Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 5/6Alpha Test: 5/6/2023 (13h)
Open: 7/6Open Beta: 7/6/2023 (13h)
 

* Mu Đế Quốc * mới ra - Game hay - chơi nghiện nặng

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 7/6/2023

Trang chủ: http://id.mudequoc.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/6Alpha Test: 7/6/2023 (13h)
Open: 9/6Open Beta: 9/6/2023 (13h)
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Hay đừng hỏi

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 9/6/2023

Trang chủ: http://id.muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

— Mu Bá Vương — mới ra - Chơi là nghiền. nhiều cái lạ lẵm

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 8/6/2023

Trang chủ: http://id.mubavuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 600x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 9/6Alpha Test: 9/6/2023 (13h)
Open: 11/6Open Beta: 11/6/2023 (13h)
 

📣 Mu Xưng Bá 📣 mới ra - 5 năm tồn tại và phát triển

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 11/6/2023

Trang chủ: http://id.muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/6Alpha Test: 2/6/2023 (13h)
Open: 4/6Open Beta: 4/6/2023 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Phát triển theo tiêu chí cày là có

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 4/6/2023

Trang chủ: http://mutruyenky.tv

Phiên bản: Season 6

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/6Alpha Test: 8/6/2023 (12h)
Open: 10/6Open Beta: 10/6/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 10/6/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 6/6Alpha Test: 6/6/2023 (18h)
Open: 8/6Open Beta: 8/6/2023 (13h)
 

Mu Gold Custom mới ra - Mu custom free all

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 8/6/2023

Trang chủ: http://goldmuss6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5555x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 1/6Alpha Test: 1/6/2023 (10h)
Open: 2/6Open Beta: 2/6/2023 (19h)
 

***Mu Truyền Kỳ*** mới ra - Free all, chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Mc: Nhân Phẩm vào 19h ngày 2/6/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/6Alpha Test: 12/6/2023 (13h)
Open: 14/6Open Beta: 14/6/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn, event liên tục lâu dài

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 20h ngày 14/6/2023

Trang chủ: https://mu-war.tv/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 39%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2023 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn ,đồ có giá trị ,lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.3 vào 20h ngày 22/5/2023

Trang chủ: https://mu-war.top/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 4/4Alpha Test: 4/4/2023 (13h)
Open: 6/4Open Beta: 6/4/2023 (13h)
 

Muss2.Com.Vn mới ra - Ss2 với event, tính năng độc quyền

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 13h ngày 6/4/2023

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/6Alpha Test: 8/6/2023 (20h)
Open: 10/6Open Beta: 10/6/2023 (20h)
 

Mu Sói Tinh Ss2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin vào 20h ngày 10/6/2023

Trang chủ: http://musoitinh.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Lion

Mu vip
Alpha: 29/5Alpha Test: 29/5/2023 (10h)
Open: 31/5Open Beta: 31/5/2023 (13h)
 

Mudaide mới ra - Dân cày cũng là dân chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Custommix vào 13h ngày 31/5/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 

Mu Hà Nội Custom mới ra - Không webshop cày cuốc , giải trí

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 6/6/2023

Trang chủ: http://hn-ss6.com//

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

⚜️mu-Haivuong.Com⚜️ mới ra - Online là có boss để săn, train wc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hải Vương vào 13h ngày 2/6/2023

Trang chủ: https://mu-haivuong.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 9/6Alpha Test: 9/6/2023 (19h)
Open: 11/6Open Beta: 11/6/2023 (9h)
 

Mu Doc Quyen mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 9h ngày 11/6/2023

Trang chủ: http://mudocquyen.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2023 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (13h)
 

Muvuong.Com mới ra - Không danh hiệu - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 21/5/2023

Trang chủ: https://muvuong.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 30/5Alpha Test: 30/5/2023 (13h)
Open: 1/6Open Beta: 1/6/2023 (19h)
 

Mu Tà Thần mới ra - Miễn phí 99 không webshop

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Tà Thần New vào 19h ngày 1/6/2023

Trang chủ: http://mutathan.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantaxyvl

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (13h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2023 (13h)
 

Mu Sài Gòn Ss6 mới ra - Miễn phí 100, drop 100%, exp 300%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 13h ngày 18/5/2023

Trang chủ: http://mu-magioi.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Spk Nên An Tâm Mà Chơi

Mu vip
Alpha: 5/6Alpha Test: 5/6/2023 (15h)
Open: 6/6Open Beta: 6/6/2023 (15h)
 

⚜️mu Non Reset ⚜️ mới ra - Sever nonreset - exp 5x - cày cuốc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 15h ngày 6/6/2023

Trang chủ: https://muthiensu.org

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

Mu Online Alpha Test hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Alpha Test (AT) hôm nay

Có 5 game Mu Online Alpha Test (AT) hôm nay 9/6/2023

1
1. 📣 Mu Xưng Bá 📣 - Mu Season 6.9 mới ra - 5 năm tồn tại và phát triển
- Server:
Thiên Bình 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

📣 Mu Xưng Bá 📣 mới ra - 5 năm tồn tại và phát triển

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 11/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu-Haiphong.Love - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99̀̀̀
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Haiphong.Love mới ra - Free 99̀̀̀

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 11/6/2023

Exp: 500x - Drop: 300%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Doc Quyen - Mu Season 6.15 mới ra - Free 100%
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (9h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Doc Quyen mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 9h ngày 11/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Mu Xưng Bá - Mu Season 6.15 mới ra - Game muonline hồi tưởng lại kí ức
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (14h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Xưng Bá mới ra - Game muonline hồi tưởng lại kí ức

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 14h ngày 11/6/2023

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. ⚠️mu-Hoanvu.Com⚠️ - Mu Season 6 mới ra - Vào game là có boss săn, train wc
- Server:
Hoàn Vũ 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

⚠️mu-Hoanvu.Com⚠️ mới ra - Vào game là có boss săn, train wc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàn Vũ vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon
Mu Online Alpha Test ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Alpha Test (AT) ngày mai

Có 1 game Mu Online sẽ Alpha Test (AT) ngày mai 10/6/2023

1
1. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!
- Server:
X1000 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
10/610/6/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023
Alpha Test ngày mai
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X1000 Stats Stay vào ngày 11/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Alpha Test hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Alpha Test (AT) hôm qua

Có 6 game Mu Online đã Alpha Test (AT) hôm qua 8/6/2023

1
1. 💻 Mu Thanh Long 💻 - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu xanh chín 100%
- Server:
Quận 3 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

💻 Mu Thanh Long 💻 mới ra - Siêu phẩm mu xanh chín 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cổ xưa, không top nạp
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cổ xưa, không top nạp

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 80x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Legend Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Legend Ss6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Stadium vào 13h ngày 9/6/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

4
4. Gamemuviet.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (12h)
Alpha Test hôm qua
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 10/6/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

5
5. Mu Sói Tinh Ss2 - Mu Season 2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2
- Server:
Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (20h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Sói Tinh Ss2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin vào 20h ngày 10/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Lion

6
6. Muwebzen Vn - Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu cực hay và hấp dẫn , đồ có giá
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (14h)
Alpha Test hôm qua
 

Muwebzen Vn - Ss6.3 mới ra - Mu cực hay và hấp dẫn , đồ có giá

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 10/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Alpha Test

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Season 15, Season 18, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 15

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17, Season 18.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 18 tại thời điểm viết bài (03/02/2022).

Mu Alpha Test hôm nay là gì?

Mu Alpha Test hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Alpha Test vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Alpha Test. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia test sớm game.

Mu Alpha Test hôm qua là gì?

Mu Alpha Test hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia test vào hôm qua.

Mu Alpha Test ngày mai là gì?

Mu Alpha Test ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc tham gia test sớm các server game Mu Online.

Giờ Alpha Test là gì?

Giờ Alpha Test là thời gian mà server Mu sẽ mở Alpha Test, bạn có thể tham gia test game từ thời điểm đó.

Các Mu Alpha Test có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger