Mu mới ra tháng 7 2020 - Mu Xuyên Việt Season 6.9 - Mu của người việt

Mu mới ra, Mu Xuyên Việt, muxuyenviet.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 7 2020, Mu của người việt, Season 6.9

Trang chủ: http://muxuyenviet.com

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Triệu Tập

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 23%

Alpha Test: 10/7/2020 (10h) - Open Beta: 12/7/2020 (13h)

7/7/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Xuyên Việt mới ra tháng 7/2020 - muxuyenviet.com

muxuyenviet.com
http://muxuyenviet.com

MÁY CHỦ MỚI TRIỆU TẬP
HỖ TRỢ 500 CODE TÂN THỦ SÉT


Alphatest Game 10h00 - 10/7/2020
Open Chính thức 13h00 - 12/7/2020
( tức vào lúc 1h chiều )THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 20 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 triệu zen


• Website : http://muxuyenviet.com muxuyenviet.com
• Tài khoản :
http://id.muxuyenviet.com id.muxuyenviet.com
• Diễn Đàn :
http://forum.muxuyenviet.com forum.muxuyenviet.com
• Version : Season 6.9
• Cụm Máy Chủ : Triệu Tập
• Exp : 300x
• Drop : 10%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM

CƠ CẤU ĐUA TOP OPEN

• Top 11h open game
• Top 3 ngày open game
Top Chủng tộc 7 ngày lần
• Top điểm thưởng
• Top phú hộ


Những người xem Mu Xuyên Việt Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger