Mu mới ra tháng 8 2019 - Mu Hà Nội Season 6.3 - Mu mới ra tháng 8 2019

Trang chủ: http://muhanoimoi.vn

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 3/8/2019 (13h) - Open Beta: 6/8/2019 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hà Nội mới ra tháng 8/2019 - muhanoimoi.vn

ICm


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger