alpha Test:
4/24/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
6/26/2/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Miễn phí 99% - chơi hay - hấp dẫn

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Truyền Ký vào 13h ngày 6/2/2021

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

89
Season 8
89. Mu Sài Gòn - Mu Season 8 mới ra - Auto reset - auto đua top
- Server:
Thiên Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
3/23/2/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 3/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

90
Ex703
90. Mu Lục Địa - Mu Ex703 mới ra - Auto reset in game. cắm máy tự động
- Server:
Chúa Tể 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Ex703
- Open:Open Beta:
2/22/2/2021 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Auto reset in game. cắm máy tự động

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Chúa Tể vào 13h ngày 2/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

91
Ex702
91. Mu Sài Gòn - Mu Ex702 mới ra - Đông người chơi - nhiều sự kiện
- Server:
Quận 5 
- Alpha:Alpha Test:
30/130/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
31/131/1/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Đông người chơi - nhiều sự kiện

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Quận 5 vào 13h ngày 31/1/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

92
Season 9
92. Museason9.Com Openin - Mu Season 9 mới ra - X200 dynamic rates, 20% drop rates
- Server:
X200 
- Alpha:Alpha Test:
23/123/1/2021 (22h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
29/129/1/2021 (18h)
 

Museason9.Com Openin mới ra - X200 dynamic rates, 20% drop rates

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ X200 vào 18h ngày 29/1/2021

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard, Premium Anti Hacks

93
Season 14
93. Diamond New X500 - Mu Season 14 mới ra - No webshop, new jewels, new exc opt
- Server:
Diamond X500 
- Alpha:Alpha Test:
26/126/1/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
27/127/1/2021
 

Diamond New X500 mới ra - No webshop, new jewels, new exc opt

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Diamond X500 vào ngày 27/1/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

94
Season 8
94. Mu Tranh Bá - Mu Season 8 mới ra - Auto reset - auto đua top
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
27/127/1/2021 (13h)
 

Mu Tranh Bá mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 27/1/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

95
Season 9
95. Goblin Mu New Start! - Mu Season 9 mới ra - New fresh mu server coming up..
- Server:
Low X100 Dynmaic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
21/121/1/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
22/122/1/2021
 

Goblin Mu New Start! mới ra - New fresh mu server coming up..

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Low X100 Dynmaic Exp vào ngày 22/1/2021

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
Season 8
96. Mu Huyết Long - Mu Season 8 mới ra - Game hay đông người chơi
- Server:
Thế Giới 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
21/121/1/2021 (13h)
 

Mu Huyết Long mới ra - Game hay đông người chơi

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Thế Giới vào 13h ngày 21/1/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

97
Ex702
97. Mu Thanh Long - Mu Ex702 mới ra - Game hay - miễn phí 99%
- Server:
Quận 4 
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
20/120/1/2021 (13h)
 

Mu Thanh Long mới ra - Game hay - miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Quận 4 vào 13h ngày 20/1/2021

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

98
Season 12
98. Top Mu Online Start - Mu Season 12 mới ra - Freebies, new start, fresh database
- Server:
Hard: X40 
- Alpha:Alpha Test:
18/118/1/2021 (15h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
19/119/1/2021 (16h)
 

Top Mu Online Start mới ra - Freebies, new start, fresh database

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Hard: X40 vào 16h ngày 19/1/2021

Exp: 40x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

99
Season 8
99. Mu Bá Vương - Mu Season 8 mới ra - Auto reset - online đông
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
19/119/1/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Auto reset - online đông

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 19/1/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

100
Season 9
100. Mu Đế Quốc - Mu Season 9 mới ra - Game hay - auto
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
13/113/1/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
14/114/1/2021 (13h)
 

Mu Đế Quốc mới ra - Game hay - auto

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 14/1/2021

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu SS15, SS16 mới ra hôm nay, Mu Online Season 15, Season 16 mới ra - Mumoira.info

Mu SS15 mới ra, Mu SS16 mới ra, Mu Online Season 15 mới ra hay nhất hôm nay, danh sách Mu SS15 lậu mới ra hôm nay. Mu Season 12 đến Season 16 mới ra 2021

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger