Nội dung chính Hướng dẫn ép dòng tím 380, các loại dòng tím tính năng 380 Mu Online
 1. Giới Thiệu Tính Năng Dòng Tím 380
 2. Cách Ép Dòng Tím 380 Mu Online
 3. Các Dòng Thuộc Tính Của Tính Năng Tím 380

Hướng dẫn ép dòng tím 380, các loại dòng tím tính năng 380 Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Để ép dòng tím cho các vật phẩm 380 Mu Online cần có Đá Tạo Hóa và Đá Hộ Mệnh. Hướng dẫn ép dòng tím 380, vật phẩm 380, các loại dòng tím Mu Online

16/6/2020

Hướng dẫn ép dòng tím 380 Mu Online

- Tính năng dòng tím 380 là một tính năng đặc biệt chỉ sử dụng được cho các vật phẩm có cấp độ 380. Khi sở hữu được dòng tính năng tím 380, vật phẩm sẽ tăng sức mạnh đáng kể như tăng sát thương, tăng khả năng phục hồi SD, tăng tỉ lệ tấn công thành công, tăng khả năng phòng thủ...

- Một số Mu Online cho phép sở hữu vừa dòng tím 380, vừa dòng socket. Nhưng ở bản Mu Online gốc thì vật phẩm 380 không được phép sở hữu các dòng Socket để cân bằng vật phẩm, giúp người chơi có nhiều lựa chọn giữa vật phẩm 380 hay vật phẩm Socket.

- Danh sách những vật phẩm cấp độ 380 có thể sở hữu dòng tính năng tím 380:

Vật phẩm 380 - Đao Hồng Long - Explosion Blade
Đao Hồng Long
(Explosion Blade)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Đao Quyền Năng - Bone Blade
Đao Quyền Năng
(Bone Blade)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Gậy Thần Ma - Grand Viper Staff
Gậy Thần Ma
(Grand Viper Staff)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Gậy Huyết Vũ - Red Wing Staff
Gậy Huyết Vũ
(Red Wing Staff)
Season 3 trở lên

Vật phẩm 380 - Cung Thái Bình - Sylph Wind Bow
Cung Thái Bình
(Sylph Wind Bow)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Quyền Trượng Thái Dương - Solei Scepter
Quyền Trượng Thái Dương
(Solei Scepter)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Quyền Năng - Dragon Knight Set
Bộ Quyền Năng
(Dragon Knight Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thái Bình - Sylphid Ray Set
Bộ Thái Bình
(Sylphid Ray Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thần Ma - Venom Mist Set
Bộ Thần Ma
(Venom Mist Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Hồng Long - Volcano Set
Bộ Hồng Long
(Volcano Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thái Dương - Sunlight Set
Bộ Thái Dương
(Sunlight Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thạch Anh - Aura Set
Bộ Thạch Anh
(Aura Set)
Season 3 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Bạch Long - Soul Phoenix Set
Bộ Bạch Long
(Soul Phoenix Set)
Season 6 trở lên

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

- Nguyên liệu cần thiết để ép dòng tím 380:

Để ép dòng 380 - gặp NPC Chao Goblins - Chọn bổ sung tính năng 380
Gia cường item 380

- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.
Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)
Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

Đặt vật phẩm 380 và nguyên liệu cần thiết vào máy ép Chaos để ép tính năng 380
Quá trình gia cường item 380

Vũ khí chỉ có cùng dòng tính năng tím 380 duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng tím 380 khác nhau.

- Dòng tím 380 của Vũ Khí:

 • Sức sát thương tăng +100
 • Tỷ lệ tấn công tăng +10

- Dòng tím 380 của Mũ:

 • Tăng lượng phục hồi SD +20
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

- Dòng tím 380 của Áo:

 • Tự động phục hồi SD
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

- Dòng tím 380 của Quần:

 • Lực phòng thủ +100
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

- Dòng tím 380 của Găng Tay:

 • Tăng lượng HP +200
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

- Dòng tím 380 của Giày:

 • Tăng lượng SD +200
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

 

Thuộc tính dòng tím 380 của Găng và Quần - Mu Online

 

Thuộc tính dòng tím 380 của Mũ và Áo và Giày - Mu Online


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn 2 bước ép Cánh 1, vũ khí Chaos, 4 loại Wing 1 Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn ép dòng tím 380, các loại dòng tím tính năng 380 Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger