Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 13/7Alpha Test: 13/7/2021 (12h)
Open: 15/7Open Beta: 15/7/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Train qái nhận điểm pc - free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Xưng Bá vào 13h ngày 15/7/2021

Trang chủ: http://mubaoviet.net

Phiên bản: Season 6

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/7Alpha Test: 14/7/2021 (12h)
Open: 16/7Open Beta: 16/7/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Reset miễn phí - auto in game

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 16/7/2021

Trang chủ: http://muchiton.net

Phiên bản: Season 6

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/7Alpha Test: 16/7/2021 (12h)
Open: 18/7Open Beta: 18/7/2021 (13h)
 

Mu Hồi Ức 2021 mới ra - Chơi đê anh em ơi free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 18/7/2021

Trang chủ: http://id.muhoiuc.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/7Alpha Test: 30/7/2021 (13h)
Open: 1/8Open Beta: 1/8/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu season 2 full event mưa ngọc

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 1/8/2021

Trang chủ: http://muhanoi2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatpro

 

+ Awake Mu S15 New + mới ra - + pro anti-hack, new jewels, quests

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 28/7/2021

Trang chủ: https://www.awakemu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

Mu vip
Alpha: 23/7Alpha Test: 23/7/2021 (14h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (14h)
 

Muofking mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Arena vào 14h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://muofking.com/arena/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 200x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 30/6Alpha Test: 30/6/2021 (12h)
Open: 2/7Open Beta: 2/7/2021 (13h)
 

Mu Đỉnh Cao mới ra - Train qái nhận điểm pc - free đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 2/7/2021

Trang chủ: http://id.mudinhcao.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/7Alpha Test: 15/7/2021 (13h)
Open: 17/7Open Beta: 17/7/2021 (13h)
 

Mu Đại Chiến mới ra - Không top nạp, không socket

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyết Long vào 13h ngày 17/7/2021

Trang chủ: http://mudaichien.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antivip

Mu vip
Alpha: 28/7Alpha Test: 28/7/2021 (16h)
Open: 31/7Open Beta: 31/7/2021 (16h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Season 6.9 - exp 100x - autoreset

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Dungeon vào 16h ngày 31/7/2021

Trang chủ: http://muss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Rtm Anti Protect

Mu vip
Alpha: 8/7Alpha Test: 8/7/2021 (19h)
Open: 9/7Open Beta: 9/7/2021 (19h)
 

Mu-Free mới ra - Không webshop, cày la có

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyen Thoai vào 19h ngày 9/7/2021

Trang chủ: http://mufree-sg.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/7Alpha Test: 24/7/2021 (17h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (10h)
 

Mu-Nishina mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Ước Nguyện vào 10h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://mu-nishina.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: 99,99999%

Mu vip
Alpha: 24/7Alpha Test: 24/7/2021 (20h)
Open: 31/12Open Beta: 31/12/2021 (23h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Free 100% test vô hạn

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Kalima vào 23h ngày 31/12/2021

Trang chủ: http://mu-truyenky.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shield

Mu vip
Alpha: 23/7Alpha Test: 23/7/2021 (10h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (10h)
 

Mu7.Vn mới ra - Drop ngọc 70%,max 3op,rs nhận wcoin

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Thần Ma vào 10h ngày 25/7/2021

Trang chủ: http://mu7.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 1/7Alpha Test: 1/7/2021 (13h)
Open: 3/7Open Beta: 3/7/2021 (13h)
 

Mu-Saigonss6.Vn mới ra - Max 2 op - không socket - custom

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 3/7/2021

Trang chủ: http://mu-saigonss6.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 1/7Alpha Test: 1/7/2021 (13h)
Open: 4/7Open Beta: 4/7/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội 2009 mới ra - Mu tồn tại suốt 12 năm

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Titan vào 13h ngày 4/7/2021

Trang chủ: http://mu-hanoi.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 80x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Không Cần

Mu vip
Alpha: 28/7Alpha Test: 28/7/2021 (14h)
Open: 30/7Open Beta: 30/7/2021 (14h)
 

Mumvp mới ra - Season 6 custom - gameplay mới lạ

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 30/7/2021

Trang chủ: http://mumvp.net/

Phiên bản: Season 6

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Mu vip
Alpha: 22/7Alpha Test: 22/7/2021 (13h)
Open: 25/7Open Beta: 25/7/2021 (13h)
 

Mu Giải Trí mới ra - Cày cuốc - không webshop

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 25/7/2021

Trang chủ: https://mu-giaitri.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ketamin

Mu vip
Alpha: 25/7Alpha Test: 25/7/2021 (12h)
Open: 27/7Open Beta: 27/7/2021 (12h)
 

Gamemuviet mới ra - 10 năm tồn tại lâu dài bền vững

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 27/7/2021

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

Mu vip
Alpha: 25/7Alpha Test: 25/7/2021 (10h)
Open: 27/7Open Beta: 27/7/2021 (10h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản custom free 99%

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Season vào 10h ngày 27/7/2021

Trang chủ: http://mu-season.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Online Alpha Test hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Alpha Test (AT) hôm nay

Có 4 game Mu Online Alpha Test (AT) hôm nay 27/7/2021

1
1. Mu Tân Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Bom tấn chơi là nghiền - auto rs
- Server:
Miền Nam 
- Alpha:Alpha Test:
27/727/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/729/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Tân Việt mới ra - Bom tấn chơi là nghiền - auto rs

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Miền Nam vào 13h ngày 29/7/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Thiên Vương - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí . autoreset
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
27/727/7/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/729/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thiên Vương mới ra - Miễn phí . autoreset

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 29/7/2021

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

3
3. Mu Hà Nội Season 6 - Mu Season 6.3 mới ra - Không webshop - không top nạp
- Server:
Phục Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
27/727/7/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/729/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hà Nội Season 6 mới ra - Không webshop - không top nạp

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 29/7/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

4
4. Muthanphong - Mu Season 6.5 mới ra - Sver csutom full chức năng
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
27/727/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.5
- Open:Open Beta:
29/729/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Muthanphong mới ra - Sver csutom full chức năng

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/7/2021

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk
Mu Online Alpha Test ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Alpha Test (AT) ngày mai

Có 5 game Mu Online sẽ Alpha Test (AT) ngày mai 28/7/2021

1
1. Mu Khát Vọng - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99% - tặng đồ ex
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/730/7/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Khát Vọng mới ra - Miễn phí 99% - tặng đồ ex

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 30/7/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Season 6.9 - exp 100x - autoreset
- Server:
Dungeon 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2021 (16h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/731/7/2021 (16h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Việt Nam mới ra - Season 6.9 - exp 100x - autoreset

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Dungeon vào 16h ngày 31/7/2021

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Rtm Anti Protect

3
3. Mu Huyền Thoại - Mu Season 6.3 mới ra - Open beta 14:00 30/7/2021
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
30/730/7/2021 (14h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Open beta 14:00 30/7/2021

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 30/7/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

4
4. Mumvp - Mu Season 6 mới ra - Season 6 custom - gameplay mới lạ
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
30/730/7/2021 (14h)
Alpha Test ngày mai
 

Mumvp mới ra - Season 6 custom - gameplay mới lạ

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 30/7/2021

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

5
5. Mu Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Mu season 2 - auto reset ingame
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
28/728/7/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
30/730/7/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Season 2 mới ra - Mu season 2 - auto reset ingame

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 30/7/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Tuyệt Đối
Mu Online Alpha Test hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Alpha Test (AT) hôm qua

Có 5 game Mu Online đã Alpha Test (AT) hôm qua 26/7/2021

1
1. + Awake Mu S15 New + - Mu Season 15 mới ra - + pro anti-hack, new jewels, quests
- Server:
X500 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
28/728/7/2021
Alpha Test hôm qua
 

+ Awake Mu S15 New + mới ra - + pro anti-hack, new jewels, quests

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 28/7/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

2
2. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - auto đua top
- Server:
Hải Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/728/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Hà Nội mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Hải Vương vào 13h ngày 28/7/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Huyết Thần - Mu Season 6 mới ra - Miễn phí cày quốc
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
28/728/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Huyết Thần mới ra - Miễn phí cày quốc

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 28/7/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

4
4. Mu-Pk.Net - Mu Season 6.15 mới ra - Full even 24h.thống lĩnh tranh tài
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu-Pk.Net mới ra - Full even 24h.thống lĩnh tranh tài

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Bạch Long vào 13h ngày 27/7/2021

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

5
5. Mu Sai Gons6 - Mu Season 6.15 mới ra - Mu miễn phí
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
26/726/7/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/727/7/2021 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Sai Gons6 mới ra - Mu miễn phí

Mu mới ra tháng 7 2021 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 27/7/2021

Exp: 999999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Alpha Test

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Season 15, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 15

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 16 tại thời điểm viết bài (31/12/2020).

Mu Alpha Test hôm nay là gì?

Mu Alpha Test hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Alpha Test vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Alpha Test. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia test sớm game.

Mu Alpha Test hôm qua là gì?

Mu Alpha Test hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia test vào hôm qua.

Mu Alpha Test ngày mai là gì?

Mu Alpha Test ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc tham gia test sớm các server game Mu Online.

Giờ Alpha Test là gì?

Giờ Alpha Test là thời gian mà server Mu sẽ mở Alpha Test, bạn có thể tham gia test game từ thời điểm đó.

Các Mu Alpha Test có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger