Mu mới ra tháng 10 2020 - Mu Ha Noi Season 6.9 - Mu cay cuoc

Mu mới ra, Mu Ha Noi , mu-hanois69.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 10 2020, Mu cay cuoc, Season 6.9

Trang chủ: http://mu-hanois69.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/696750680803651

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Kanturu

Loại Mu: Reset, Exp 99999x, Drop 10%

Alpha Test: 20/10/2020 (10h) - Open Beta: 22/10/2020 (11h)

17/10/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Ha Noi mới ra tháng 10/2020 - mu-hanois69.com

📷📷📷MU-HANOIS69.COM📷📷📷

📷📷 RA MẮT MÁY CHỦ MỚI : KANTURU 📷📷

📷Alpha test : 10h/18/9/2020

📷Open beta : 11h/20/9/2020

📷Thông tin Open Máy chủ : KANTURU và các sự kiện diễn ra ingame

📷Tạo nhân vật nhận 0 rs + 10k point + lv 400

📷Shop Loren bán đồ cấp 1 full + 0 + wing 2 ô mÔ + 0

📷Lệnh NV : /chnage x2 lần , lệnh zen ; /money 9999999

📷F10 Menu , có chức năng reset , danh hiêu , tu chân

📷Máp cày pcpoint tại K4 - 3R - ARENA 1PCPOINT/1 Q

📷Even ingame gồm thỏ ngọc , sumer xuất hiện tại máp Lorencia tọa độ 177-136

📷Kundun Kalima 7 , Erohim tại đầu máp ARENA , medusa tại map Swamp ofPeace xuất hiên 2h /1 lần sau khi chết

📷Boss vang Loren 2h /1 lần + bc + devil

📷Đua Top Open máy chủ 📷📷📷MU-HANOIS69.COM📷📷📷

📷📷 RA MẮT MÁY CHỦ MỚI : KANTURU 📷📷

📷Alpha test : 10h/20/10/2020

📷Tạo nhân vật nhận 0 rs + 100k point + lv 400

📷Shop Loren bán đồ full + wing các loại hỗ trợ AE test

📷Open beta : 11h/22/10/2020

📷Thông tin Open Máy chủ : KANTURU và các sự kiện diễn ra ingame

📷Tạo nhân vật nhận 0 rs + 10k point + lv 400

📷Shop Loren bán đồ cấp 1 full + 0 + wing 2 ô mÔ + 0

📷Lệnh NV : /chnage x2 lần , lệnh zen ; /money 9999999

📷F10 Menu , có chức năng reset , danh hiêu , tu chân

📷Máp cày pcpoint tại K4 - 3R - ARENA 1PCPOINT/1 Q

📷Even ingame gồm thỏ ngọc , sumer xuất hiện tại máp Lorencia tọa độ 177-136

📷Kundun Kalima 7 , Erohim tại đầu máp ARENA , medusa tại map Swamp ofPeace xuất hiên 2h /1 lần sau khi chết

📷Boss vang Loren 2h /1 lần + bc + devil

📷Đua Top Open máy chủ " KANTURU " 3 ngày + 7 ngày + 15 ngày cùng nhiều phần quà hấp dẫn

📷Top 3 ngày từ 11h/ 22/10/2020 đến 23h/25/10/2020

Top 1 : 300k wcoi C

Top 2 : 200k wcoi C

Top 3 : 100k wcoi C

📷Top 7 ngày từ 11h/ 22/10 /2020 đến 23h/29/10/2020

Top 1 : 1 sét Thần full exl cấp 400 + 15 + 1 wing 3 full + 15

Top 2 : 1 sét Thần full exl cấp 380 + 15 + 1 wing 3 full + 15

Top 3 : 1 sét Thần full exl cấp 1 + 15 = 1 wing 3 + 15 full

Top 4 : 300k wcoi C + 1 vũ khí 400 full + 15

Top 5 : 200k wcoi

📷Top 15 ngày từ 11h/ 22/10 /2020 đến 23h/7/11/2020

Top 1 ; 1 sét Custom full thần exl + 15 + 1 wing ss13 + 15

Top 2; 1 sét 702ex full thần exl + 15 + 1 wing 4 + 15

Top 3 ; 1 sét 400 full thần exl + 15 + 1 wing 3 + 15

Top 4 : 1 sét ring Omega , hoăc Alpha tùy chọn thần + 9

Top 5 : 300k wcoi C

📷Trang chủ : http://mu-hanois69.com/

📷FB nhóm :

https://www.facebook.com/groups/696750680803651/?ref=bookmarks

📷FB ADM :

https://www.facebook.com/lee.cong.315 3 ngày + 7 ngày + 15 ngày cùng nhiều phần quà hấp dẫn

📷Top 3 ngày từ 11h/ 22/10/2020 đến 23h/25/10/2020

Top 1 : 300k wcoi C

Top 2 : 200k wcoi C

Top 3 : 100k wcoi C

📷Top 7 ngày từ 11h/ 22/10 /2020 đến 23h/29/10/2020

Top 1 : 1 sét Thần full exl cấp 400 + 15 + 1 wing 3 full + 15

Top 2 : 1 sét Thần full exl cấp 380 + 15 + 1 wing 3 full + 15

Top 3 : 1 sét Thần full exl cấp 1 + 15 = 1 wing 3 + 15 full

Top 4 : 300k wcoi C + 1 vũ khí 400 full + 15

Top 5 : 200k wcoi

📷Top 15 ngày từ 11h/ 22/10 /2020 đến 23h/7/11/2020

Top 1 ; 1 sét Custom full thần exl + 15 + 1 wing ss13 + 15

Top 2; 1 sét 702ex full thần exl + 15 + 1 wing 4 + 15

Top 3 ; 1 sét 400 full thần exl + 15 + 1 wing 3 + 15

Top 4 : 1 sét ring Omega , hoăc Alpha tùy chọn thần + 9

Top 5 : 300k wcoi C

📷Trang chủ : http://mu-hanois69.com/

📷FB nhóm :

https://www.facebook.com/groups/696750680803651/?ref=bookmarks

📷FB ADM :

https://www.facebook.com/lee.cong.315


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Ha Noi theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/groups/696750680803651

Những người xem Mu Ha Noi Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger