Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 16/5Alpha Test: 16/5/2022 (12h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2022 (13h)
 

* Mu Khải Hoàn * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open game

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 18/5/2022

Trang chủ: http://id.mukhaihoan.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/5Alpha Test: 15/5/2022 (12h)
Open: 17/5Open Beta: 17/5/2022 (13h)
 

— Mu Tái Sinh — mới ra - Auto reset - lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 17/5/2022

Trang chủ: http://id.mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/5Alpha Test: 18/5/2022 (12h)
Open: 20/5Open Beta: 20/5/2022 (13h)
 

— Mu Lục Địa — mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 20/5/2022

Trang chủ: http://id.mulucdia.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/4Alpha Test: 29/4/2022 (12h)
Open: 1/5Open Beta: 1/5/2022 (13h)
 

*Mu Đỉnh Cao* mới ra - Máy chủ mới - xanh chín - free đồ

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 1/5/2022

Trang chủ: http://id.mudinhcao.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/4Alpha Test: 7/4/2022 (13h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2022 (13h)
 

Mu Online Season 2 mới ra - Exp 100x - chuẩn mu cổ xưa

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Ma Vương vào 13h ngày 10/4/2022

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2022 (13h)
Open: 13/5Open Beta: 13/5/2022 (13h)
 

Muhoabinh mới ra - Phiên bản 6.9 cày cuốc siêu hot!!!

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 13/5/2022

Trang chủ: http://muhoabinh.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2022 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2022 (12h)
 

Muvnss6.Vn mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 15/5/2022

Trang chủ: http://muvnss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muvnss6.Vn

Mu vip
Alpha: 18/4Alpha Test: 18/4/2022 (13h)
Open: 21/4Open Beta: 21/4/2022 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Đã tồn tại phát triển 2 năm qua

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 21/4/2022

Trang chủ: http://muhanoixua.tv/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 60x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Vip

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2022 (13h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2022 (13h)
 

Đua Top Nhận Đồ Vip mới ra - Mu hay nhất

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 10/5/2022

Trang chủ: http://muhn-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Sấu

Mu vip
Alpha: 26/5Alpha Test: 26/5/2022 (10h)
Open: 29/5Open Beta: 29/5/2022 (10h)
 

Mu Việt 2022 mới ra - Phiên bản độc quyền 6.15 classic

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 10h ngày 29/5/2022

Trang chủ: http://muviet2022.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/4Alpha Test: 28/4/2022 (14h)
Open: 1/5Open Beta: 1/5/2022 (14h)
 

Mu Fpt 2003 mới ra - Chuẩn cày cuốc - đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Mu Fpt 2003 vào 14h ngày 1/5/2022

Trang chủ: http://mufpt-2003.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 80x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 14/4Alpha Test: 14/4/2022 (13h)
Open: 16/4Open Beta: 16/4/2022 (13h)
 

Mu Việt Nam Ss6 mới ra - Drop ngọc cao

Mu mới ra tháng 4 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/4/2022

Trang chủ: http://muvietnamss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shark

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2022 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (13h)
 

Mu Fpt mới ra - ✅version: season 6 pro ✅cụm máy chủ

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 22/5/2022

Trang chủ: https://mu-fpt.com.vn

Phiên bản: Season 6

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Hoàn Hảo

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2022 (10h)
Open: 28/5Open Beta: 28/5/2022 (20h)
 

Mu Super Game mới ra - Mu miễn phí, mu auto reset

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Super Game vào 20h ngày 28/5/2022

Trang chủ: http://mu-kundun.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2022 (10h)
Open: 13/5Open Beta: 13/5/2022 (19h)
 

Muredbull Custom mới ra - Lâu dài - ổn định - update liên tục

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Dungeon Full Custom vào 19h ngày 13/5/2022

Trang chủ: http://muredbull.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Solar

Mu vip
Alpha: 5/5Alpha Test: 5/5/2022 (13h)
Open: 8/5Open Beta: 8/5/2022 (13h)
 

Mu-Bavuong.Vn mới ra - Không weshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 8/5/2022

Trang chủ: http://mu-bavuong.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2022 (13h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2022 (13h)
 

Mu Phong Bá mới ra - Mu miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Rồng Xanh vào 13h ngày 14/5/2022

Trang chủ: http://muphongba.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2022 (10h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom độc quyền

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Phục Hổ vào 10h ngày 22/5/2022

Trang chủ: http://mu-214.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2022 (19h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2022 (19h)
 

Mu Dai Co Viet mới ra - Free

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 22/5/2022

Trang chủ: http://mudaicoviet.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gole

Mu vip
Alpha: 26/5Alpha Test: 26/5/2022 (9h)
Open: 29/5Open Beta: 29/5/2022 (9h)
 

Mu-Vietnamsl.Net mới ra - Free 100%, dễ cày dễ chơi

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Cụm 3 vào 9h ngày 29/5/2022

Trang chủ: http://mu-vietnamsl.net

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

Mu Online Alpha Test hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Alpha Test (AT) hôm nay

Có 6 game Mu Online Alpha Test (AT) hôm nay 20/5/2022

1
1. Mu 214 - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản custom độc quyền
- Server:
Phục Hổ 
- Alpha:Alpha Test:
20/520/5/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2022 (10h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom độc quyền

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Phục Hổ vào 10h ngày 22/5/2022

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Nghiện Mu Online - Mu Season 6.15 mới ra - Không webshop - không mốc, top nạp
- Server:
Thanh Long 
- Alpha:Alpha Test:
20/520/5/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2022 (10h)
Alpha Test hôm nay
 

Nghiện Mu Online mới ra - Không webshop - không mốc, top nạp

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thanh Long vào 10h ngày 22/5/2022

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

3
3. Mu Fpt - Mu Season 6 mới ra - ✅version: season 6 pro ✅cụm máy chủ
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
20/520/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
22/522/5/2022 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Fpt mới ra - ✅version: season 6 pro ✅cụm máy chủ

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 22/5/2022

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Hoàn Hảo

4
4. Mu Thời Gian - Mu Season 6.9 mới ra - Cầy quốc, lối chơi hấp dẫn.
- Server:
Thời Gian 
- Alpha:Alpha Test:
20/520/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/522/5/2022 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thời Gian mới ra - Cầy quốc, lối chơi hấp dẫn.

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thời Gian vào 13h ngày 22/5/2022

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Tuyệt Đối 99%

5
5. Mu Thái Dương - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
20/520/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thái Dương mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 90000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

6
6. Muphonui.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Nơi hội tụ các anh hùng năm xưa !!!
- Server:
:::*Lào Cai*::: 
- Alpha:Alpha Test:
20/520/5/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2022 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Muphonui.Com mới ra - Nơi hội tụ các anh hùng năm xưa !!!

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ :::*Lào Cai*::: vào 13h ngày 22/5/2022

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard
Mu Online Alpha Test ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Alpha Test (AT) ngày mai

Có 1 game Mu Online sẽ Alpha Test (AT) ngày mai 21/5/2022

1
1. Mu Ma Thuật - Mu Season 6.15 mới ra - Không webshop-không danh hiệu
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
21/521/5/2022 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2022 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Ma Thuật mới ra - Không webshop-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 22/5/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshell
Mu Online Alpha Test hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Alpha Test (AT) hôm qua

Có 7 game Mu Online đã Alpha Test (AT) hôm qua 19/5/2022

1
1. Mu Thần Địa - Mu Season 6.15 mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị
- Server:
Máy Chủ Nhân Giới 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (18h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Thần Địa mới ra - Mu đông người chơi, item giá trị

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Nhân Giới vào 18h ngày 21/5/2022

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

2
2. Mu Dai Co Viet - Mu Season 6.15 mới ra - Free
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/522/5/2022 (19h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Dai Co Viet mới ra - Free

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 22/5/2022

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gole

3
3. Mu Hà Nội Ss6 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu miễn phí ss6.3 đông người chơi
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (19h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Hà Nội Ss6 mới ra - Mu miễn phí ss6.3 đông người chơi

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 21/5/2022

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99%%

4
4. * Mu Khát Vọng * - Mu Season 6.9 mới ra - Bán đồ ex = zen khi open game
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/521/5/2022 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

* Mu Khát Vọng * mới ra - Bán đồ ex = zen khi open game

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 21/5/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Muviet24h.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Không webshop-cày là có tất cả
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Muviet24h.Vn mới ra - Không webshop-cày là có tất cả

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragoncheat

6
6. Mu-Huyền Vũ.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Full even-ký ức hoàng kim-24h-free
- Server:
Huyền Vũ 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
20/520/5/2022 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu-Huyền Vũ.Com mới ra - Full even-ký ức hoàng kim-24h-free

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 13h ngày 20/5/2022

Exp: 1500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

7
7. Mu Super Game - Mu Season 6.15 mới ra - Mu miễn phí, mu auto reset
- Server:
Super Game 
- Alpha:Alpha Test:
19/519/5/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/528/5/2022 (20h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Super Game mới ra - Mu miễn phí, mu auto reset

Mu mới ra tháng 5 2022 - Mở máy chủ Super Game vào 20h ngày 28/5/2022

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Alpha Test

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Season 15, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 15

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 17 tại thời điểm viết bài (03/02/2022).

Mu Alpha Test hôm nay là gì?

Mu Alpha Test hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Alpha Test vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Alpha Test. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia test sớm game.

Mu Alpha Test hôm qua là gì?

Mu Alpha Test hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia test vào hôm qua.

Mu Alpha Test ngày mai là gì?

Mu Alpha Test ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc tham gia test sớm các server game Mu Online.

Giờ Alpha Test là gì?

Giờ Alpha Test là thời gian mà server Mu sẽ mở Alpha Test, bạn có thể tham gia test game từ thời điểm đó.

Các Mu Alpha Test có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger