Mu mới ra tháng 12 2019 - Mu Hà Nội Xưa Season 6.3 - Mu mới ra tháng 12 2019

Trang chủ: http://mu-hanoixua.vn

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Atlans

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 11/12/2019 (14h) - Open Beta: 13/12/2019 (14h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hà Nội Xưa mới ra tháng 12/2019 - mu-hanoixua.vn

mu-hanoixua.vn


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger