Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3), 4 loại dòng Exc của Cánh 3 Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Để ép Cánh 3 cần Lông Vũ Condor và Ngọn Lửa Condor. Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online, tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo exc, dòng Manalost (mnl) Wing 3

19/12/2020

- Cánh 3 (Wing 3) là nâng cấp của cánh cấp 2, khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ 3 (nhiệm vụ master cấp 400) thì có thể sử dụng cánh cấp 3 (wing 3).

Hướng dẫn ép Cánh 3 Mu Online

- Tổng cộng có 8 loại cánh 3 như sau:

- Các loại cánh cấp 3 (wing 3):

Cánh 3 - Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm) - Mu Online
Cánh Cuồng Phong
(Wing of Storm)
Dùng cho: Thiên Tướng

Cánh 3 - Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal) - Mu Online
Cánh Thiên Sứ
(Wing of Eternal)
Dùng cho: Thiên Sứ

Cánh 3 - Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion) - Mu Online
Cánh Ngũ Sắc
(Wing of Illusion)
Dùng cho: Thiên Nữ

Cánh 3 - Cánh Lôi Vũ (Wing of Ruin) - Mu Online
Cánh Lôi Vũ
(Wing of Ruin)
Dùng cho: Thiên Kiếm

Cánh 3 - Cánh Phượng Hoàng (Wing of Dimension) - Mu Online
Cánh Phượng Hoàng
(Wing of Dimension)
Dùng cho: Phục Ma Pháp Sư

Cánh 3 - Áo Choàng Đế Vương (Cape of Emperor) - Mu Online
Áo Choàng Đế Vương
(Cape of Emperor)
Dùng cho: Thiên Vương

Cánh 3 - Áo Choàng Đại Tướng (Cape of Overrule) - Mu Online
Áo Choàng Đại Tướng
(Cape of Overrule)
Dùng cho: Quyền Vương

Cánh 3 - Áo Choàng Siêu Việt (Cloak of Transcendence) - Mu Online
Áo Choàng Siêu Việt
(Cloak of Transcendence)
Dùng cho: Thánh Kỵ Sĩ

 

Vật phẩm Lông Vũ Condor (Condor Feather) - Mu Online
Lông Vũ Condor
(Condor Feather)

Vật phẩm Linh Hồn Condor (Condor Flame) - Mu Online
Linh Hồn Condor
(Condor Flame)

Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép Lông Vũ Condor:

Cánh Rồng (Dragon Wings) - Mu Online Cánh Linh Hồn (Archangel Wings) - Mu Online Cánh Tinh Thần (Spirit Wings) - Mu Online Cánh Bóng Đêm (Darkness Wings) - Mu Online Cánh Hỏa Thiên (Despair Wings) - Mu Online 
Áo Choàng Của Vua (Cape of Lord) - Mu Online Áo Choàng Hiệp Sĩ (Cape of Fighter) - Mu Online) Áo Choàng Giới Hạn (Cloak of Limit) - Mu Online)

Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

Nếu thành công, nhận được Lông Vũ Condor Lông Vũ Condor (Condor Feather) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép Lông Vũ Condor (Condor Feather) - Mu Online
Nguyên liệu ép Lông Vũ Condor

Bước 2: Dùng Lông Vũ Condor để ép cánh cấp 3 (wing 3)

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 8 loại cánh cấp 3.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm) - Mu Online Cánh Thiên Sứ (Eternal Wings) - Mu Online Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion) - Mu Online

Cánh Phượng Hoàng (Wing of Dimension) - Mu Online Cánh Lôi Vũ (Wing of Ruin) - Mu Online

Áo Choàng Đế Vương (Cape of Emperor) - Mu Online Áo Choàng Đại Tướng (Cape of Overrule) - Mu Online Áo Choàng Siêu Việt (Cloak of Transcendence) - Mu Online

Nguyên liệu ép Cánh 3 (Wing 3) - Mu Online
Nguyên liệu ép cánh 3 (wing 3)

Hình ảnh ép thành công cánh cấp 3 - Mu Online
Ép thành công cánh cấp 3

Cánh cấp 3 (Wing 3) có tổng cộng 4 dòng hoàn hảo, mỗi lần ép cánh 3 thành công sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các dòng hoàn hảo như sau:

  • Tăng tỉ lệ phục hồi hoàn toàn HP +5%
  • Tăng tỉ lệ phục hồi hoàn toàn Mana +5%
  • Tăng tỉ lệ phản sát thương +5%
  • Tăng tỉ lệ loại bỏ hoàn toàn phòng thủ đối phương +5% (còn gọi là ManaLost hay wing mnl) (dòng này là xịn nhất)

Cánh 3 Full 4 dòng hoàn hảo - Mu Online
Cánh 3 Full 4 dòng hoàn hảo - Mu Online

Một khi ép thành công cánh 3 (wing 3) thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

  • Ra cánh 3 có toàn bộ 4 dòng hoàn hảo: 10%
  • Ra cánh 3 có 3 dòng hoàn hảo: 30%
  • Ra cánh 3 có 2 dòng hoàn hảo: 60%
  • Ra cánh 3 có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Tỉ lệ ra dòng may mắn: 50%

Cách tính tỉ lệ: đi từ trên xuống, nếu tạch tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 3 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo --> tính tới tỉ lệ ra 1 dòng hoàn hảo.

Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm) - Mu Online - Mumoira.info
Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm)

Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion) - Mu Online - Mumoira.info
Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion)

Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal) - Mu Online - Mumoira.info
Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3), 4 loại dòng Exc của Cánh 3 Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger