Mu mới ra tháng 10 2020 - Mu-King.Pro Season 6.15 - Sever cầy cuộc free cho anh em

Mu mới ra, Mu-King.Pro, mu-king.pro, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 10 2020, Sever cầy cuộc free cho anh em, Season 6.15

Trang chủ: http://mu-king.pro

Fanpage hỗ trợ: https://upload.facebook.com/mu-kingpro-105384381311964/modaladmin_todo_tour

Phiên bản: Season 6.15 (Mu SS6) - Máy chủ: Custom

Loại Mu: Reset, Exp 666x, Drop 10%

Alpha Test: 23/10/2020 (13h) - Open Beta: 26/10/2020

22/10/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu-King.Pro mới ra tháng 10/2020 - mu-king.pro


📢📢📢Thông Báo Open Mu-King.pro
♻️Alpha Test: 13:00 23/10/2020
♻️Open Beta: 13:00 26/10/2020
♦️♦️♦️Máy Chủ Mới: Custom♦️♦️♦️
♦️♦️Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae♦️♦️
🖥Thông Tin Máy Chủ: Custom🖥
✔️Exp: 666x Drop : 10x ExpMaster : 100x
✔️Atnihack: UGK 
✔️Max Master: 800 point
✔️Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
✔️Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1
✔️Hệ Thống Bot Thu Mua lại đồ exe tỷ lệ 50% nhận 500wc
✔️Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu 1 gấu
✔️Bar Lorencia Bán Wing 2 Hỗ trợ ae
✔️Sk Thỏ Ngọc  : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Sk Mùa Hè    : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Blood VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất Kỳ
✔️Devil VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất kỳ
✔️Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss 
✔️SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 200 wc 1 boss 
✔️SK Kundun : 2h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết  kundun nhận 5k GC
✔️SK Medusa: 2h10p 1 lần Tại máp Swap Giết  medusa nhận 5kgc
✔️SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc
✔️Đua Top Alpha Test : 13h ngày 23/10/2020 - 24h00 ngày 25/10/2020
Top 1 : 100k Wcoin 
Top 2 : 80k Wcoin
Top 3: 50k Wcoin
🕹SK Đua Top Open: 13h 26/10/2020 đến 24h 26/10/2020
Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c
Top 2: 80k Wcoin+20b+20s+20c
Top 3: 50k Wcoin+10b+10s+10c
👉👉👉👉👉Trang Chủ: http://mu-king.pro/
👉👉👉👉👉Fanpage: https://upload.facebook.com/Mu-kingpro-105384381311964/?modal=admin_todo_tour
👉👉👉👉👉Link Tải Game: https://drive.google.com/file/d/13RBKSuaB4_puQDIxHU46fQD2NlOXvjtW/view?fbclid=IwAR1PVDXdr42Vywwq1qb_RVf_TYQSn8h-i_5X14LpWd9CZWXXtaXlrAMIuww


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu-King.Pro theo đường dẫn sau: https://upload.facebook.com/mu-kingpro-105384381311964/modaladmin_todo_tour

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger