Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) trong game Mu Online: vị trí xuất hiện của Santa, cách sử dụng vé Santa, lối vào làng Santa.

7/7/2020

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày
Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Binh đoàn Santa xuất hiện" trong game.
Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Người Tuyết.
Địa điểm xuất hiện:

  • Devias 2 tọa độ (69,25)
  • Devias 3 tọa độ (228,185)
  • Devias 4 tọa độ (90,162)
  • Raklion tọa độ (178, 185)

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online
Tọa độ xuất hiện binh đoàn người tuyết

Phần thưởng: Vé Santa, item các loại khi đánh quái.

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online
Vé Santa

- Sở hữu vé Santa để có thể bước chân vào làng Santa.

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online
Làng Santa

 


 

 

 


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger