Mu mới ra tháng 12 2019 - Muhanoiss6.Vn Season 6.3 - Mu mới ra tháng 12 2019

Trang chủ: http://muhanoiss6.vn/

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Hà Nội 1

Loại Mu: Reset, Exp 180x, Drop 10%

Alpha Test: 12/12/2019 (13h) - Open Beta: 14/12/2019 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Muhanoiss6.Vn mới ra tháng 12/2019 - muhanoiss6.vn


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger