Mu mới ra tháng 3 2023 - Mu-Kaimas S3e6 X1000 Season 3 - 30% custom drops

Mu mới ra, Mu-Kaimas S3e6 X1000, mu-kaimas.lt, Mu Online, Mu SS3 mới ra, Mu Test tháng 3 2023, 30% custom drops , Season 3

Trang chủ: https://mu-kaimas.lt

Fanpage hỗ trợ: https://facebook.com/mukaimaslt

Phiên bản: Season 3 (Mu SS3) - Máy chủ: X1000 Premium Server

Loại Mu: Reset, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 19/3/2023 (3h) - Open Beta: 25/3/2023 (23h)

19/3/2023

Giới thiệu Mu SS3 mới ra - Mu-Kaimas S3e6 X1000 mới ra tháng 3/2023 - mu-kaimas.lt

General server information:

Version: Season 3.

Experience: 1000x (Dynamic rates).

Master experience: 250x.

Drop rate: 30%.

Max stats: 65535.

Points per level 5/5/7.
Max level: 400.

Master max level: 1000.

Post minimum level requirements: 50.

Maximum persons per guild: 25.

Maximum vaults per account: 10.

Reset information:

Reset in server from 400 level.

Reset costs 10kk zen.

Max reset count: 100.

Grand reset information:

Grand reset in server from 100 resets.

Grand reset costs 100kk zen.

Max grand reset count: 100.

Grand reset reward: 3000 wcoins + 1000 goblin points.

Dynamic experience system:
0 - 10 - 1000x
11 - 20 - 900x
21 - 30 - 800x
31 - 40 - 700x
41 - 50 - 600x
51 - 100 - 500x.

General events:

Imperial Fort Event
Double Goer (Doppelganger)
Castle Siege
Loren Deep
CryWolf
Devil Square (1-7)
Blood Castle (1-8)
Chaos Castle (1-7)
Swamp of Peace (Medusa)
Rabbits Invasion
Pouch of Blessing Invasion
Golden Monster Invasion
White Wizard Invasion
Battle Soccer
Kalima (1-7) Event
Kanturu Event
LaCleon Event
Last Man Stating Event (Custom)
Illusion Temple Event

 

Lottery events:

Lucky Items System
Rena Event
Chaos Card
Moss The Gambler


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu-Kaimas S3e6 X1000 theo đường dẫn sau: https://facebook.com/mukaimaslt

Những người xem Mu-Kaimas S3e6 X1000 Season 3 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger