Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2021 (12h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2021 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Mu đông người chơi - miễn phí đồ ex

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 14/5/2021

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (13h)
 

Tân Việt mới ra - Free đồ exl 4 dòng shop pc.point

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Miền Bắc vào 13h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://mutanviet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 14/5Alpha Test: 14/5/2021 (12h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Khát Vọng mới ra - Bom tấn mu - miễn phí đồ exl

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Loren vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2021 (13h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2021 (13h)
 

Mu Siêu Việt mới ra - Mu webshop dễ chơi đông người

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/5/2021

Trang chủ: http://musieuviet.vn/

Phiên bản: Ex700

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (12h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (12h)
 

Gamemuviet mới ra - Mu đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 12h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

 

Awakemu.Com S15 New! mới ra - Pro anti-hack, new jewels, quests..

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ X500 Stats Stay vào ngày 15/5/2021

Trang chủ: https://www.awakemu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

Mu vip
Alpha: 10/5Alpha Test: 10/5/2021 (19h)
Open: 14/5Open Beta: 14/5/2021 (19h)
 

Mu Of King mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ King vào 19h ngày 14/5/2021

Trang chủ: http://muofking.com/king/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Mu vip
Alpha: 7/5Alpha Test: 7/5/2021 (12h)
Open: 9/5Open Beta: 9/5/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Free đồ exl 4 dòng

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 13h ngày 9/5/2021

Trang chủ: http://mubaoviet.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/5Alpha Test: 12/5/2021 (13h)
Open: 15/5Open Beta: 15/5/2021 (13h)
 

Mu Đại Chiến - Ss6+ mới ra - Phiên bản ss 6 plus cực hay

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 15/5/2021

Trang chủ: http://mudaichien.vn

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 6/4Alpha Test: 6/4/2021 (13h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2021 (13h)
 

Mu Ss6 mới ra - Duy trì server lâu dài, hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/4/2021

Trang chủ: http://muss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/4Alpha Test: 27/4/2021 (19h)
Open: 28/4Open Beta: 28/4/2021 (19h)
 

Mufree-Sg mới ra - Săn boss 24/7, pk thả ga, free 99,9

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 28/4/2021

Trang chủ: http://mufree-sg.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2021 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Ko wedshop ko đồ full ko socket

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 21/5/2021

Trang chủ: http://gamethuhn.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 20/4Alpha Test: 20/4/2021 (13h)
Open: 23/4Open Beta: 23/4/2021 (20h)
 

Mu Hà Nội + mới ra - Mu s6 đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Icarus vào 20h ngày 23/4/2021

Trang chủ: http://muhanoiplus.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 250x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshields

Mu vip
Alpha: 27/4Alpha Test: 27/4/2021 (13h)
Open: 29/4Open Beta: 29/4/2021 (13h)
 

Gold 2 mới ra - 1rs=500wcoin,item full+15=zen free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Gold 2 vào 13h ngày 29/4/2021

Trang chủ: http://mugold.vn

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 7/5Alpha Test: 7/5/2021 (13h)
Open: 9/5Open Beta: 9/5/2021 (13h)
 

Mu Ký Ức mới ra - Phiên bản classic cày cuốc - wing 3

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Ký Ức vào 13h ngày 9/5/2021

Trang chủ: https://mukyuc.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Pro

Mu vip
Alpha: 8/5Alpha Test: 8/5/2021 (14h)
Open: 10/5Open Beta: 10/5/2021 (19h)
 

Mu Mvp mới ra - Season 6.9 custom - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 10/5/2021

Trang chủ: http://mumvp.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

Mu vip
Alpha: 14/5Alpha Test: 14/5/2021 (13h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Hỏa Thiên mới ra - Đồ hiếm - cày wcoin - nh ngọc-treof

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Trường Sinh vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://muhoathien.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Chống Hack Tuyệt Đối

Mu vip
Alpha: 13/5Alpha Test: 13/5/2021 (13h)
Open: 16/5Open Beta: 16/5/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Season 2 mới ra - Không webshop - không top nạp

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/5/2021

Trang chủ: http://muhanoiss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Pro

Mu Online Alpha Test hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Alpha Test (AT) hôm nay

Có 2 game Mu Online Alpha Test (AT) hôm nay 16/5/2021

1
1. Mu Hàn Quốc Korea - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí cày cuốc tránh dịch
- Server:
Huyết Thần 
- Alpha:Alpha Test:
16/516/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/518/5/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hàn Quốc Korea mới ra - Miễn phí cày cuốc tránh dịch

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Huyết Thần vào 13h ngày 18/5/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

2
2. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Mu hà nội - mu chính thống tại vn
- Server:
Losttower 
- Alpha:Alpha Test:
16/516/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/518/5/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu hà nội - mu chính thống tại vn

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Losttower vào 13h ngày 18/5/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm
Mu Online Alpha Test ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Alpha Test (AT) ngày mai

Có 3 game Mu Online sẽ Alpha Test (AT) ngày mai 17/5/2021

1
1. Mu Thiên Sứ - Mu Season 6.3 mới ra - Không đua top phú hộ
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
17/517/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/519/5/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Không đua top phú hộ

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 19/5/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat

2
2. Mu Miền Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
17/517/5/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/520/5/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Miền Nam mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 20/5/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

3
3. Mu Kỷ Niệm - Mu Season 6.9 mới ra - Không mốc nạp - không tốp nạp- free
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
17/517/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/519/5/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Kỷ Niệm mới ra - Không mốc nạp - không tốp nạp- free

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 19/5/2021

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgurad
Mu Online Alpha Test hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Alpha Test (AT) hôm qua

Có 4 game Mu Online đã Alpha Test (AT) hôm qua 15/5/2021

1
1. Mu Ha Noi S69 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Lorencia  
- Alpha:Alpha Test:
15/515/5/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/516/5/2021 (11h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Ha Noi S69 mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 11h ngày 16/5/2021

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

2
2. Mu Độc Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - 3 năm huyền thoại trở lại
- Server:
Vĩnh Cửu 
- Alpha:Alpha Test:
15/515/5/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/517/5/2021 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Độc Tôn mới ra - 3 năm huyền thoại trở lại

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Vĩnh Cửu vào 13h ngày 17/5/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Thiên Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99% - cày cuốc - không top nạp
- Server:
Ma Vương 
- Alpha:Alpha Test:
15/515/5/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/516/5/2021 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Thiên Vương mới ra - Free 99% - cày cuốc - không top nạp

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Ma Vương vào 13h ngày 16/5/2021

Exp: 200x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protection

4
4. Mu-Pk.Net - Mu Season 6.15 mới ra - Siêu boss 24h .thống lĩnh tranh tài
- Server:
Thái Dương 
- Alpha:Alpha Test:
15/515/5/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
16/516/5/2021 (14h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu-Pk.Net mới ra - Siêu boss 24h .thống lĩnh tranh tài

Mu mới ra tháng 5 2021 - Mở máy chủ Thái Dương vào 14h ngày 16/5/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Alpha Test

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Season 15, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 15

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 16 tại thời điểm viết bài (31/12/2020).

Mu Alpha Test hôm nay là gì?

Mu Alpha Test hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Alpha Test vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Alpha Test. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia test sớm game.

Mu Alpha Test hôm qua là gì?

Mu Alpha Test hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia test vào hôm qua.

Mu Alpha Test ngày mai là gì?

Mu Alpha Test ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc tham gia test sớm các server game Mu Online.

Giờ Alpha Test là gì?

Giờ Alpha Test là thời gian mà server Mu sẽ mở Alpha Test, bạn có thể tham gia test game từ thời điểm đó.

Các Mu Alpha Test có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger