Mu mới ra tháng 10 2018 - Mu-Gold Season 6.9 - Mu mới ra tháng 10 2018

Trang chủ: http://mu-viettel.com

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Viettel

Loại Mu: Reset, Exp 900x, Drop 10%

Alpha Test: 11/10/2018 (10h) - Open Beta: 20/10/2018 (10h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu-Gold mới ra tháng 10/2018 - mu-viettel.com

MU-VIETTEL.COM

Thời Gian Openbeta : 10h00 Ngày 30.04.2018
Server chuẩn cày cuốc - Nguyên thủy Webzen - Item giá trị cao

THÔNG TIN MÁY CHỦ

EXP : 9000x DROP : 10%

Không Ủy Thác - Không Reset Vượt Mức

Không WebShop - Item Giá Trị Cao

Hệ Thống Danh Hiệu - Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Tiền tệ tự kiếm - Không Cần Nạp Card

Hotline: 0869 930 930


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger