Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2023 (13h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2023 (13h)
 

Mu Tái Sinh mới ra - Rs mất ngọc, dân cày có đất diễn

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 1/10/2023

Trang chủ: http://mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/10Alpha Test: 2/10/2023 (13h)
Open: 4/10Open Beta: 4/10/2023 (13h)
 

Mu 4 Việt mới ra - Siêu phẩm mu - chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bạch Hổ vào 13h ngày 4/10/2023

Trang chủ: http://mu4viet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/10Alpha Test: 3/10/2023 (13h)
Open: 5/10Open Beta: 5/10/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Long mới ra - Rs = ngọc, dân cày có đất sống

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 5/10/2023

Trang chủ: http://muhoanglong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 4/10Alpha Test: 4/10/2023 (13h)
Open: 6/10Open Beta: 6/10/2023 (13h)
 

Mu Hồi Ức mới ra - Máy chủ lâu dài, có gộp sv

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 6/10/2023

Trang chủ: http://muhoiuc.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 5/10Alpha Test: 5/10/2023 (13h)
Open: 7/10Open Beta: 7/10/2023 (13h)
 

Mu Pc Tv mới ra - Đua top nhận tiền mặt

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Gladiator vào 13h ngày 7/10/2023

Trang chủ: http://mupc.tv

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 22/9Alpha Test: 22/9/2023 (12h)
Open: 24/9Open Beta: 24/9/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 12h ngày 24/9/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 3/10Alpha Test: 3/10/2023 (6h)
Open: 6/10Open Beta: 6/10/2023 (10h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Custom ss6.16 - cày cuốc - mix item

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Chu Tước vào 10h ngày 6/10/2023

Trang chủ: https://mu-lanhdia.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2023 (10h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2023 (19h)
 

Mu Huyết Ma mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Vương Giả vào 19h ngày 30/9/2023

Trang chủ: http://huyetma-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/9Alpha Test: 30/9/2023 (13h)
Open: 2/10Open Beta: 2/10/2023 (13h)
 

Mu Chiến Tranh mới ra - Ko móc nạp đồ, boss trâu, lâu dài

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 13h ngày 2/10/2023

Trang chủ: https://mu-war.vip/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 7/9Alpha Test: 7/9/2023 (13h)
Open: 10/9Open Beta: 10/9/2023 (13h)
 

Vmu Legend mới ra - Lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 10/9/2023

Trang chủ: https://v1.vmu-legend.tv/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

Mu vip
Alpha: 2/8Alpha Test: 2/8/2023 (13h)
Open: 4/8Open Beta: 4/8/2023 (13h)
 

Muss2.Com.Vn mới ra - Chúa tể season2,muss2 số 1 việt nam

Mu mới ra tháng 8 2023 - Mở máy chủ Chúa Tể vào 13h ngày 4/8/2023

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 120x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/9Alpha Test: 28/9/2023 (19h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2023 (19h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Giải trí - dễ chơi - train wcoin

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Arena vào 19h ngày 30/9/2023

Trang chủ: http://mu-hnx.net

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2023 (19h)
Open: 1/10Open Beta: 1/10/2023 (13h)
 

Muvietss.Com mới ra - Dân cày cũng là dân chơi

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Abc vào 13h ngày 1/10/2023

Trang chủ: http://muvietss.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 3/10Alpha Test: 3/10/2023 (13h)
Open: 4/10Open Beta: 4/10/2023 (19h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Máy chủ lâu dài - có gộp sv

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Mu Việt vào 19h ngày 4/10/2023

Trang chủ: http://mu-vnss6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 18/9Alpha Test: 18/9/2023 (13h)
Open: 19/9Open Beta: 19/9/2023 (20h)
 

Mu Giao Long mới ra - Classic

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Long Thần vào 20h ngày 19/9/2023

Trang chủ: http://mugiaolong.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Bằng Cơm

Mu vip
Alpha: 22/9Alpha Test: 22/9/2023 (19h)
Open: 25/9Open Beta: 25/9/2023 (19h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Custom nâng câp đồ 100%

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 25/9/2023

Trang chủ: https://mu-anhhung.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sharkanti

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2023 (13h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Miền phí , cày là có tất

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 19h ngày 30/9/2023

Trang chủ: https://muviet-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Gameguard Mới Nhất

Mu vip
Alpha: 14/9Alpha Test: 14/9/2023 (13h)
Open: 16/9Open Beta: 16/9/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội Ss2 mới ra - Phiên bản cổ xưa season2 miễn phí!

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/9/2023

Trang chủ: http://mu-hanoiss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/9Alpha Test: 20/9/2023 (17h)
Open: 22/9Open Beta: 22/9/2023 (19h)
 

Lost Mu 6.3 Classic mới ra - Không danh hiệu tu chân - item cày

Mu mới ra tháng 9 2023 - Mở máy chủ Lost vào 19h ngày 22/9/2023

Trang chủ: https://lost-mu.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 5/10Alpha Test: 5/10/2023 (19h)
Open: 7/10Open Beta: 7/10/2023 (19h)
 

Mu Việt Nam Ss2 mới ra - Máy chủ 5 dragon - npc buff free

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Dragon vào 19h ngày 7/10/2023

Trang chủ: http://muvietnam-ss2.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lion

Mu Online Alpha Test hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Alpha Test (AT) hôm nay

Có 9 game Mu Online Alpha Test (AT) hôm nay 3/10/2023

1
1. Mu-Korea.Net New Vip - Mu Season 6.15 mới ra - Cày cuốc đông vui dễ chơi
- Server:
Ma Vương 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
5/105/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Korea.Net New Vip mới ra - Cày cuốc đông vui dễ chơi

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 13h ngày 5/10/2023

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

2
2. Mu Bá Tước Ss6.15 - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 100% admin nhiệt tình
- Server:
Tu Tiên Hot Nhất Tháng 10 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/104/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Bá Tước Ss6.15 mới ra - Miễn phí 100% admin nhiệt tình

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Tu Tiên Hot Nhất Tháng 10 vào 13h ngày 4/10/2023

Exp: 2000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

3
3. Mu Hoàng Long - Mu Season 6.9 mới ra - Rs = ngọc, dân cày có đất sống
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/105/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hoàng Long mới ra - Rs = ngọc, dân cày có đất sống

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 5/10/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Mu Việt Nam - Mu Season 6.15 mới ra - Máy chủ lâu dài - có gộp sv
- Server:
Mu Việt 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/104/10/2023 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Việt Nam mới ra - Máy chủ lâu dài - có gộp sv

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Mu Việt vào 19h ngày 4/10/2023

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Mu Miễn Phí - Mu Season 6.15 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/104/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Miễn Phí mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 4/10/2023

Exp: 9999x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard Chống Hack Tuyệt

6
6. Mu-Bless.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Đua top nhận vnd. cầy là có.
- Server:
Kalima 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/105/10/2023 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Bless.Com mới ra - Đua top nhận vnd. cầy là có.

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 5/10/2023

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Hoàn Hảo

7
7. Mu Lãnh Địa - Mu Season 6.15 mới ra - Custom ss6.16 - cày cuốc - mix item
- Server:
Chu Tước 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (6h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
6/106/10/2023 (10h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Custom ss6.16 - cày cuốc - mix item

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Chu Tước vào 10h ngày 6/10/2023

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

8
8. Mu-Titan.Co Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Event hấp dẫn-danh hiệu-npc buff
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/104/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Titan.Co Ss6.9 mới ra - Event hấp dẫn-danh hiệu-npc buff

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 4/10/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

9
9. Mu Tu Tiên - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 100% ,sever cho dân nghiện
- Server:
Máy Chủ Tiên Nghịch 
- Alpha:Alpha Test:
3/103/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/104/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Tu Tiên mới ra - Miễn phí 100% ,sever cho dân nghiện

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiên Nghịch vào 13h ngày 4/10/2023

Exp: 999999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard
Mu Online Alpha Test ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Alpha Test (AT) ngày mai

Có 8 game Mu Online sẽ Alpha Test (AT) ngày mai 4/10/2023

1
1. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
X50 Limited With Reset Race Event 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
5/105/10/2023
Alpha Test ngày mai
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ X50 Limited With Reset Race Event vào ngày 5/10/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Hà Nội - Mu Season 6 mới ra - Mu hà nội không web shop - miễn phí
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
7/107/10/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu hà nội không web shop - miễn phí

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 7/10/2023

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

3
3. Mu King Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Có bãi train wcoin, ngọc ,đồ exl
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/1010/10/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu King Season 6.3 mới ra - Có bãi train wcoin, ngọc ,đồ exl

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 10/10/2023

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

4
4. Mu Hồi Ức - Mu Season 6.9 mới ra - Máy chủ lâu dài, có gộp sv
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/106/10/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hồi Ức mới ra - Máy chủ lâu dài, có gộp sv

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 6/10/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

5
5. Mu Pkteam - Mu Season 6.9 mới ra - Chuẩn wenben , cày cuốc
- Server:
Pkteam 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/105/10/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Pkteam mới ra - Chuẩn wenben , cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Pkteam vào 13h ngày 5/10/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

6
6. Mu Hoàng Gia - Mu Season 6.3 mới ra - Reset 6l max 65k point - free box
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/106/10/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hoàng Gia mới ra - Reset 6l max 65k point - free box

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 6/10/2023

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Pro

7
7. Mu Giải Trí - Mu Season 6.3 mới ra - Mu giải trí
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
7/107/10/2023 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Giải Trí mới ra - Mu giải trí

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 19h ngày 7/10/2023

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Pro

8
8. Mu Hoàng Kim - Mu Season 6.9 mới ra - Lối chơi nguyên thủy, max đồ 380
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
4/104/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/105/10/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hoàng Kim mới ra - Lối chơi nguyên thủy, max đồ 380

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 5/10/2023

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard
Mu Online Alpha Test hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Alpha Test (AT) hôm qua

Có 3 game Mu Online đã Alpha Test (AT) hôm qua 2/10/2023

1
1. Mu Việt Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu miễn phí
- Server:
Việt Nam 
- Alpha:Alpha Test:
2/102/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/104/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Việt Ss6 mới ra - Mu miễn phí

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 4/10/2023

Exp: 999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

2
2. Mu 4 Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu - chơi là nghiện
- Server:
Bạch Hổ 
- Alpha:Alpha Test:
2/102/10/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/104/10/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu 4 Việt mới ra - Siêu phẩm mu - chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bạch Hổ vào 13h ngày 4/10/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Huyền Thoại - Mu Season 6.9 mới ra - Free 100% boss 24/24 cả ngày lẫn đê
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
2/102/10/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/103/10/2023 (14h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Huyền Thoại mới ra - Free 100% boss 24/24 cả ngày lẫn đê

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 3/10/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Guard

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Alpha Test

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Season 15, Season 18, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 15

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17, Season 18.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 18 tại thời điểm viết bài (03/02/2022).

Mu Alpha Test hôm nay là gì?

Mu Alpha Test hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Alpha Test vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Alpha Test. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia test sớm game.

Mu Alpha Test hôm qua là gì?

Mu Alpha Test hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia test vào hôm qua.

Mu Alpha Test ngày mai là gì?

Mu Alpha Test ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc tham gia test sớm các server game Mu Online.

Giờ Alpha Test là gì?

Giờ Alpha Test là thời gian mà server Mu sẽ mở Alpha Test, bạn có thể tham gia test game từ thời điểm đó.

Các Mu Alpha Test có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger