Hướng dẫn nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 trong Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết cách nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 Mu Online: lv1 - lv6, lv7 - lv9, lv10 - lv15, cách ép, ngọc yêu cầu và tỉ lệ nâng cấp từng cấp độ

8/7/2020

Cấp độ vật phẩm trong Mu Online là gì? - Mu Online
So sánh cấp độ +0 và cấp độ +15

Cấp độ vật phẩm hay còn gọi là Item Level (Lv) là thước đo sức mạnh của một vật phẩm, có tổng cộng 15 cấp độ vật phẩm trong game Mu Online. Cấp độ vật phẩm càng cao, món đồ càng tăng nhiều sức mạnh, đối với vũ khí thì cấp càng cao thuộc tính tấn công càng mạnh, đối với giáp trụ thì cấp độ càng cao thuộc tính phòng ngự càng mạnh.

Bài viết sẽ hướng dẫn cách nâng cấp vật phẩm từ Lv0 đến Lv15 trong game Mu Online một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm lv1 đến lv15 trong Mu Online

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Tỉ lệ thành công nếu sử dụng SoulNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Nếu thất bại
+0 lên +1 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5

- Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online để nâng cấp vật phẩm từ Lv0 đến Lv6 với tỉ lệ thành công 100%

- Sử dụng Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online để nâng cấp vật phẩm từ  Lv0 đến Lv6 với tỉ lệ thành công 50% (75% nếu vật phẩm có dòng may mắn)

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng BlessNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Tỉ lệ thành công nếu sử dụng SoulNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Nếu thất bại
+6 lên +7 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0

- Sử dụng Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online để nâng cấp vật phẩm từ Lv6 đến Lv9 với tỉ lệ thành công 50% (75% nếu vật phẩm có dòng may mắn)

Cấp độ Số lượng Bless cần Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Số lượng Soul cần Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Số lượng Chao cần Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online Tỉ lệ thành công Nếu thất bại
+9 lên +10 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online )
+10 lên +11 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online)
+11 lên +12 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online)
+12 lên +13 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online)
+13 lên +14 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online)
+14 lên +15 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu OnlineNgọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao  Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online)

Bảng nâng cấp vật phẩm từ Lv9 đến Lv15:

- Nâng cấp lên cấp độ +10: cần 1 chao + 1 bless + 1 soul (tỉ lệ 50% - có luck 75%)
- Nâng cấp lên cấp độ +11: cần 1 chao + 2 bless + 2 soul (tỉ lệ 50% - có luck 70%)
- Nâng cấp lên cấp độ +12: cần 1 chao + 3 bless + 3 soul (tỉ lệ 45% - có luck 70%)
- Nâng cấp lên cấp độ +13: cần 1 chao + 4 bless + 4 soul (tỉ lệ 45% - có luck 65%)
- Nâng cấp lên cấp độ +14: cần 1 chao + 5 bless + 5 soul (tỉ lệ 40% - có luck 65%)
- Nâng cấp lên cấp độ +15: cần 1 chao + 6 bless + 6 soul (tỉ lệ 40% - có luck 65%)
- Khi cấp độ vật phẩm đạt +15, vật phẩm sẽ phát sáng óng ánh.

Các bước thực hiện để nâng cấp vật phẩm từ Lv9 lên Lv15:

  • Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)
    NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online
  • Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"
  • Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"
    Kết hợp bình thường - Mu Online

Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép Socket, khảm Socket, Xiên Hạt Nguyên Tố Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 trong Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger