Hướng dẫn chi tiết game Mu Online: cơ bản, nhân vật, vật phẩm, sự kiện, ép đồ ...



















Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)

- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120)

- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm Excellent...


Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư



Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư


Bình Luận



Copyright @ Mu Moi Ra - Phát triển bởi 3TWeb