Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) game Mu Online - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết các loại Giáp Trụ (Armor Set Item) trong game Mu Online: giáp trụ của các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Chúa Tể...

7/7/2020

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ trong game Mu Online - Mumoira.info

Bộ Da (Leather Set)
Bộ Da
(Leather Set)

Bộ Đồng (Bronze Set)
Bộ Đồng
(Bronze Set)

Bộ Trâu Xanh (Scale Set)
Bộ Trâu Xanh
(Scale Set)

Bộ Thiên Kim (Brass Set)
Bộ Thiên Kim
(Brass Set)

Bộ Thiết Phiến (Plate Set)
Bộ Thiết Phiến
(Plate Set)

Bộ Rồng Đỏ (Dragon Set)
Bộ Rồng Đỏ
(Dragon Set)

Bộ Rồng Đen (Black Dragon Set)
Bộ Rồng Đen
(Black Dragon Set)

Bộ Rồng Xanh (Dark Phoenix Set)
Bộ Rồng Xanh
(Dark Phoenix Set)

Bộ Thần Long (Great Dragon Set)
Bộ Thần Long
(Great Dragon Set)

Bộ Quyền Năng (Dragon Knight Set)
Bộ Quyền Năng
(Dragon Knight Set)

Bộ Hắc Điểu (Ashcrow Set)
Bộ Hắc Điểu
(Ashcrow Set)

Bộ Thần Thoại (Titan Set)
Bộ Thần Thoại
(Titan Set)

Bộ Hoàng Long (Brave Set)
Bộ Hoàng Long
(Brave Set)

Bộ Trinh Nữ (Vine Set)
Bộ Trinh Nữ
(Vine Set)

Bộ Lụa (Silk Set)
Bộ Lụa
(Silk Set)

Bộ Thiên Thanh (Wind Set)
Bộ Thiên Thanh
(Wind Set)

Bộ Ngọc Bích (Spirit Set)
Bộ Ngọc Bích
(Spirit Set)

Bộ Kim Ngân (Guardian Set)
Bộ Kim Ngân
(Guardian Set)

Bộ Giai Nhân (Divine Set)
Bộ Giai Nhân
(Divine Set)

Bộ Thánh Nữ (Red Spirit Set)
Bộ Thánh Nữ
(Red Spirit Set)

Bộ Thái Bình (Sylphid Ray Set)
Bộ Thái Bình
(Sylphid Ray Set)

Bộ Thần Nữ (Iris Set)
Bộ Thần Nữ
(Iris Set)

Bộ Anh Vũ (Faith Set)
Bộ Anh Vũ
(Faith Set)

Bộ Thiên Vũ (Seraphim Set)
Bộ Thiên Vũ
(Seraphim Set)

Bộ Vải Thô (Pad Set)
Bộ Vải Thô
(Pad Set)

Bộ Xương (Bone Set)
Bộ Xương
(Bone Set)

Bộ Ma Thuật (Legendary Set)
Bộ Ma Thuật
(Legendary Set)

Bộ Nhân Sư (Sphinx Set)
Bộ Nhân Sư
(Sphinx Set)

Bộ Triệu Hồn (Grand Soul Set)
Bộ Triệu Hồn
(Grand Soul Set)

Bộ Ma Vương (Dark Soul Set)
Bộ Ma Vương
(Dark Soul Set)

Bộ Thần Ma (Venom Mist Set)
Bộ Thần Ma
(Venom Mist Set)

Bộ Ánh Trăng (Eclipse)
Bộ Ánh Trăng
(Eclipse)

Bộ Quỷ Vương (Hades Set)
Bộ Quỷ Vương
(Hades Set)

Bộ Phong Vũ (Storm Crow Set)
Bộ Phong Vũ
(Storm Crow Set)

Bộ Lôi Phong (Thunder Hawk Set)
Bộ Lôi Phong
(Thunder Hawk Set)

Bộ Cuồng Phong (Hurricane Set)
Bộ Cuồng Phong
(Hurricane Set)

Bộ Hồng Long (Volcano Set)
Bộ Hồng Long
(Volcano Set)

Bộ Hoả Thần (Valiant Set)
Bộ Hoả Thần
(Valiant Set)

Bộ Hủy Diệt (Phantom Set)
Bộ Hủy Diệt
(Phantom Set)

Bộ Bóng Ma (Destroyer Set)
Bộ Bóng Ma
(Destroyer Set)

Bộ Thiết Ma (Light Plate Set)
Bộ Thiết Ma
(Light Plate Set)

Bộ Huyền Thuyết (Adamantine Set)
Bộ Huyền Thuyết
(Adamantine Set)

Bộ Hắc Vương (Dark Steel Set)
Bộ Hắc Vương
(Dark Steel Set)

Bộ Chí Tôn (Dark Master Set)
Bộ Chí Tôn
(Dark Master Set)

Bộ Hoàng Kim (Glorious Set)
Bộ Hoàng Kim
(Glorious Set)

Bộ Thái Dương (Sunlight Set)
Bộ Thái Dương
(Sunlight Set)

Bộ Đế Vương (Paewang Set)
Bộ Đế Vương
(Paewang Set)

Bộ Thuật Sĩ (Mistery Set)
Bộ Thuật Sĩ
(Mistery Set)

Bộ Hỏa Thiên (Red Wind Set)
Bộ Hỏa Thiên
(Red Wind Set)

Bộ Ma Pháp (Ancient Set)
Bộ Ma Pháp
(Ancient Set)

Bộ Phục Ma (Black Rose Set)
Bộ Phục Ma
(Black Rose Set)

Bộ Thạch Anh (Aura Set)
Bộ Thạch Anh
(Aura Set)

Bộ Huyết Vương (Lilium Set)
Bộ Huyết Vương
(Lilium Set)

Bộ Nữ Hoàng (Queen Set)
Bộ Nữ Hoàng
(Queen Set)

Bộ Địa Long (Sacred Set)
Bộ Địa Long
(Sacred Set)

Bộ Bạch Hổ (Storm Hard Set)
Bộ Bạch Hổ
(Storm Hard Set)

Bộ Quyền Lực (Piercing Set)
Bộ Quyền Lực
(Piercing Set)

Bộ Bạch Long (Soul Phoenix Set)
Bộ Bạch Long
(Soul Phoenix Set)


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) game Mu Online - Mumoira.info cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger