Mu mới ra tháng 12 2019 - Mu Xuyên Việt Season 6.9 - Mu mới ra tháng 12 2019

Trang chủ: http://muxuyenviet.com

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Triệu Tập

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 11/12/2019 (9h) - Open Beta: 14/12/2019 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Xuyên Việt mới ra tháng 12/2019 - muxuyenviet.com

Open 13h : 14/12 - Auto Reset In Game, Auto Reconnect, Hiển thị dame + máu quá 65k


muxuyenviet.com
http://muxuyenviet.com

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger