Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (13h)
Open: 1/2Open Beta: 1/2/2023 (13h)
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Phiên bản miễn phí, free boss

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 1/2/2023

Trang chủ: http://id.muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 31/1Alpha Test: 31/1/2023 (13h)
Open: 2/2Open Beta: 2/2/2023 (13h)
 

— Mu Khat Vong — mới ra - Mu hay, chơi là ngiền

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Loren vào 13h ngày 2/2/2023

Trang chủ: http://id.mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 1/2Alpha Test: 1/2/2023 (13h)
Open: 3/2Open Beta: 3/2/2023 (13h)
 

* Mu Trường Tồn * mới ra - Máy chủ mới, tồn tại 3 năm

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Bach Duong vào 13h ngày 3/2/2023

Trang chủ: http://id.mutruongton.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/2Alpha Test: 3/2/2023 (13h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (13h)
 

* Mu Sài Gòn * mới ra - Game hay - nhiều người chơi

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://id.musaigonss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/2Alpha Test: 2/2/2023 (13h)
Open: 4/2Open Beta: 4/2/2023 (13h)
 

Mu Season 6 Tv mới ra - Đua top openbeta nhận 50tr vnđ

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 4/2/2023

Trang chủ: http://mus6.tv

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2023 (20h)
Open: 26/1Open Beta: 26/1/2023 (20h)
 

Mu Hải Phòng mới ra - Không mốc nạp - thách thức dân cày

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Fpt Xưa vào 20h ngày 26/1/2023

Trang chủ: http://muhaiphong.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 1x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shark . Chống Hack Tối Ưu

Mu vip
Alpha: 1/2Alpha Test: 1/2/2023 (12h)
Open: 3/2Open Beta: 3/2/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 12h ngày 3/2/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 3/2Alpha Test: 3/2/2023 (10h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (13h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản đặc biệt custom ss6.9

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Aries vào 13h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 5555x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

Truyenky-Ss6.Info mới ra - Chăm cày là fang dân nạp, có gộp sv

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: Kim Long vào 19h ngày 3/2/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/1Alpha Test: 29/1/2023 (1h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2023 (18h)
 

Mu War mới ra - Open rớt nguyên liệu ss8 ở box đỏ

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 30/1/2023

Trang chủ: https://muwar-ss6.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 88%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2023 (10h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2023 (13h)
 

Muô2.Info mới ra - Tôn chỉ khách hàng là trên hết

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Legend vào 13h ngày 27/1/2023

Trang chủ: https://muo2.info/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 24/12Alpha Test: 24/12/2022 (19h)
Open: 24/12Open Beta: 24/12/2022 (19h)
 

Mu Danh Vọng Mobile mới ra - Đua top nhận iphone 14 pro max

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Open Server 07 vào 19h ngày 24/12/2022

Trang chủ: http://danhvongmobile.com

Phiên bản: Season 6

Exp: 10000x - Drop: 10000%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2023 (19h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2023 (19h)
 

Mu Thiên Đường mới ra - Train wcoin free, event hấp dẫn

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Paradise 1 vào 19h ngày 27/1/2023

Trang chủ: http://muthienduong.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 400x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (10h)
Open: 1/2Open Beta: 1/2/2023 (10h)
 

Mudaide mới ra - Cày cuốc dễ mix cực hay

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Quý Mão vào 10h ngày 1/2/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 2/2Alpha Test: 2/2/2023 (19h)
Open: 4/2Open Beta: 4/2/2023 (19h)
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Không danh hiệu. max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Sứ Chuẩn Cầy Cuốc vào 19h ngày 4/2/2023

Trang chủ: https://muthiensu.tv/

Phiên bản: Season 6

Exp: 80x - Drop: 7%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Chống Hack Hoàn Hảo.

Mu vip
Alpha: 4/2Alpha Test: 4/2/2023 (13h)
Open: 5/2Open Beta: 5/2/2023 (19h)
 

Mu Biên Hòa mới ra - Miễn phí 100% cày là có

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 5/2/2023

Trang chủ: http://mubhss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ X100~X10 Dynamic Unique System vào ngày 31/1/2023

Trang chủ: https://www.luminousmu.com/

Phiên bản: Season 17

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 5/2Alpha Test: 5/2/2023 (10h)
Open: 6/2Open Beta: 6/2/2023 (19h)
 

Mu Hải Phòng Ss6 mới ra - ⏰ open beta : 19h 6/2/2022

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 6/2/2023

Trang chủ: https://mu-haiphongss6.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/1Alpha Test: 30/1/2023 (13h)
Open: 31/1Open Beta: 31/1/2023 (13h)
 

Mu Miễn Phí mới ra - Săn boss nhận 100.000 wcoin

Mu mới ra tháng 1 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ S3 vào 13h ngày 31/1/2023

Trang chủ: http://mumienphi.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 6/2Alpha Test: 6/2/2023 (13h)
Open: 8/2Open Beta: 8/2/2023 (13h)
 

Mu24h.Vn mới ra - Lối chơi mới hấp dẫn xuyên suốt 24h

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 8/2/2023

Trang chủ: http://mu24h.vn

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark , Gặp Hack Là Dell Win

Mu Online Alpha Test hôm nay

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới Alpha Test (AT) hôm nay

Có 2 game Mu Online Alpha Test (AT) hôm nay 4/2/2023

1
1. Mu Biên Hòa - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100% cày là có
- Server:
Máy Chủ Noria 
- Alpha:Alpha Test:
4/24/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Biên Hòa mới ra - Miễn phí 100% cày là có

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 5/2/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Việt Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu miễn phí
- Server:
Việt Nam  
- Alpha:Alpha Test:
4/24/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/26/2/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Việt Ss6 mới ra - Mu miễn phí

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 6/2/2023

Exp: 5000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk
Mu Online Alpha Test ngày mai

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private mới sẽ Alpha Test (AT) ngày mai

Có 5 game Mu Online sẽ Alpha Test (AT) ngày mai 5/2/2023

1
1. — Mu Khải Hoàn — - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - có gộp sv
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/27/2/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

— Mu Khải Hoàn — mới ra - Lâu dài - có gộp sv

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 7/2/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. Mu Hải Phòng Ss6 - Mu Season 6 mới ra - ⏰ open beta : 19h 6/2/2022
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
6/26/2/2023 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hải Phòng Ss6 mới ra - ⏰ open beta : 19h 6/2/2022

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 6/2/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Muviet24h.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/26/2/2023 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Muviet24h.Vn mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 19h ngày 6/2/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Blue

4
4. Muhn8x.Com - Mu Moi - Mu Season 6.9 mới ra - Free giải trí
- Server:
Tứ Long 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/27/2/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Muhn8x.Com - Mu Moi mới ra - Free giải trí

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Tứ Long vào 13h ngày 7/2/2023

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

5
5. Muhanoi 2023 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/26/2/2023 (10h)
Alpha Test ngày mai
 

Muhanoi 2023 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 6/2/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk
Mu Online Alpha Test hôm qua

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Giới thiệu và tổng hợp danh sách các game Mu Online private đã Alpha Test (AT) hôm qua

Có 6 game Mu Online đã Alpha Test (AT) hôm qua 3/2/2023

1
1. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
X50 Limited With Reset Race Event 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023
Alpha Test hôm qua
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ X50 Limited With Reset Race Event vào ngày 4/2/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

2
2. * Mu Sài Gòn * - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay - nhiều người chơi
- Server:
Châu Âu 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

* Mu Sài Gòn * mới ra - Game hay - nhiều người chơi

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 5/2/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

3
3. Mu Season - Mu Season 6.9 mới ra - Phiên bản đặc biệt custom ss6.9
- Server:
Aries 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Season mới ra - Phiên bản đặc biệt custom ss6.9

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Aries vào 13h ngày 5/2/2023

Exp: 5555x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

4
4. Mu Cửu Long - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99,99% cày cuốc, không webshop
- Server:
Vinh Quang 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (19h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Cửu Long mới ra - Free 99,99% cày cuốc, không webshop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Vinh Quang vào 19h ngày 4/2/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

5
5. Muss2giaodich - Mu Season 2 mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc
- Server:
Ss2giaodich 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
5/25/2/2023 (20h)
Alpha Test hôm qua
 

Muss2giaodich mới ra - Season2 classic lối chơi cày cuôc

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Ss2giaodich vào 20h ngày 5/2/2023

Exp: 99x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

6
6. Mu9999 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
3/23/2/2023 (22h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2023 (10h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu9999 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 4/2/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET


Hỏi đáp về nội dung Mu Alpha Test

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được.

Game Mu Online là gì?

Mu Online là một trong những game đã phát triển đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 2001 và vẫn được cập nhật cho đến hiện nay.

Thể loại game: giả tưởng nhập vai nhiều người chơi (MMORPG), được sản xuất bởi Webzen.

Có bao nhiêu phiên bản Mu Online?

Có rất nhiều phiên bản game Mu Online, mỗi phiên bản được gọi là Season hoặc Ex. Ví dụ: Season 2, Season 4, Season 12, Season 15, Season 18, Ex700

Các phiên bản phổ biến nhất tại Việt Nam: Season 2, Season 6, Season 15

Nội dung phiên bản từ thấp đến cao như sau: Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6, Ex700, Season 8, Season 9, Season 10, Season 11, Season 12, Season 13, Season 14, Season 15, Season 16, Season 17, Season 18.

Hiện tại đã có tới phiên bản Season 18 tại thời điểm viết bài (03/02/2022).

Mu Alpha Test hôm nay là gì?

Mu Alpha Test hôm nay là những game Mu Online sẽ tiến hành Alpha Test vào hôm nay. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm nhất về Alpha Test. Tại đây bạn có thể chọn những Mu hợp ý mình và mời bạn bè cùng tham gia test sớm game.

Mu Alpha Test hôm qua là gì?

Mu Alpha Test hôm qua là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào hôm qua.Nội dung dành cho những gamer đã bị bỏ lỡ, không kịp tham gia test vào hôm qua.

Mu Alpha Test ngày mai là gì?

Mu Alpha Test ngày mai là những game Mu Online đã tiến hành Alpha Test vào ngày mai.Nội dung phù hợp với những người chơi quan tâm đến việc tham gia test sớm các server game Mu Online.

Giờ Alpha Test là gì?

Giờ Alpha Test là thời gian mà server Mu sẽ mở Alpha Test, bạn có thể tham gia test game từ thời điểm đó.

Các Mu Alpha Test có được cập nhật thường xuyên không?

Chúng tôi cập nhật rất thường xuyên mỗi ngày. Khi có game Mu nào mới đăng bài sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger