Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online: các loại cánh 1, cánh 2, cách 2.5, cánh 3, cánh 4, cánh đặc biệt, mini wing trong Mu Online

7/7/2020

Các loại cánh trong game Mu Online -Mumoira.info

Cánh 4 - Wings of Flame God - Mu Online
Cánh Thiên Thần Ác Quỷ 
(Wings of Angel and Devil)
Yêu cầu cấp độ: 280
Dùng cho: tất cả chủng tộc

Cánh 4 - Wings of Heaven - Mu Online
Cánh Chiến Thần Vô Địch
(Wings of the Conqueror)
Yêu cầu cấp độ: 280
Dùng cho: tất cả chủng tộc

Cánh 4 - Wings of Flame God - Mu Online
Wings of Flame God
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Dragon Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Heaven - Mu Online
Wings of Heaven
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Soul Wizard
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Celestial Body - Mu Online
Wings of Celestial Body
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Noble Elf
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Dominator - Mu Online
Cloak of Dominator
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Empire Road
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Annihilation - Mu Online
Wings of Annihilation
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Magic Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Other World - Mu Online
Wings of Other World
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Dimension Summoner
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Judgment - Mu Online
Cloak of Judgment
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Fist Blazer
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Isolation - Mu Online
Cloak of Isolation
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Shinning Lancer
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Destiny - Mu Online
Wings of Destiny
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Majestic Rune Wizard
Phiên bản: Season 14 trở lên

Cánh 3 - Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm) - Mu Online
Cánh Cuồng Phong
(Wing of Storm)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Tướng

Cánh 3 - Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal) - Mu Online
Cánh Thiên Sứ
(Wing of Eternal)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Sứ

Cánh 3 - Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion) - Mu Online
Cánh Ngũ Sắc
(Wing of Illusion)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Nữ

Cánh 3 - Cánh Lôi Vũ (Wing of Ruin) - Mu Online
Cánh Lôi Vũ
(Wing of Ruin)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Kiếm

Cánh 3 - Cánh Phượng Hoàng (Wing of Dimension) - Mu Online
Cánh Phượng Hoàng
(Wing of Dimension)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Phục Ma Pháp Sư

Cánh 3 - Áo Choàng Đế Vương (Cape of Emperor) - Mu Online
Áo Choàng Đế Vương
(Cape of Emperor)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Vương

Cánh 3 - Áo Choàng Đại Tướng (Cape of Overrule) - Mu Online
Áo Choàng Đại Tướng
(Cape of Overrule)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Quyền Vương

Cánh 3 - Áo Choàng Siêu Việt (Cloak of Transcendence) - Mu Online
Áo Choàng Siêu Việt
(Cloak of Transcendence)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thánh Kỵ Sĩ

Áo Choàng Tử Thần (Cloak of Death) - Mu Online
Áo Choàng Tử Thần
(Cloak of Death)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Chúa TểThiết BinhThương Thủ

Cánh Hỗn Nguyên (Wings of Chaos) - Mu Online
Cánh Hỗn Nguyên
(Wings of Chaos)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Kỵ Sĩ, Đấu Sĩ

Cánh Ma Thuật (Wings of Magic) - Mu Online
Cánh Ma Thuật
(Wings of Magic)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Pháp SưĐấu SĩThuật Sư

Cánh Hoả Thần (Wings of Life) - Mu Online
Cánh Hoả Thần
(Wings of Life)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Thánh Nữ

Cánh Rồng - Dragon Wings - Blade Knight - Mu Online
Cánh Rồng
(Dragon Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Kỵ Sĩ

Cánh Linh Hồn - Archangel Wings - Soul Master - Mu Online
Cánh Linh Hồn
(Archangel Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Pháp Sư

Cánh Tinh Thần - Spirit Wings - Muse Elf - Mu Online
Cánh Tinh Thần
(Spirit Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Thánh Nữ

Cánh Hỏa Thiên - Despair Wings - Bloody Summoner - Mu Online
Cánh Hỏa Thiên
(Despair Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Thuật Sư

Cánh Bóng Đêm - Darkness Wings - Magic Gladiator - Mu Online
Cánh Bóng Đêm
(Darkness Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Đấu Sĩ

Áo Choàng Của Vua - Cape of Lord - Dark Lord - Mu Online
Áo Choàng Của Vua
(Cape of Lord)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Chúa Tể

Áo Choàng Hiệp Sĩ - Cape of Fighter - Rage Fighter - Mu Online
Áo Choàng Hiệp Sĩ
(Cape of Fighter)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Thiết Binh

Áo Choàng Giới Hạn - Cloak of Limit - Grow Lancer - Mu Online
Áo Choàng Giới Hạn
(Cloak of Limit)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Thương Thủ

Cánh Quỹ - Satan Wings - Dark Knight - Mu Online
Cánh Quỹ
(Satan Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Chiến Binh, Đấu Sĩ

Cánh Thiên Đàng- Heaven Wings - Dark Wizard - Mu Online
Cánh Thiên Đàng
(Heaven Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Phù Thủy, Đấu Sĩ

Cánh Tiên Nữ - Fairy Wings - Fairy Elf - Mu Online
Cánh Tiên Nữ
(Fairy Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Tiên Nữ

Cánh Vũ Linh - Mistery Wings - Summoner - Mu Online
Cánh Vũ Linh
(Mistery Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Thuật Sĩ

Cánh Rồng (nhỏ) (Small Dragon Wings) - Mu Online
Cánh Rồng (nhỏ)
(Small Dragon Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Chiến Binh, Đấu Sĩ

Cánh Linh Hồn (nhỏ) (Small Archangel Wings) - Mu Online
Cánh Linh Hồn (nhỏ)
(Small Archangel Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Phù Thủy, Đấu Sĩ

Cánh Tinh Thần (nhỏ) (Small Spirit Wings) - Mu Online
Cánh Tinh Thần (nhỏ)
(Small Spirit Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Tiên Nữ

Cánh Hỏa Thiên (nhỏ) (Small Despair Wings) - Mu Online
Cánh Hỏa Thiên (nhỏ)
(Small Despair Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Thuật Sĩ

Áo Choàng Của Vua (nhỏ) (Small Cape of Lord) - Mu Online
Áo Choàng Của Vua (nhỏ)
(Small Cape of Lord)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Chúa Tể

Áo Choàng Hiệp Sĩ (nhỏ) (Small Cape of Fighter) - Mu Online
Áo Choàng Hiệp Sĩ (nhỏ)
(Small Cape of Fighter)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Thiết Binh

Áo Choàng Giới Hạn (nhỏ) (Small Cloak of Limit) - Mu Online
Áo Choàng Giới Hạn (nhỏ)
(Small Cloak of Limit)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Thương Thủ


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger