Mu mới ra tháng 10 2020 - Mukeep.Com 2020 Season 6.15 - Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gon

Mu mới ra, Mukeep.Com 2020, mukeep.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 10 2020, Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gon, Season 6.15

Trang chủ: http://mukeep.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukeep2020/

Phiên bản: Season 6.15 (Mu SS6) - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 95%

Alpha Test: 10/10/2020 (13h) - Open Beta: 11/10/2020 (13h)

10/10/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mukeep.Com 2020 mới ra tháng 10/2020 - mukeep.com

Ra Mắt Máy Chủ : Thiên Mệnh
Alpha Test:10/10/2020 (13h)
Open Beta: 11/10/2020 (13h)
Train 1 Quái Nhận 1 Wcionc Và 1 Gonblin
Có Shop Goblin Bán Các Loại Cho Mọi Người
Tìm Người chia sẻ Mỗi Ngày Nhận Quà Theo Thỏa Thuận nhé >...
✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss
✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !
✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…
✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )
✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mukeep.Com 2020 theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/mukeep2020/

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger