Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 21/4Alpha Test: 21/4/2024 (15h)
Open: 23/4Open Beta: 23/4/2024 (13h)
 

Mu Xuyên Việt mới ra - Admin thân thiện, cam kết lâu dài

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Triệu Tập vào 13h ngày 23/4/2024

Trang chủ: http://muxuyenviet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 22/4Alpha Test: 22/4/2024 (15h)
Open: 24/4Open Beta: 24/4/2024 (13h)
 

Mu Khát Vọng mới ra - Siêu phẩm mu, không chơi là tiếc

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 24/4/2024

Trang chủ: http://mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/4Alpha Test: 23/4/2024 (15h)
Open: 25/4Open Beta: 25/4/2024 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Rs = ngọc, chơi game ra xiền

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 25/4/2024

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 22/3Alpha Test: 22/3/2024 (15h)
Open: 24/3Open Beta: 24/3/2024 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Game hay, admin thân thiện

Mu mới ra tháng 3 2024 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 24/3/2024

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/4Alpha Test: 26/4/2024 (13h)
Open: 28/4Open Beta: 28/4/2024 (13h)
 

Mu 3 Miền mới ra - Phiên bản custom - mix item 100%

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Custom Mix vào 13h ngày 28/4/2024

Trang chủ: https://mu3mien.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 25/4Alpha Test: 25/4/2024 (10h)
Open: 26/4Open Beta: 26/4/2024 (19h)
 

***Mu Huyết Ma*** mới ra - Freeall chăm cày là có hết nha ae

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Hắc Long vào 19h ngày 26/4/2024

Trang chủ: https://huyetmamu.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/4Alpha Test: 10/4/2024 (13h)
Open: 11/4Open Beta: 11/4/2024 (13h)
 

Mu 3 Miền mới ra - Không bán đồ-kích nạp dưới mọi hình

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 11/4/2024

Trang chủ: https://mu3mien.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 17/4Alpha Test: 17/4/2024 (13h)
Open: 20/4Open Beta: 20/4/2024 (12h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu hà nội phiên bản season 6 chuẩn

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Atlans vào 12h ngày 20/4/2024

Trang chủ: https://mu-hanois6.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

Mu vip
Alpha: 25/4Alpha Test: 25/4/2024 (19h)
Open: 27/4Open Beta: 27/4/2024 (19h)
 

Mu Thiên Sứ Ss2 mới ra - Season 2 giải trí - sáng tạo

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 19h ngày 27/4/2024

Trang chủ: http://thiensuss2.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 13/4Alpha Test: 13/4/2024 (10h)
Open: 14/4Open Beta: 14/4/2024 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Phiên bản custom ss6.15

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Kundun Gold vào 13h ngày 14/4/2024

Trang chủ: http://muvietss.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5555x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 21/4Alpha Test: 21/4/2024 (13h)
Open: 22/4Open Beta: 22/4/2024 (19h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Exp 9999x - exp master x200

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Dungeon vào 19h ngày 22/4/2024

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

Mu vip
Alpha: 25/4Alpha Test: 25/4/2024 (19h)
Open: 26/4Open Beta: 26/4/2024 (19h)
 

Mu Thần Long mới ra - Season 6.3 nguyên thủy cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Phoenix vào 19h ngày 26/4/2024

Trang chủ: https://mu-thanlong.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Shark

Mu vip
Alpha: 23/4Alpha Test: 23/4/2024 (13h)
Open: 24/4Open Beta: 24/4/2024 (19h)
 

Mu Chiến Thần mới ra - Miễn phí hoàn toàn cày là có

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 19h ngày 24/4/2024

Trang chủ: https://mukhaihuyen.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Ugk Mới Nhất

Mu vip
Alpha: 26/4Alpha Test: 26/4/2024 (14h)
Open: 28/4Open Beta: 28/4/2024 (14h)
 

Mu Danh Vọng mới ra - Cày cuốc,ko webshop,4 class ng.thủy

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng Ss1 vào 14h ngày 28/4/2024

Trang chủ: http://mu-danhvong.net

Phiên bản: Season 1

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 15/4Alpha Test: 15/4/2024 (18h)
Open: 17/4Open Beta: 17/4/2024 (18h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Mu miễn phí - cày chuẩn - season 6

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Mu-Vietnam vào 18h ngày 17/4/2024

Trang chủ: https://mu-vietnam.com.vn/

Phiên bản: Season 6

Exp: 100x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Xteam

Mu vip
Alpha: 23/4Alpha Test: 23/4/2024 (10h)
Open: 24/4Open Beta: 24/4/2024 (19h)
 

Mu Ky Uc mới ra - Miễn phí

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 24/4/2024

Trang chủ: https://mu-kyuc.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shackguard

Mu vip
Alpha: 7/4Alpha Test: 7/4/2024 (19h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2024 (19h)
 

Tam Hoàng mới ra - Custom - miễn phí 99% cày là có

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 10/4/2024

Trang chủ: https://mu-tamhoang.vn/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Online Alpha Test hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Alpha Test (AT) hôm nay

Có 6 game Mu Online Alpha Test (AT) hôm nay 25/4/2024

1
1. Mu Thiên Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay, online đông
- Server:
Quận 8 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2024 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/427/4/2024 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thiên Tôn mới ra - Game hay, online đông

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Quận 8 vào 13h ngày 27/4/2024

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 2 mới ra - Không danh hiệu. không top nạp
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
27/427/4/2024 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Không danh hiệu. không top nạp

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 27/4/2024

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

3
3. Mu Thiên Sứ Ss2 - Mu Season 2 mới ra - Season 2 giải trí - sáng tạo
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2024 (19h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
27/427/4/2024 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thiên Sứ Ss2 mới ra - Season 2 giải trí - sáng tạo

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 19h ngày 27/4/2024

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

4
4. ⚜️mu Chaos .Net⚜️ - Mu Season 6.3 mới ra - Không tu chân, danh hiệu
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2024 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
26/426/4/2024 (14h)
Alpha Test hôm nay
 

⚜️mu Chaos .Net⚜️ mới ra - Không tu chân, danh hiệu

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 26/4/2024

Exp: 5x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

5
5. Mu Thần Long - Mu Season 6.3 mới ra - Season 6.3 nguyên thủy cày cuốc
- Server:
Phoenix 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2024 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
26/426/4/2024 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thần Long mới ra - Season 6.3 nguyên thủy cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Phoenix vào 19h ngày 26/4/2024

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Shark

6
6. ***Mu Huyết Ma*** - Mu Season 6.15 mới ra - Freeall chăm cày là có hết nha ae
- Server:
Hắc Long 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2024 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/426/4/2024 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

***Mu Huyết Ma*** mới ra - Freeall chăm cày là có hết nha ae

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Hắc Long vào 19h ngày 26/4/2024

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Alpha Test ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Alpha Test (AT) ngày mai

Có 3 game Mu Online sẽ Alpha Test (AT) ngày mai 26/4/2024

1
1. Mu Danh Vọng - Mu Season 1 mới ra - Cày cuốc,ko webshop,4 class ng.thủy
- Server:
Danh Vọng Ss1 
- Alpha:Alpha Test:
26/426/4/2024 (14h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
28/428/4/2024 (14h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Danh Vọng mới ra - Cày cuốc,ko webshop,4 class ng.thủy

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng Ss1 vào 14h ngày 28/4/2024

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

2
2. Mu Hồi Sinh - Mu Season 6.9 mới ra - Rs = ngọc, cày game ra tiền
- Server:
Đại Nam 
- Alpha:Alpha Test:
26/426/4/2024 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/428/4/2024 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hồi Sinh mới ra - Rs = ngọc, cày game ra tiền

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Đại Nam vào 13h ngày 28/4/2024

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu 3 Miền - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản custom - mix item 100%
- Server:
Custom Mix 
- Alpha:Alpha Test:
26/426/4/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/428/4/2024 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu 3 Miền mới ra - Phiên bản custom - mix item 100%

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Custom Mix vào 13h ngày 28/4/2024

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Alpha Test hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Alpha Test (AT) hôm qua

Có 5 game Mu Online đã Alpha Test (AT) hôm qua 24/4/2024

1
1. Mu Hoàng Long - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu, choi rất hay
- Server:
Hào Kiệt 
- Alpha:Alpha Test:
24/424/4/2024 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/426/4/2024 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Hoàng Long mới ra - Siêu phẩm mu, choi rất hay

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Hào Kiệt vào 13h ngày 26/4/2024

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mufpt_ss6.15 - Mu Season 6.15 mới ra - Sự kiện diễn ra liên tục, hấp dẫn.
- Server:
Ma Vuong 
- Alpha:Alpha Test:
24/424/4/2024 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/425/4/2024 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mufpt_ss6.15 mới ra - Sự kiện diễn ra liên tục, hấp dẫn.

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Ma Vuong vào 13h ngày 25/4/2024

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

3
3. ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - Mu Season 6.9 mới ra - Offattack - auto reset - keep point
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
24/424/4/2024 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/427/4/2024 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ mới ra - Offattack - auto reset - keep point

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 27/4/2024

Exp: 155x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

4
4. Mu Season6 Full - Mu Season 6.15 mới ra - Wing và iten bán shop/ bản mới full
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
24/424/4/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/425/4/2024 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Season6 Full mới ra - Wing và iten bán shop/ bản mới full

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 25/4/2024

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard Chống Hack Cao

5
5. Mu Bất Tử Custom - Mu Season 6.15 mới ra - Even liên tuc ti lệ mix đồ cao 10wc
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
24/424/4/2024 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/425/4/2024 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Bất Tử Custom mới ra - Even liên tuc ti lệ mix đồ cao 10wc

Mu mới ra tháng 4 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 25/4/2024

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard Chông Hack Cao

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Alpha Test

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Season 15, Season 18, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 15

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17, Season 18.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 18 tại thời điểm viết bài (03/02/2022).

Mu Alpha Test hôm nay là gì?

Mu Alpha Test hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Alpha Test vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Alpha Test. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia test sớm game.

Mu Alpha Test hôm qua là gì?

Mu Alpha Test hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia test vào hôm qua.

Mu Alpha Test ngày mai là gì?

Mu Alpha Test ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc tham gia test sớm các server game Mu Online.

Giờ Alpha Test là gì?

Giờ Alpha Test là thời gian mà server Mu sẽ mở Alpha Test, bạn có thể tham gia test game từ thời điểm đó.

Các Mu Alpha Test có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger