Hướng dẫn ép Socket, khảm Socket, Xiên Hạt Nguyên Tố Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Ba bước để ép Socket, cách ép Hạt Nguyên Tố, cách ép Xiên Hạt Nguyên Tố, cách khảm Socket vào đồ, cách ép và tỉ lệ để ra dòng Socket bổ sung Mu Online

7/7/2020

Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4. Hiện nay gọi là Socket 380, từ phiên bản Season 11 trở đi xuất hiện thêm hệ thống Socket 400. Bài viết sau sẽ tập trung vào hướng dẫn tính năng Socket 380 của phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

 • Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố 
  Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Sét (Seed Lightning) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Đất (Seed Earth) - Mu Online
 • Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố / xiên hạt
  Xiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online
 • Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

Để dễ nhớ các bạn đọc thần chú sau: hạt --> ngọc --> khảm. Nghĩa là bước 1 ép hạt --> bước 2 ép ngọc --> bước 3 khảm.

Các bước ép Socket - Mu Online

Hướng dẫn hệ thống Socket trong game Mu Online

- Những vật phẩm có thể trang bị tính năng Socket:

Vật phẩm Socket - Ngọc Bích Kiếm - Mu Online
Ngọc Bích Kiếm
(Sword Breaker)

Vật phẩm Socket - Hỏa Long Kiếm - Mu Online
Hoả Long Kiếm
(Flame Sword)

Vật phẩm Socket - Bá Vương Kiếm - Mu Online
Bá Vương Kiếm
(Imperial Sword)

Vật phẩm Socket - Gậy Quỷ Vương - Mu Online
Gậy Quỷ Vương
(Imperial Staff)

Vật phẩm Socket - Gậy Giác Đấu - Mu Online
Gậy Giác Đấu
(Deadly Staff)

Vật phẩm Socket - Gậy Chiêm Tinh - Mu Online
Gậy Chiêm Tinh
(Demonic Staff)

Vật phẩm Socket - Cung Thiên Vũ - Mu Online
Cung Thiên Vũ
(Dark Stinger Bow)

Vật phẩm Socket - Quyền Trượng Đế Vương - Mu Online
Quyền Trượng Đế Vương
(Absolute Scepter)

Vật phẩm Socket - Chùy Băng Tinh - Mu Online
Chùy Băng Tinh
(Frost Mace)

Vật phẩm Socket - Khiên Băng Tinh - Mu Online
Khiên Băng Tinh
(Frost Barrier Shield)

Vật phẩm Socket - Khiên Vinh Quang - Mu Online
Khiên Vinh Quang
(Crimson GLory Shield)

Vật phẩm Socket - Khiên Quỷ Vương - Mu Online
Khiên Quỷ Vương
(Guardian Shield)

Vật phẩm Socket - Khiên Giác Đấu - Mu Online
Khiên Giác Đấu
(Salamender Shield)

Vật phẩm Socket - Bộ Thần Thoại - Mu Online
Bộ Thần Thoại
(Titan Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Hoàng Long - Mu Online
Bộ Hoàng Long
(Brave Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Anh Vũ - Mu Online
Bộ Anh Vũ
(Faith Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Thiên Vũ - Mu Online
Bộ Thiên Vũ
(Seraphim Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Quỷ Vương - Mu Online
Bộ Quỷ Vương
(Hades Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Hủy Diệt - Mu Online
Bộ Hủy Diệt
(Phantom Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Bóng Ma - Mu Online
Bộ Bóng Ma
(Destroyer Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Đế Vương - Mu Online
Bộ Đế Vương
(Paewang Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Nữ Hoàng - Mu Online
Bộ Nữ Hoàng
(Queen Set)

- Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

 • Đến Elbeland (46:242) hoặc Lorencia (151:158) gặp Seed Master.
 • Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
 • Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
 • Tỉ lệ thành công 86%. Nếu thành công bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 6 loại Hạt Nguyên Tố (Seed)
  Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Sét (Seed Lightning) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Đất (Seed Earth) - Mu Online
 • Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.
Nguyên liệu ép Hạt Nguyên Tố Chi Tiết Số Lượng
Vật Phẩm Hoàn Hảo (Excellent Items) +4 trở lên 1
Vật Phẩm Thần (Ancient Items) +4 trở lên 1
Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony) Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony) - Mu Online   1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online   1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online   1
Zen   1,000,000

NPC Seed Master - Mu Online
NPC Seed Master
Vị trí: Elbeland (46, 243)

Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố - Mu Online
Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố

Tạo Hạt Nguyên Tố thành công - Mu Online
Tạo Hạt Nguyên Tố thành công


- Các loại Hạt Nguyên Tố:

Hình Ảnh Hạt Nguyên Tố Thuộc Tính Tính Năng

Hạt Nguyên Tố Lửa - Tính năng Socket - Mu Online

Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực
Tăng tốc độ tấn công
Tăng max damage / ma lực
Tăng min damage / ma lực
Tăng damage / ma lực
Giảm lượng AG hao tổn

Hạt Nguyên Tố Nước - Tính năng Socket - Mu Online

Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công
Tăng phòng thủ
Tăng khả năng chống đỡ của khiên
Giảm damage
Phản dame

Hạt Nguyên Tố Đất- Tính năng Socket - Mu Online

Earth (Đất) Tăng thể lực

Hạt Nguyên Tố Gió - Tính năng Socket - Mu Online

Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP
Tăng thêm HP
Tăng thêm Mana
Tăng tốc độ hồi phục Mana
Tăng thêm AG
Tăng tốc độ hồi phục AG

Hạt Nguyên Tố Sét - Tính năng Socket - Mu Online

Lightening (Sét) Tăng sát thương tối đa
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa
Tăng sát thương chí mạng
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng

Hạt Nguyên Tố Băng - Tính năng Socket - Mu Online

Ice (Băng) Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
Tự động hồi HP sau khi giết quái
Tự động hồi Mana sau khi giết quái
Tăng độ bền của vật phẩm

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố:

 • Đến Elbeland (46:242) hoặc Lorencia (151:158) gặp Seed Master.
 • Chọn Ép Khuôn.
 • Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
 • Tỉ lệ thành công 83%. Nếu thành công bạn sẽ nhận được Xiên Hạt Nguyên Tố thuộc tính tương ứng 
  Xiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online
 • Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.
Nguyên liệu ép Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố Chi Tiết Số Lượng
Hạt Nguyên Tố (Seed)
Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Sét (Seed Lightning) - Mu Online Hạt Nguyên Tố Đất (Seed Earth) - Mu Online
Đã tạo ở bước 1 1
Khuôn Nguyên Mẫu (Sphere) Khuôn Nguyên Mẫu (Sphere) - Mu Online Có thể nhặt trong lúc đánh quái 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online   1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online   1
Zen   1,000,000

NPC Seed Master - Mu Online
NPC Seed Master
Vị trí: Elbeland (46, 243)

Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố - Mu Online
Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố

Tạo Ngọc Nguyên Tố thành công - Mu Online
Tạo Ngọc Nguyên Tố thành công


- Các loại Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố:

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online

Fire (Lửa)

Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực

20

19

18

17

14

Tăng tốc độ tấn công

7

8

9

10

11

Tăng max damage / ma lực

30

32

35

40

50

Tăng min damage / ma lực

20

22

25

30

35

Tăng damage / ma lực

20

22

25

30

35

Giảm lượng AG hao tổn

40%

41%

42%

43%

44%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online

Ice (Băng)

Tự động hồi HP sau khi giết quái

8

7

6

5

4

Tự động hồi Mana sau khi giết quái

8

7

6

5

4

Tăng sức tấn công tuyệt chiêu

37

40

45

50

60

Tăng tỉ lệ tấn công chính xác

25

27

30

35

40

Tăng độ bền của vật phẩm

30%

32%

34%

36%

38%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online

Lightning (Set)

Tăng sát thương tối đa

15

20

25

30

40

Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa

10%

11%

12%

13%

14%

Tăng sát thương chí mạng

30

32

35

40

50

Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng

8%

9%

10%

11%

12%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online

Wind (Gió)

Tăng tốc độ hồi phục HP

8

10

13

16

20

Tăng thêm HP

4%

5%

6%

7%

8%

Tăng thêm Mana

4%

5%

6%

7%

8%

Tăng tốc độ phục hồi Mana

7

14

21

28

35

Tăng thêm AG

25

30

35

40

50

Tăng tốc độ phục hồi AG

3

5

7

10

15

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online

Water (Nước)

Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công

10%

11%

12%

13%

14%

Tăng phòng thủ

30

33

36

39

42

Tăng khả năng chống đỡ của khiên

7%

10%

15%

20%

30%

Giảm damage

4%

5%

6%

7%

8%

Phản damage

5%

6%

7%

8%

9%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online

Earth (Đất)

Tăng thể lực

30

32

34

36

38


Các loại Ngọc Nguyên Tố - Tính năng Socket - Mu Online
Hình dạng các loại Khuôn, Ngọc Nguyên Tố và Xiên Hạt Nguyên Tố

- Cách khảm Ngọc Nguyên Tố vào Vật Phẩm:

Nguyên liệu khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm Chi Tiết Số Lượng
Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố
Xiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online
Đã tạo ở bước 2 1
Vật phẩm có Socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online   1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online   1
Zen   1,000,000

NPC Nhà Nghiên Cứu Seed - Mu Online
NPC Nhà Nghiên Cứu Seed
Vị trí: Elbeland (50, 243)

Quá trình khảm Socket vào vật phẩm - Mu Online
Quá trình khảm Socket vào đồ

Sau khi khảm Socket vào vật phẩm - Mu Online
Sau khi khảm Socket vào đồ

- Option bổ sung:

 • Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
 • Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố""Tính năng socket".

1. Tính năng nguyên tố:
- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

2.Tính năng socket:
- Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Lửa (1)
Nguyên Tố Lửa
Nước (1)
Nguyên Tố Nước
Băng (1)
Nguyên Tố Băng
Gió (1)
Nguyên Tố Gió
Sét (1)
Nguyên Tố Sét
Đất (1)
Nguyên Tố Đất
Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Lửa (1)
Nguyên Tố Lửa
Nước (3)
Nguyên Tố NướcNguyên Tố NướcNguyên Tố Nước
Băng (1)
Nguyên Tố Băng
Gió (3)
Nguyên Tố GióNguyên Tố GióNguyên Tố Gió
Sét (1)
Nguyên Tố Sét
Đất (2)
Nguyên Tố ĐấtNguyên Tố Đất
Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%

Kích hoạt tính năng Socket bổ sung - Mu Online
Tính năng socket bổ sung

- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.
- Không cần phải sử dụng item để phá hủy.
- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép dòng vàng Harmony, gia cường dòng vàng Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn ép Socket, khảm Socket, Xiên Hạt Nguyên Tố Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger