Nội dung chính Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy WW (White Wizard) Mu Online
  1. Giới Thiệu Sự Kiện Binh Đoàn Phù Thuỷ - White Wizard Trong Mu Online
  2. Cách Tham Gia Và Phần Thưởng Sự Kiện

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy WW (White Wizard) Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard) trong game Mu Online: vị trí xuất hiện Binh Đoàn Phù Thủy, phần thưởng WW, Nhẫn Phù Thủy

7/7/2020

"Binh đoàn phù thủy" hay tên thường gọi là White Wizard (WW) là một trong những event nhỏ, thu hút nhiều người cùng tham gia không kể mạnh yếu, giới tính, đẳng cấp.
- Phần thưởng không những đơn giản là một viên Ngọc Ước Nguyện mà còn được hiện tên vinh dự trên toàn sub server: “XYZ đã tiêu diệt Binh đoàn phù thủy ở....” khiến người chơi cảm thấy hãnh diện.

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (WW) Mu Online - Mumoira.info

- Khi trên màn hình thông báo "Binh đoàn phủ thủy tấn công lục địa MU" chính là lúc sự kiện diễn ra.
Vị trí binh đoàn phù thủy xuất hiện: xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh làng Lorencia, Noria và Devias.
Phần thưởng: Ngọc Ước Nguyện và Nhẫn Phù Thủy.

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy WW (White Wizard) Mu Online
Hình ảnh binh đoàn phù thủy

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy WW (White Wizard) Mu Online
Nhẫn Phù Thủy rất có giá trị


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) game Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy WW (White Wizard) Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger